HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM101 Anatomi 3 1 4 6 İndir
HEM103 Fizyoloji 4 0 4 6 İndir
HEM131 Hemşirelik Felsefesi Temel Kavram ve İlkeleri 2 0 2 4 İndir
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 3
TÜRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 3 İndir
ING130 İngilizce I 3 0 3 4
HEM109 Genel Histoloji 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM125 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM114 Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 23 32
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM135 Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları 6 8 10 16 İndir
HEM105 Biyokimya 2 0 2 2 İndir
HEM140 Mikrobiyoloji ve Parazitoloji 2 0 2 2 İndir
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 3 İndir
TÜRK102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 3 İndir
ING131 İngilizce II 3 0 3 4
HEM225 Hemşirelikte Etik ve Yaklaşım 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM223 Temel Biyofizik ve Radyoloji 2 0 2 4 İndir Seçmeli Ders
HSTJ I Yaz Stajı I 0 0 0 1 Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları Dersini Geçmiş Olmak 30 İş Günü
Toplam 25 37
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM238 İç Hastalıkları Hemşireliği ve Uygulamaları 5 12 11 16 Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları Dersini Geçmiş Olmak İndir
HEM215 Farmakoloji I 2 0 2 2 İndir
BİL103 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Giriş I 3 0 3 5
HEM205 Genel Patoloji 2 0 2 2 İndir
ING235 İngilizce III 3 0 3 4
HEM206 Beslenme İlkeleri ve Diyet 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM226 Hemşirelik Süreci 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM229 Sağlık Tanılaması 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 27 35
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM208 Sosyoloji ve Sağlık 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HSTJ 2 Yaz Stajı II 0 0 0 2 45 İş Günü
HEM232 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği ve Uygulamaları 5 12 12 16 Hemşirelik Temel İlke ve Uygulamaları Dersini ve İç Hastalıkları Hemşireliği ve Uygulamaları Dersini Geçmiş Olmak İndir
BİL104 Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Giriş II 3 0 3 6 İndir
ING238 İngilizce IV 3 0 3 4
HEM245 Sağlık Kurumlarında Enfeksiyon Kontrolü 2 0 2 2 İndir
HEM228 Sağlığı Geliştirme 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM113 Psikoloji 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM236 Hemşirelik Bilişimi 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 28 38
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM313 Kadın Sağlığı Hemşireliği 5 12 11 16 İndir
HEM338 Hemşirelikte Araştırma ve Yöntemleri 3 0 3 5 İndir
HEM319 Mesleki Yabancı Dil I 3 0 3 4
HEM336 Sağlık Politikaları ve Hukuku 2 0 2 2 İndir
HEM344 Acil ve İlk Yardım 2 1 3 3 İndir Seçmeli Ders
HEM331 Hemşireler için Eleştirel Düşünme 2 0 3 2 İndir Seçmeli Ders
HEM307 Epidemiyoloji 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 27 34
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM345 Çocuk Sağlığı ve Hemşirelik Uygulamaları 5 12 11 16 İndir
HEM305 Biyoistatistik 2 2 3 3 İndir
HEM343 Mesleki Yabancı Dil II 3 0 3 3
HEM349 Geriatri Hemşireliği 2 0 2 2 İndir
HEM420 Evde Bakım Hemşireliği 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM348 Okul Sağlığı Hemşireliği 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM342 İş Sağlığı Hemşireliği 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM339 Koruyucu Tıp ve Hastalıklarda Erken Tanı 2 0 2 3 İndir Seçmeli Ders
HSTJ 3 Yaz Stajı III 0 0 0 1 45 İş Günü
Toplam 27 34
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM427 Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik Uygulamaları 5 12 11 16 İndir
HEM437 Hemşirelikte Öğretim ve Eğitim 3 2 4 6 İndir
HEM406 Hemşirelik ve Liderlik 2 0 2 2 İndir
HEM421 Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar 2 0 2 2 İndir
HEM328 Cinsel Sağlık 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM433 Sosyal Sorumluluk Projesi 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM429 Acil Hemşireliği 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 25 32
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
HEM435 Toplum Sağlığı Hemşireliği 5 12 11 16 İndir
HEM404 Hemşirelikte Yönetim 4 0 6 6 İndir
HEM438 Akılcı İlaç Kullanımı 2 0 2 2 İndir
HEM419 Sosyal Antropoloji 2 0 2 2 İndir
HEM440 Kronik Hastalıklarda Bakım 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
HEM442 Palyatif Bakım 2 0 2 2 İndir Seçmeli Ders
Toplam 25 30

Bölümümüz dört yıllık programıyla Hemşirelik alanında lisans derecesi sunmaktadır. Lisans programımız , öğrencilerimize kendi alanlarında tüm temel bilgileri sağlamakla birlikte   , mesleklerini en iyi derecede yapabilmeleri için disiplinler arası eğitsel temelleri de içermektedir. Eğitim programımız , mezunlarımızın uzmanlaşmasına ve yükseklisans düzeyinde araştırmalarda görev almasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Hemşirelik yüksekokulu programları, hemşirelik mesleğiyle ilgili geniş bir yelpazede konuları kapsar. Bu konular arasında insan anatomisi ve fizyolojisi, farmakoloji, patoloji,   tedavi, bakım , bakım planlama ve yönetimi, hastane yönetimi ve sağlık politikaları gibi konuları yer alır. Ayrıca, klinik uygulama hizmetinin yanı sıra etik ve hukuk ilkeleri, iletişim becerileri, hasta hakları ve iş sağlığı ve güvenliği de önemli konular arasındadır

Hemşirelik Yüksekokulu olarak yoluna devam edecek olan okulumuzda, kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel düşünen, sorgulayan, insan hak ve değerlerine saygılı, yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade edebilme yeteneğinde, araştırmacı ve sorgulayıcı  lider hemşirelerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerin evrensel standartlarda bakım verme ve sağlık sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı olma sorumluluklarını almalarına da özen gösterilmektedir. Öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirmek ve hasta bakım uygulamalarını yapmak için hazırlanmış, maket ve eğitim materyallerini içeren bir adet uygulama laboratuarı bulunmaktadır.

Lisans programına kayıtlı öğrencilerin toplamda  184 kredi 240 AKTS tamamlamaları gerekmektedir. Her Güz ve Bahar Döneminde bulunan temel dersi ve derse ait dönem içi ve yaz stajlarını tamamlamak gerekmektedir. Toplamda 3 yaz stajı (120 gün ) zorunluluğu bulunmaktadır. İlk 2 yılda bulunan Temel Esaslar dersi  ve İç hastalıkları dersini başarı ile tamamlayamayan bu dersleri başarı ile tamamlayana kadar diğer dönemdeki temel dersleri alamayacaktır. Programın tamamlanabilmesi için Fakülteler arası ortak alınan Türkçe , Tarih ve Bilgisayar dersini de başarı ile tamamlamak gerekmektedir. 

1.Birey, aile ve toplumun sağlık bakımı gereksinimlerine yönelik hemşirelik rol ve işlevlerini yerine getirebilecek bilgiye sahip olur.
2.Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği entellektüel bilgiye sahip olur.
3.Hemşireliğin temel psikomotor becerilerine sahip olur.
4.Etkili iletişim becerilerine sahip olur.
5.Edindiği bilimsel bilgi ve yöntemleri hemşirelik uygulamalarına aktarır.
6.Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini karşılar.
7.Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilimsel, teknolojik ve güncel
uygulamaları izleyerek kendini geliştirir.
8.Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.
9.Sağlık ekibi içerisinde yeterli ve etkin sorumluluk alır.
10.Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanarak bakımı yönetir.
11.Her bireyin değerini ve saygınlığını koruyarak, sağlığın korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili hemşirelik bakım hizmetini sunar.
12.Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevrede proje ve etkinlikler düzenler.
13.Disipline özgü çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisiyle fikirlerini açık ve öz bir şekilde ifade eder.

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 HEM101

 1

 4

1

1

1

 HEM103

 1

 5

 4

 4

1

2

 HEM131

 4

 5

 1

 1

 1

 3

 1

1

1

 TAR101

 1

 1

 1

 1

1

1

 TÜRK101

 1

1

1

1

 ING130

 4

 3

2

3

 HEM109

4

 1

 4

 3

 3

4

5

1

2

 HEM125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HEM114

 5

 1

 2

 2

1

1

 HEM135

 1

1

1

 HEM105

5

 5

3

1

2

 HEM140

5

 5

4

4

3

2

 TAR102

 1

 1

 1

 1

1

 1

1

1

 TÜRK102

 1

 1

 1

 3

1

1

 ING131

 4

 4

 2

3

4

 HEM225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HEM223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HEM238

2

5

 2

 3

1

4

 HEM215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BİL103

 1

 1

 1

 1

1

1

 HEM205

5

 5

4

2

3

 ING235

 5

 4

 3

 2

 3

3

5

 HEM206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HEM226

 3

 4

 4

 5

 

4

 HEM229

 4

 1

1

 2

 4

 

4

 HEM232

 5

 2

1

3

 BİL104

 1

 1

1

1

1

 ING238

 3

4

3

 HEM245

5

 5

5

5

4

4

 HEM228

 4

 4

4

3

 HEM113

 4

 3

3

3

 HEM236

 3

3

4

3

 HEM208

4

4

3

 HEM313

 5

 5

 5

3

5

 HEM338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM319

4

5

3

3

4

3

5

2

1

3

5

3

5

HEM336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM344

5

5

3

2

4

2

2

1

3

2

3

1

1

HEM331

4

3

1

5

3

1

3

1

1

5

1

1

3

HEM307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM345

3

4

2

3

4

5

4

2

4

4

4

2

3

HEM305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM343

5

4

3

4

2

5

3

5

2

4

4

3

4

HEM349

4

3

3

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

HEM420

4

3

3

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

HEM348

5

2

1

1

4

1

3

2

1

1

3

1

2

HEM342

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

HEM339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM427

5

5

1

1

5

1

3

3

3

2

5

1

1

HEM437

4

4

2

4

3

4

4

2

3

3

2

4

4

HEM406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM328

4

3

2

4

3

4

2

3

2

3

4

4

4

HEM433

3

3

1

1

2

4

3

1

4

2

2

5

4

HEM429

5

5

3

2

4

2

2

1

3

2

3

1

1

HEM435

5

5

4

2

3

3

2

1

2

3

2

1

5

HEM404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM419

3

4

3

5

2

4

3

3

4

5

5

3

5

HEM440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEM442

3

1

1

1

3

1

1

2

2

3

5

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   1. Very Low     2. Low      3. Medium     4. High      5. Very High

Hemşirelik Yüksekokulu programının başarı ile tamamlanması durumunda öğrenci Hemşirelik alanında lisans derecesi sahibi olur.

4 yıllık lisans öğrenimini başarıyla bitiren öğrenci hemşire unvanıyla mezun olur. Bu bölümden mezun olan hemşireler temel işlevi olan hemşirelik bakımını vermek üzere koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamu ve özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında, okullar, işyerleri, huzurevleri, bakım evleri gibi kurumlarda hemşire, eğitim hemşiresi, özel dal hemşiresi,  yönetici hemşire; ayrıca ilaç, sigorta şirketleri, medikal tedavi ve bakım ürünleri sanayinde araştırmacı ve danışman olarak çalışabilmektedir. Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda klinik hemşiresi, eğitim hemşiresi ya da yönetici hemşire olarak çalışırlar. Ayrıca, mezun olan hemşireler, lisansüstü eğitimle de sağlık bakımı, eğitimi ve yönetiminde akademik olarak çalışma olanaklarına sahiptir.

Hemşirelik eğitiminin amacı, toplum sağlığını geliştirmek, hastalıkları önlemek ve toplumda mevcut hastalıkların tedavisi ve rehabilitasyonu sürecinde aktif görev almaktır.  Lisans eğitimi süresince mesleki donanıma sahip olan profesyonel hemşireler, görev aldıkları her kurumda sağlık hizmetlerinin niteliğini arttıracaktır.

Hemşirelik bölümü eğitim programı amaçları (EPA):

  • EPA 1: Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası , sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini hemşirelik süreci doğrultusunda karşılayabilecekleri, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda hemşire olarak ya da eğitim kurumlarında eğitici olarak görev alabilir durumda olmaları gerekir
  • EPA 2: Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası , kanıta ve teknolojik gelişmelere dayalı, ekip anlayışı içerisinde etkili iletişim becerilerini kullanarak hemşirelik bakımına ve mesleğinin gelişimine yön verecek bakım verici, eğitici, araştırıcı ve liderlik rollerini üstlenebilmeleri gerekir.
  • EPA 3: Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası yaşam boyu öğrenme bilinciyle profesyonel ve kişisel gelişimlerini sürdürebilmeleri gerekmektedir.

 

Hemşirelik Yüksekokulu hemşirelik bölümü 240 AKTS'lik bir program olup mezuniyet süresi 8 yarıyıldan oluşan 4 akademik yıldır. Hemşirelik bölümünde Temel bilimler ve mesleğe özgü dersler ile birlikte beceri gerektiren konuların laboratuvar ve alan uygulamaları da yer almaktadır. Derslerde teorik ve uygulamalı bilginin verilebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu nedenden dolayı tüm derslerde en az %75 oranında katılım beklenmektedir.

Müfredatımızda yer alan dersler, zorunlu dersler, bölüm içi seçmeli dersler ve bölüm dışı seçmeli dersler olmak üzere 3 grupta yer almaktadır. Öğrenci merkezli olan Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nün programı çeşitli seçmeli ders olanağı sağlayarak öğrencilerin farklı alanlarda bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktadır.

Hemşirelik mesleğinin istediği nitelikte profesyonel hemşirelik çıktısına erişebilmek amacıyla eğitimlerimiz; sınıflarda teorik dersler ile laboratuvarlarda mesleki beceri uygulamaları ile ve klinik uygulamalarında ise pratik hemşirelik uygulamaları ile desteklenmektedir. Bu eğitimler öğrencilerin aktif katıldığı hemşirelik becerilerini kapsamaktadır.

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri  , labaratuvar çalışmalarını , projelerini tatminkar düzeyde tamamlamış , bölümün gerektirdiği askari kredi ders saatini elde etmiş 184 kredi  240 AKTS tamamlamış, 2.00 ve üzeri genel not ortalaması sağlamış, 120 gün  yaz stajı tamamlaması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir. 

Mezuniyet notum 2.00’nin altında ve koşullu derslerim varsa nasıl mezun olabilirim?

Mezuniyet genel not ortalaması 2.00 altında olan öğrenciler   mezuniyet ortalamasını yükseltmek için üniversitenin belirlediği tarihlerde tek ders ya da en fazla üç dersten mezuniyet telafi  sınavlarına (Bu sınavlara sadece tek ders ya da en fazla 3 dersten  girecek   öğrenciler başvurabilir. Bu dersleri mutlaka alıp kalmış olmak gerekir. Her döneme ait uygulaması olan temel dersler hariç .  Hiç alınmamış derslere ya da devamsızlıktan kalınmış derslere bu sınavda girme hakkı tanınmaz) girerek mezun olabilirsiniz.

Derslere devam zorunluluğu var mıdır? Devamsızlık durumunda rapor geçerli midir?

Bölüm derslerimize devam zorunludur ve her ders imza ile yoklama alınmaktadır. Derslerde %75 devam zorunluluğu vardır. Her sene başı, ders öncesi kaç hafta teorik ve kaç hafta uygulamalı ders yapılacağı öğretim üyesi tarafından öğrencilere duyurulur. Örneğin, 14 haftalık bir yarıyıl boyunca sadece teorik olarak okutulan A dersi için  % 75 devam zorunluğu esasına göre 4 hafta devamsızlık hakkı olup 5. hafta derse devam edilmemesi durumunda dersten kalınmış olunur.

Teorik derslerde rapor alınması durumunda (devlet hastanesinden) devamsızlık süresine işlenmez iken klinik uygulamalar da rapor geçerli değildir , devamsızlıktan sayılır.

Ara sınav ya da final sınavına giremezsem ne olur?

Ara sınava makul bir gerekçe ile (hastalık, ölüm vs.) girilememişse, fakülte öğrenci işlerine gerekçe belirtir belge ile başvurulabilir ve fakülte kurulu tarafından gerekçesi haklı bulunan durumlarda ara sınavı telafi hakkı verilerek yeniden sınav yapılır. Telafi sınavına sadece sınava hiç girmemiş kişiler alınır.   Final sınavı için hiçbir gerekçe kabul edilmez ve final sınavı hiçbir koşulda tekrarlanmaz. Final sınavı için bütünleme sınavı bulunmaktadır.

Alttan kalan derslerde ders seçme nasıl yapılır ve devam zorunluluğu var mıdır?

İster devamsızlık isterse öğrencinin notunun yetersizliği nedeniyle dersten kalınmış olsun, derse devam zorunluluğu vardır. Ders seçme yapılırken önce alttan kalan ders seçilir, daha sonra dönem dersi seçilir. Ders programında çakışma olması halinde sadece alttan kalan ders alınabilir.

 Üstten ders almanın koşulu nedir ? 

1. sınıfı tamamlayan ve ortalaması 2.50  ve üzeri olan öğrenciler, ders programında boşluk olması ve danışmanlarının onayı halinde ön koşul gerektirmeyen dersleri üstten alabilirler. Ancak alttan veya üstten dersler dahil dönem içi alınacak toplam ders yükü 40 AKTS’yi geçemez. Bu da en fazla 3 derse denk gelmektedir.