SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU'NDA EĞİTİM

Türkiye’de ve dünyada  sağlık hizmetleri gün geçtikçe büyümektedir. Bu bağlamda GAU Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun temel amacı sağlık hizmetleri kapsamında nitelikli sağlık personelleri yetiştirmek ve toplumsal gereksinimlere göre yeni eğitim programları geliştirmektir.DEKAN'IN MESAJI

MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI
MÜDÜRÜ'NÜN MESAJI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ'NÜN MESAJISağlıklı sektöründe çalışmak özveriyi, ömür boyu gelişime açık olmayı ve temelinde insan sevgisini barındırmayı gerektirmektedir. Sağlık Meslek Yüksekokulu’muzun misyonu  bu değerlere sahip,aynı zamanda da teorik ve pratik bilgilerle donatılmış sağlık çalışanları yetiştirmektir. Hızla gelişen sağlık bilimleri, tıpta yeni dalların ortaya çıkmasına ve varolan dalların da daha da branşlaşmasına yol açmıştır. Girne Amerikan Üniversite’sinin yenilikci ve gelişimci vizyonuna uygun olarak Sağlık Meslek Yüksekokulumuz’da çağdaş sağlık sektöründe çok gereksinim duyulan, Radyoterapi teknikerliğinden Tıbbi dökümantasyon’a uzanan geniş bir yelpazede sağlık teknikerliği eğitimi vermektedir. Sevgili öğrencilerimiz ve aday öğrenci...

GAU

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

HABERLER