Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi

 

GAÜ Kalite Komisyonu Çalışma Takvimi – 2018-2019

Kısaltmalar:

Kalite Komisyonu (KK); Kalite Birimi (KB); KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR); Rektör Yardımcısı (RY)

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KİDR’nun fakülte,yüksekokullar ve üniversite için  KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU uyarınca hazırlanması

Etkinlik

Kapsam

Çıktı

Sürüm

Sorumlu

Başlangıç

Bitiş

Durum

KİDR taslağının hazırlanması(1)

Üniversite

KİDR taslağı (Bölüm 1,2)

0.1

KB

3.1.2019

13.2.2019

Bitti

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU’nun dağıtımı

-

Kılavuz

1.4

RY

 

13.2.2019

Bitti

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi taslağının dağıtımı

-

Taslak kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi

0.1

RY

 

8.2.2019

Bitti

KK görevlendirilmesi

 

KK listesi

 

RY

10.1.2019

15.2.2019

Bitti

Taslak “Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları”nın hazırlanması

 

Taslak “GAÜ Kalite Komisyonu Yönergesi”

0.1

RY

6.2.2019

13.2.2019

Bitti

KK toplantısı gündeminin dağıtımı

 

KK toplantısı gündemi

 

RY

10.1.2019

14.2.2019

Bitti

KK toplantısı (1)

Bölüm 1,2

Kalite Komisyonunun organizasyon yapısı ve üyeleri

Kurum iç değerlendirme süreci ve takvimi

KİDR taslağı (Bölüm 1,2)

KİDR iş bölümü

KK toplantı tutanağı

0.1

KK

18.2.2019

 

Bitti

KİDR için Excel tablosunun dağıtılması

 

KİDR soruları için Excel tablosu

0.1

KB

18.2.2019

19.2.2019

Bitti

KİDR taslağının hazırlanması(2)

Bölüm 3

KİDR taslağı (Bölüm 3)

0.1

KB, KK

18.2.2019

25.2.2019

 

KK toplantısı (2)

Bölüm 3

KİDR taslağı (Bölüm 3)

0.2

KB

25.2.2019

  

KİDR taslağının hazırlanması(3)

Bölüm 4

KİDR taslağı (Bölüm 4)

0.1

KB, KK

25.2.2019

4.3.2019

 

KK toplantısı (3)

Bölüm 4

KİDR taslağı (Bölüm 4)

0.2

KB

4.3.2019

  

KİDR taslağının hazırlanması(4)

Bölüm 5

KİDR taslağı (Bölüm 5)

0.1

KB, KK

4.3.2019

11.3.2019

 

KK toplantısı (4)

Bölüm 5

KİDR taslağı (Bölüm 5)

0.2

KB

11.3.2019

  

KİDR taslağının hazırlanması(5)

Bölüm 6

KİDR taslağı (Bölüm 6)

0.1

KB, KK

11.3.2019

18.3.2019

 

KK toplantısı (5)

Bölüm 6

KİDR taslağı (Bölüm 6)

0.2

KB

18.3.2019

  

KİDR taslağının hazırlanması(6)

Bölüm 1-6

KİDR taslağı (Bölüm 1-6)

0.3

RY, KB

18.3.2019

20.3.2019

 

KK taslağının  gözden geçirilmesi

Bölüm 1-6

KİDR taslağı (Bölüm 1-6)

0.4

RY, KK

21.3.2019

22.3.2019

 

KİDR taslağının Senato’ya sunulması

 

KİDR

0.5

RY

25.3.2019

27.3.2019

 

KİDR’nun düzeltilmesi

 

KİDR

1.0

RY

28.3.2019

29.3.2019

 

KİDR’nun YKK’na gönderilmesi

 

KİDR

1.0

RY

31.3.2019

1.4.2019

 

KİDR’nun GAÜ web sitesinde yayımlanması

 

Web sayfası

1.0

KB

1.4.2019

5.4.2019

 

 

KİDR Bölümleri

  1. KURUM HAKKINDA BİLGİLER
  2. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ
  3. EĞİTİM - ÖĞRETİM
  4. ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve TOPLUMSAL KATKI
  5. YÖNETİM SİSTEMİ
  6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

GAÜ Kalite Güvence Sistemi’nin Oluşturulması

       

Görev

Kapsam

Çıktı

Sürüm

Sorumlu

Başlangıç

Bitiş

Durum

Kalite stratejik hedeflerinin ve anahtar performans göstergelerinin tanımlanması

 

Kalite Stratejik Planı

  

Nisan

Nisan

 

Kalite politikasının tanımlanması

 

Kalite Politikası

  

Nisan

Nisan

 

Kalite güvencesi için mükemmellik modeli seçilmesi.

 

Kalite mükemmellik modeli

  

Nisan

Nisan

 

Seçilen mükemmellik modeline ilişkin bilgilendirme, değerlendirici, özdeğerlendirme ve liderlik eğitim etkinliklerinin planlanması ve uygulanması.

 

Bilgilendirme, değerlendirici, özdeğerlendirme ve liderlik eğitim etkinlikleri

  

Nisan

Mayıs

 

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde kurumsal olgunluk düzeyinin belirlenmesi.

 

Mükemmellik olgunluk düzeyi

  

Haziran

Haziran

 

Belirlenen olgunluk düzeyi doğrultusunda kurumun mükemmellik gelişimi için bir yol haritasının belirlenmesi.

 

Mükemmellik gelişimi için yol haritası

  

Haziran

Haziran

 

Seçilen mükemmellik modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi Stratejik Planı’nın gözden geçirilmesi.

 

Kalite Güvencesi Stratejik Planı

  

Haziran

Ağustos

 

Seçilen mükemmellik  modeli çerçevesinde GAÜ Kalite Güvencesi El Kitabı’nın hazırlanması.

 

Kalite Güvencesi El kitabı

  

Haziran

Ağustos

 

 

Özdeğerlendirme

       

Görev

Kapsam

Çıktı

Sürüm

Sorumlu

Başlangıç

Bitiş

Durum

Mükemmellik gelişimi için yol haritası çerçevesinde  Kalite Güvencesi El Kitabı’nda belirlenen süreçlerin uygulanması.

 

Özdeğerlendirme raporu / KİDR

  

Ekim 2019

Mart 2020