HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin  bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır.

Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk  dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.

BÖLÜMLER

FAKÜLTE

HUKUK FAKÜLTESİ

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

Sevgili Gençler,Merhaba! Hayatınızın en önemli kararlarından birini vermek üzeresiniz.Yüksek öğrenim, ideallerinizin, yeteneklerinizin ve özlemlerinizin sizi yönlendireceği hedeflere, yapacağınız bir tercihle ilk adımı atacağınız önemli bir basamaktır.Hukuk eğitimi almaya mı karar verdiniz? Tebrikler.Barış, huzur, refah ve güvenlik, toplumsal yaşamın hem varlık sebebi, hem amacıdır. Devlet, bu sebebin bir sonucu ise, hukuk güvenliği ve adalet de yöneldiği amaçtır. Çünkü bunlar olmadan bir toplumu ayakta tutabilmek mümkün değildir.Bağımsız, tarafsız ve adil bir yargı eliyle gerçekleştirilen adalet, toplumsal birliğin, barışın ve güvenliğin temel şartıdır. Sizler demek ki, hukukun üstünlüğüne dayalı bir devletin yargı çarkını işletmeye talipsiniz.Sizler demek ki, alacağınız hukuk bilgisi, kazanacağınız bilinç ve beceri ile, yaşamın her alanında hukukun üstünlüğü ilkesinin bekçisi olmaya, bu ilkeyi korumaya ve yaşatmaya talipsiniz.“Hu...

GAU

HUKUK FAKÜLTESİ

HABERLER