HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin  bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır.

Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk  dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.

BÖLÜMLER

FAKÜLTE

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ MEZUNİYET TELAFİ SINAV PROGRAMI

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ MEZUNİYET TELAFİ SINAV PROGRAMI

 

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13 ŞUBAT PERŞEMBE

10:00 

(ART ARDA YAPILACAK)

 

 

 

10:00

 (ART ARDA YAPILACAK)

LAW309

 CYPRUS LAW PACKAGE I

LAW311

 CYPRUS LAW PACKAGE III

HUK309

 CEZA ÖZEL     I

HUK208 

DEVLETLER GENEL HUKUKU

HUK310

 CEZA ÖZEL HUKUKU II

HUK302 

EŞYA HUKUKU II

ADL108

CEZA HUKUKU

HUK427

 OHAL

HUK112

ANAYASA HUKUKU II

 

HUK406 

İCRA İFLAS HUKUKU II

 

HUK204 

CEZA GENEL II

 

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

Girne Amerikan Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde 1985 yılında kurulmuştur. Hukuk Fakültesi ise, hukuk eğitimine ilginin yoğunlaşması üzerine sonradan kurulmuş, ilk mezunlarını 2015-2016 yıllarında vermiştir.Günümüz dünyasında adaletsizliğin giderek artmasına karşın, hukuk fakültelerine olan ilginin de artması oldukça düşündürücüdür. Bu durumu kişisel olarak, adaletsizliğe karşı bir duruş olarak algılıyorum.Hukukun nihai amacı olan adalet, yalnızca kitaplardan öğrenilecek bir kavram değildir. Adalet aynı zamanda içimizde, derinimizde hissedilen bir duygudur. Duygular öğrenilebilir, öğrenme bilmeye, bilme eyleme dönüşür, davranış olur. Böylece adaleti yalnızca anlamakla kalmaz, adil bir insan da oluruz. Adil insan, kendisini ve diğer insanları sever, kendisi kadar diğerleri içinde endişe ve sorumluluk duyar.Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi bu bağlamda; verdiği hukuk eğitimi ile kendisine, içinde yaşadığı topluma...

GAU

HUKUK FAKÜLTESİ

HABERLER