HAVACILIK YÜKSEKOKULU

DEKAN'IN MESAJI

MÜDÜRÜN MESAJI
MÜDÜRÜN MESAJI

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Ekonomik veriler havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceğini göstermektedir. Havacılık sektöründe rekabetin yanında uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği isterlerinin yüksek olması ve sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu etkin bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı  derinleştirmektedir.  Hızlı ve yoğun teknolojik gelişimin, ulaşım ve iletişim üzerindeki etkileri, sürekli artış gösteren yolcu sayısı, oldukça dinamik ve rekabetçi bir pazar ve sektör ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda uluslararası havacılık sektörü kendine özgü özellikleri olan iç ve dış rekabeti yüksek bir sektördür. Bu dinamik ortam sektöre u...

GAU

HAVACILIK YÜKSEKOKULU

HABERLER