ECZACILIK FAKÜLTESİ

35 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTE

NEDEN GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ?

Mezunlarımız öncelikle Türkiye ve K.K.T.C’de eczane, hastane, ilaç sektörü ve Sağlık Bakanlığı’nda eczacı olarak çalışacaklardır.   Yabancı uyruklu mezunlarımız da uluslararası programımız yönüyle kendi ülkelerinin eczacılık hizmetinde çalışabileceklerdir.   Mezuniyet not ortalamaları, kişilikleri, araştırmacılık yönleriyle hocalarının taktirini kazanmış mezunlarımız ilgi duydukları bilim alanlarında öğretim üyesi yetiştirme amacıyla lisans üstü eğitim programlarına alınarak akademik alanda çalışma olanağına sahip olacaklardır.   Mezunlarımız özet olarak, ülkelerinde serbest eczane açabileceği gibi, hastanelerde, ecza depolarında, resmi ve özel araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli kuvvetlere bağlı askeri hastane ile kuruluşlarda ve ilaç sanayinde iş bulma olanaklarına sahip olacaklardır.

GELİŞMİŞ
UZMAN AKADEMİK KADRO
EN YENİ LABORATUVAR TEKNOLOJİLERİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık Fakültesi'nde Eğitim

Sağlıklı ülke, sağlıklı toplumla sağlanır ve bilhassa üniversitenin en önemli fonksiyonu sağlıklı bir toplumu oluşturacak plan, proje ve uygulamaları hayata geçirmektir. Yeterli sağlık hizmetlerin sağlanmasında mekan, araç, gereç makine, techizat gibi fiziki imkanlar yanında insan gücü önde gelmektedir.  

Eczacılık eğitimi tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmiştir. Bugün eczacılık eğitimi hasta odaklı bir eğitim sisteminin gereksinimlerini karşılayacak bir planlama ile hayata geçirilmektedir.    Dünyada eczacılık hizmeti, ilaç danışmanlığı, hasta bakım servisleri ve klinik eczacılık konuları içeren eczane eczacısı tanımı güncelliğini korumakta olup bu tanım hastaya ilaç sağlayan eczacı yerine hastanın ilaç danışmanı olan eczacıya yerine bırakmaktadır. Programımız bu yeni tanımda yer alan eczacı kavramına uyum göstermektedir.

 DEKAN'IN MESAJI

DEKAN'IN MESAJI
DEKAN'IN MESAJI

Her şeyden önce websitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda fakültemizin internasyonel ve dinamik yapısını keşfetme şansını da bulabileceğinizi umuyoruz. Girne Amerikan Üniversitesindeki akademik personelimiz eğitim ve öğretimin en etkili ve yüksek kalitede olması için tüm gücü ile çalışmaktadır. Çok sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri bizim onlara sunduğumuz yüksek kaliteli eğitimi hak etmektedir. Bu ancak etkili, hızlı, çağdaş ve verimli bir anlayış ile olasıdır. Hedefimiz öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında hayatda da başarılı olabilecek sorumluluk sahibi profesyonel bireylerin yetişmesidir.   30 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ve K.K.T.C.’de Eczacılık eğitimi Eczacılık ...

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER