ECZACILIK FAKÜLTESİ

35 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır.

ECZACILIK FAKÜLTESİ

NEDEN GAÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ ?

Kıbrıs`ın ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılından bu yana yenilikçi ve çağdaş yaklaşımı ile sürekli gelişmekte ve eğitim standartlarını yükseltmektedir. 18.000` i aşkın öğrencisi ile büyük GAU Ailesi, "WELCOME TO ONE, BE ONE " felsefesi ile öğrencilerini de GAU Ailesinden bir birey olarak görmektedir.

 Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere, tüm dünyada tanınan GAU, 27 ayrı akreditasyona sahip olmakla, bulunduğu coğrafyanın "diploması en geçerli" üniversitesidir. Uluslararası üyelik ve akreditasyonları olan bir diploma sahibi olmanın avantajlarını, tüm dünyada yaşayan GAU Öğrencileri, aynı zamanda GAÜ Paralel Eğitim Sistemi ile, Girne, Washington, Canterbury, Karpaz, İstanbul kampüslerimizde eğitimlerini sürdürebilmektedirler. 30 yıla yakın tarihsel gelişimi boyunca GAÜ, teknoloji ve öğretim yöntemleri alanında meydana gelen son gelişmelerin kullanımını etkin kılmaya çalışmıştır. Öğrenci sayısına göre en yüksek doktoralı akademisyen oranına sahipken, aynı zamanda, öğrenci sayısına göre en yüksek bilgisayar kapasitesine sahiptir. 2008 den bu yana GAÜ kütüphanesi, dijital kütüphane kaynaklarının uygulanması olan kütüphane bilimi devriminde ön planda olmuştur. Şu anda bir çok sınıfta bütün derslerin Power Point sunumları ve MP4 versiyonları bulunmaktadır. Tüm kampüs ve yurtlarda kablosuz internet bulunmaktadır. GAÜ Televizyonu ve Radyosu da öğrencilerin izlemesi için seçilmiş olan dersleri ve seminerleri yayınlamaktadır. 

Gelecekteki 10 yılın programlarını şimdiden tasarlayan GAÜ, Akademik programların çoğaltılmasından, dünya kampüslerini arttırmaya kadar pek çok alanda gelişmelere imza atmayı hedeflemektedir.

Girne Amerikan’lı Olmak!

Tarih boyunca Girne Amerikan Üniversitesi, beş ana değer üzerine odaklanarak yönlendirilmiştir; bu değerler; erişim, hız, ilişkilendirme, değer ve toplumdur. GAÜ, kendini Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adamaktadır. Üniversitenin amacı eğitimin aynı zamanda hem ulaşılır hem de mükemmel olmasını mümkün kılmaktır. Bu amacını, üniversite çalışmalarının ve kaynaklarının istisnai bir biçimde yönetilmesi, yenilikçi erişim sistemleri, öğrenci hizmetleri ve öğrenen merkezli, başarı odaklı ve teknolojiye uyumlu ilgili programlar yoluyla gerçekleştirmektedir.

Yılda 1000`in üzerinde etkinliğin yapıldığı ve "bu kampüste hayat var!" diyeceğin bir üniversite hoş geldin! GAÜ’nün, Girne şehri ile bütünleştiği muhteşem bir doğada yer alan ana kampüsünde ve uluslarararası kampüsleri olan İngiltere, Hong Kong, Amerika, Türkiye, Moldova ve Sri Lanka kampüslerinde okumanın ayrıcalığı senin!Eczacılık fakültemizi başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi ne bekliyor?

Mezunlarımız öncelikle Türkiye ve K.K.T.C’de eczane, hastane, ilaç sektörü ve Sağlık Bakanlığı’nda eczacı olarak çalışacaklardır. Yabancı uyruklu mezunlarımız da uluslararası programımız yönüyle kendi ülkelerinin eczacılık hizmetinde çalışabileceklerdir. Mezuniyet not ortalamaları, kişilikleri, araştırmacılık yönleriyle hocalarının takdirini kazanmış mezunlarımız ilgi duydukları bilim alanlarında öğretim üyesi yetiştirme amacıyla lisans üstü eğitim programlarına alınarak akademik alanda çalışma olanağına sahip olacaklardır. Mezunlarımız özet olarak, ülkelerinde serbest eczane açabileceği gibi, hastanelerde, ecza depolarında, resmi ve özel araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Savunma Bakanlığı ve çeşitli kuvvetlere bağlı askeri hastane ile kuruluşlarda ve ilaç sanayinde iş bulma olanaklarına sahip olacaklardır.


Girne Amerikan üniversitesi'nin farkı ne?•      KIBRIS'IN İLK ÜNİVERSİTESİ•      20,000'DEN FAZLA ÖĞRENCİ


•      135 FARKLI ÜLKEDEN ÖĞRENCİ


•      18,000'DEN FAZLA MEZUN


•      22 ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Üniversitemiz, yurtdışındaki diğer yüksek öğretim kuruluşları ile akademik anlaşmalar gerçekleştirmeye ve bu anlaşmalar neticesinde öğrenci ve akademisyen değişim programına yönelik bir politika izlemektedir.

GELİŞMİŞEN YENİ LABORATUVARLAR


UZMAN AKADEMİK KADRO


                                   

       

         
ECZACILIK FAKÜLTESİ

Eczacılık Fakültesi'nde Eğitim

Sağlıklı ülke, sağlıklı toplumla sağlanır ve bilhassa üniversitenin en önemli fonksiyonu sağlıklı bir toplumu oluşturacak plan, proje ve uygulamaları hayata geçirmektir. Yeterli sağlık hizmetlerin sağlanmasında mekan, araç, gereç makine, techizat gibi fiziki imkanlar yanında insan gücü önde gelmektedir.


Eczacılık eğitimi tarih boyunca çeşitli aşamalar geçirmiştir. Bugün eczacılık eğitimi hasta odaklı bir eğitim sisteminin gereksinimlerini karşılayacak bir planlama ile hayata geçirilmektedir.Dünyada eczacılık hizmeti, ilaç danışmanlığı, hasta bakım servisleri ve klinik eczacılık konuları içeren eczane eczacısı tanımı güncelliğini korumakta olup bu tanım hastaya ilaç sağlayan eczacı yerine hastanın ilaç danışmanı olan eczacıya yerine bırakmaktadır. Programımız bu yeni tanımda yer alan eczacı kavramına uyum göstermektedir.


 


DÜNYA ECZ GÜNÜ'23 - Türkçe

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ 2023

 

 

 

Bütün ülkelerde; her yıl, 25 Eylül tarihi “Dünya Eczacılar Günü” olarak kutlanmaktadır. 

 

Dünya Eczacılar Günü kutlaması; mesleğin her alanındaki Eczacıları ve Eczacı Bilim İnsanlarını kapsamaktadır. Küresel ölçekte, Eczacılık Mesleği 4.000.000 kişilik bir “Aile”dir.

 

Dünya Eczacılar Günü, FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) tarafından 2009 yılından beri kutlanmaktadır. Bu Gün’ün temel amacı, Eczacıların “Sağlığın İyileştirilmesi”ne olan çok önemli katkılarının altının çizilmesidir. Söz konusu katkılar; Güvenli, Etkili ve Maliyet-Etkili İlaç Tedavisi’nin yanı sıra, Sağlığın Geliştirilmesi’ne de odaklıdır.

 

Bu yıl; GAU Eczacılık Fakültesi’nin “Dünya Eczacılar Günü Tema’sı” şudur:

 

“ ‘10 YILDIZLI ECZACI’ KAVRAMININ ÖTESİNE ERİŞMEK” 

 

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından 2014 yılında belirlenmiş olan “7 Yıldızlı Eczacı” Kavramı’nın geliştirilmiş uzantısı olan “10 Yıldızlı Eczacı”, şu “Roller”i tanımlamaktadır: 

 

Farmasötik Bakım Sunan, Araştırmacı, Yönetici, İletişimci, Lider, Yaşam Boyu Öğrenen, Karar Verici, Girişimci, Eğitici, Yapıcı Değişim Unsuru. 

 

“ ‘10 YILDIZLI ECZACI’ KAVRAMININ ÖTESİNE ERİŞMEK” Tema’sı; ECZACILAR İÇİN YENİ ROLLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ, ECZACILARIN GÜNCELLENMİŞ - GELİŞTİRİLMİŞ YETKİNLİKLER ÇERÇEVESİNİ, İLERİ DÜZEY ECZACILIK UYGULAMALARI SPEKTRUMUNU ve DEĞER YARATAN ECZACILIK HİZMETLERİNİ vurgulamaktadır.

 

Bu Tema’nın Yapıtaşları; “KOGNİTİF (BİLİŞSEL) ECZACILIK HİZMETLERİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE TAKIM ÇALIŞMASINA PROAKTİF KATKI, SAĞLIK ÇIKTI KAZANIMLARINA KANIT ESASLI ETKİ ve ECZACILIK UYGULAMALARINDA İNOVASYON TABANLI GİRİŞİMCİLİK”tir. 

 

ECZACILIK MESLEĞİ’NİN GELECEĞİNİ TASARLAYAN BU YAPITAŞLARI, GAU ECZACILIK FAKÜLTESİ’NİN DEĞERLERİ’Nİ VE MİSYONU’NU DA BİÇİMLENDİRMEKTEDİR.  

 

Öğrenci Eczacılarımız’ı gelecekteki profesyonel rollerine - yükümlülüklerine hazırlamak ve kendilerini güçlendirmek üzere; GAU Eczacılık Fakültesi’ndeki Eğitim Programı, bu Yapıtaşları ile uyumlu biçimde sürekli güncellenmektedir.   

 

 

GAU ECZACILIK AİLESİ

DEKAN'IN MESAJI

DEKAN'IN MESAJI
DEKAN'IN MESAJI

Her şeyden önce websitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda fakültemizin internasyonel ve dinamik yapısını keşfetme şansını da bulabileceğinizi umuyoruz. Girne Amerikan Üniversitesindeki akademik personelimiz eğitim ve öğretimin en etkili ve yüksek kalitede olması için tüm gücü ile çalışmaktadır. Çok sevgili öğrencilerimiz ve değerli aileleri bizim onlara sunduğumuz yüksek kaliteli eğitimi hak etmektedir. Bu ancak etkili, hızlı, çağdaş ve verimli bir anlayış ile olasıdır. Hedefimiz öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında hayatda da başarılı olabilecek sorumluluk sahibi profesyonel bireylerin yetişmesidir. 30 yıllık geçmişi olan Girne Amerikan Üniversitesi kurulduğundan bu yana güçlü akademisyen kadrosuyla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir kurum olarak K.K.T.C’nin sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim yönlerinden gelişmesine katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ve K.K.T.C.’de Eczacılık eğitimi Eczacılık...

GAU

ECZACILIK FAKÜLTESİ

HABERLER