LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Enstitü adı: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü:  MIS - Doktora

Ana Bilim Dalı :  Yönetim Bilişim sistemleri

Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr.  Alex Kostin

Program 7 ders (21 kredi) 1 seminer ve 1 Tezden oluşmaktadır. Doktora yeterlilik sınavını başaranlar Teze başlar. Tez süresi en az 2 dönemdir. 

Yüksek Öğretim Kurumlarına nitelikli akademik elemanlar yetiştirmek ve iş hayatına katkıda bulunmak hedefimizdir.

Üniversitelerde öğretim elemanı, kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora programına başvuru şartı;

Yönetim Bilişim Sistemleri ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.