LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Eğitim Yönetimi ve Denetimi PhD

 

Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlaması Doktora programına başvuru şartı;

Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlama ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Eğitim Yönetimi Denetimi ve Planlama Doktora Programı 24 krediden az olmamak koşuluyla sekiz ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili Türkçe`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.