LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Yapı Yönetimi

 

Enstitü Adı

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

Programın Türü

CONSTRUCTION MANAGEMENT, PH.D.

Ana Bilim Dalı

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Yeni teknolojik gelişmeler ve dünya üzerinde sürekli değişim gösteren ekonomik dengeler, yapım sistemlerini de sürekli değişmeye ve yenilenmeye itmektedir. Küresel ölçekte gerçekleşen bu değişimlerin, dünyanın her yerinde farklı çevresel ve toplumsal etkileri bulunmaktadır.  Yapı yönetimi doktora programı, özellikle yapı üretimi sektöründe gerçekleşen bu ekonomik ve teknolojik gelişmeleri, çevresel ve toplumsal etkileri ile birlikte analiz edebilecek nitelikte bilgi ve bakış açısına sahip akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İnşaat sektörünün büyümesi ve bu alandaki teknolojik gelişmeler, dünya çapında yapı yöneticilerinin uzmanlığına duyulan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Girne Amerikan Üniversitesi Yapı Yönetimi Doktora Programı, yapı projelerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan planlama, bütçe oluşturma ve yönetimi ve proje kontrolü gibi teknik bilgi ve yönetim becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.

Yapı Yönetimi Doktora programından mezun olan öğrencilerimiz, akademik kariyelerine öğretim üyesi ya da araştırmacı olarak devam edebilirler. Bunun yanında,profesyonel anlamda da inşaat firmalarında yapı yöneticisi, ya da danışmanlık görevleri de üstlenebilirler.

I am Salahi Pehlivan from PhD program in Construction Management. Previously I had a BSc. Industrial Engineering degree from EMU, then I studied in GAU my MBA in business and also MBA in Project Management Program of UNVA in GAU. It was quite exciting experience to get good education from experienced Instructors. Beside my education I worked in CRI Inc. Cambride,USA based company during my PhD courses. Also I worked in Queen`s University in Project Management Program and also Investment Appraisal and Risk Analysis Program. By the help of my education I got job offers before I graduate from GAU.

Construction Industry is one of the largest employer in Cyprus, also in the world. In every construction activity requires qualified management, engineers, technicians and workers. The success of this massive industry is based on qualified people from universities. PhD program in Construction Management aims to give best education with experienced Instructors to fulfill the requirements of students in program. PhD program in Construction Management has well designed courses and elective courses to specialize with application that fits the existing construction industry standards.  After my graduation, I will look for academic field, which is more attractive from my side, also consultancy firm would be a good option for following years.

Yapı Yönetimi Doktora programına başvuru şartı;

Yapı Yönetimi ile ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Yapı Yönetimi Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.