LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Basın Yayın (MA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler

Programın Türü

Yüksek Lisans (tezli tezsiz)

Ana Bilim Dalı

Basın Yayın

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Haluk Selman

Özgün düşünceye sahip, olayları çok iyi değerlendirebilen, sorun çözebilen, sorgulayan, yaratıcı gençler yetiştirmek.

Gazetecilikle ilgili mesleki ve etik sorumlulukların bilincine sahip, değişimi ve gelişmeyi takip edecek, bulunduğu işletmenin yapısı ve özelliklerine uyum sağlayan uzman bireyler yetiştirmek amacıdır.

Bölümden mezun olan öğrenciler haber ajanslarında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı, internet yayıncılığı, sosyal medya yayın ve yöneticiliği, ve görsel yönetmenlik gibi alanlarda çalışabilirler. İsteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev yapabilir.

Basın yayın alanında iş olanaklarını geliştirecek ,alanın uzmanı olmak hedefinde olanlar için.

Basın-Yayın Yüksek Lisans programına  lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Lisansını Türkçe olarak tamamlayan adaylar İngilizce programa devam etmek isterlerse, İngilizce Yeterlik belgesi sunmak zorundadırlar.

Tezli Basın-Yayın Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylıdır.

Program tezli ve tezsiz olup, Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim verilmektedir.