LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İletişim ve Medya Yönetimi (PhD)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler

Programın Türü

Doktora

Ana Bilim Dalı

İletişim

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Neriman Saygılı

Akademik yaşama öğretim üyesi de yetiştirebilecek

İletişim alanında uzmanlaşmak ve bu alanda akademik

Akademik yaşamda görev almak ve kurum ve kuruluşlarda uzmanlık

Basın yayın alanında iş olanaklarını geliştirecek ,alanın uzmanı olmak hedefinde olanlar için.

İletişim ve Medya Yönetimi Doktora programına başvuru şartı;

İletişim ve Medya Yönetimi ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

İletişim ve Medya Yönetimi Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe ve İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.