LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Halkla İlişkiler (MA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler

Programın Türü

Yüksek Lisans (tezli tezsiz)

Ana Bilim Dalı

Halkla İlişkiler

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Haluk Selman

Halkla İlişkiler Yüksek Lisans programına  lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Lisansını Türkçe olarak tamamlayan adaylar İngilizce programa devam etmek isterlerse, İngilizce Yeterlik belgesi sunmak zorundadırlar.

Tezli Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Tezsiz Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe ve İngilizce`dir.