LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Sağlik Yönetimi

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı

Sağlık Yönetimi

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tülin Bodamyalı

Sağlık yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programı ile, sağlık sisteminin yapısını bilen, işlevlerini yakından takip edebilen, yönetim elemanı olarak problemleri tanımlayabilen ve çözüm yolları üretebilen, irdelerken bilimsel yaklaşım sergileyebilen, modern yönetim anlayışı ile donatılmış, lider sağlık yöneticileri yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sağlık sektöründe yönetici olarak çalışan veya çalışmayı düşünen farklı alanlardan sağlıkçılar,  kendi alanınızın dışında olan yönetim ve işletme ile ilgili bilgi sahibi olmak, yönetim görevini yapmanızda yardımcı olacak bilgiyi edinmek istiyorsanız Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programlarımız profesyonel gelişiminiz için ideal olacaktır.

Bu programlardan mezun bireyler, genel olarak bütün sağlık sektörü ile ilgili kurum veya kuruluşlarda yönetici konumunda çalışabilirler. Örnek olarak tüm özel ve kamu hastaneleri,  Aile Sağlığı Merkezleri, Tıp Merkezleri ,Toplum Sağlığı Merkezleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunan Sağlık Kuruluşları, Yaşlı Bakım Evleri,  İşyeri Sağlık Birimleri, Evde Bakım Hizmeti Veren Kuruluşlar ve  Acil Sağlık Hizmetleri veren kuruluşlar gösterilebilir.

Sağlık yönetimi yüksek lisans programı kapsamında, sağlık sisteminin organizasyonu, insan kaynakları yönetimi, sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim, kalite yönetim sistemleri, modern yönetim anlayışı ile bu alanlarda dünya literatürünü takip edebilme, değerlendirebilme ve bilimsel yaklaşımı sağlık yönetimi alanında uygulayabilme bilgi ve becerilerini kazandırmak üzere dersler programlanmıştır. 

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programına; “Sağlık Yönetimi”, “Hastane Yönetimi”, “Sağlık Kurumları Yönetimi”, “İşletme”, “Tıp”, “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon”, “Ergoterapi”, “Çocuk Gelişimi” ve “Beslenme ve Diyetetik” lisans programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe ve İngilizce`dir.