LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İşletme Yönetimi

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

İşletme Yönetimi – Doktora -

Ana Bilim Dalı

İşletme

Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat Akkaya

Yüksek öğrenim Kurumlarına nitelikli akademik elemanlar yetiştirmek ve iş hayatına nitelikli insan gücüne katkıda bulunmak hedefimizdir.

İşletme Yönetimi alanında bilimsel araştırma, analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen, karşılaşılan sorunlara çözüm üreten nitelikli öğretim elemanları yetişitirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve işhayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır.

- Üniversitelerde öğretim elemanı
- Kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici

Akademik çalışma hayatında önümün  açılması için bu programa yazıldım. Zor da olsa bu programı tamamladım. Aldığım eğitimden ve yapmış olduğum araştırmalardan çok memnunum.

Yrd. Doç. Dr. Dilber Çağlar

İşletme Doktora programına başvuru şartı;

İşletme ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

işletme Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.

Doktora programı Ingilizce olup 7 ders (toplam 21 kredi), ayrıca bir Seminer (kredisiz) ve bir tezden (kredisiz) oluşur. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerden yeterlilik sınavına (bir yarıyıl) girmeleri istenir. Yeterlilik Sınavı'nın başarılı olması, öğrencilerin tezleri üzerinde çalışmaya başlamalarını sağlar. Tezin asgari süresi 3 yarıyıldır. Öğrencilerin doktora tezlerinden üretilmiş SSCI/AHCI/SCI yayın şartı da bulunmaktadır.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MGMT601 Advanced Management 3 3 10 Analysis of modern management theories. Development of organizations. Dynamics of organizational behavior and relationship to effective administration. Models of communication, motivation, and leadership.
MGMT606 Organizational Behavior 3 3 10 Theoretical statements of individual and group behavior in organizations will be examined in this course. Student presentations and discussions will include detailed treatments of organization design, change, and reorganization, as well as inter-organizational relationships.
MGMT608 Strategic Management and Business Analysis 3 3 10 The course presents conceptual frameworks and models which will assist students to analyze competitive situations and strategic dilemmas and gain insight into strategic management. This course will provide a synthesis of previous course materials within the business programmes. Class lectures are supplemented with case studies.
MARK601 Advanced Marketing Theories 3 3 10 The course aims at helping Ph.D. candidates develop an appreciation for the intellectualgrowth of marketing as a discipline. Students will have an opportunity to view thehistorical growth of the field from an economic to a behaviorally based discipline. By studying multiple articles on each topic, students will gain an understanding of the way academic knowledge is developed as well as being exposed to contemporary social science methods.
PTRME001 Departmental Elective 3 3 10 Will be selected from the PhD advanced elective course list.
MGMT630 Seminar in Management 0 20 The research proposal will be prepared and presented by the student.
Toplam 15 70