LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İşletme Yönetimi

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

İşletme Yönetimi – Doktora -

Ana Bilim Dalı

İşletme

Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Serdar Saydam

Yüksek öğrenim Kurumlarına nitelikli akademik elemanlar yetiştirmek ve iş hayatına nitelikli insan gücüne katkıda bulunmak hedefimizdir.

İşletme Yönetimi alanında bilimsel araştırma, analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen, karşılaşılan sorunlara çözüm üreten nitelikli öğretim elemanları yetişitirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve işhayatının çeşitli alanlarında yetenekli insan gücüne katkıda bulunmaktır.

- Üniversitelerde öğretim elemanı
- Kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici

Akademik çalışma hayatında önümün  açılması için bu programa yazıldım. Zor da olsa bu programı tamamladım. Aldığım eğitimden ve yapmış olduğum araştırmalardan çok memnunum.

Yrd. Doç. Dr. Dilber Çağlar

İşletme Doktora programına başvuru şartı;

İşletme ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

işletme Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.