LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Pazarlama

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Pazarlama - Doktora

Ana Bilim Dalı

Pazarlama

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Yüksek öğrenim Kurumlarına nitelikli akademik elemanlar yetiştirmek ve iş hayatına nitelikli insan gücüne katkıda bulunmak hedefimizdir.

Hızla değişen ve gelişen rekabet ortamında kendisini geliştirmek ve üst kademelere çıkmanızı sağlamak istiyorsanız bu programa katılmalısınız.

- Üniversitelerde öğretim elemanı
- Kamu ve özel sektörde üst düzey yönetici

Bilimsel araştırmayı çok seviyorum. Bu nedenle bu programa katıldım. Programı başarı ile tamamladım. Öğretim üyesi olarak çalıştığım için çok mutluyum.
Dr. Cemal Çalıcıoğlu

Pazarlama Doktora programına başvuru şartı;

Pazarlama ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Pazarlama Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.