FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Uluslararası İlişkiler (MS) Tezli/Tezsiz

Ana Bilim Dalı

Uluslararası İlişkiler

Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Enver Gülseven

Uluslararası ilişkiler alanında ülkesini çevresini  ve dünyayı bilen uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Ülkelerin sosyal, politik, ekonomik ve kültürel durumları üzerinde uzmanlaşmak istiyorsanız bu programa katılabilirsiniz.

Dış ilişkilerinde , dış temsilciliklerde ve uluslararası kuruluşlarda iş bulabilirsiniz.

Uluslararası İlişkiler lisans programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Tezsiz Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe ve İngilizce`dir.

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER