LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Eğitim Yönetimi ve Denetimi (MA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Ana Bilim Dalı

 

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Eğitim sektörünün hızla büyümesi ve  gelişmesi bu alandaki eğitim yöneticilerinin ve deneticilerin uzmanlığına ihtiyacı da beraberinde getirmektedir. Duyulan bu ihtiyaç doğrultusunda Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı olarak; KKTC  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na ve diğer kurumlara yönetim ve denetim alanında akademik araştırmalarını sürdürerek alan yazına özgün çalışmalarla katkıda bulunacak eğitim uzmanı ve akademisyen adayları yetiştirerek  eğitim yönetimi ve denetiminin kalitesini yükseltmek  için varız.

Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programına katılıp alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimizin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi ve sorun çözme becerilerini geliştirmek,  yönetim alanındaki kuramları, çağdaş denetim modelleri ile araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmek hedefleri arasında yer almaktadır.

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında uzmanlık derecesi alanlara; yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer edinebilme,  kamu ve özel sektörlerde eğitim liderleri olarak görev yapma imkanı vermektedir. Ayrıca eğitim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerlemelerinde avantaj sağlamaktadır.

Kariyer ve kişisel gelişim açısndan gerekli  donanıma erişme yolunda önemli bir adımdır

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans programına  lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe`dir.