LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Beden Eğitimi ve Spor (Phd)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Beden Eğitimi ve Spor Doktora Programı

Ana Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Apak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora programına Yüksek Lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖDAK onaylı olup eğitim dili Türkçe`dir. Programa KKTC ve 3. Dünya Ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.