VOCATIONAL SCHOOL

Office Managemenent and Executive Assistant

 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrenme Çıktıları

  1. Bürolarda büro çalışanlarının verimliliği ve etkililiği içn çalışanların fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlıklarını dikkate alarak çalışma ortamlarını düzenleyebilir,
  2. Büro yönetim fonksiyonlarını organize edebilir,
  3. Büro işlerini planlar, büroda çalışabilecek kişileri belirler, büroda yapılacak işlerin takvimini hazırlar, çalışanları ve yaptıkları işleri denetler,
  4. Kurumun merkezinde görev yapan bir çalışan olarak kurumsal iletişimi etkili bir biçimde yerine getirebilir,
  5. Çağdaş büro ortamlarında gereksinim duyulan teknolojiyi rahatlıkla kullanabilir,
  6. Kurum içi toplantıların organizasyonunu gerçekleştirebilir, (toplantı yerinin seçimi, düzenlenmesi, katılımcılara duyurulması, ilgili dokümanların toplantı öncesi yönetici ve katılımcılara sunulması, yöneticinin ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgelerin hazırlanması, toplantı tutanağının hazırlanması, toplantı kararlarının katılımcılara duyurulması vb.)
  7. Güncel olaylarda sorumlulara karşı pratik çözüm bulma becerisini kazanır,
  8. Veri toplama ve onları düzenleme yöntemlerini bilme ve raporlama becerisi kazanır.


Course Descriptions

1. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
TBY101 Basic Secretary Knowledge 3 0 3 0
TBY103 Keyboard Techniques 3 0 3 0
TMAT101 Business Mathematics 3 0 3 0
TCS201 Communication Skills 3 0 3 0 Download
NH001 National History I 0 0 0 0
BİL103 Computer Applications I 3 0 3 0 Download
Total 15 0
2. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
TABSM102 Principles of Managemenet 3 0 3 0
TBY102 Office Management 3 0 3 0 Download
TABSM104 Introduction to Law 3 0 3 0 Download
TBY104 professional correspondence 3 0 3 0
Elective 3 0 3 0
NH002 National History II 0 0 0 0
Total 15 0
3. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
TBY201 Computer Desk Programs 3 0 3 0 Download
TBY203 Filing and Archiving Techniques 3 0 3 0 Download
TAACT101 Accounting I 3 0 3 0 Download
TBY205 Crisis and Stress Management 3 0 3 0 Download
Elective 3 0 3 0
TURK001 Turkish I 0 0 0 0
STJ030 Internship 0 0 0 0
Total 15 0
4. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
TBY202 Computer Desk Programs II 3 0 3 0
TBY204 Executive Assistant 3 0 3 0
TAACT102 Accounting II 3 0 3 0
Elective 0 0 0 0
TURK002 Turkish II 0 0 0 0
Total 9 0