VOCATIONAL SCHOOL

Journalism and Broadcasting

 

Basın ve Yayıncılık Öğrenme Çıktıları

 1. Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.
 3. İlgili tasarım programlarını kullanabilir.
 4. Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.
 5. Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olur.
 6. Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur.
 7. Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi bilir.
 8. Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.
 9. Dijital prova makinelerini kullanabilir.
 10. Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.
 11. Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.
 12. Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.
 13. Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.
 14. Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.
 15.  Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.
 16. Programdan mezun olanlar, Basın ve Yayın Teknisyenliği sektörünün çeşitli kademelerinde, muhabir, sayfa tasarımı, haber yazma, foto muhabiri, köşe yazarı, sayfa editörü, reklam desinatörü, matbaa yöneticisi olarak, diğer anten yayın yapan medyanın çeşitli iş kademelerinde istihdam olanakları bulacaklardır.


Course Descriptions

1. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
BYT101 Printing Management 3 0 3 0 Download
BİL103 Computer I 3 0 3 0 Download
BYT105 Basic Design 3 0 3 0 Download
BYT107 Work and Labor Safety 3 0 3 0 Download
EGL101 English I 3 0 3 0 Download
NH001 National History I 0 0 0 0
Total 15 0
2. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
BYT102 Printing Management II 3 0 3 0 Download
BİL104 Computer II 3 0 3 0 Download
BYT104 Media Technology History 3 0 3 0 Download
BYT108 Introdunction to Marketing 3 0 3 0 Download
EGL102 English II 3 0 3 0 Download
NH002 National History II 0 0 0 0
STAJ I Staj I 0 0 0 0
Total 15 0
3. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
BYT201 Internet Journalism I 3 0 3 0
BYT203 Printing Management I 3 0 3 0
BYT205 History of Turkish Press I 3 0 3 0
BYT207 Introduction to Economics 3 0 3 0
BYT209 Market Analysis and Marketing Strategies 3 0 3 0
TURK001 Turkish I 0 0 0 0
Total 15 0
4. Semester
CODE COURSE NAME T P C ECTS Prereq. Syllabus Description
BYT204 Professional Ethics 3 0 3 0
BYT208 Internet Journalism II 3 0 3 0
BYT206 Printing Management II 3 0 3 0
BYT202 History of Turkish Press II 3 0 3 0
BYT210 Editing in Visual Media 3 0 3 0
TURK002 Turkish II 0 0 0 0
Total 15 0