İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ'NDE EĞİTİM

İletişim Bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır. Doğal olarak bu alandan mezun olmuş bir öğrenci de iş bulma konusunda çok şanslı konuma gelmektedir. Sadece iş şansı değil, ilgili alanda uzmanlaşmak da bu mesleğin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle üniversitemizde İletişim Fakültesi  lisans ön lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilere uzmanlaşma imkanı sunmaktadır. Tezli ve tezsiz olarak sürdürülen programlarda iki dilde (Türkçe-İngilizce) eğitim alma imkanı bulunmaktadır.DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

İletişim alanı gün geçtikçe genişleyen ve teknolojik olarak da sürekli değişime uğrayan bir alan. Gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki bu hıza ve genişlemeye ulaşabilmek için eğitim sektörünün de kendini uyumlu hale getirmesi gerekir. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi çağın gereklerine uygun eğitim anlayışı ile bu özelliklerini bünyesinde barındıran bir fakültedir. Fakültemizde iki önlisans, altı lisans, iki yüksek lisans ve bir doktora programıyla gençlerimize eğitim verilmektedir. İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde verilen eğitimlerde öğrencilerimizin eğitim dilini seçme şansı bulunmaktadır. Genç ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahip olan iletişim fakültesi, öğrencilerimizi iletişim dünyasının her alanında yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrecilerimize Halkla İlişkiler, Radyo - Televizyon, Basın Yayın ve Yeni Medya alanlarında gerek KKTC'deki gerekse Türkiye'deki kurum ve kuruluşlarda...

GAU

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HABERLER