İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Basın Yayın Bölümü (Türkçe-İngilizce)

 

Bölümde ana konu “Haber”dir. Bu çerçevede öğrencilere, gazetecilik alanının hızla değişen yapısına uygun, yaşanabilir bir dünyanın yaratılmasına katkı sağlayacak kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilir. Gazetecilik mesleğinin entelektüel bir arka planı vardır. Haberin sosyal işlevlerini atlamaksızın, ulusal ve dünya medyasının genel durumu dikkate alınarak ve diğer disiplinlerden alınan katkıyla eğitimin boyutu genişletilir. Habere konu olayların, ayrıntıların ve neden-sonuç ilişkilerini kolayca kavrayacak elemanları sektöre kazandırmak hedefimizdir. Üniversitemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınıyla kurduğu ilişkiler çerçevesinde, bu ülkedeki basın ve haber merkezlerinin sahip olduğu olanaklardan öğrencilerimiz de yararlanabilmektedir. Böylece uygulamaya yönelik eğitimlerini gerçekleştirmektedirler. Bölümümüzde hem lisans, hem de akşam saatlerinde yürütülen yüksek lisans eğitimi, tezli ve tezsis olarak verilmektedir. Toplumun değişimine önemli etkileri olan medya, akademik olarak incelenmektedir.  İstiyoruz ki, kimse habersiz kalmasın...

 

Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir

Basın Yayın Bölüm Başkanı


LİSANS EĞİTİMİ SÜRESİNCE ALINACAK TÜM DERSLER PDF


DERS İÇERİKLERİ

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGL101  İngilizce-I  3 0 3 6

İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME I

DERSİ ÖĞRETİM PLANI

FERDA TUNCER

Dersin Adı

İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme

Dersin Kodu

EGL 101

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS Kredisi

6 AKTS

Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

3

Dersin Verildiği Yıl

2011

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)

Ferda Tuncer

Öğretim Sistemi

Yüz yüze

Eğitim Dili

İngilizce

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin çeşitli sosyal ortamlarda ve gereksinim durumunda İngilizce iyi düzeyde, akıcı ve doğru olarak sözlü iletişim kurmalarını, farklı metinleri okuyarak büyük ölçüde anlamalarını ve tepki vermelerini, İngilizce günlük söylem ifadelerini, temel dilbilgisi yapılarını işlevsel olarak tanımalarını ve kullanmalarını ve değişik metinleri okuma strateji ve tekniklerini uygulayarak çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Bu süreç eleştirel düşünme ve eleştirel okumayı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları

 1. Psikoloji, spor, sosyoloji,teknoloji, yiyecek ve  içecekler, ekonomy, radyo – televizyon, sinema, reklamcılık, cinsiyet ve aile gibi çeşitli kaynaklardan toparlanmış İngiliz dilindeki metinleri anlayabilme.
 2. Bir amaca yönelik okuyabilme.
 3. Okurken öğrenilen stratejileri uygulayabilme.
 4. Gerekli teknikleri okuma sırasında kullanabilme.
 5. Metinleri sözlük yardımı olmaksızın okuma ve anlayabilme.
 6. Kelimeleri gruplandırabilme; isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar.
 7. Kelimeleri bölümlerine ayırabilme; ön ekler, çekim ekleri, yapım ekleri.
 8. Okuduğu hakkında kısa özet çıkarabilme.
 9. Yazarın fikri üzerinde yorumda bulunabilme.
 10. Metindeki ana fikir hakkında olan kendi görüşlerini ifade edebilme.
 11. Bütün ve tutarlı kısa paragraflar yazabilme.

Dersin İçeriği

Okuma Stratejileri, Okuma Teknikleri, Sözcük grupları, Sözcük Bölümleri, Kısa Öykü İnceleme, Paragraf, Paragraf ve Makale yapısı, Bütünlük ve Tutarlılık.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

‘ELEŞTİREL OKUMA’ ya giriş.

Eleştirel Okuma nasıl olacağıyla ilgili sayfaları okuma.

2

Okuma Stratejileri;

TARAMA

GÖZ ATMA

HIZLI OKUMA

Göz atarak ve metinleri tarayarak verilen okuma araştırmalarını yapma.

3

Okuma Teknikleri;

BAĞLANTI KURMA

BULGULARI KAYDETME 

 • Özet
 • Taslak
 • Görsel Araçlar

Fotoğraflar ve karikatürler, diyagramlar, grafikler, şekil ve tablolar, haritalar.

Üzerinde konuşulmak üzere tekniklerle ilgili bölümleri okuma. Anlamlı öğrenme için örnek metinleri grup olarak inceleme.

4

Tekrar

Teknikleri uygulama,

Sözcük Türleri:

İSİMLER

FİİLLER

SIFATLAR

ZARFLAR

Alıştırma: ‘Sport or not a Sport’ by David Andriesen

Sözcük türleriyle ilgili boşlukları doldurma.

5

Kısa Öykü İnceleme

Plot

Karakter ve diyalog

Zıtlık

Ortam ve ton

Sembolizm

Tema

Alıştırma:‘The Nature of Remembering’ from

Alıştırma:‘Mastering the World of Psychology’

by Samuel E. Wood, Ellen Green Wood,

and Denise Boyd

6

Tekrar

Teknikleri Uygulama

Sözcük Bölümleri:

ÖN EKLER

KÖK

ÇEKİM VE YAPIM EKLERİ

Alıştırma:‘The stolen Party’ by Liliana Heker

Sözcük bölümleriyle ilgili boşlukları doldurma.

7

Ara Sınav

 

8

Çıkarımda Bulunma

İP UÇLARI

ETİKET

Alıştırmaları tamamlayabilmek için metin üzerinde çalışma.

9

Paragraflar

GİRİŞ

GELİŞME

SONUÇ

Alıştırma:‘Get Time on Your Side’

by Jennifer Nichols

Alıştırma:‘The Blessed Bean: There’s Nothing on Earth like Coffee’

by Slim Randles

10

KONU

KONU CÜMLELERİ

TEZİ İFADE EDEN CÜMLE ve ima eden ANA FİKİRLER.

Alıştırma:‘Professor Delves into Odd Culture of Freshmen’

by Michelle Roberts

Alıştırma:

‘Behind Every Grad . . .’

by Thomas L. Friedma

11

KONU

KONU CÜMLELERİ

TEZİ İFADE EDEN CÜMLE ve ima eden ANA FİKİRLER.

Alıştırma:

‘Socialization into Gender

from Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach’

by James M.Henslin

Alıştırma:

‘Thank You, M’am’

by Langston Hughes

12

Destekleyen Detaylar

MAJÖR VE MİNÖR DETAYLAR.

Destekleyen Detay Türleri.

Alıştırma:

‘How the Internet works?’

Exercise:

‘Reality Television’

13

Destekleyen Detaylar

MAJÖR VE MİNÖR DETAYLAR.

Destekleyen Detay Türleri

Alıştırma:

‘ADVERTISING’

Alıştırma:

‘BOGEY AND BACALL’

14

Bütünlük

Tutarlık

(Araştırma Projesi Teslimi)

Bütünlük ve tutarlılık bakımından örnek metinleri inceleme.

15

Paragraf yazma.

Dönüt alma.

Verilen konularda bütün ve tutarlı olan paragraflar yazma.

Dönüt alınana paragrafları dönem sonu sınavında teslim etmek üzere tekrar yazma.

16

Dönem Sonu sınavı

 

Ders Kitabı/ Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI:

Ders öğretim görevlisi tarafından hazırlanan ilgili ders notları.

YARDIMCI KİTAPLAR: Reading Now / Making Connections ; Amy E. Olsen

DERS ARAÇLARI: Ders Kitabı, Sözlük

ÖNERİLEN WEB ADRESLERİ:

MyReadingLab; www.myreadinglab.com

California Distance Learning; http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=stories&topicID=11

ESL Reading; http://www.eslreading.org/comedy/home.html

Writing paragraphs; http://www.uefap.com/writing/exercise/exwripar.htm

DEĞERLENDİRME

Ara sınav % 30 Araştırma Projesi % 10 Ödevler % 15 Devam % 5 Dönem Sonu Sınavı % 40

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri

Sayısı

Yarıyıl (Yıl) Notuna Katkısı %

Ödevler

5

15

Araştırma Projesi

1

10

Sınıf içi etkinlikler

1

5

Ara sınav

1

30

TOPLAM

8

60

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

60

Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

40

 

TOPLAM

100

Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde

İş yükünün Hesaplanması

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

(saat)

Toplam İş Yükü

(saat)

Hafta ders saati (Teori)

14

3

42

Ara Sınav (Hazırlık)

Ara Sınav (Uygulama)

1

12

2

14

Araştırma Projesi

1

24

24

Ödevler (Hazırlama)

5

8

40

İnternet ve Kütüphane Araştırmaları

5

6

30

Dönem Sonu Sınavı (Hazırlık)

Dönem Sonu Sınavı (Uygulama)

1

14

2

16

TOPLAM İŞ YÜKÜ(saat)= 166

DERSİN AKTS KREDİSİ= Toplam İş yükü(saat)/(30 saat/AKTS)=166 / 30: 5,53 6

JRB101  Gazetecilik Temel Kavramları I  3 0 3 0

‘BASIC CONCEPTS OF JOURNALISM’

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Basic Concepts of Journalism (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 101.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Dr. Ümmü Altan Bayraktar

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To understand the basic principles and practices of journalism

Learning Outcomes

1. Students will gain an understanding of journalism and mass communication at macro and micro levels.

2. Students will obtain broad knowledge of the developments, operations, impacts, and economics of mass media.

3. Students will develop the awareness of the trend of converging media in terms of the applications and the potentials.

Course Contents

The role and importance of journalism in societies, Changing world and journalism, New communication technologies and the future of journalism, Resbonsibleness and self-regulation in journalism

Globalization and media /information flow in the world

News Agencies, Contemporary journalism categories

War/peace juornalism,Opinion journalism,Tabloid journalism, Radio/Tv journalism Internet journalism

Internet journalism, Sport journalism.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction

The role and the importance of journalism in societies

Newspaper, journalist,journalism

journalism and media relations

Madia and structural characteristics Media and economical characteristics

News and social functions

2

Changing world and journalism

Changing journalism and education systems

History of journalism, changes in journalism

3

New Communication Technologies and the future of journalism

New communication technologies

Analyzing the impacts of new technology on journalism

4

Resbonsibleness and self-regulation in journalism

 

Journalist and responsibility

Simplicity/clearness/certainty/

accuracy

Self-regulation

Journalistic ethics

Press code

Press council (roles and duty) Ombudsman and applications

5

Globalization and media/Information flow in the world

Media/ information flow

6

News Agencies

The role of new agencies in todays world

What is news agencies and functions

Historical development of news agencies

AP, AFP, Tass-Itar, Reuters

Turkish News Agencies

7

Quiz

Quiz evaluation

8

Mid-term  Exam

 

9

Contemporary journalism

Opinion/Tabloid/Radio and TV

10

Contemporary journalism categories

War/peace/Internet journalism

11

War/peace juornalism

Opinion journalism

Presentations

12

Tabloid journalism

Presentations

13

Radio/Tv journalism Internet journalism

Presentations

14

Quiz

Quiz evaluation

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS: Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, Ankara, 2003

HELP BOOKS: Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Atilla Girgin, Der Yayınları, İstanbul, 2007

COURSE TOOLS: Verbal Lecture, Projection devices, Prepared Materials, presentation

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Reports

1

10

Mid-term exam

1

30

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

3

30

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

2

 

3

4

10

Supervision

a) Mid-term examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

20

21

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

25

26

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=138

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 138/30 = 4.6=5

 

‘BASIC CONCEPT OF JOURNALISM’ INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Basic Concept of Journalism (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 101.1

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Feriha Dikmen

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To understand the basic principles and practices of journalism.

 1. Students will write clearly, concisely, correctly, and in an appropriate style for print, broadcast, or Internet media.
 2. Students will be able to demonstrate an understanding of basic journalism theory.
 3. Students will demonstrate understanding of, and ability to apply, principles and practice of journalism law and ethics, including development of personal standards and an analytical system for resolving ethical conflict.
 4. Students will demonstrate dynamic, effective, and persuasive oral communication skills.
 5. Students will demonstrate ability to do journalism: i.e., to function as reporters, photographers, editors, and producers in print, broadcast, or other media.
 6. Students will understand what is a relationship between journalism and PR

Learning Outcomes

Students will ;recognize and appreciate the role of journalism in contemporary society and in their personal lives

 1. recognize how pervasive information is in contemporary society
 2. consider how print journalism has changed and evolved over the years
 3. recognize what is news
 4. understand the role of business and advertising in journalism
 5. Students will obtain broad knowledge of the developments, operations, impacts, and economics of mass media.
 6. Students will develop the awareness of the trend of converging media in terms of the applications and the potentials.

Course Contents

The role and importance of journalism in societies, Changing world and journalism, New communication technologies and the future of journalism, Resbonsibleness and self-regulation in journalism

Globalization and media /information flow in the world News Agencies, Contemporary journalism categories War/peace juornalism,Opinion journalism,Tabloid journalism, Radio/Tv journalism Internet journalism Internet journalism, Sport journalism

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction

The role and the importance of journalism in societies

Newspaper, journalist,journalism

journalism and media relations

Madia and structural characteristics

Media and economical characteristics

News and social functions

 

2

Changing world and journalism

Changing journalism and education systems

History of journalism, changes in journalism

3

New Communication Technologies and the future of journalism

New communication technologies

Analyzing the impacts of new technology on journalism

4

Resbonsibleness and self-regulation in journalism

 

Journalist and responsibility

Simplicity/clearness/certainty/accuracy

Self-regulation

Journalistic ethics

Press code

Press council (roles and duty) Ombudsman and applications

5

Globalization and media/Information flow in the world

Media/ information flow

6

News Agencies

The role of new agencies in todays world

What is news agencies and functions

Historical development of news agencies

AP, AFP, Tass-Itar, Reuters

Turkish News Agencies

7

Quiz

Quiz evaluation

8

Mid-term  Exam

 

9

Contemporary journalism

Opinion/Tabloid/Radio and TV

10

Contemporary journalism categories

War/peace/Internet journalism

11

War/peace juornalism

Opinion journalism

Presentations

12

Tabloid journalism

Presentations

13

Radio/Tv journalism Internet journalism

Presentations

14

Quiz

Quiz evaluation

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Rich, C. (2010).Writing and reporting news: A coaching method (6th ed.). Boston: Wadsworth.

 A recentAssociated Press Style Book, preferably 45 th

edition (it says 2010 on the cover)

Consistently reliable Internet access

Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, Ankara, 2003

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

10

70

Midterm exam

1

30

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

60

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

40

 

TOTAL

100

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

8

        3

24

Presenting of observations and  practices as report

5

2

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

4

2

8

internet and library research.

5

2

10

Preparing  and presentations of homework.

2

10

 20

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=120

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 151/30 = 5.033=5.00

 

JRB103  İletişime Giriş  3 0 3 0

“INTRODUCTION TO COMMUNICATION” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Introduction to Communication

Course Unit Code

JRB 103

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Dr. İzlem Ali Kanlı

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

The course is designed to provide students with a broad overview of the functions of communication. It will explore communication between individual people, in groups and in organizations. The purpose of mass communication will also be explored.

Learning Outcomes

 1. Define concepts of communication.
 2. Identify the main processes of interpersonal communication.
 3. Identify the main processes of small group communication.
 4. Identify the main processes of organisational communication.
 5. Identify the main elements of mass communication.
 6. Identify elements of effective communication.

Course Contents

Patterns of communication, processes of communication, interpersonal communication, communication in small groups, communication in organisations, mass communication theories, effective communication.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction to the course, readings.

 

Identifying themes.

2

Components of communication

 

Processes of communication

3

Interpersonal communication

Case study and reporting

4

The Johari Window

Practical demonstration

5

Communication in small groups

 

Case study and analysis

6

Effective communication in small groups

 

Case study and analysis

7

Organizational structure

Scenario on organisation

8

Mid Term Project

 

9

Communication in organisations

 

Case study and analysis

10

Mass communication characteristics

Identifying characteristics

11

Mass media effects

Film, case study analysis

12

Mass media agenda setting

Film, case study analysis

13

Effective communication

Analysis of techniques.

14

Revision and Preparing for the exam

 

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

*The course reader.

-Allyn and Bacon, Interpersonal Communication, Department of Communication Studies, University of Iowa.

-Denis McQuail, (1994). Mass Communication Theory, 3rd ed, Sage,

-Dimbleby Richard, (1998). More Than Words : An Introduction to Communication,  Routledge.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Quiz

 

 

Mid term project

1

40

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

 

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution                                                         1

60

 

TOTAL

100

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and laboratory practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

20

2

40

Preparing for classes / homework.

20

3

60

Quiz

Preparation for quiz

1

5

5

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

 1

 1

  1

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

 

 

1

 

2

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=152

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 152/30 = 5.06

           

 

PSYC100  Sosyal Bilimlere Giriş I  3 0 3 0
COMP103  Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş I  3 0 3 6
NH001  Milli Tarih I  3 0 3 4
Toplam 18 16
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGL102  İngilizce-II  3 0 3 6
JRB102  Gazeteciliğin Temel Kavramları II  3 0 3 5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İLETİŞİM VE MEDYA BÖLÜMÜ

JRB 102 TEMEL MEDYA KAVRAMLARI

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

DERS TANIMI

 

Dersin Adı

Temel Medya Kavramları

Dersin Kodu

JRB 102

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS

4 AKTS

Teori (saat / hafta)

3

Uygulama (saat / hafta)

0

Laboratuvar (saat / hafta)

0

Dersin Verildiği Yıl

1

Dersin Verildiği Dönem

2

Öğretim Elemanının Adı

 

Dersin Veriliş Şekli

Yüzyüze

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulu

Yok

Tavsiye Edilen Opsiyonel Program Bileşenleri

Yok

Çalışma Yeri

Yok

 

 

 

Dersin Amacı

-          Dersin amacı 50 yıldır hızlı bir gelişme sürecinde olan Yeni Medya ve Bilgi Teknolojileri``nde

kullanılan kavramları ve terimleri aktarmaktır.

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dersin bitiminde öğrenciler;

 

1-Medya ve yeni medya terimleri ve stratejilerini temel birtakım örnekleriyle anlaşılması ve estetik, görsel ve işitsel kültürel sözlüğün geliştirilmesini gözlemleyabilme

 

2-Medya ve Yeni Medya içindeki tasarımların ve bilgi teknolojilerinin nasıl bir süreçten geçirilebileceğini ve onun sınırlarını

analiz etme ve eleştirebilme

 

3-Web 2.0, Cyberspace,Simulacra, Rhizome, Sanal Gerçeklik,Fiziksel Etkileşim Tasarımı, Açık Kaynak Toplumu, Digital Film ve Ses bv.gibi temel terminolojik terimlerini sınıflandırabilme

 

4-Güncel medyadaki temel kavramları ve dili değerlendirme

 

5-Okuldan sonraki hayatı için yeni terminolojiler ve sanat yönetimi hakkında bilgi toplayabilme

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

 

 

 

 

 

Medya ve yeni medyada, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaratıcılıkla ilgili toplumsal, ekonomik ve yönetsel süreçler. Siberortamda giderek yaygınlaşan sosyal iletişim ve onun sonucu olarak ortaya çıkan sosyal ağların

incelenmesi. Siber ortamın sanallığının birey üzerindeki etkileri ve bunun sonucu oluşan sosyalleşme dinamikleri.

 

KONULAR

 

HAFTA

Teorik Konular

Uygulama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 

1

 

 

 

Tanışma ve ders içeriği ile ilgili genel bilgiler

Öğrencilere beklentilerini ve Medya ve yeni medya kavramları hakkında bildiklerini sorma

 

2

 

 

Medya nedir?

Medya tarihine genel bakış

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

3

 

 

 

Yeni medya nedir?

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

4

 

 

Yeni medyanın geleneksel medyadan farkları nelerdir?

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

5

 

 

İnternet’in çıkışı, gelişimi ve gündelik hayattaki etkileri

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

6

 

 

Tartışma / Panel (misafir konuşmacılar)

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

7

 

 

Teknolojinin yeni medyanın gelişimi üzerindeki etkileri

 

 

Soru, Cevap ve Tartışma

 

 

8

 

 

 

Mobil cihazların çıkışı ve gündelik hayattaki etkileri

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

VİZE SINAVI

 

 

10

 

 

 

Sanal dünya ve sayısal oyun kültürü

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

11

 

 

Web 2.0 ve internet ortamındaki değişimler

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

12

 

 

 

Sosyal ağlar

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

13

 

 

Çevrimiçi kişisel mahremiyet, Yeni medyanın geleceği ile ilgili öngörüler

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

14

 

 

Anaakım medya, alternatif medya ve sosyal medyanın geleceği. Dijital ayak izimiz: Dijital iletişim dünyanın ekolojik dengesini nasıl etkiliyor?

 

 

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

15

 

 

Dönem projesi       SUNUM

Juri ile değerlendirme

 

16

 

 

Final Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kitabı / Materyal / Tavsiye Edilen Okumalar

 

DERS KİTAPLARI:

 • Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi (Jean-Noel Jeanneney),

 

 • Yeni Medya Çalışmaları (Derleyen: Mutlu Binark),

 

 • Yeni Medya Sanatı ve Estetiği (Dr. Nazan Alioğlu),

 

 • Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: "Görülüyorum Öyleyse Varım" (Ali Toprak, Ayşenur Yıldırım, Eser Aygül, Mutlu Binark, Senem Börekçi, Tuğrul Çomu).

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

SAYISI

KATKI KREDİSİ

 

ARA SINAV

 

 

 

KISA SINAV

 

 

 

ÖDEV

 

 

 

                                                                                                    Toplam

 

 

Yıl İçinin Başarıya oranı

 

 

 

Finalin Başarıya oranı

 

 

 

 Toplam                                                                    

 

 

                 

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi

 

 

 

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Araştırma ve uygulama analizleri

 

 

 

Sunum Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

                                                                                                       Toplam İş Yükü

 

                                                                                                       Toplam İş Yükü /sayısı

 

                                                                                                       Dersin AKTS’si

 

NOT SİSTEMİ

A : 4.00 (90-100 % )

A- : 3.70 (85-89 % )

B : 3.30 (80-84 % )

B : 3.00 (75-79 % )

B- : 2.70 (70-74 % )

C : 2.30 (65-69 % )

C : 2.00 (60-64 % )

C- : 1.70 (55-59 % )

D : 1.30 (50-54 % )

D : 1.00 (45-49 % )

F : 0.00 (0 -44 % )

S : Kredisiz (60 – 100% )

 

JRB104  Medya Etiği  3 0 3 5

“Media Ethics” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Media Ethics  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

APRE 202.2 / JRB 104.2

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere,

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

 • Etik kavramı / meslek etiği / iletişim etiği
 • Dördüncü güç ve toplumsal sorumluluk
 • Gazetecilik meslek etiği
 • Etik ilkelerinin izlenmesi: Etik komisyonlar / ombudusman / basın konseyi / medya gözlemevi
 • Türkiye’de gözlem etiği
 • Haber kaynakları ve etik sorunlar
 • Spin denetim ve siyasal iletişim
 • Kamu oyu yoklamaları ve seçimler
 • Piyasadan kaynaklanan etik sorunlar
 • Reklam verenden kaynaklana etik sorunlar
 • Habere konu olan kişilere ilişkin etik sorunlar
 • Siyasal yapıdan kaynaklanan etik sorunlar
 • Haber fotoğrafları ve etik
 • Televizyon haberciliğinde etik
 • Görüntü manipülasyonu / asparagas

Course Contents

Siyaset ve sermayenin belirlediği olumsuz koşullara karşı esleğin etik kurallarının incelenmesi.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents  

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Etik kavramı / meslek etiği / iletişim etiği

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Dördüncü güç ve toplumsal sorumluluk

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Gazetecilik meslek etiği

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

Etik ilkelerinin izlenmesi: Etik komisyonlar / ombudusman / basın konseyi / medya gözlemevi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

Türkiye’de gözlem etiği

Haber kaynakları ve etik sorunlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisinin uygulanması

8

Spin denetim ve siyasal iletişim

Kamu oyu yoklamaları ve seçimler

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Piyasadan kaynaklanan etik sorunlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Reklam verenden kaynaklana etik sorunlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Habere konu olan kişilere ilişkin etik sorunlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Siyasal yapıdan kaynaklanan etik sorunlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Haber fotoğrafları ve etik

Televizyon haberciliğinde etik

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

Görüntü manipülasyonu / asparagas

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Ruhdan Uzun: İletişim Etiği- Sorunlar ve Sorumluluklar, 2016, Dipnot Yayınları, Ankara.

 

A.Besley;R.Chadrwick:”Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar”1998. Ayrıntı yay. (çev), İstanbul.

Enrico Morresi:”Haber Etiği” Dost Kitapevi, (çev). 2003, Ankara

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

JRB106  İletişim Tarihi  3 0 3 5

“History of Communication”   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

History of Communication  

Course Unit Code

JRB 106

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

 

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi

Mode of Delivery

Face to Face & PowerPoint

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

Throughout history of communication humanbeings have conveyed information and tried to be understood. Persuasive comunication has a special place in communication studies. Persuasion affects consumer behavior and interpersonal behavior. Most of the time, we do not send persuasive messages; instead, we are predominantly in the role of the persuadee, or receiver and consumer of persuasive messages. History of communication course is designed to give a perspective about how persuasive communication from the past till now changed with its tools ans strategies.

 

The aims (goals) of the course are as below:

 

Goal 1: comprehending what persuasion is all about, can list the persuasion techniques and can differentiate among these techniques.

 

Goal 2: understanding persuasive messages and context to deliver a persuasive presentation

 

Goal 3: applying persuasive messages and techniques in their projects and professions

 

Learning Outcomes

Upon successful completion of the semester, students will be able to:

Learning objectives for Goal 1:

 1. recognize persuasive messages when they come a cross in both national and international political campaigns, media commercials, and so on.
 2. recall the names of persuasive communication techniques (sequential request strategies), defining and explaining each of them
 3. discuss where each persuasive communication techniques (sequential request strategies) can be used
 4. analyze different verbal, non-verbal, and visual persuasive context coming from different cultures both brought to the class and in their daily lives
 5. decide which non-verbal persuasive communication can be suitable in different cultural context in their workshops

Learning objectives for Goal 2:

 1. design persuasive speeches according to the requirements of internationally well accepted persuasive presentations
 2. apply verbal persuasive techniques in addition to one or more of the sequential request strategies in their presentations 
 3. use effective non-verbal persuasive communication in their presentations

Learning objectives for Goal 3:

 1. create persuasive messages in their internationally designed persuasive workshops
 2. employ persuasion techniques based on pre-given case studies and international situations
 3. apply persuasive communication techniques (sequential request strategies) to different context in their professions   
 4. decide about persuasive messages and slogans suitable to the nature of media they will use both in their class projects and professions

Course Contents

History of communication

Persuasive communication

Communication strategies

 

 

 

 

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

 

Introduction to the course and syllabus

Syllabus

2

 

Introduction to persuasion; The power of persuasion

Richard M. Perloff

Ch1 (pp. 3-10)

Mortensen, Kurt W.

Ch1

3

 

Cognitive dissonance & reducing strategies

Richard M. Perloff

Ch9 (pp. 238-241; 243-244)

Mortensen, Kurt W.

Ch3

4

“Who says it”: source factors in persuasion;

Connectivity

Richard M. Perloff

Ch6 (pp. 155-159; 166-167; 178-179)

Mortensen, Kurt W.

Ch5

5

 

Persuasive communication techniques-1 (Sequential request strategies)

 

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 261-265)

Mortensen, Kurt W.

Ch9

 

Persuasive communication techniques-2 (Sequential request strategies)

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 259-261; 265-269)

Mortensen, Kurt W.

Ch4

7

 

Expectation as a persuasive tool; affiliation

Mortensen, Kurt W.

Ch10

8

 

Social validation and

scarcity

Mortensen, Kurt W.

Ch6 and Ch7

9

 

 

Mid-term exam

 

Mid-term

(will cover weeks 1-8)

10

 

Message Factors; Verbal

Packaging

Richard M. Perloff

Ch7 (pp. 210-219)

Mortensen, Kurt W.

Ch8

11

 

The law of involvement

Mortensen, Kurt W.

Ch11

12

 

The Elaboration Likelihood Model and high vs. low involvement

Richard M. Perloff

Ch11 (pp. 296-298; 308-313)

13

 

Association

 

Richard M. Perloff

Ch11 (pp.298-308)

Mortensen, Kurt W.

Ch12 & Ch13

14

 

Handing and presenting assignment

 

15

 

 

Final Exam

Final exam

(will cover weeks 10-14)

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Richard M. Perloff, 2010, The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century, 4th Edition, NewYork: Routledge.

 

Mortensen, Kurt W., 2004, Maximum Influence: The Twelve Universal Laws of Power Persuasion. NewYork: AMACOM.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Assignment & presentation

1

30

Midterm exam

1

35

Final exam

1

35

TOTAL

 

100

           

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

1

20

20

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

 

 

 

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

Supervision

a) Mid-term examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=114

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 114/30 = 3.8=4

 

 

Ethical Rules and Regulations:

 • Students are expected to be prompt, come to the class with a good preparation, and participate in all learning activities during class sessions.
 • Students are supposed to obey the regulation for the absence limitation of the university.
 • The language of this course is English.
 • Students are supposed to present the projects/essays by using effective presentation techniques.
 • Too much talking and interrupting the lesson in class are not tolerated. 
 • Plagiarism will not be tolerated. Students are expected to be honest in all exams, assignments, and projects. Students who engage in dishonesty are subject to disciplinary penalties.
 • It is expected that all special assignments such as term papers, projects, or research papers to be completed on the scheduled dates. Late work is subject to grade penalization.
 • The instructor has a right to modify established syllabus with sufficient notice given to course participants.

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

COMP104  Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş 2  3 0 3 5
NH002  Milli Tarih II  3 0 3 4
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB201  Haber Rapor Yazımı  3 0 3 5

NEWS REPORT WRITINGINDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

News Report Writing(Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB201

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

3

 Name of Lecturer (s)

Ali BATURAY

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisites and co-requisites

None

Recommended Optional Program Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

This is a course that helps students to obtain a practical approach to journalism. It teaches the students how to write news stories.

Learning Outcomes

1. To teach basic principles of writing news stories

2. To teach students the techniques of questions

3. To teach interview techniques

4. Students will increase their intellectual capacity and have a better understanding of culture

5. Students will learn observation techniques   

Course Contents

During the semester, students will learn to write a news story of events that they will follow. They will learn all the aspects of journalism.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction and explanation of the course

Asking the expectations of students and learning their points of interest

2

Terms used in journalism

Introduction to basic to news writing

3

How to write a news story  guide lines

 Explaing basic principles

4

 Choosing topics

Helping students to choose a topic

5

Structure of news writing

Starting to write about an event

6

Interview

Teach how to make interviews

7

Revision

Revision

8

Midterm  exam

 

9

Information gathering

Teaching students how to obtain information from variety of sources

10

Research techniques

Students will learn now to make research

11

News writing techniques

The structures of sentences and words

12

Ethical issues

Ethics of journalism

13

Visuals

Choosing the right photo for the news story

14

Revision

Questions, answers and discussions

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

 1. Media Dictionary, Medine Eken (2009).
 2. Haber Yazmak, Atilla Girgin (2005)

      3. Ben de Yazarım- Örneklerle Haber Yazmak, kemal Aslan (2004)

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports

10

20

Midterm exam

1

80

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

JRB203  Gazeteciliğin Ekonomisi  3 0 3 4
JRB205  Yaratıcı Yazarlık  3 0 3 4

“Yaratıcı Yazarlık”   Ders Tanımı 2019

Course Unit Title

Yaratıcı Yazarlık

Course Unit Code

 JRB205

Type of Course Unit

Zorunlu

Level of Course Unit

Lisans

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

-

Practice (hour/week)

3

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Öğretim Gör. Ferhat Atik

Mode of Delivery

Yüz yüze

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Yazı yazma tekniklerinin yaratıcılığı öne çıkaracak içerikle hazırlanmasının öğretimi.

Learning Outcomes

 1. Kendini ifade eden yazılar yazabilme
 2. Hayal edilen istenilen şeylerin yazısını yazma kabiliyetini artırma
 3. Farklı yazı tipleri öğrenme
 4. Birbirinden değişik alanlarda yazmayı öğrenme
 5. Reklam ve benzeri tanıtım slogan ve iletişim alanının ihtiyacı olan yazı türlerinin öğrenilmesi.

Course Contents

İletişim eğitiminin her alanında gerekli olan yazma türleri ve yazı biçimleri öğretilmektedir.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Yazma eyleminin temel bilgileri ve sözcükleri imlası.

 

2

Yazma kavramları, pratik uygulamalar.

 

3

Tasarı, ilk temas, son veda kavramları ve uygulamalar

 

4

Karakter yaratma, uygulamalar

 

5

Betimleme öğretimi,i ve uygulamalar

 

6

Pratik çalışmalar ve Quiz

Yatım pratikleri üzerine

7

Betimleme konusun devamı v euygulamlar

 

8

Vize sınavı

Yazılı sınav

9

Algı geliştirme yöntemleri

 

10

Metafor öğretimi

pratik deneyimler

11

Metafor öğretimi devamı ve uygulamalar

Her iki konu da öğrencinin kitleye konuşmaması.

12

Pratik çalışmalar ve  Quiz

 

13

Oyun ve hikaye yazma teknikleri

 

14

Temel roman yazımı

Seçilen konularda öğrencinin pratik olarak çalışmaları alınacak

15

Reklam yazımı ve uygulamalar

 

16

Final sinavı

Yazılı sınav

Textbook / Material / Recommended Readings

Özel ders notları. Özel yazar okunmaları (Kafka, Tolstoy, Flaubert)

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Quiz

-

10

Vize

-

10

Final

-

40

Toplam

 

60

Katılım

30

Pratik başarı

10

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

2

1

2

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

9

3

27

Preparing  and presentations of homework.

1

11

 11

Quiz

Preparation for quiz

1

1

         1

1

2

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

14

15

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

19

20

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=119

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 119/30 = 3.96=4

 

 

 

 

 

 

 

JRB207  Temel Fotoğrafçılık  1 2 3 5

PRACTIES OF BASIC PHOTOGRAPY INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Practices of Basic Photography  (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB-207

Type of Course Unit

Both Compulsary and Optional

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

1

Practice (hour/week)

2

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2-3-4

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Timur Cengiz

Mode of Delivery

Face to Face AND Team work

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

 

Recommended Optional Programme Components

classroom

Work Placement(s)

classroom

Objectives of the Course

 

To teach students the techniques of using a camera and the steps of photograpy.

 

Learning Outcomes

Photograpy of philosopy and to be able to understand the steps of photograpy.   To be able to shoot, edit and produce.

 

Course Contents

Photographic Film  Techniques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

basic photography philosophy and art

 

 

Seminar

2

basic photography philosophy and art

 

Seminar

3

basic photography philosophy and art

 

Seminar and team work

4

shooting and working on samples

 

 

Seminar and team work

 

5

shooting and working on samples

 

Seminar and team work

6

ž  Camera techniques

Seminar and team work

7

ž  Edit and assemling

Seminar and team work

8

ž  Midterms

 

9

ž  Shootings

Team work

10

ž  Shootings

Team work

11

ž  Shootings

Team work

12

basic photography philosophy and art

 

classroom-team work

13

basic photography philosophy and art

 

classroom-team work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Seminar notes and reader.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

 

 

Midterm exam

 

 

 

 

40

TOTAL

 

 

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

 

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

 

 

 

Hours per week (Application)

14

3

42

Presenting of observations and  practices as report

 

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

 

 

 

Preparing  and presentations of homework.

10

8

80

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

 

1

1

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

 

 

 

 

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=123

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 123/30 = 4.1

 

               

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:        1 Very Low          2 Low        3 Medium         4 High                  5 Very High

 

 

JRB209  Uluslararası İletişim  3 0 3 4

‘INTERNATIONAL COMMUNICATION’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

International Communication (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 209.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Dr. Ayşe Zafer Başkaya

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

This course intends to give students knowledge about the main concepts, theories, practice and controversies of the international communication through analyses of international news and information flows, media imports/exports, privatization and globalization within communications industries and the various models of global media systems and also aims to encourage students to evaluate the social and economic impacts of ICTs. The overall objective of this course is to develop the knowledge for understanding and critically assessing the role of global communication, especially in the international relations, diplomacy and  international business.

Learning Outcomes

1.Analyze and explain the role of international communication in a global society

2.Critically analyze the impact of various social and political philosophies on the media

3.Demonstrate an ability to apply communication to the solution of global problems

4.Examine the major issues in global communication through analyses of international news and information flows, media imports/exports, privatization and globalization within communications industries and the various models of global media systems.

 5.Evaluate the social and economic impacts of ICTs, the shifting relationships between developed and developing countries, and the socio-economic trends associated with globalisation of media, and explore concepts such as nationalism, regionalism, globalization, and cultural identity.

 

Course Contents

The course presents a comprehensive examination of significant economic, cultural, legal, social, and political issues in the field of global communication. The course also offers the examination of history, theories and future trends from diverse perspectives such as mass media, journalism, and international business, international relations and international studies.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Course overview and introduction

 

Globalization of Media

2

History

Following the paths of global communication

3

Mass media

Analysis of communication from mass media perspective

4

Communication theories

 

Drawing a bead on global communication theories

5

Politics of global communication

International communication and new agencies

6

Global news

The role of news and information flow

7

Global Advertising and Public Relations

 

8

Mid-term  exam

 

9

Transnational corporation and economics

 

10

Global economy and international  telecommunications networks

 

11

Communciation and culture

 

12

Global communication and propaganda

 

13

İnternational broadcasting

 

14

Global Communication Law

 

15

Final Exam

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

Yahya R. Kamalipour.(2007) Global Communication, (2nd Edition)

COURSE TOOLS: Verbal lecture, Projection devices, Prepared Materials

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

1

10

Mid-term exam

1

30

Final Exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

Internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

10

2

 20

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=120

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 119/30 = 4

TURK001  Türkçe I  3 0 3 4
Toplam 18 26
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB202  Gazetecilikte Yazılı ve Sözlü Anlatım  3 0 3 4

‘NEWS REPORT WRITING’INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

News Report Writing-Social Media Writing-Writing and Debate for Jour (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 202

 

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2-1

Semester when the course unit is delivered

2-2

 Name of Lecturer (s)

Ali Baturay

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkısh

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To provide a solid introduction and a non-threatening beginning training ground in JOURNALISTIC WRITING for Communications majors, preparatory for more advanced writing

and reporting skills available in subsequent and sequential classes. Non-majors will find the insight into writing

for the media beneficial, as well, enabling them to improve their own writing skills. During the first half of the

semester, there will be many academic or hypothetical exercises designed to hone news writing skills. During

the second half of the semester, there will be several real-life writing experiences, as well as at least two assignments where the student will be expected to enterprise the story on his or her own.

Learning Outcomes

In this class, you will learn:

•What makes information NEWS.

• What makes news writing different from other forms of creative expression.

• How to identify opinion/bias in news writing... and whether that is right or wrong, good or bad.

• What makes a good lead, a good introduction to a news story.

• What makes a good interviewer. How to conduct a good interview.

• What makes a good quote and how you use them.

• How to cover speeches and meetings/How to write a good speech or meeting story.

 

You may also learn as we go along:

o How a news story is different from a feature story.

o An introduction to Feature stories... feature leads.

o How journalists should deal with Public Relations releases

o Journalism ethics:

Course Contents

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

ž  Introdution to course

 

2

ž  What is news?

İntroduction to news, what is it, why it is important in our life?

3

ž  Types of news

What are the types of news? What are the differences between them.

4

ž  Tecniques of writing news

Learning how to the write news

5

ž  Writing news – 5W 1H

Practice, WHAT İS 5w 1H

6

ž  What is journalism

WHAT İS JOURNALİSM-

7

ž  Writing news for newspapers

Writing many news for newspaper- magazine, sport, economic, political etc

8

ž  Relationship between pr and journalism

 

What is pr- what is journalism and advertising, what are the differences between them

9

ž  What is interview

What is interview, types of interviews

10

ž  Tv interview

Tv interviwe, what is it? How to make tv interview.

11

ž  Radio interview

Radio interview, what is it? How we have to make it

12

ž  Learning how to make tv- radio interview in practice

 

13

ž  project

3 different project related with interview  and news writing

14

ž  revision

General revision for the course

15

ž  Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

 • “Writing and Reporting News: A Coaching Method,” 3rd edition, by Carole Rich.   Chapters are assigned to supplement class lectures and writing assignments.
 • “A Journalist’s Guide to the Internet,” by Christopher Callahan. (Note: Associate Dean Callahan’s royalties are donated to theUniversity ofMaryland chapter of the Society of Professional Journalists).
 • “The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law.” You must bring this reference to each class session.
 • A pocket dictionary.  Bring this to each class session.
 • A detailed map of Maryland.  Bring this to each class session.

 

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

10

70

Midterm exam

1

30

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

60

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

40

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

6

1

6

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

8

2

16

Preparing  and presentations of homework.

2

10

 20

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=121

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 121/30 = 4.033

 

               

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

3

4

 

5

4

 

 

 

 

 

LO3

 

 

3

4

4

5

4

 

 

 

2

 

LO4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

3

 

LO5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

2

 

LO6

 

 

2

3

 

5

5

4

 

 

3

 

LO7

 

 

 

4

5

4

4

4

 

 

3

 

LO8

 

 

2

3

 

5

5

4

 

 

3

 

LO9

 

 

 

 

 

5

5

5

 

 

3

 

 

Contribution Level: 1 Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

JRB204  Medya Hukuku  3 0 3 4

“Media Law ” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Media Law  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

JRB204.2

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere, hukuk kavramları, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve düzenleyen hukuk kurallarını öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

-Hukukun temel kavramları

-Haberleşme özgürlüğü

-Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

-T.C. anayasasında basın özgürlüğü

-T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

-Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

-Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

-Basılmış eserin koşulları

-Yayın kavramı

-Cevap ve düzeltme hakkı

-Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

-Sinema ve Video rejimi

-İnternet rejimi

-Reklam Hukuku

Course Contents

- Düşünce ve ifade özgürlüğü

-Anayasa hukuku

-Kanunlar ve kararnameler

-Haberleşme özgürlüğü

-Profosyenel yayıncılıkta öğrencinin bilmesi gereken hukuk hükümleri

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Hukukun temel kavramları

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Haberleşme özgürlüğü

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

T.C. anayasasında basın özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisi

8

Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Basılmış eserin koşulları

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Yayın kavramı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Cevap ve düzeltme hakkı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

Sinema ve Video rejimi

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

İnternet rejimi

Reklam Hukuku

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Sevil Yazıcı: “Medya ve Hukuk” Nobel Yay. (4. Bas), 2017. Ankara

 

Kayıhan İçel: “Kitle İletişim Hukuku” Beta Yay. (10. Bas.)İstanbul 2013

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

JRB206  İletişim Sosyolojisi  3 0 3 4

İletişim Fakültesi

İletişim Sosyolojisi – JRB 206

(Prof. Dr. Korkmaz Alemdar)

 

 1. Konu, amaç, yöntem
 2. Toplum, iletişim, kitle iletişimi
 3. Batı’da gazeteyi yaratan toplumsal gelişme
 4. Osmanlı İmparatorluğu’nda kültürel yapı
 5. Matbaa, basının doğuşu
 6. Çok dilli iletişim ortamı
 7. Ara sınav
 8. Cumhuriyet dönemi gelişmeleri
 9. Teknolojik yenilikler ve toplum
 10. Gazetecilik mesleği
 11. Yeni iletişim araçları
 12. İletişim özgürlüğü
 13. Etik anlayışındaki gelişmeler
 14. Dönem sonu sınavı

Kaynaklar:

Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi 1973.

Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, SBF, 1969.

Korkmaz Alemdar (ed.), Türkiye’de Kitle İletişimin Dün-Bugün-Yarın,  2 Cilt, 2. Basım, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, 2018.

JRB208  Temel Fotoğrafçılık Uygulamaları  3 0 3 5

PRACTIES OF BASIC PHOTOGRAPY 2  INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Practices of Basic Photography 2 (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB-208

Type of Course Unit

Both Compulsary and Optional

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

1

Practice (hour/week)

2

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2-3-4

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Timur Cengiz

Mode of Delivery

Face to Face AND Team work

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

 

Recommended Optional Programme Components

classroom

Work Placement(s)

classroom

Objectives of the Course

 

To teach students the techniques of using a camera and the steps of photograpy.

 

Learning Outcomes

Photograpy of philosopy and to be able to understand the steps of photograpy.   To be able to shoot, edit and produce.

 

Course Contents

Photographic Film  Techniques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

basic photography philosophy and art

 

 

Seminar

2

basic photography philosophy and art

 

Seminar

3

basic photography philosophy and art

 

Seminar and team work

4

shooting and working on samples

 

 

Seminar and team work

 

5

shooting and working on samples

 

Seminar and team work

6

ž  Camera techniques

Seminar and team work

7

ž  Edit and assemling

Seminar and team work

8

ž  Midterms

 

9

ž  Shootings

Team work

10

ž  Shootings

Team work

11

ž  Shootings

Team work

12

basic photography philosophy and art

 

classroom-team work

13

basic photography philosophy and art

 

classroom-team work

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Seminar notes and reader.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

 

 

Midterm exam

 

 

 

 

40

TOTAL

 

 

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

 

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

 

 

 

Hours per week (Application)

14

3

42

Presenting of observations and  practices as report

 

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

 

 

 

Preparing  and presentations of homework.

10

8

80

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

 

1

1

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

 

 

 

 

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=123

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 123/30 = 4.1

 

               

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:        1 Very Low          2 Low        3 Medium         4 High                  5 Very High

 

JRB210  Uygulamalı Gazetecilik  3 0 3 4

 

 

 

Dersin Adı

Uygulamalı Gazetecilik

 

 

Dersin Kodu

JRB210

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

 

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Ali Baturay

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze PowerPoint – Seminer tipi

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Öğrencilerin gazetecilik bilgilerini temel gazete yazı türlerini içeren uygulamalar ile pekiştirmek ve beceriye dönüştürmek

 

 

Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler, gazete yazı işleri bünyesinde oluşturulan içerikleri, gazete yazı türlerini birbirinden ayırt ederek kurallarına göre hazırlayabilecektir.

 

 

Dersin İçeriği

Gazete yazı türlerinin hatırlatılması, online gazeteler için içerik hazırlamanın özel ilkelerinin hatırlatılması, gazete yazı türlerine göre içerik hazırlanması.

 

 

 

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Gazete yazı türleri nelerdir? Kısa bir hatırlatma ve örnekler

Yok

Teorik anlatım; konferans tipi

Hafta 2

Online gazetelerin içeriklerinin hazırlanmasında göz önünde tutulacak kuralların hatırlatılması ve örneklerin incelenmesi

Yok

Teorik anlatım ve soru-cevap

Hafta 3

Gazete sayfalarına/türlerine göre hazırlanan haberlerden örnekler ve benzer haberlerin yazılması

Yok

Teorik anlatım ve ders içi uygulama

Hafta 4

Haber dışı yazı türlerinden örneklerin incelenmesi ve seçilen örnek konu hakkında editoryal toplantı simülasyonu

Haber dışı gazete yazı türlerinden birine uygun konu belirlenmesi ve konu hakkında bilgi toplanması

Örnek analizi ve ders içi uygulama

Hafta 5

Mülakat türü gazete yazısı örnekleri ve ders içi uygulama

İlk dört hafta konularından quiz hazırlığı

Uygulama ve quiz

Hafta 6

Röportaj türü gazete yazısı örnekleri

Röportaj türü gazete yazısı örnekleri bulunması ve benzer bir örnek hazırlanması

Örneklerin analizi

Hafta 7

Portre türü gazete yazısı örnekleri

Portre türü gazete yazısı örnekleri bulunması ve benzer bir örnek hazırlanması

Örneklerin analizi

Hafta 8

Mid-term/Vize sınavı

Yedi haftalık konuların bilinmesi / Zorunlu

Yazılı sınav

Hafta 9

Bilim haberciliği örneklerinin analizi ve ders içi uygulama

Güncel bilimsel gelişmeleri takip ederek bir haber örneği hazırlamak

Örnekler ve ders içi uygulama

Hafta 10

Rutin haber yazımı

Yok

Ders içi uygulama

Hafta 11

Rutin haber yazımı

Yok

Ders içi uygulama

Hafta 12

Beklenmedik haber yazımı

Quiz hazırlığı

Ders içi uygulama ve quiz

Hafta 13

Beklenmedik haber yazımı

Yok

Ders içi uygulama

Hafta 14

Genel tekrar

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 15

Final Exam/Final sınavı

Zorunlu

Yazılı sınav

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

Kullanılan kaynaklar

Haber Yazmak : Atilla Girgin

Esma Gökmen : http://portal.uzem.omu.edu.tr/dersler/2014-2015/MI2/MI102/MI102_unite8/MI102_unite8.pdf

Önerilen Diğer Kaynaklar

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Haber% 20Yazma% 20Teknikleri.pdf

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

35

Devam

-

               -

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

2

5

Ödev

4

5

Proje ve sunum

-

 

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

55

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

0

0

0

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

0

0

0

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

0

0

0

İnternet ve kütüphane araştırması

0

0

0

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

4

8

32

quiz

quiz için hazırlanma

2

10

20

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

25

26

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(25 saat/AKTS)= 141/25 = 5.64 = 6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

 

TURK002  Türkçe II  3 0 3 4
STJ001  Staj I  3 0 3 3
Toplam 21 28
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB301  İnsan Hakları ve Gazetecilik  3 0 3 4

“HUMAN RIGHTS AND JOURNALISM’’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Human Rights and Journalism(Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 301.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

3

 Name of Lecturer (s)

Assist. Prof. Dr. Tutku Akter

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisites and co-requisites

None

Recommended Optional Program Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To learn concepts of human rights, principles of journalism, the interrelation between journalism and human rights.

Learning Outcomes

1.To define concept of human rights

2. Human Rights in history

3. Human rights in Turkey

4.Principles of journalism in overall

5.Principles of journalism in Turkey  

6. To improve the criticizing ability ( cases)

Course Contents

Introduction to the concept of human rights, to live as social beings, duties of journalists, interrelation between media and human rights, Journalism in Turkey and human rights, critical thinking about human rights.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction to course

 

2

concept of human rights in the history

Analyzing the cases that happened all around the world

3

concept of human rights in Turkey

Criticizing and discussing the concept via cases

4

Principles of journalism

Criticizing and discussing the principles mentioned in literature

5

Basic Duties  of journalists (in overall)

Criticizing and analyzing written materials on basic duties of journalists

6

Legal regulations about human right and communication (1)

Analyzing EU and Turkeys’ legal regulations

7

Legal regulations about human right and communication (2)

Watching and criticizing movie as case study

8

Midterm  exam

 

9

Reviewing mid term results and

Discussing the answers

10

Definition of culture

Several definitions from literature will be reviewed

11

Cultural differences and changing human rights concept

Readingrelated materials

12

Cultural conflicts and identity definitions

Watching and criticizing movie as case study

13

Functions of mass media and human rights

Readingrelated materials and discussion

14

revision

Questions and answers

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

10

20

Midterm exam

1

80

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

1

6

 6

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 115/30 = 3.833=4

JRB303  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  3 0 3 6

 

Research Methodology for Social Sciences

 

Dersin Adı

Sosyal Bilimler için Araştırma Yöntemleri

 

 

Dersin Kodu

JRB 303

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

 

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Doç. Dr. Serra İnci Çelebi

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Bu ders, araştırma dizaynı, örneklem ve popülasyon, veri toplama, analiz, geçerlilik, anket araştırması, deneysel araştırma, gözlem, mülakat, odak grup, içerik analizi, örnek olay çalışması, ve rapor yazma. Desler tartışma, yazma ve gösterim şeklinde işlenicektir.

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dönem sonunda öğrenciler aşağıdakileri edinecektir:

1. Araştırma sorusu ve hipotez yaratmak

2. Çeşitli araştırma şekilleri arasında seçim yapabilmek 

3. Çeşitli veri toplama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını gözden geçirmek

4. Kalitatif ve kantitatif yöntemler arasındaki farklılıkları anlamak

5. İstatistiki veri analizini anlamak

6. Etik kurallar, kavramlar ve etiğin önemini anlamak

7. Bir araştırma raporunu APA stile göre hazırlayabilme

8. Etkili bir bilimsel sunum hazırlayabilme ve sunma

 

 

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği şunlardan oluşur:

-araştırma türleri ve araştırma süreci,

-evren, olasılıklı ve olasılıksız örnekleme yöntemleri,

-veri toplama, ölçekler, güvenilirlik ve geçerlilik,

-anket araştırması,

-deneysel araştırma,

-gözlem, mülakat ve diğer nitel araştırma yöntemleri,

-SPSS’le veri analizi

-araştırma raporu yazma, ve sunma.

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

1

Bilimsel Araştırma ve Araştırma Türleri: Nicel araştırmalar, Nitel araştırmalar, Birincil araştırmalar, İkincil araştırmalar, İnceleme türü araştırmalar, Tanımlayıcı araştırma, Açıklayıcı araştırma, Neden-sonuç türü araştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Temel araştırmalar, Uygulamalı araştırmalar, Kesitsel çalışmalar, Süreli çalışmalar, Alan Araştırması, ve Masabaşı Araştırma.

 

 

2

Bilimsel Araştırma Süreci: Genel Araştırma Konusu Hangi Yöntemlerle Belirlenir?, Değişkenler, araştırma sorusu yaratmak ve Hipotez belirlemek.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

3

Hipotez ve Değişkenler: İyi Bir Hipotezin Özellikleri, Hipotez Türleri, Tümevarım Hipotezi, Tümdengelim Hipotezi, Yönsüz Hipotez, Yönlü Hipotez, Sıfır Hipotezi Değişken ve Türleri, Nitel (Kalitatif) Değişkenler, Nicel (Kantitatif) Değişkenler, Sürekli Değişken, Kesikli (Süreksiz) Değişken, Bağımsız Değişkenler, Bağımlı Değişkenler, ve Dışardan Gelen (İkincil) Değişken.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

4

Ölçme: Bir ölçme aracında bulunması gereken temel özellikler, Geçerlilik, Güvenilirlik, Ölçek Seviyesi ve Ölçek Türleri, Nominal (Atanmış) Ölçek, Ordinal (Sıralı) Ölçek, Interval (Aralı) Ölçek, Ratio (Oranlı) Ölçek, Sıralama Ölçekleri, Grafiksel / Şekilsel Ölçekler, Likert Ölçeği, Semantik Farklılıklar Ölçeği, Stapel Ölçeği, Güvenilirlik, Dış Güvenilirlik, İç Güvenilirlik, Güvenilirliği Arttırma Yöntemleri, Geçerlilik, İç Geçerlilik ve Dış Geçerlilik, İç Geçerliliği Etkileyen

Faktörler, ve Dış Geçerliliği Etkileyen Faktörler.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

5

Bilimsel Araştırma Etiği: Etik Sorunların Artış Nedenleri, Aşırma (İntihal), Çarpıtma, Sahtecilik (Uydurma / Fabrikasyon), Duplikasyon, Dilimleme veya Bölerek Yayımlama, Haksız Yazarlık, Tez Korsanlığı, Kurum Desteğini Belirtmemek, Araştırma Paydaşları ve Mesleki Etik.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

6

Evren ve Örnekleme: Olasılıklı  (Rastlantısal veya Tesadüfi) Örnekleme, Basit Olasılıklı Örnekleme, Tabakalı Rastlantısal Örnekleme / Katmanlı Rastlantısal Örnekleme, Kümelere Göre Örnekleme, Sistematik Örnekleme, Olasılıklı Olmayan (Rastlantısal Olmayan veya Tesadüfi Olmayan) Örnekleme, Kolay Örnekleme, Amaçlı (Yargısal) Örnekleme, Kota Örneklemesi, Kartopu Örneklemesi, Olasılıklı ve Olasılıklı Olmayan Örnekleme Arasındaki Temel Farklar?, Örneklemin Temsil Yeteneği (Genellenebilmesi) nedir?, Örneklem Büyüklüğünün (Örneklem Oranının) Belirlenmesi, Örneklem Çerçevesi, ve Örnekleme Hataları.

 

 

 

 

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

7

Anket Araştırması: Örneklem Çerçevesi, Önce-test, Anket Uygulanış Biçimi (Ankette Veri Toplama Yöntemi), Anket Tekniğinde Yüz Yüze Görüşme, Anket Tekniğinde Telefonla Görüşme, Anket Tekniğinde Postanın Kullanılması, Anket Tekniğinde E-Posta’nın Kullanılması, Anket Sorularının Oluşturulması ve Anket Araştırmalarında Soru Çeşitleri, Kaçınılması Gereken Sorular, Tek Soruda Farklı Konuların Sorulması, Yönlendiren Sorular, Anket Uygularken Ortaya Çıkabilecek Hatalar, Örnekleme Hatası, Cevaplamama Hatası, Cevaplama Hatası, Kapsam Hatası, ve Ölçüm Hatası.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

8

 MİD-TERM

SINAVI

 

 

9

Deneysel Çalışmalar: Alan Deneyleri ve Laboratuvar Deneyleri, Deneysel Çalışmaların Sınıflandırılması, Öncü Deney Tasarımları, Tek Grup Ön-test Son-test Tasarımı, İki Grup Son-test Tasarımı, Gerçek Deney Tasarımları, Deney ve kontrol grupları, Klasik Deneyler, Solomon Dörtlü Grup Karşılaştırmaları, Faktörlü Desenler, Çok Faktörlü Desenler, ve Yarı Deneysel Desenler.   

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

10

SPSS’le Nicel Veri Analizi: Veri, Veri Analizi ve İstatistik, Tanımlayıcı (Betimleyici) İstatistik, Çıkarımsal İstatistik, Tanımlayıcı İstatistik Türleri, Frekans Dağılımı, Merkezi Eğilim Ölçümleri (ortalama, ortanca, tepe değeri, Standart sapma ve varyans), İstatiksel Anlamlılık Testleri, Parametrik Testler, Z-testi, ve T-testi.

F-testi (Varyans Analizi), Tek Yönlü ANOVA, İki Yönlü ANOVA, Çok Yönlü ANOVA (MANOVA), Parametrik Olmayan Testler, ve Ki-kare Testi.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

11

Nitel Araştırma Yöntemleri (Bölüm 1): Gözlem, Gözlemle Veri Toplama Teknikleri, Gözlem Türleri, Doğrudan (Direk) ve Dolaylı (İndirek)  Gözlem, Doğal ve Tasarlanmış Gözlem, Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Gözlem, İnsan ve Mekanik Gözlem, Gizlenmiş ve Gizlenmemiş Gözlem, Katılımcı ve Katılımsız Gözlem, Mülakat (Görüşme) Yöntemi, Mülakat Yönteminde Soru Çeşitleri, Mülakatın Sorulan Soruların Sırasına Göre  Yapılandırılması, Yapılandırılmış Mülakat, Yapılandırılmamış Mülakat, ve Yarı Yapılandırılmış Mülakat.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

12

Nitel Araştırma Yöntemleri (Bölüm- 2): Odak Grup Görüşmesi, Örnek Olay Çalışmaları (Vaka Çalışmaları), İçerik Analizi, Tarih Araştırmaları, Etnoğrafik Araştırmalar, Söylem Analizi, Semiyoloji (Simge Bimili / Gösterge Bilimi), ve Gömülü Teori.   

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

13

Araştırma Raporunun Yazımı:  APA yazım şekli, Chicago yazım şekli, MLA yazım şekli, Araştırma Raporunun Bölümleri, Alıntı Yapma ve Atıfda Bulunma, ve Kaynakçanın Yazım Şekli.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

14

Bilimsel Araştırmaların Sunumu: Herkesin İsteğine Uygun Bir Sunum Hazırlama, ve Bilimsel Dinleyicilerin Talepleri.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

15

 

FİNAL SINAVI

 

 

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Neuman, W. L. (2009). Understanding Research, Allyn & Bacon.

 

Çelebi, S. İ., Can Ö., & Toker, H. (2012). Araştırma Kültürü (Research Culture) (Yasar University Distance Learning Textbook in pdf)

 

Christensen, L. B.,  Johnson, R. B., & Turner, L. (2010). Research Methods, Design, and Analysis, 10th ed., Pearson.  

 

Salkind,  N. J. (2009). Exploring Research, 7th ed., Prentice Hall.

 

Dan, A., & Kalof, L. (2008). Essentials of Social Research, Open University Press.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Ders notları dönem içerisinde öğrencilere verilecektir.

 

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

12

3

36

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

50

50

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) ðSınava hazırlanma

1

50

50

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)= 178

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 172/30 = 5.93=6

 

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

JRB305  İletişim Felsefesi  3 0 3 5

PHILISOPHY OF COMMUNICATION

 

 

Dersin Adı

İletişim Felsefesi

 

 

Dersin Kodu

JRB305 

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

 

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Doç. Dr. Serra İnci Çelebi

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İletişim felsefesi dersi iletişimin ne olduğu soruları çevresinde, iletişim pratiğini anlamaya yönelen, iletişimin doğası, özü, amacı, kapsamı ve içeriği, sağlıklı bir iletişim için gerekli olan şartlar ve iletişim sürecinde kullanılan yöntemler, dilin doğası, tutumlar, tutumların şekillenmesi, ikna edici iletişim, ikna edici iletişim kuramları, kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü, kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik araştırmalar, ve kitle iletişim kuramları konularını içermektedir.   

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dönem sonunda öğrenciler aşağıdakileri edinecektir:

1. Tutumlar ve tutumların ikna edici iletişim çalışmaları içindeki önemini anlamak

2. İkna edici iletişimde kullanılan taktiklerin neler olduğunu öğrenmek ve bunların hem kitle iletişim araçları ile kitlelere nasıl aktarıldığını ve hem de gündelik pratiklerde nasıl uygulandıklarını anlamak

3. İkna edici iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenmek

4. İkna edici iletişim kuramlarını bilimsel araştırmalarda ve yazılan tezlerde kullanmak ve yorumlamak

5. Kitle iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenmek

6. Kitle iletişim kuramlarını bilimsel araştırmalarda ve yazılan tezlerde kullanmak ve yorumlamak

7. Pratikte uygulanan iletişim kampanyaları ve çeşitlerini öğrenmek

8. İkna amaçlı iletişim kampanyalarını hem öğrenci ve hem de gerçek hayat projelerinde uygulamak

9. İletişim kampanyalarında yararlanılabilecek modelleri öğrenmek  

 

 

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği şunlardan oluşur:

-iletişimin doğası, kapsamı ve içeriği,

-tutumlar, tutumların şekillenmesi,

-ikna edici iletişim,

-ikna edici iletişim kuramları, ve

-kitle iletişim kuramları

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

1

İkna kavramı: ikna kavramı, ikna sürecinin izlediği yol, kaynak, mesaj, kanal, alıcı, ikna ve etik.

 

 

2

İknanın psikolojik, toplumsal ve mantıksal boyutları: iknaya tarihsel bakış, iknanın başlangıcı ve Aristo, başarılı iknanın adımları, kişisel ilgi ve tutumlar, benzeşme ve zıtlık eğilimi, kitle iletişiminin etkileri, iknanın toplumsal boyutunun yapısalcı açıklamaları, iknanın toplumsal hayattaki önemi, iknaya karşı koyma ve inanılırlık, iknaya karşı koyma ve öğrenme, iknaya karşı koyma ve alışkanlıklar, iknaya karşı koyma ve ön eğitim, iknaya karşı koyma ve gruplar, iknaya karşı koyma ve dikkati dağıtma, ve iknaya karşı koyma ve tepki.  

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

3

Tutumlar ve ikna edici iletişim çalışmalarındaki önemi: tutumun tanımı, tutum-davranış ilişkisi, ve tutum araştırmalarının önemi.

İletişim kuramları (bölüm-1): öğrenme kuramları, skinnercı davranışçılık kuramı, ve sosyal öğrenme kuramı.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

4

İletişim kuramları (bölüm-1 ‘devamı):

gestalt öğrenme kuramı, sosyal yargı kuramı, ve zorunlu tutum değişikliği.   

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

5

İletişim kuramları (bölüm-2): tutarlılık ve denge kuramları, bilişsel uyumsuzluk kuramı, bilgi işleme kuramları, bilişsel tepki kuramı, ve detaylandırma olasılığı (ince eleyip sık dokuma) modeli.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

6

 

İletişim kuramları (bölüm-3): kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü, kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik araştırmalar, güçlü etkiler dönemi, sihirli mermi/ hipodermik iğne kuramı, etki-tepki modeli, sınırlı etkiler dönemi, iki aşamalı akış kuramı ve kanaat önderi, güçlü etkilere dönüş dönemi, ve gündem belirleme kuramı.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

7

 

 

MİD-TERM

SINAVI

 

 

8

RESMİ TATİL

 

 

9

İletişim kuramları (bölüm-4): suskunluk sarmalı kuramı, bilgi açığı kuramı, medya bağımlılığı kuramı, çerçeveleme kuramı, kullanımlar ve doyumlar kuramı, yeniliklerin yayılması kuramı, ve teknoloji kabul modeli.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

10

 

İkna edici iletişimde kullanılan taktikler: evet-evet taktiği, “acaba” yerine; “hangisi” taktiği, “önce küçük sonra büyük rica” taktiği, “önce büyük sonra küçük rica” taktiği, giderek artan ricalar taktiği, soruya soruyla yanıt verme, sadece o değil taktiği, önce ver sonra al taktiği, “yer etme” taktiği, ve borca sokma taktiği.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

11

RESMİ TATİL

 

 

12

İknada kanıt seçimini etkileyen unsurlar: ikna edici iletişimde kullanılan kanıt türleri, istatistikler, anlatılar: öyküler ve anekdotlar, tanıklık, ve görsel kanıt.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

13

İkna edici iletişimde mesaj: mesajın yapısı ve içeriği, rasyonel ikna edici çekicilikler, tek ve çift taraflı rasyonel çekicilikler, duygusal ikna edici çekicilikler, korku çekiciliği, mesaj çekiciliği olarak mizah, reklamda kullanılan mesaj çekicilikleri ve gerekçeleri, mesaj ve göstergebilim, göstergeler ve anlam, düzanlam ve yananlam.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

14

İletişim kampanyaları ve ikna: iletişim kampanyaları, iletişim kampanyası türleri, ürün odaklı kampanyalar, kişi ya da aday odaklı kampanyalar, düşünce ya da ideoloji odaklı kampanyalar, iletişim kampanyalarında hedef, strateji ve taktik, iletişim kampanyaları ve ikna, iletişim kampanyalarında yararlanılabilecek modeller, Yale beş aşamalı gelişim modeli, ürün odaklı modeler (etkiler hiyerarşisi modeli, Trout ve Ries’ın konumlandırma modeli, cinsiyete göre konumlandırma, yaşa göre konumlandırma).

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

15

 

FİNAL SINAVI

 

 

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Alemdar, K., & Erdoğan, İ. (2005). Öteki Kuram: Kitle iletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. 2. Baskı, Ankara: ERK.

 

Erdoğan, İ., & Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram: Kitle iletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. 3. Baskı, Ankara: ERK.

 

İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim. 5. Baskı, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

 

Yüksel, A. H., Sandıkçıoğlu, B., Onay, A., Yılmaz, R. A. (2012). İkna Edici İletişim. 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

Ders notları dönem içerisinde öğrencilere verilecektir.

 

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

3

30

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

50

50

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

50

50

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=172

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 172/30 = 5.73=6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PHILISOPHY OF COMMUNICATION

 

 

Dersin Adı

İletişim Felsefesi

 

 

Dersin Kodu

JRB305 

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

 

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Doç. Dr. Serra İnci Çelebi

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İletişim felsefesi dersi iletişimin ne olduğu soruları çevresinde, iletişim pratiğini anlamaya yönelen, iletişimin doğası, özü, amacı, kapsamı ve içeriği, sağlıklı bir iletişim için gerekli olan şartlar ve iletişim sürecinde kullanılan yöntemler, dilin doğası, tutumlar, tutumların şekillenmesi, ikna edici iletişim, ikna edici iletişim kuramları, kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü, kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik araştırmalar, ve kitle iletişim kuramları konularını içermektedir.   

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dönem sonunda öğrenciler aşağıdakileri edinecektir:

1. Tutumlar ve tutumların ikna edici iletişim çalışmaları içindeki önemini anlamak

2. İkna edici iletişimde kullanılan taktiklerin neler olduğunu öğrenmek ve bunların hem kitle iletişim araçları ile kitlelere nasıl aktarıldığını ve hem de gündelik pratiklerde nasıl uygulandıklarını anlamak

3. İkna edici iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenmek

4. İkna edici iletişim kuramlarını bilimsel araştırmalarda ve yazılan tezlerde kullanmak ve yorumlamak

5. Kitle iletişim kuramlarının neler olduğunu öğrenmek

6. Kitle iletişim kuramlarını bilimsel araştırmalarda ve yazılan tezlerde kullanmak ve yorumlamak

7. Pratikte uygulanan iletişim kampanyaları ve çeşitlerini öğrenmek

8. İkna amaçlı iletişim kampanyalarını hem öğrenci ve hem de gerçek hayat projelerinde uygulamak

9. İletişim kampanyalarında yararlanılabilecek modelleri öğrenmek  

 

 

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği şunlardan oluşur:

-iletişimin doğası, kapsamı ve içeriği,

-tutumlar, tutumların şekillenmesi,

-ikna edici iletişim,

-ikna edici iletişim kuramları, ve

-kitle iletişim kuramları

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

1

İkna kavramı: ikna kavramı, ikna sürecinin izlediği yol, kaynak, mesaj, kanal, alıcı, ikna ve etik.

 

 

2

İknanın psikolojik, toplumsal ve mantıksal boyutları: iknaya tarihsel bakış, iknanın başlangıcı ve Aristo, başarılı iknanın adımları, kişisel ilgi ve tutumlar, benzeşme ve zıtlık eğilimi, kitle iletişiminin etkileri, iknanın toplumsal boyutunun yapısalcı açıklamaları, iknanın toplumsal hayattaki önemi, iknaya karşı koyma ve inanılırlık, iknaya karşı koyma ve öğrenme, iknaya karşı koyma ve alışkanlıklar, iknaya karşı koyma ve ön eğitim, iknaya karşı koyma ve gruplar, iknaya karşı koyma ve dikkati dağıtma, ve iknaya karşı koyma ve tepki.  

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

3

Tutumlar ve ikna edici iletişim çalışmalarındaki önemi: tutumun tanımı, tutum-davranış ilişkisi, ve tutum araştırmalarının önemi.

İletişim kuramları (bölüm-1): öğrenme kuramları, skinnercı davranışçılık kuramı, ve sosyal öğrenme kuramı.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

4

İletişim kuramları (bölüm-1 ‘devamı):

gestalt öğrenme kuramı, sosyal yargı kuramı, ve zorunlu tutum değişikliği.   

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

5

İletişim kuramları (bölüm-2): tutarlılık ve denge kuramları, bilişsel uyumsuzluk kuramı, bilgi işleme kuramları, bilişsel tepki kuramı, ve detaylandırma olasılığı (ince eleyip sık dokuma) modeli.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

6

 

İletişim kuramları (bölüm-3): kamuoyu oluşumunda kitle iletişim araçlarının rolü, kitle iletişim araçlarının etkilerine yönelik araştırmalar, güçlü etkiler dönemi, sihirli mermi/ hipodermik iğne kuramı, etki-tepki modeli, sınırlı etkiler dönemi, iki aşamalı akış kuramı ve kanaat önderi, güçlü etkilere dönüş dönemi, ve gündem belirleme kuramı.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

7

 

 

MİD-TERM

SINAVI

 

 

8

RESMİ TATİL

 

 

9

İletişim kuramları (bölüm-4): suskunluk sarmalı kuramı, bilgi açığı kuramı, medya bağımlılığı kuramı, çerçeveleme kuramı, kullanımlar ve doyumlar kuramı, yeniliklerin yayılması kuramı, ve teknoloji kabul modeli.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

10

 

İkna edici iletişimde kullanılan taktikler: evet-evet taktiği, “acaba” yerine; “hangisi” taktiği, “önce küçük sonra büyük rica” taktiği, “önce büyük sonra küçük rica” taktiği, giderek artan ricalar taktiği, soruya soruyla yanıt verme, sadece o değil taktiği, önce ver sonra al taktiği, “yer etme” taktiği, ve borca sokma taktiği.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

11

RESMİ TATİL

 

 

12

İknada kanıt seçimini etkileyen unsurlar: ikna edici iletişimde kullanılan kanıt türleri, istatistikler, anlatılar: öyküler ve anekdotlar, tanıklık, ve görsel kanıt.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

13

İkna edici iletişimde mesaj: mesajın yapısı ve içeriği, rasyonel ikna edici çekicilikler, tek ve çift taraflı rasyonel çekicilikler, duygusal ikna edici çekicilikler, korku çekiciliği, mesaj çekiciliği olarak mizah, reklamda kullanılan mesaj çekicilikleri ve gerekçeleri, mesaj ve göstergebilim, göstergeler ve anlam, düzanlam ve yananlam.

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

14

İletişim kampanyaları ve ikna: iletişim kampanyaları, iletişim kampanyası türleri, ürün odaklı kampanyalar, kişi ya da aday odaklı kampanyalar, düşünce ya da ideoloji odaklı kampanyalar, iletişim kampanyalarında hedef, strateji ve taktik, iletişim kampanyaları ve ikna, iletişim kampanyalarında yararlanılabilecek modeller, Yale beş aşamalı gelişim modeli, ürün odaklı modeler (etkiler hiyerarşisi modeli, Trout ve Ries’ın konumlandırma modeli, cinsiyete göre konumlandırma, yaşa göre konumlandırma).

 

Haftalık internet ve kütüphane araştırması

15

 

FİNAL SINAVI

 

 

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Alemdar, K., & Erdoğan, İ. (2005). Öteki Kuram: Kitle iletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. 2. Baskı, Ankara: ERK.

 

Erdoğan, İ., & Alemdar, K. (2010). Öteki Kuram: Kitle iletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. 3. Baskı, Ankara: ERK.

 

İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim. 5. Baskı, İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

 

Yüksel, A. H., Sandıkçıoğlu, B., Onay, A., Yılmaz, R. A. (2012). İkna Edici İletişim. 1. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

Ders notları dönem içerisinde öğrencilere verilecektir.

 

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

3

30

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

50

50

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

50

50

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=172

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 172/30 = 5.73=6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

JRB309  Yeni İletişim Yaklaşımları  3 0 3 5

“Yeni İletişim Paradigmaları”   Ders Tanımı 2019

Course Unit Title

Yeni İletişim Paradigmaları

Course Unit Code

JRB309

Type of Course Unit

Zorunlu

Level of Course Unit

Lisans

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

3

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Öğretim Gör. Ferhat Atik

Mode of Delivery

Yüz yüze

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Klasik ve yeni medya üzerinden iletişim ve medya algısının değişimi, dönüşümü ve geleceği ile ilgili öğretimler yanında, mukayeseli olarak yeni iletişim çağında oluşan paradigmaların öğretilmesi.

Learning Outcomes

 1. Geleneksel ve yeni medyanın bilinmesi
 2. İki çağ arasındaki benzerlik ve farkların anlaşılması
 3. iletişimde gelinen noktanın kavranması
 4. Yeni iletişim döneminin incelikleri, stratejileri ve medya algısına etkilerinin anlaşılması
 5. Çağın getirisi teknolojilerle iletişimin, insana dönüşüm içerisinde ne aşamada olduğunun öğrenilmesi.

Course Contents

Tüm detayları ile yeni iletişim aygıtları, kavramları ve felsefesi üzerine oluşan yeni paradigmaların eskileri ile mukayeseli olarak öğretilmesi.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

İlk kavramlar ve temel bilgiler

 

2

Klasik ve modern medya tanımlamaları, örnekler.

 

3

Eski ve yeni iletişim paradigmalarının anlatımı ve karşılaştırılması

 

4

Paradigmaların karşılaştırılmasından. örneklerle uygulama

 

5

Quiz ve Yeni iletişim kavramının yeni stratejileri

 

6

Pratik çalışmalar ve Quiz

 

7

Makale okuma ve incelemeler

 

8

Vize sınavı

Yazılı sınav

9

Kitle iletişiminin yeni paradigmalar dönüşümü

 

10

Günümüzden örneklerle yeni iletişim ve paradigmalar

pratik deneyimler

11

Sosyal medya üzerinden örneklerle yeni iletişim alanlarının güncel paradigmalarının çalışılması

Her iki konu da öğrencinin kitleye konuşmaması.

12

Pratik çalışma örnekleri ve Quiz

 

13

Makale okuma ve incelemeler

 

14

Makale çalışmalarına devam

Seçilen konularda öğrencinin pratik olarak çalışmaları alınacak

15

Yeni iletişim paradigmalarının gelecekle bağlantılarının an katılması

 

16

Final sinavı

Yazılı sınav

Textbook / Material / Recommended Readings

Özel ders notları. Özel makaleler.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Quiz

-

10

Vize

-

30

Final

-

40

Toplam

 

80

Katılım

20

Pratik başarı

-

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

2

1

2

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

9

3

27

Preparing  and presentations of homework.

1

11

 11

Quiz

Preparation for quiz

1

1

         1

1

2

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

14

15

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

19

20

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=119

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 119/30 = 3.96=4

             
JRB307  Radyo TV Yayıcılığı 1  3 0 3 0

    “RADIO & TV BROADCASTING” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Radio & Tv Broadcasting (Faculty Of Communication)

Course Unit Code

JRB 307

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

 

Laboratory (hour/week)

 

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Timur Cengiz

Mode of Delivery

Face To Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

 None

Objectives of the Course

To explain basic differences between television and radio. To identify diffrences between the sort of programs. To make selection of announcer and guest. To prepare budget, studio and program portfolio. To learn technical components of tv and radio broadcasting.

Learning Outcomes

 1. To understand preparing the portfolio of program
 2. To prepare the budget of production,
 3. to learn raadio television and radio production and make selection of programmer and guest.
 4. To clarify differences between sort of programmes.
 5. To learn technical equipments which are using in television and radio.

 

Course Contents

The variety of programmes. Issues that should be taken consideration of budget planning. Selection of programmer and guest according to the subject. Technical equipment that are used in television and radio broadcasting

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Definition of course and meeting.

To give information about the course and meeting with students.

2

Television and radio broadcasting

To investigate differences beteween television and radio broadcasting

3

Broadcastion units of tv and radio

Investigating the rooms of broadcasting

4

Radio boradcasting

Practice of equipment of radio broadcasting.

5

Television broadcasting

Practice of equipment of television brodacasting.

6

Preparing the radio program

Preparing the script of radio program and determining the announcer and guest according to the types of program.

7

Preparing the television program

Preparing the script of tv program and determining the announcer and guest according to the types of program.

8

Mid-term

 

9

Sources of television and radio boradcasting

Preapering the program budgets according to the economic sources in TV and radio broadcasting.

10

Media ethics

Ethics of basic journalisim and production.

11

Choosing the subject of project

Choosing the type of radio and tv program.

12

Evaluating the project

Evaluating the projects and dividing by the groups.

13

Production of radio program

Practice of radio program and production.

14

Production of television program

Practice of radio program and production.

 

15

Final & presentation

 

Textbook / Material / Recommended Readings

HELP BOOKS:

-Doç. Dr. Neriman Saygılı, İletişim ve Kitle İletişim, Girne Amerikan Üniversitesi Yayınları

-Doç. Dr. Aysel Aziz,  Radyo ve Televizyona Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınları

COURSE TOOLS: Radio studio, camera, light, mic, tv studio, state management room, recording & playing.

-personal notes

 


ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Mid term

1

30

Attendance

10

10

Final & Presentation

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities

in the FrameworkCalculation of the workload

 

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

10

2

20

Presenting of observations and laboratory practices as report

3

1

3

The preparation and presentation of the report, research paper.

5

2

10

internet and library research.

5

2

10

Preparing reports and presentations of homework.

2

1

2

Quiz

Preparation for quiz

1

3

3

Supervision

a) Midterm Examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

8

9

Final Exam

a) Exam

b) Test for individual studies

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)= 115

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 115 / 30 = 3.8 ≅ 4

 

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: 1 Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

Toplam 15 20
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB302  Kitle İletişim Teorileri  3 0 3 6

Kitle İletişim Kuramları -JRB 302

(Prof. Dr. Korkmaz Alemdar)

 

1. Konu, amaç, yöntem

2. Kitle iletişimi, insan ve toplum

3. Kitle iletişimi kuram ve araştırmaları

4. Liberal ve değişimci yaklaşımların oluşumu

5. Liberal kuramda temel yaklaşımlar I

6. Temel yaklaşımlar II

7. Ara sınav

8. 1960 sonrası gelişmeler ve yeni arayışlar

9. McLuhan, Gerbner, Noelle-Neumann

10. Değişimci yaklaşımlar: Kökenleri

11. Marx’ın katkıları

12. Frankfurt Okulu, Habermas

13. Uluslararası arayışlar ve UNESCO

14. Dönem sonu sınavı

Kaynaklar:

Denis McQual, Sven Windahl, Kitle İletişim Modelleri, çev. Konca Yumlu, İmge, 1997.

İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram. Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk, 2005.

İrfan Erdoğan, Medya Teori ve Araştırmaları, Erk, 2014.

 

 

JRB304  İnteraktif İletişim ve Eğitim  3 0 3 5

 

İnteraktif İletişim ve Eğitim / Interactive Communication and Education

 

Dersin Adı

İnteraktif İletişim ve Eğitim

 

 

Dersin Kodu

JRB 304.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler, rol oynama & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, interaktif iletişim araçları günümüzde eğitim, medya, pazarlama, müşteri ilişkileri gibi alanlarda etkileşimli deneyimler sağlamaktadır. Bu tür araçlar eğlenceli, pratik, ilgi çekici ve bilgi de içerebildiği için de ön plana çıkabilmektedir. Ders kapsamında öğrencilerin interaktif iletişimin önemini kavramaları, yüzyüze iletişimin interaktif boyutlarını tanımaları, interaktif iletişim araçlarının çeşitli kullanım alanlarını öğrenmeleri ve bu tür araçları kullanırken takım çalışması halinde yaratıcılık gibi becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. İnsan ilişkileri çerçevesinde etkileşimli iletişimin ve yüzyüze iletişimin önemini kavrama.

2. İnteraktif iletişim araçlarını tanıma ve kullanma becerisi.

3. Teknoloji ve interaktif iletişim arasındaki ilişkiyi kavrama.

4. İnteraktif eğitim tekniklerini öğrenme ve kullanma becerisi.

5. Eğitimde, projelerde, ödevlerde ve diğer sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme çabalarında aktif ve interaktif araçları öğrenme.

6. İnteraktif medya uygulamalarını öğrenme ve dijital ortamlarda etkileşimli içerik oluşturma.

7. İletişim çeşitlerini toplumsal, kültürel, ulusal ve uluslararası boyutları ve farklılıklarıyla tanıma.

8. Medya içeriklerine eleştirel yaklaşımla bakma, sorunlara yaratıcı çözümler üretme, hedef kitlelerle etkileşim kurmada etkili iletişim yöntemlerini tanıma.

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. İletişim, etkili iletişim ve interaktif iletişim kavramları.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Kişilerarası iletişim.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Ses, söz, beden dili. Etkili iletişim ve doğru anlamak ve anlatmak. Kültürlerarası iletişim ve farklılıklar.

 

Teorik anlatım, örnekler, rol oynama

Hafta 4

Etkili iletişim stratejileri. Etkili iletişimde konuşma ve dinleme.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Etkileme, etkili iletişim ve ikna edici konuşma. Taktiksel iletişim.

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

Sanal iletişim. Yeni medya araçları.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

İnteraktif iletişim modelleri. İnteraktif iletişim araçları.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

İnteraktif iletişim araçları. Mesajın değişen biçimleri, ortamlar ve uygulamalar.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 10

İnteraktif teknikler.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Eğitimde kullanılan interaktif öğretim yöntemleri.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 12

Dijital medya. Yaratıcılık. Medyada interaktif içerik oluşturma.

 

Teorik anlatım

Hafta 13

İnteraktif pazarlama iletişimi. Reklam ve tanıtım uygulamaları.

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Öğrenci sunumları ve ödev raporlarının teslimi

 

Sunum metodolojisi

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Lee, Kevın. (2018). İnteraktif Teknikler. Creative Common. USA.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Eroğlu, vd. (2013). Etkili İletişim Teknikleri. Anadolu Üniversitesi Yay. Eskişehir.

 

İzgören, A. Ş. (2010). Dikkat Vücudunuz Konuşuyor. Elma Yayınevi. Ankara.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

10

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

50

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

JRB306  Medya Planlaması  3 0 3 5

“Medya Planning” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Medya Planning  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

JRB 306

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                            

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

3

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere,

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

 • Medya ve kitle
 • Medya planlamasının önemi
 • Medya planlamasına ilişkin temel kavramlar
 • Sıklık / erişim / etkili sıklık / etkili erişim / koveraj / raiting
 • Pay / bürüt izlenme oranı / bin kişi maliyeti / bürüt izlenme
 • Medya planlama süreci
 • Pazar analizi
 • Medya hedefinin belirlenmesi
 • Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulama
 • Medya karması / pazar kapsama alanı / coğrafi kapsama alanı / programlama
 • Frekans / yaratıcılık / esneklik / bütçe
 • Değerlendirme takip
 • Reklam etkinliğinin ölçülmesi, reklam öncesi / reklam sonrası ölçümler
 • Laboratuar ölçümleri
 • Ürünle ilgili gerçek hayattaki ölçümler

Course Contents

Etkin bir reklam kampanyasının nasıl hazırlanacağına ilişkin bilgilerin edinilmesi.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Medya ve kitle

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Medya planlamasının önemi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Medya planlamasına ilişkin temel kavramlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

Sıklık / erişim / etkili sıklık / etkili erişim / koveraj / raiting

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

Pay / bürüt izlenme oranı / bin kişi maliyeti / bürüt izlenme

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisinin uygulanması

8

Medya planlama süreci

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Pazar analizi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Medya hedefinin belirlenmesi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulama

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Medya karması / pazar kapsama alanı / coğrafi kapsama alanı / programlama

Frekans / yaratıcılık / esneklik / bütçe

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Değerlendirme takip

Reklam etkinliğinin ölçülmesi, reklam öncesi / reklam sonrası ölçümler

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

Laboratuar ölçümleri

Ürünle ilgili gerçek hayattaki ölçümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Müge Elden: “Reklam ve Reklamcılık”, 2016, 4. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

Jack Z. Sissors: “Medya Planı Nasıl Hazırlanır” 2010 Media Cat yay.(Çev) İstanbul.

Gıyasettin Tayfur: “Reklamcılık”, 2013 Nobel yay. Ankara

A.M.Barban,S.M Cristol,Frank j. Kopec: “Medya Planlama” 1997. Epsilon Yay, (çev) İstanbul

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:   1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High           5 Very High

 

 

JRB308  Radyo-TV Yayıncılığı II  3 0 3 6

    “RADIO & TV BROADCASTING” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Radio & Tv Broadcasting (Faculty Of Communication)

Course Unit Code

JRB 308

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

 

Laboratory (hour/week)

 

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Timur Cengiz

Mode of Delivery

Face To Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

 None

Objectives of the Course

To explain basic differences between television and radio. To identify diffrences between the sort of programs. To make selection of announcer and guest. To prepare budget, studio and program portfolio. To learn technical components of tv and radio broadcasting.

Learning Outcomes

 1. To understand preparing the portfolio of program
 2. To prepare the budget of production,
 3. to learn raadio television and radio production and make selection of programmer and guest.
 4. To clarify differences between sort of programmes.
 5. To learn technical equipments which are using in television and radio.

 

Course Contents

The variety of programmes. Issues that should be taken consideration of budget planning. Selection of programmer and guest according to the subject. Technical equipment that are used in television and radio broadcasting

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Definition of course and meeting.

To give information about the course and meeting with students.

2

Television and radio broadcasting

To investigate differences beteween television and radio broadcasting

3

Broadcastion units of tv and radio

Investigating the rooms of broadcasting

4

Radio boradcasting

Practice of equipment of radio broadcasting.

5

Television broadcasting

Practice of equipment of television brodacasting.

6

Preparing the radio program

Preparing the script of radio program and determining the announcer and guest according to the types of program.

7

Preparing the television program

Preparing the script of tv program and determining the announcer and guest according to the types of program.

8

Mid-term

 

9

Sources of television and radio boradcasting

Preapering the program budgets according to the economic sources in TV and radio broadcasting.

10

Media ethics

Ethics of basic journalisim and production.

11

Choosing the subject of project

Choosing the type of radio and tv program.

12

Evaluating the project

Evaluating the projects and dividing by the groups.

13

Production of radio program

Practice of radio program and production.

14

Production of television program

Practice of radio program and production.

 

15

Final & presentation

 

Textbook / Material / Recommended Readings

HELP BOOKS:

-Doç. Dr. Neriman Saygılı, İletişim ve Kitle İletişim, Girne Amerikan Üniversitesi Yayınları

-Doç. Dr. Aysel Aziz,  Radyo ve Televizyona Giriş, Ankara Üniversitesi Yayınları

COURSE TOOLS: Radio studio, camera, light, mic, tv studio, state management room, recording & playing.

-personal notes

 


ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Mid term

1

30

Attendance

10

10

Final & Presentation

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities

in the FrameworkCalculation of the workload

 

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

10

2

20

Presenting of observations and laboratory practices as report

3

1

3

The preparation and presentation of the report, research paper.

5

2

10

internet and library research.

5

2

10

Preparing reports and presentations of homework.

2

1

2

Quiz

Preparation for quiz

1

3

3

Supervision

a) Midterm Examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

8

9

Final Exam

a) Exam

b) Test for individual studies

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)= 115

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 115 / 30 = 3.8 ≅ 4

 

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: 1 Very Low     2 Low      3 Medium     4 High           5 Very High

JRB310  Medya ve Kültür  3 0 3 5

 

 

 

Dersin Adı

Medya ve Kültür

 

 

Dersin Kodu

JRB310

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

 

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Neriman Saygılı

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze PowerPoint – Seminer tipi

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

 

Öğrencilerin kültürbilim hakkında temel kavramları ve ilkeleri bilerek medya ile kültür arasındaki ilişkiyi anlaması, küresel kültür ortamında küresel medya düzenini açıklayabilmesi.

 

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler, kültür kavramını, kültür evrenselleri, kültür türlerini, kültür ilkelerini bilir ve tanımlayabilir;  kültürel değişme sürecinde medyanın rolünü açıklayabilir; küresel kültür ortamında medyanın yapılanmasını ve uluslararası düzenini açıklayabilir.

 

 

Dersin İçeriği

Kültür kavramının tanımı, kültürün öğeleri, kültürün türleri, kültürün evrenselleri, kültürün ilkeleri, kültür ve değişim, kültürel uyum, kültürel bütünleşme, kültür farkları ve kültürel engeller, medyanın kültürel rolü, medya ve kültürel değişim, kültürbilimi açısından medya analizleri ve iletişim bilimine etkisi, küresel kültür süreci, küresel medya düzeni ve küresel kültür için medyanın kullanımı konularını işlemektedir.

 

 

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Kültür kavramının doğuşu ve zaman içinde kazandığı anlamlar, tanımlardaki bakış açıları

Yok

Teorik anlatım; konferans tipi

Hafta 2

Kültürün evrenselleri sayılması ve açıklanması; ünlü kültür araştırmacıları ve yaklaşımları

 

Kültür araştırmacıları hakkında ansiklopedik bilgi araştırılmış olması

Teorik anlatım; Fotoğraf ve video film ile destekli PPT sunum

Hafta 3

Kültürün evrenselleri hakkında günümüz toplumlarından örneklerin incelenmesi

Kültür evrenselleri ile ilgili birer güncel örnek tespit edilmesi ve nedenlerinin belirlenmesi

Öğrencilerin 5 dk.lık sunumları ve sınıf tartışması

Hafta 4

Kültürün türleri: genel kültür-alt kültür; ulusal kültür-bölgesel kültür-küresel kültür; kurum kültürü; kültür ve millet ilişkisi

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 5

Kültürün ilkelerinin sayılması ve açıklanması; kültürde değişim süreci

İlk dört hafta konularından quiz hazırlığı

Teorik anlatım ve quiz

Hafta 6

Medyanın kültürbilim açısından yeri ve rolü; kültürbilim araştırmalarında medya üzerine çalışmalar

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 7

Kültürel değişim sürecinde medyanın rolü

Yok

Teorik anlatım; görseller ile destekli

Hafta 8

Mid-term/Vize sınavı

Yedi haftalık konuların bilinmesi / Zorunlu

Yazılı sınav

Hafta 9

Farklı kültürler, kültürel farklar, kültürel engeller, medyanın kültürel karşılaşmalar açısından rolü

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 10

 

 

Kültürel uyum ve kültürel bütünleşme; medyanın kültür yayma ve biçimlendirme rolü

Yok

Teorik anlatım

Hafta 11

Küreselleşme düzeni ve küresel kültür kavramı; küreselleşmenin bileşenleri ve medyanın konumu

Küreselleşme kavramı hakkında kitap bölümünün okunması

Teorik anlatım ve soru-cevap, quiz

Hafta 12

Küreselleşmiş medya düzeni ve küresel kültürün medya yoluyla yayılması örnekleri

Küresel medya şirketleri

örneklerinin bulunması

Teorik anlatım ve soru-cevap

Hafta 13

Küresel medya şirketlerinin tutum, değerler, normları ele alış şekliyle ilgili örneklerin analizi

Yok

Örnekler ve analizi, sınıf içi tartışma

Hafta 14

Genel tekrar

Yok

Teorik anlatım

Hafta 15

Final Exam/Final sınavı

Zorunlu

Yazılı sınav

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

Kullanılan kaynaklar

Çok Kültürlü Ortamlarda Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim ve Yönetim: P. Eraslan-Yayınoğlu (editör); İletişim Yansımaları – Gerçekler ve Uygulamalar : V. Demir – P. Eraslan Yayınoğlu (editör); ders notları.

 

 

 

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

İnsan ve Kültür : Bozkurt Güvenç.

Medya ve Kültür:

 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867216.pdf

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

35

Devam

-

               -

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

2

5

Ödev

-

-

Proje ve sunum

1

5

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

55

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

0

0

0

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

0

0

0

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

0

0

0

İnternet ve kütüphane araştırması

4

6

24

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

15

15

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

2

5

10

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

25

26

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(25 saat/AKTS)= 138/25 = 5.52=6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

 

JRB002  Staj II  3 0 3 3
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB401  Gazetecilik ve Manipülasyon  3 0 3 5
‘JOURNALISM AND MANIPULATION’   

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Journalism and Manipulation (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 401.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2011

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Dr. Ümmü Altan Bayraktar

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

 

Learning Outcomes

1.Identify and explain the basic concepts of journalism and mass communication necessary to be a professional practitioner

2.Explain how globalization and convergence affect the functioning of the media in modern society

3.Think critically, creatively independently and collaboratively

4.Demonstrate accuracy, fairness and truth in journalism process and product

 

 

Course Contents

The role and importance of journalism in societies

Changing world and journalism

New communication technologies and the future of journalism

Resbonsibleness and self-regulation in journalism

Globalization and media /information flow in the world

News Agencies

Mainstream and critical approches in mass communication

Contemporary journalism categories

War/peace juornalism

Opinion journalism

Tabloid journalism

Radio/Tv journalism Internet journalism

Internet journalism

Sport journalism

Cases

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

The role and the importance of journalism in societies

Newspaper, journalist,journalism

journalism and media relations

Madia and structural characteristics

Media and economical characteristics

News and social functions

2

Changing world and journalism

Changing journalism and education systems

History of journalism, changes in journalism

3

New Communication Technologies and the future of journalism

New communication technologies

Analyzing the impacts of new technology on journalism

4

Resbonsibleness and self-regulation in journalism I

 

Journalist and responsibility

Simplicity/clearness/certainty

/accuracy

Self-regulation

Journalistic ethics

Press code

Press council (roles and duty) Ombudsman and applications

5

Globalization and media/Information flow in the world

Media/ information flow

6

News Agencies

The role of new agencies in todays world

What is news agencies and functions

Historical development of news agencies

AP, AFP, Tass-Itar, Reuters

Turkish News Agencies

7

Quiz I

Quiz evaluation

8

Mid-term  exam

 

9

Think over news,reporting and  journalism

Mainstream and critical approches in mass communication

10

Think over news,reporting and  journalism

Mainstream and critical approches in mass communication

11

Contemporary journalism categories

War-peace juornalism/opinion journalism-manipulation cases

Presentation/discussion

12

Tabloid journalism/sport journalism-manipulation cases

 Presentation/discussion

13

Radio Tv journalism/ Internet journalism-manipulation cases

 Presentation/discussion

14

Quiz II

 

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

‘Temel Gazetecilik’, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2003

HELP BOOKS:

‘Medya ve Toplum’ Habercinin El Kitabı I, Derleyen Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005

‘Gazetecilik ve Habercilik’ Habercinin El Kitabı IV, Derleyen Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, 2005 

COURSE TOOLS: Verbal Lecture, Cases,Reports, Projection devices ,Prepared Materials, presentation

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

1

10

Mid-term exam

1

30

Final Exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

Internet and library research.

10

3

30

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

2

 

3

4

10

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

20

21

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

25

26

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=138

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 138/30 = 4.6=5

JRB403  Siyasal İletişim  3 0 3 5
`POLITICAL COMMUNICATION’  

 INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Political Communication (Communication Faculty)

Course Unit Code

JRB 403.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Dr. Ümmü Altan Bayraktar

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

This course introduces students to political communication content and strategies both during elections and in the course of normal governance. Students will leave this class with a deeper understanding of how elites develop their messages, the methods through which those message are disseminated, and how citizens react to the political messages they encounter.

Learning Outcomes

1. become more informed users and consumers of political messages

2. understand relevant theories and ideas that aid in understanding the use and impact of current political activity

3. develop skills in evaluating and critiquing persuasive communication

4. analyze and understand the structural and situational factors that influence political discourse

5. gain a knowledge of and recognize the importance of political communication and how it shapes our lives

Course Contents

What is politics?, Politics and communication relation, Political communication (conceptualization and as a process), Political communication in the world and in Turkey, Political communication tools, Political communication and propaganda, Concept of propaganda, Historical development of propaganda, Political propaganda, Political advertising, Political campaigns and new approaches.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction

What is politics?

Politics and communication

What is politics /features, classical/contemporary political science

2

 What is Political communication?

Conceptualization and as a process

3

Historical development of Political communication

In the world and in Turkey

4

Political communication tools

Media, Communication through organizations, Opinion learders, individuals and group relations, communication and political system,

5

Political communication and propaganda

What is propaganda

Concept of propaganda

6

Historical development of propaganda

Seventeenth century - today

7

Political propaganda

Quiz

Historical development of political propaganda

8

Mid-term  exam

 

9

Political advertising

What is political advertising

Historical development of political advertising in the world and in Turkey

10

Functions of political advertising

Political participation

Opinion research

11

Political advertising and professional advertising

Functions of advertising Attitude and opinion

12

Features of political advertising

 Political party/candidate

13

Tools of poitical advertising

 Media, Tv, radio, press,outdoor advertising, internet, political party leaflets, books

14

Activities of political advertising

Political campaigns and new approaches

Quiz

Public meetings, face to face communication with public, neighbourhood tour, support commities

Political campaigns and role of media

 

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

‘Politikanın İletişimi İletişimin Politikası’, Eser Köker, Vadi Yayınları, Ankara, 1998

‘Siyasal İletişimi Anlamak ’, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, Ankara, 2008

HELP BOOKS:

‘Politika Bilimine Giriş’, Münci Kapani, Bilgi Yayınları, Ankara, 2001

COURSE TOOLS: Verbal lecture, Projection devices,Cases, Prepared Materials

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports

1

10

Mid-term exam

1

30

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

Internet and library research.

10

3

30

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

2

 

3

4

10

Supervision

a)  Mid-term Examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

20

21

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

25

26

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=138

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 138/30 = 4.6=5

JRB405  Masaüstü Yayıncılık I  3 0 3 8

EWS REPORT WRITING INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Desktop Publishing

 

Course Unit Code

JRB405

 

Type of Course Unit

Compulsory

 

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

 

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

 

Theoretical (hour/week)

3

 

Practice (hour/week)

-

 

Laboratory (hour/week)

-

 

Year of Study

4

 

Semester when the course unit is delivered

3

 

 Name of Lecturer (s)

Ali BATURAY

 

Mode of Delivery

Face to Face

 

Language of Instruction

Turkish

 

Prerequisites and co-requisites

None

 

Recommended Optional Program Components

None

 

Work Placement(s)

None

 

Objectives of the Course

The aim of this course is to teach students,how to make designs for  newspapers, magazines, books and brochures by using computers. Desktop publishing can be explained as the way you design  the books, magazines etc.to be published with the help of computers. During the course, students will learn all aspects of graphic design.

 

Learning Outcomes

1. Students will be able to learn by using computers designing books and magazines, and making them ready to be published.

2.Students will learn to do the preliminary preparations for publishing

3. All of the photography techniques will be applied by using desktop publishing techniques

4. Students will learn the visual director’s tasks and the cooperations visual director has with other directors

5.The programs used in desktop publishing will be explained and information on printing press will be given to students.

 

Course Contents

Students will learn how to do layouts for newspapers and magazines. They will learn the process of preparing layouts, and will understand that, a good page layout or a good news story alone is not meaningful.

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

 

Theoretical Courses

Application

 

1

Teaching who is responsible for doing the page layout and layout

 

The usage of page layout  

 

2

The staff and equipment that visual director use will be discussed

The relationships between the visual director has with the editor in chief and managing editor will be analyzed

 

3

It will be explained, why we need to have  a good news story and a good layout

 Students will discuss what happens if there is not a good integration between a news story and page layout

 

4

The history of page layout and the contemporary techniques will be explained

The complexity of the techniques will be discussed. Are they more complicated now than they were in the past?

 

5

Page layout techniques are more complex and difficult than it is seen.

Rules of page layouting

 

 

6

Plain and simple page layout is essential

Page layouts should be plain and simple, unneccessary materials should be avoided.

 

7

Contrust is essential

Using balanced contrusts is essential for a good layout

A powerful visual image should be placed carefully to attract equal attention

 

8

Mid-term exam

 

 

 

9

Compliance and integrity

 

Using diffrent types of font should be avoided

 

10

Visual director should be creative

Layout includes some rules but the visual director should try different styles and be creative

 

11

Text types are important

Newspapers and magazines communicate with their readers by the text

 

12

Typography usage

20 percent of the newspaper is made of photography, and 80 percent of it is made of typography

 

13

Usage of photography

How to catch the most dramatic and interesting visual / Photograph should not repeat the text, and give more than the context

 

14

Revision

Questions, answers and discussions

 

15

Final Exam

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

 1. Haberden yayına gazetecilik- Cahit ÖZBAY (2007).
 2. Masaüstü Yayıncılık ve Basım Kılavuzu- Brian P. Lawler (2006)

      3. Görsel İletişim ve Grafik Tasarım-Tevfik Fikret  Uçar (2004)

ASSESSMENT

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 

 Reports

10

20

 

Midterm exam

1

80

 

TOTAL

 

100

 

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

 

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

 

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

 

Hours per week (theoretical)

14

3

42

 

Hours per week (Application)

 

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

 

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

 

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

 

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

  Seçmeli Ders  3 0 3 5
  Seçmeli Ders  3 0 3 5
Toplam 15 28
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
JRB402  Mezuniyet Projesi (Seminer)  3 0 3 10

“Graduating  Project” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Graduating  Project  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

JRB 402.2

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                            

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere, bilimsel metinlerin nasıl yazılacağı, ne gibi bir yöntemle konunun ele alınacağı, kullanılan yöntemle doğru sonuçlara nasıl ulaşılıp, nasıl savunulacağı öğretilir.

Learning Outcomes

- Tez konusu bulmak

- Bu tezi bir problem halinde ortaya koymak

- Problem için uygulanacak yöntemi seçmek

- Kaynaklara erişmek

- Bir Tez metnini kaleme almak

- Doğru dili kullanmak

- Dipnot tekniğinin ne olduğunu öğrenmek

- Bir sonuca ulaşmak

Course Contents

- Konu bulmak

- Kaynak taraması yapmak

- Konunun planlaması

- Yazım (dipnot tekniği, fiziki koşullar)

- Yazımın bölümleri

- Sonuca varma

- Kaynakça düzenleme

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Tezin Adı

Ad, bir problem ifade etmeli

2

Problem

Problemin tanımı ve ortaya konması

3

Problemin çözümü

Problemin çözümü için bilinen ya da öne sürülen çözüm

4

Problemin önemi

Bu önemin belirtilmesi insanlığa, topluma ne etkisi olabilir

5

Varsayım

Konu için bir varsayımın çıkarmak

6

Plan

Mevcut bilgilere, konuyu işlemek için yapılacak plan

7

Vize Sınavı

(Plan’ın teslimi)

8

Çalışmanın fiziki şartları

Sayfa düzeni, kapak, dipnot tekniği, paragraf, bölüm, başlıklar, alt başlıklar

9

Araştırmanın Yöntemi

Kaynak Taraması, Tarih Yöntemi, Kantitatif Yöntemler

10

Konunun Sınırlandırılması

Dönem olarak sınırlama, ele alınan objelerin sınırlaması

11

Kaynakça

Kaynakça düzenlemek, Kaynakçanın dipnotların farkı ve ilişkileri

12

Araştırmacının Tarafsızlığı

Yansızlık ve bununla ilgili tartışmalar

13

Ölçme

Değişkenler ve ölçme doğrudan ve dolaylı ölçme

14

Bulgu

Bulgu ve bu bulguyu yorumlama

15

Final Sınavı

Tez teslimi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Prof. Dr. Ali Balcı: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 2018, 13. Baskı, Pegem Yayınevi, Ankara.

 

Prof. Dr. Niyazi Karasar: Bilimsel Araştırma Yöntemi,2015, Nobel Yayınevi,Ankara.

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

JRB404  Araştırmacı Gazetecilik ve Etik  3 0 3 5

 

 

Dersin Adı

Araştırmacı Gazetecilik ve Etik

 

 

Dersin Kodu

JRB404

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Ali Baturay

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze pratik

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Öğrencilerin haber toplama ve yazma ile ilgili bilgilerini ileri götürmek, özel bir araştırma süreci gerektiren türde haberlerin hazırlanmasına dair deneyim kazandırmak, bu tür haber üretiminde hassas etik konulara duyarlılığı arttırmak.

 

 

Öğrenim Çıktıları

Öğrenciler, rutin haber türüne göre daha uzun ve kapsamlı şekilde araştırma yaparak haber hazırlayabilir, bu süreçte haberin kaynağından haber metninin teslimine kadar gereken etik hassasiyeti farkedebilir.

 

 

Dersin İçeriği

Araştırmacı gazeteciliğin doğası ve haberi hazırlama süreci, bu süreçte geçerli kurallar, araştırma haber metninin oluşturulması, araştırma haberlerinde mesleki etik sorumluluk, mesleki etiğe uygun haber pratikleri.

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Gazete yazı türlerini hatırlatma ve örnekler

Yok

Teorik anlatım; konferans tipi

Hafta 2

Haber türlerinin özelliklerini hatırlatma ve araştırma haber kavramı

Haber türleri ile ilgili örneklerin bulunması

Teorik anlatım; PPT sunum, soru-cevap

Hafta 3

Araştırmacı gazeteciler ve ünlü haberlerden örneklerin analizi

Ünlü araştırmacı gazetecilerden örneklerin bulunması

Öğrencilerin 5 dk.lık sunumları ve sınıf tartışması; PPT ile

Hafta 4

Bir araştırma haberinin seçilmesi ve haberin hazırlanma süreci

Bir araştırma haberi konusu belirleme

Teorik anlatım ve öğrencilerin konuları hakkında soru-cevap

Hafta 5

Bir araştırma haberi hazırlama süreci: yazı işleri toplantısı simülasyonu

İlk dört hafta konularından quiz hazırlığı

Ders içi tartışma ve ilk dört haftayı içeren quiz

 

 

 

Hafta 6

Bir araştırma haberi hazırlama süreci: haber konusuyla ilgili arka plan bilgilerinin toplanması adımı

Haber konusu hakkında bilgi toplama

PPT ile örnekler ve sınıf-içi uygulama

Hafta 7

Araştırma haberinde mesleki etik hassasiyet kuralları ve örnekler

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 8

Mid-term/Vize sınavı

Yedi haftalık konuların bilinmesi / Zorunlu

Yazılı sınav

Hafta 9

Etik hakkında temel felsefi kaynakların görüşleri

Yok

Teorik anlatım ve örnekler

Hafta 10

 

 

Mesleki etik hassasiyeti ihlal eden araştırma haberi örneklerinin analizi

Felsefi yönden etik konusundaki temel görüşlerin araştırılması

Teorik anlatım ve öğrenci sunumları

Hafta 11

Dünyada iletişim alanında mesleki ahlak yasalarının tanıtılması

Örneklerin bulunması ve sunum hazırlığı,  quiz

Öğrencilerin sunumu ve quiz

Hafta 12

Araştırma haberi yazım pratiği

Yok

Ders içi uygulama

Hafta 13

Araştırma haberi yazım pratiği

Yok

Ders içi uygulama

Hafta 14

Genel tekrar

Yok

Teorik anlatım ve soru-cevap

Hafta 15

Final Exam/Final sınavı

14 haftalık derslerin bilinmesi / Zorunlu

Yazılı sınav

             

 

KAYNAKLAR

Kullanılan kaynaklar

Yöntem ve Örneklerle Araştırmacı Gazetecilik : Gürsoy Değirmencioğlu,

Mesleki Etik : A. Sökmen, S. Tarakçıoğlu

Önerilen Diğer Kaynaklar

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1511514445.pdf : Tuğba Akdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

35

Devam

-

               -

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

2

5

Ödev

-

-

Proje ve sunum

6

10

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

0

0

0

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

0

0

0

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

0

0

0

İnternet ve kütüphane araştırması

6

4

24

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

2

7

21

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

2

5

10

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

25

26

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(25 saat/AKTS)= 138/25 = 5.76=6

 

 

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JRB406  Masaüstü Yayıncılık II  3 0 3 5

 

Masaüstü Yayıncılık

 

Dersin Adı

Masaüstü Yayıncılık

 

 

Dersin Kodu

JRN 406 / APRE 202 / BYT 102

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

3

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

4

 

 

Hangi semester okutulduğu

 

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Özen Çatal

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze, PowerPoint, Masaüstü Dizayn Programları (ör: InDesign)

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

 

 

Dersin başlıca amacı öğrencilere masaüstü yayıncılık ve yayıncılıkta kullanılan grafik tasarımın temel ilkeleri hakkında bilgi vermektir. Derste masaüstü yayıncılık çerçevesinde kullanılan bilgisayar programlarını öğretmek de dersin hedefleri arasında yer almaktadır. Ders, öğrencilere Adobe Indesign başta olmak üzere tasarım yazılımı ve ilgili programları kullanma fırsatı sunar.

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

 

 

Bu ders öğrencilerin grafik tasarım ve baskı öncesi becerilerini geliştirir. Öğrenciler masaüstü yayıncılıkta yaygın olarak kullanılan Adobe Indesign programını kullanmayı ve yayın tasarlama/üretme ile düzenleme prosedürlerini öğrenir. Öğrenciler broşürler, posterler ve süreli yayınların tasarlanması ve yayına hazır hale getirilmesi süreçlerini uygulama yöntemiyle deneyimleyerek basılı yayınlar oluşturma becerisini kazanır.

 

 

 

Dersin İçeriği

 

Ders içeriğinde grafik tasarım ile ilgili temel kavramlar yer almaktadır. Bunun yanında Adobe Indesign programı kullanımı ve kullanarak grafik tasarım öğeleri ile anlam ve efekt oluşturma yöntemleri yer almaktadır.

 

 

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

 

 1. Hafta

Tasarım nedir?

Tasarımda temel kavramlar.

Yaratıcı Tasarımın Temelleri.

 

 

Teori

 

 1. Hafta

Adobe InDesign araç paleti nedir?

Yeni ve var olan bir belgeyi açma, kurma ve kaydetme.

Sayfa oluşturma ve biçimlendirme.

 

Teori - Pratik

 

 1. Hafta

Tipografi ve Yazı ile Çalışma.

Metni biçimlendirme.

 

Teori - Pratik

 

 1. Hafta

Resimlerle Çalışma.

Arkaplan ve grafikler nasıl kullanılır?

Görüntüler ve nesneler ekleme, Metin ve resim düzenlemesi.

Decupe uygulaması, photoshop programında yapılan uygulamaların Indesign programına aktarılması.

 

Teori - Pratik

 

 1. Hafta

Çizim yapma.

Boyama ve Renklendirme İşlemleri.

 

Pratik

 

 1. Hafta

Öğrenci proje önerilerinin değerlendirilmesi

 

Pratik

 

 1. Hafta

Projelerin tasarlanması

 

Pratik

 

 1. Hafta

Tekrar

 

Teori

 

 1. Hafta

Ara Sınav

 

Ara Sınav

 

 1. Hafta

 

Basılı Yayınlar (Gazete, Dergi, vs.)

 

Teori

 

 1. Hafta

Basılı Yayıncılık için tasarım

 

Teori

 

 1. Hafta

Basılı Yayıncılık prensiplerinin uygulanması

 

Pratik

 

 1. Hafta

Tasarım Uygulaması

 

Pratik

 

 1. Hafta

Final Sınavı

 

Final Sınavı

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

 

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

 

Ambrose, G., Harris, P. (2013). Yaratıcı Tasarımın Temelleri. Literatür Yayınları, İstanbul.

 

Ambrose, G., Aono-Bilson, N. (2013). Grafik Tasarımda Dil ve Yaklaşım. Literatür Yayınları, İstanbul.

 

Gümüştepe, Y. (2013). Indesign CS6 & CC. Kodlab, İstanbul.

 

 

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

 

 

Indesign Programı.

 

 

 

                   

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

-

            10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

-

-

Ödev

2

25

Proje ve sunum

-

-

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

35

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

1

60

60

İnternet ve kütüphane araştırması

5

10

50

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=174

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 174/30 = 5.8=6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

 

  Seçmeli Ders  3 0 3 5
  Seçmeli Ders  3 0 3 5
Toplam 15 30