İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Basın Yayın Bölümü (Türkçe)

 

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinin bölümlerinden biri olan Basın ve Yayın Bölümünün temel amacı, basın yayın sektöründeki uzman eksiğini kapatmak, multimedya yayıncılığı alanında yetkin öğrenciler yetiştirmek, iletişim, medya ve habercilik sektörünün gelişimini sağlamaktır.

Toplumda gazeteciliğin rolü ve önemini tartışır;  haber, gazete, gazeteci ve gazetecilik kavramlarını açıklar.

Yazılı,  sözlü ve görüntülü basının işlevini tartışır.

Gazetecilikte sorumluluk ve kendi kendini denetleme konularını açıklayabilecektir.

Gazetecilikte bilgi alma verme durumunu tartışabilir ve açıklar.

Gazetecilik   yapan  araçların   bilgi alışverişi yönünden önemi ve rolünü karşılaştırır.

Gazetecilik türlerini (Fikir gazeteciliğini,  Araştırmacı gazeteciliğini ve  magazin gazeteciliğini)  açıklar.

Baskı   Teknolojileri    ve   Baskı   materyalleri   hakkında   bilgi   sahibi   olur   ve  takip eder.

Grafik   ve    görsel   sanatlar bilgi ve yeteneğine sahip olur, ilgili tasarım programlarını kullanabilir.

Mesleki   grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur.

 

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JRB101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

2

2

JRB103

3

1

2

4

5

5

1

3

3

3

3

JRB104

3

4

3

3

1

3

4

1

3

3

3

JRB106

3

3

1

5

1

1

2

1

3

4

4

JRB201

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

2

JRB203

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

JRB205

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

JRB207

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

JRB209

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

JRB202

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

1

JRB204

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

2

JRB206

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

JRB208

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

1

JRB210

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

JRB301

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

5

JRB303

4

1


3

1

2


4

3

2

4

JRB305

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

JRB307

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

JRB309

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

JRB302

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

JRB304

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

JRB306

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

JRB308

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

JRB310

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

JRB401

4

3

2

4

3

3

4

2

3



JRB403

4

3

2

4

3

3

4

2

3



JRB405

5

4

2

3

4

3

3

3

3



JRB402

5

3

3

3

3

4

3

2

3



JRB404

4

2

1

5

2

3

4

2

3



JRB406

5



2

1




1



SEÇMELİ-1

5

1

1

2

2

2

2

1

2



SEÇMELİ-2

4

3

1

4

3

3

4

2

3



SEÇMELİ-3

5

3

2

4


4

4

1

3



SEÇMELİ-4

4

3

1

4

3

3

4

2

3



BİL 103

4

3

2

4

4

3

4

3

4



BİL 104

4

3

2

4

4

3

4

3

4



EFL 101

3

4

2

3


3

2

2

3



EFL 102

3

4

2

3


3

2

2

3



PSYC 100

3

1

2

4

2

3

3

3

2



NH001







3





NH002







3





TURK001



1




5





TURK002



1




5





1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 

Basın Yayın Bölümünü başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Basın-Yayın alanında   lisans derecesi sahibi olur  (240 AKTS).

 

Basın Yayın Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz,  gazete, dergi, internet ve sosyal medya alanlarında, radyo ve televizyonların haber merkezlerinde ve internet haber sitelerinde görev alabilirler. Bölüm bilgi ve uygulamalarına dayalı, gazetecilik, radyo ve televizyon haberciliği, fotoğrafçılık, basın işletmeciliği ve ekonomisi, yayın tasarımı ve internet yayımcılığı alanlarında iş sahibi olabilmektedirler. Kamusal veya özel alanlarda basın ve yayınla alakalı birimlerde görev alabilirler.

 Bölümün temel amacı, basın yayın alanında günümüz dijital mecrasını da iyi kullanabilen, kamusal sorumluluğu yüksek gözlemlediklerini yorumlayabilen, araştırmacı ruha sahip, okuyucuya/ izleyiciye doğru ve etik içerik üretimi yapabilen basın- yayın kuruluşlarına gazeteci adayı yetiştirebilmektir.

İletişim  Fakültesi   Basın ve Yayın Bölümünün   eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Basın ve Yayın Bölümünde  derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm dersler için zorunludur. Verilen derse ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teori bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması gereklidir. Bundan   dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

Basın-Yayın Bölümü  öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm teorik ve uygulamalı   derslerini,     bitirme projelerini   tatminkâr düzeyde tamamlamış, iki stajını bitirip raporlamasını yapmış ve   bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve öğrenci işleri muhasebesine  borcunu ödemiş olmaması gerekmektedir. Diplomalar,   Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.