İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Digital Pazarlama & Sosyal Medya Yönetimi(Türkçe)

 

 

Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, dijital iletişim teknolojileri ve ortamları; gündelik hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta artık gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanım yerini de almaya başlayarak; bilgi teknolojileri, iletişim ağları ve medya sektörünün birbirine yakınlaşması sonucu ortaya çıkan web temelli yeni iletişim araçlarına işaret eden ‘dijital medya’, bütünleşmiş bir çalışma alanı oluşturmuştur. Mevcut durum, dijital medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumunun iletişim bilimleri başta olmak üzere farklı disiplinlerde irdelenmeye başlanmasını sağlamış, iletişim alanında ve farklı çalışma alanlarında istihdam edilecek çalışanların dijital medya bilgi ve becerilerine sahip olmaları sektörel bir beklenti haline gelmiştir. 

Dijitalleşmenin içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli unsurlarından biri haline geldiğinin farkındalığı ile içinde yaşadığımız çağın iletişim ve medya uygulamalarını barındıran, KKTC’nin sosyal medya alanında eğitim veren ilk bölümü olma özelliği taşıyan Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi programı ile; gelişen ve hızla değişen dünyadaki dijital dönüşümün etkilerini ortaya koyarak, giderek tükenen geleneksel alanlar yerine yeni gelişen mecralarda bilgi birikimini ve yüksek bir formasyonu hedefleyen, alanında uzman mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.