BAYRAKTAR, “SOSYAL MEDYA, KADINLAR AÇISINDAN BİR MÜCADELE ALANIDIR”

Haberler

GAÜ'DEN

BAYRAKTAR, “SOSYAL MEDYA, KADINLAR AÇISINDAN BİR MÜCADELE ALANIDIR”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları Günü’nde; toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda medyanın konumu ve sorumlulukları konularının önemine değindi. 

Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 5 Aralık 1934’te kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkının verildiği tarihe denk gelen 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları Günü’ önemi çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve toplumun çeşitli katmanlarında yaygınlaşması sürecinde geniş kitlelere ulaşma gücünü elinde bulunduran medyanın konumu ve sorumlulukları konularında açıklamalarda bulundu. 

Kadınların sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konularda farkındalık yaratılması ve çözümler bulunması yolunda adımların atılmasına vesile olacak önemli bir gün olan ‘Dünya Kadın Hakları Günü’nde; cinsiyetçi tutumun yaygınlaşmasında medyanın tartışmasız bir role sahip olduğunu, bu çerçevede ‘medya ne yapmalı?’ sorusuna cevap aramak ve bu yönde strateji ve hedefler belirlenmesinin önemine vurgu yapan Bayraktar, toplumsal algının yeniden inşası için başta resmi kurum ve kuruluşların olmak üzere siyasi çevreler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünün altını çizdi.

Bayraktar yaptığı açıklamada; ‘Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve bu yönde toplumsal algının yeniden inşası için medya hem iç işleyişinde, hem de haber anlayışında kadın ve erkeğe yönelik eşitlikçi bir yaklaşımdan hareket etmeli ve bu yönde hedef ve staratejler belirleyerek bu ilkeler çerçevesinde hareket etmelidir. Böylelikle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesine öncülük edecektir.’ ifadelerini kullandı.

Bayraktar; ‘Kadın hakları’nın, insan hakları bütününden ayrı tutulmaması gerektiğinden hareketle, kadınların talep ettiği birçok hakkın aslında kadınlara özgü ayrıcalıklı haklar olmadığına işaret eden ve bu çerçevede herşeyden önce ‘kadının insan hakları’ teriminin kullanılmasının gerekliliğine vurgu yapan Bayraktar, ‘Günümüzde tartışmalı bir konu olmakla birlikte,aynı şekilde cinsiyetçi söylemin yer aldığı yeni medya, kadınlar açısından aynı zamanda bir mücadele alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede, egemen medyanın cinsiyet temelli kadın temsil ve söylem biçimlerine karşı kadınlar, kadın örgütleri vb. Tarafından alternatif medya olarak kullanılabilen yeni medya, kadınların dolayımından geçerek üretilen kadın söyleminin görünürlük kazanmasına olanak tanımaktadır.’dedi.