İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler Bölümü (Türkçe-İngilizce)

 

Girne Amerikan Üniversitesinin önemli birimlerinden olan İletişim Fakültesinin, ilk bölümünden biri olan Halkla İlişkiler Bölümü; gençleri, rekabet ortamında başarılı, iletişim becerilerine, takım çalışmalarına ve liderlik özelliklerine tam anlamıyla sahip, özgüveni yüksek bireyler olarak hazırlamayı amaçlamıştır.

Ayrıca, üretim, gelişim ve değişimin süratle yol alması, teknolojinin hızıyla rekabet şartlarını zorlaması, kurumsal imajı sağlamak için sağlam bir mücadele gerektirmekte. Dolayısı ile de bireyleri doğru bir kimlik imajına sahip olmaya itmektedir. Bölümümüz bunun için de donanımlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Halkla İlişkiler Bölümü, farklı bilim dallarından da faydalanarak, öğretim üyelerimizin kontrolünde araştırma projeleri yürütmektedir. Bölüm derslerimiz hem teorik hem de pratik olarak öğrencilerimize verilmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitemizin Halkla İlişkiler biriminde uygulama, üçüncü-dördüncü sınıfın bitiminde de farklı iş alanlarında staj yapma olanağı bulmaktadırlar. Böylece meslek yaşamlarına hazırlanmaktadırlar.

Mezunlarımız ve öğrencilerimizin, elde ettikleri bilgi, becerileri ve donanımlarıyla, Dışişleri Bakanlığı’nda, Halkla İlişkiler Müdürlüklerinde, iletişim sektörünün her basamağında ve işletmelerin halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri, insan kaynakları departmanlarında etkin bir şekilde görev alacaklarına ve kendi işlerini kurabileceklerine inanmaktayız.

 

Doç.Dr. Neriman Saygılı

Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı


LİSANS EĞİTİMİ SÜRESİNCE ALINACAK TÜM DERSLER PDF


DERS İÇERİKLERİ

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGL101  İngilizce-I  3 0 3 6

EGL 101

İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME I

DERSİ ÖĞRETİM PLANI

FERDA TUNCER

Dersin Adı

İngilizce Okuma ve Yazma Becerilerini Geliştirme

Dersin Kodu

EGL 101

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS Kredisi

6 AKTS

Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

3

Dersin Verildiği Yıl

2011

Dersin Verildiği Yarıyıl

1

Dersin Öğretim Üyesi (Üyeleri)

Ferda Tuncer

Öğretim Sistemi

Yüz yüze

Eğitim Dili

İngilizce

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencilerin çeşitli sosyal ortamlarda ve gereksinim durumunda İngilizce iyi düzeyde, akıcı ve doğru olarak sözlü iletişim kurmalarını, farklı metinleri okuyarak büyük ölçüde anlamalarını ve tepki vermelerini, İngilizce günlük söylem ifadelerini, temel dilbilgisi yapılarını işlevsel olarak tanımalarını ve kullanmalarını ve değişik metinleri okuma strateji ve tekniklerini uygulayarak çözümleyebilmelerini sağlamaktır. Bu süreç eleştirel düşünme ve eleştirel okumayı geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Çıktıları

 1. Psikoloji, spor, sosyoloji,teknoloji, yiyecek ve  içecekler, ekonomy, radyo – televizyon, sinema, reklamcılık, cinsiyet ve aile gibi çeşitli kaynaklardan toparlanmış İngiliz dilindeki metinleri anlayabilme.
 2. Bir amaca yönelik okuyabilme.
 3. Okurken öğrenilen stratejileri uygulayabilme.
 4. Gerekli teknikleri okuma sırasında kullanabilme.
 5. Metinleri sözlük yardımı olmaksızın okuma ve anlayabilme.
 6. Kelimeleri gruplandırabilme; isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar.
 7. Kelimeleri bölümlerine ayırabilme; ön ekler, çekim ekleri, yapım ekleri.
 8. Okuduğu hakkında kısa özet çıkarabilme.
 9. Yazarın fikri üzerinde yorumda bulunabilme.
 10. Metindeki ana fikir hakkında olan kendi görüşlerini ifade edebilme.
 11. Bütün ve tutarlı kısa paragraflar yazabilme.

Dersin İçeriği

Okuma Stratejileri, Okuma Teknikleri, Sözcük grupları, Sözcük Bölümleri, Kısa Öykü İnceleme, Paragraf, Paragraf ve Makale yapısı, Bütünlük ve Tutarlılık.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

HAFTA

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama

1

‘ELEŞTİREL OKUMA’ ya giriş.

Eleştirel Okuma nasıl olacağıyla ilgili sayfaları okuma.

2

Okuma Stratejileri;

TARAMA

GÖZ ATMA

HIZLI OKUMA

Göz atarak ve metinleri tarayarak verilen okuma araştırmalarını yapma.

3

Okuma Teknikleri;

BAĞLANTI KURMA

BULGULARI KAYDETME 

 • Özet
 • Taslak
 • Görsel Araçlar

Fotoğraflar ve karikatürler, diyagramlar, grafikler, şekil ve tablolar, haritalar.

Üzerinde konuşulmak üzere tekniklerle ilgili bölümleri okuma. Anlamlı öğrenme için örnek metinleri grup olarak inceleme.

4

Tekrar

Teknikleri uygulama,

Sözcük Türleri:

İSİMLER

FİİLLER

SIFATLAR

ZARFLAR

Alıştırma: ‘Sport or not a Sport’ by David Andriesen

Sözcük türleriyle ilgili boşlukları doldurma.

5

Kısa Öykü İnceleme

Plot

Karakter ve diyalog

Zıtlık

Ortam ve ton

Sembolizm

Tema

Alıştırma:‘The Nature of Remembering’ from

Alıştırma:‘Mastering the World of Psychology’

by Samuel E. Wood, Ellen Green Wood,

and Denise Boyd

6

Tekrar

Teknikleri Uygulama

Sözcük Bölümleri:

ÖN EKLER

KÖK

ÇEKİM VE YAPIM EKLERİ

Alıştırma:‘The stolen Party’ by Liliana Heker

Sözcük bölümleriyle ilgili boşlukları doldurma.

7

Ara Sınav

 

8

Çıkarımda Bulunma

İP UÇLARI

ETİKET

Alıştırmaları tamamlayabilmek için metin üzerinde çalışma.

9

Paragraflar

GİRİŞ

GELİŞME

SONUÇ

Alıştırma:‘Get Time on Your Side’

by Jennifer Nichols

Alıştırma:‘The Blessed Bean: There’s Nothing on Earth like Coffee’

by Slim Randles

10

KONU

KONU CÜMLELERİ

TEZİ İFADE EDEN CÜMLE ve ima eden ANA FİKİRLER.

Alıştırma:‘Professor Delves into Odd Culture of Freshmen’

by Michelle Roberts

Alıştırma:

‘Behind Every Grad . . .’

by Thomas L. Friedma

11

KONU

KONU CÜMLELERİ

TEZİ İFADE EDEN CÜMLE ve ima eden ANA FİKİRLER.

Alıştırma:

‘Socialization into Gender

from Essentials of Sociology: A Down-to-Earth Approach’

by James M.Henslin

Alıştırma:

‘Thank You, M’am’

by Langston Hughes

12

Destekleyen Detaylar

MAJÖR VE MİNÖR DETAYLAR.

Destekleyen Detay Türleri.

Alıştırma:

‘How the Internet works?’

Exercise:

‘Reality Television’

13

Destekleyen Detaylar

MAJÖR VE MİNÖR DETAYLAR.

Destekleyen Detay Türleri

Alıştırma:

‘ADVERTISING’

Alıştırma:

‘BOGEY AND BACALL’

14

Bütünlük

Tutarlık

(Araştırma Projesi Teslimi)

Bütünlük ve tutarlılık bakımından örnek metinleri inceleme.

15

Paragraf yazma.

Dönüt alma.

Verilen konularda bütün ve tutarlı olan paragraflar yazma.

Dönüt alınana paragrafları dönem sonu sınavında teslim etmek üzere tekrar yazma.

16

Dönem Sonu sınavı

 

Ders Kitabı/ Malzemesi/ Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI:

Ders öğretim görevlisi tarafından hazırlanan ilgili ders notları.

YARDIMCI KİTAPLAR: Reading Now / Making Connections ; Amy E. Olsen

DERS ARAÇLARI: Ders Kitabı, Sözlük

ÖNERİLEN WEB ADRESLERİ:

MyReadingLab; www.myreadinglab.com

California Distance Learning;http://www.cdlponline.org/index.cfm?fuseaction=stories&topicID=11

ESL Reading; http://www.eslreading.org/comedy/home.html

Writing paragraphs;http://www.uefap.com/writing/exercise/exwripar.htm

DEĞERLENDİRME

Ara sınav % 30 Araştırma Projesi % 10 Ödevler % 15 Devam % 5 Dönem Sonu Sınavı % 40

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri

Sayısı

Yarıyıl (Yıl) Notuna Katkısı %

Ödevler

5

15

Araştırma Projesi

1

10

Sınıf içi etkinlikler

1

5

Ara sınav

1

30

TOPLAM

8

60

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkısı

60

Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

40

 

TOPLAM

100

Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde

İş yükünün Hesaplanması

Etkinlikler

Sayısı

Süresi

(saat)

Toplam İş Yükü

(saat)

Hafta ders saati (Teori)

14

3

42

Ara Sınav (Hazırlık)

Ara Sınav (Uygulama)

1

12

2

14

Araştırma Projesi

1

24

24

Ödevler (Hazırlama)

5

8

40

İnternet ve Kütüphane Araştırmaları

5

6

30

Dönem Sonu Sınavı (Hazırlık)

Dönem Sonu Sınavı (Uygulama)

1

14

2

16

TOPLAM İŞ YÜKÜ(saat)= 166

DERSİN AKTS KREDİSİ= Toplam İş yükü(saat)/(30 saat/AKTS)=166 / 30: 5,53 6

PRE101  İletişime Giriş  3 0 3 5

PRE101

“INTRODUCTION TO COMMUNICATION’’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Introduction to Communication (Communication Faculty)

Course Unit Code

PRE 101

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Neriman Saygılı

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisites and co-requisites

None

Recommended Optional Program Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

During the semester the students will learn the basic principles of the communication and mass communication.

Learning Outcomes

1. To learn communication definition of basic concepts.

2. To learn kind of the communications.

3. To learn mass communication systems.

4. To learn journalism, journalist and technical systems.

5. To learn Radio and Television broadcasting systems.

Course Contents

During the semester the students will learn the basic principles of the communication and mass communication. This system’s another name is face to face/non face to face.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Intorduction to Communication

Approaches of communication, definition of concepts

2

What kind of  communications?

Analysing of the face to face/non face to face

3

Basic components of the mass communication systems

The analysis of the mass communication system

4

Introduction to journalism

Approaches of journalism, definition of concepts

5

Journalism and political sciences

 Case study; analysing regimes for Journalism

6

Journalism and technology

Case study; printing technology

7

Revision

Questions, answers and discussions

8

Midterm  exam

 

9

Introduction to Radio Broadcasting Systems

Approaches of Radio Broadcasting definition of concepts

10

Radio broadcasting and technology

Case study; AM, FM and digital systems

11

Introduction to television broadcasting systems

Approaches of television broadcasting definition of concepts

12

Television broadcasting and technology

Case study, NTSC, PAL, SECAM, HD

13

Journalism, Radio-TV and Law Systems 

Case study; Law and Freedom

14

Revision

Questions, answers and discussions

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

‘‘İletişim ve Kitle İletişimi’’ Neriman Saygılı GAÜ Yayınları, Girne/2006

HELP BOOKS

‘‘İletişim Çalışmalarına Giriş’’ John Fiske, Ark Yayınları, İstanbul, 1994

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

10

20

Midterm exam

1

80

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

1

9

 9

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

“INTRODUCTION TO COMMUNICATION” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Introduction to Communication

Course Unit Code

JRB 103

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated

5 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Dr. İzlem Ali Kanlı

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

The course is designed to provide students with a broad overview of the functions of communication. It will explore communication between individual people, in groups and in organizations. The purpose of mass communication will also be explored.

Learning Outcomes

 1. Define concepts of communication.
 2. Identify the main processes of interpersonal communication.
 3. Identify the main processes of small group communication.
 4. Identify the main processes of organisational communication.
 5. Identify the main elements of mass communication.
 6. Identify elements of effective communication.

Course Contents

Patterns of communication, processes of communication, interpersonal communication, communication in small groups, communication in organisations, mass communication theories, effective communication.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction to the course, readings.

 

Identifying themes.

2

Components of communication

 

Processes of communication

3

Interpersonal communication

Case study and reporting

4

The Johari Window

Practical demonstration

5

Communication in small groups

 

Case study and analysis

6

Effective communication in small groups

 

Case study and analysis

7

Organizational structure

Scenario on organisation

8

Mid Term Project

 

9

Communication in organisations

 

Case study and analysis

10

Mass communication characteristics

Identifying characteristics

11

Mass media effects

Film, case study analysis

12

Mass media agenda setting

Film, case study analysis

13

Effective communication

Analysis of techniques.

14

Revision and Preparing for the exam

 

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

*The course reader.

-Allyn and Bacon, Interpersonal Communication, Department of Communication Studies, University of Iowa.

-Denis McQuail, (1994). Mass Communication Theory, 3rd ed, Sage,

-Dimbleby Richard, (1998). More Than Words : An Introduction to Communication,  Routledge.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Quiz

 

 

Mid term project

1

40

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

 

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution                                                         1

60

 

TOTAL

100

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and laboratory practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

20

2

40

Preparing for classes / homework.

20

3

60

Quiz

Preparation for quiz

1

5

5

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

 1

 1

  1

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

 

 

1

 

2

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=152

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 152/30 = 5.06

PRE103  İşletme Yönetimine Giriş I  3 0 3 4

 

İşletme Yönetimine Giriş I  / Int. To Business Management I

 

Dersin Adı

İşletme Yönetimine Giriş I

 

 

Dersin Kodu

PRE 103.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

4

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

1

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Ders kapsamında, işletme yönetiminin temel kavramlarının anlaşılması, işletmelerin amaçlarına, türlerine göre sınıflanması, işletmelerin kuruluş çalışmaları ve yönetim fonksiyonlarının güncel konular ile anlaşılması amaçlanmaktadır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenci işletmelerin ekonomi içindeki yeri ve önemini kavrar.

2. İşletme kavramı ve işletme kuruluş çalışmaları ile iş dünyası terminolojisi hakkında bilgi sahibi olur.

3. Ekonomik sisteme dair yaklaşımları ve temel ilkeleri kavrar.

4. Küreselleşmenin ekonomi ve işletmeler üzerindeki rolünü değerlendirir.

5. Bir organizasyonun yapılanmasında çeşitli yönetim fonksiyonlarının önemini kavrar.

6. Girişimciliğin önemi ve inovasyonla ilişkisini değerlendirir.

7. Yeni iş modelleri hakkında bilgi sahibi olur, sürdürülebilir işletme stratejilerini analiz eder.

8. İşletmelerin pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve halkla ilişkiler fonksiyonlarının hedef kitlelerle etkili ve verimli bir iletişim sağlaması, müşteri değeri oluşturmadaki önemini kavrar.

9. İşletme yönetimi alanında sorun çözme ve analitik düşünme becerisi gelişir.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. İşletme yönetimi kavramı ve tanımı.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

İşletmenin özellikleri (Amaç ve işlevler).

 

Teorik anlatım

Hafta 3

İşletme tarihine genel bir bakış. İşletme yönetimi yaklaşımları.

 

Teorik anlatım

Hafta 4

İşletmelerin kuruluş çalışmaları.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

İşletme fonksiyonları. İşletmelerde yönetim fonksiyonu.

 

Teorik anlatım

Hafta 6

İşletmelerde pazarlama fonksiyonu

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

İşletme yönetiminde halkla ilişkiler ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları.

 

Teorik anlatım

Hafta 8

İşletme türleri.

 

Teorik anlatım

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

İşletmelerde büyüme.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Girişimcilik ve inovasyon. E-işletme. E-ticaret.

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Küreselleşme ve işletmeler.

 

Teorik anlatım

Hafta 13

İş ahlakı ve etik kurallar. İşletmelerde sürdürülebilirlik strateji ve politikaları.

 

Teorik anlatım

Hafta 14

Örnek olay incelemeleri

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Karalar, R. vd. (2012). Genel İşletme. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Tengilimoğlu, Dilaver, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık: 2012.

 

Tengilimoğlu, D. ve Atilla, E. Asuman. (2016). İşletme Yönetimi. Temel Kavramlar – İşletme ve Yönetim Fonksiyonları – Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

 

 

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

60

TOPLAM

3

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

COMP103  Bilgi Sistemlerine ve Bilgisayara Giriş  3 0 3 6
PSYC100  Davranış Bilimleri I  3 0 3 6
NH001  Milli Tarih I  0 0 0 4
Toplam 15 31
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
EGL102  İngilizce-II  3 0 3 6

“History of Communication”   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

History of Communication  

Course Unit Code

APRE 102 / PRE 102 / RTC 102

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

 

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi

Mode of Delivery

Face to Face & PowerPoint

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

Throughout history of communication humanbeings have conveyed information and tried to be understood. Persuasive comunication has a special place in communication studies. Persuasion affects consumer behavior and interpersonal behavior. Most of the time, we do not send persuasive messages; instead, we are predominantly in the role of the persuadee, or receiver and consumer of persuasive messages. History of communication course is designed to give a perspective about how persuasive communication from the past till now changed with its tools ans strategies.

 

The aims (goals) of the course are as below:

 

Goal 1: comprehending what persuasion is all about, can list the persuasion techniques and can differentiate among these techniques.

 

Goal 2: understanding persuasive messages and context to deliver a persuasive presentation

 

Goal 3: applying persuasive messages and techniques in their projects and professions

 

Learning Outcomes

Upon successful completion of the semester, students will be able to:

Learning objectives for Goal 1:

 1. recognize persuasive messages when they come a cross in both national and international political campaigns, media commercials, and so on.
 2. recall the names of persuasive communication techniques (sequential request strategies), defining and explaining each of them
 3. discuss where each persuasive communication techniques (sequential request strategies) can be used
 4. analyze different verbal, non-verbal, and visual persuasive context coming from different cultures both brought to the class and in their daily lives
 5. decide which non-verbal persuasive communication can be suitable in different cultural context in their workshops

Learning objectives for Goal 2:

 1. design persuasive speeches according to the requirements of internationally well accepted persuasive presentations
 2. apply verbal persuasive techniques in addition to one or more of the sequential request strategies in their presentations 
 3. use effective non-verbal persuasive communication in their presentations

Learning objectives for Goal 3:

 1. create persuasive messages in their internationally designed persuasive workshops
 2. employ persuasion techniques based on pre-given case studies and international situations
 3. apply persuasive communication techniques (sequential request strategies) to different context in their professions   
 4. decide about persuasive messages and slogans suitable to the nature of media they will use both in their class projects and professions

Course Contents

History of communication

Persuasive communication

Communication strategies

 

 

 

 

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

 

Introduction to the course and syllabus

Syllabus

2

 

Introduction to persuasion; The power of persuasion

Richard M. Perloff

Ch1 (pp. 3-10)

Mortensen, Kurt W.

Ch1

3

 

Cognitive dissonance & reducing strategies

Richard M. Perloff

Ch9 (pp. 238-241; 243-244)

Mortensen, Kurt W.

Ch3

4

“Who says it”: source factors in persuasion;

Connectivity

Richard M. Perloff

Ch6 (pp. 155-159; 166-167; 178-179)

Mortensen, Kurt W.

Ch5

5

 

Persuasive communication techniques-1 (Sequential request strategies)

 

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 261-265)

Mortensen, Kurt W.

Ch9

 

Persuasive communication techniques-2 (Sequential request strategies)

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 259-261; 265-269)

Mortensen, Kurt W.

Ch4

7

 

Expectation as a persuasive tool; affiliation

Mortensen, Kurt W.

Ch10

8

 

Social validation and

scarcity

Mortensen, Kurt W.

Ch6 and Ch7

9

 

 

Mid-term exam

 

Mid-term

(will cover weeks 1-8)

10

 

Message Factors; Verbal

Packaging

Richard M. Perloff

Ch7 (pp. 210-219)

Mortensen, Kurt W.

Ch8

11

 

The law of involvement

Mortensen, Kurt W.

Ch11

12

 

The Elaboration Likelihood Model and high vs. low involvement

Richard M. Perloff

Ch11 (pp. 296-298; 308-313)

13

 

Association

 

Richard M. Perloff

Ch11 (pp.298-308)

Mortensen, Kurt W.

Ch12 & Ch13

14

 

Handing and presenting assignment

 

15

 

 

Final Exam

Final exam

(will cover weeks 10-14)

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Richard M. Perloff, 2010, The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century, 4th Edition, NewYork: Routledge.

 

Mortensen, Kurt W., 2004, Maximum Influence: The Twelve Universal Laws of Power Persuasion. NewYork: AMACOM.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Assignment & presentation

1

30

Midterm exam

1

35

Final exam

1

35

TOTAL

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

1

20

20

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

 

 

 

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

Supervision

a) Mid-term examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=114

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 114/30 = 3.8=4

 

 

Ethical Rules and Regulations:

 • Students are expected to be prompt, come to the class with a good preparation, and participate in all learning activities during class sessions.
 • Students are supposed to obey the regulation for the absence limitation of the university.
 • The language of this course is English.
 • Students are supposed to present the projects/essays by using effective presentation techniques.
 • Too much talking and interrupting the lesson in class are not tolerated. 
 • Plagiarism will not be tolerated. Students are expected to be honest in all exams, assignments, and projects. Students who engage in dishonesty are subject to disciplinary penalties.
 • It is expected that all special assignments such as term papers, projects, or research papers to be completed on the scheduled dates. Late work is subject to grade penalization.
 • The instructor has a right to modify established syllabus with sufficient notice given to course participants.

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

 

PRE102  İletişim Tarihi  3 0 3 5

“History of Communication”   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

History of Communication  

Course Unit Code

APRE 102 / PRE 102 / RTC 102

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

1

Semester when the course unit is delivered

 

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi

Mode of Delivery

Face to Face & PowerPoint

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

Throughout history of communication humanbeings have conveyed information and tried to be understood. Persuasive comunication has a special place in communication studies. Persuasion affects consumer behavior and interpersonal behavior. Most of the time, we do not send persuasive messages; instead, we are predominantly in the role of the persuadee, or receiver and consumer of persuasive messages. History of communication course is designed to give a perspective about how persuasive communication from the past till now changed with its tools ans strategies.

 

The aims (goals) of the course are as below:

 

Goal 1: comprehending what persuasion is all about, can list the persuasion techniques and can differentiate among these techniques.

 

Goal 2: understanding persuasive messages and context to deliver a persuasive presentation

 

Goal 3: applying persuasive messages and techniques in their projects and professions

 

Learning Outcomes

Upon successful completion of the semester, students will be able to:

Learning objectives for Goal 1:

 1. recognize persuasive messages when they come a cross in both national and international political campaigns, media commercials, and so on.
 2. recall the names of persuasive communication techniques (sequential request strategies), defining and explaining each of them
 3. discuss where each persuasive communication techniques (sequential request strategies) can be used
 4. analyze different verbal, non-verbal, and visual persuasive context coming from different cultures both brought to the class and in their daily lives
 5. decide which non-verbal persuasive communication can be suitable in different cultural context in their workshops

Learning objectives for Goal 2:

 1. design persuasive speeches according to the requirements of internationally well accepted persuasive presentations
 2. apply verbal persuasive techniques in addition to one or more of the sequential request strategies in their presentations 
 3. use effective non-verbal persuasive communication in their presentations

Learning objectives for Goal 3:

 1. create persuasive messages in their internationally designed persuasive workshops
 2. employ persuasion techniques based on pre-given case studies and international situations
 3. apply persuasive communication techniques (sequential request strategies) to different context in their professions   
 4. decide about persuasive messages and slogans suitable to the nature of media they will use both in their class projects and professions

Course Contents

History of communication

Persuasive communication

Communication strategies

 

 

 

 

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

 

Introduction to the course and syllabus

Syllabus

2

 

Introduction to persuasion; The power of persuasion

Richard M. Perloff

Ch1 (pp. 3-10)

Mortensen, Kurt W.

Ch1

3

 

Cognitive dissonance & reducing strategies

Richard M. Perloff

Ch9 (pp. 238-241; 243-244)

Mortensen, Kurt W.

Ch3

4

“Who says it”: source factors in persuasion;

Connectivity

Richard M. Perloff

Ch6 (pp. 155-159; 166-167; 178-179)

Mortensen, Kurt W.

Ch5

5

 

Persuasive communication techniques-1 (Sequential request strategies)

 

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 261-265)

Mortensen, Kurt W.

Ch9

 

Persuasive communication techniques-2 (Sequential request strategies)

Richard M. Perloff

Ch10 (pp. 259-261; 265-269)

Mortensen, Kurt W.

Ch4

7

 

Expectation as a persuasive tool; affiliation

Mortensen, Kurt W.

Ch10

8

 

Social validation and

scarcity

Mortensen, Kurt W.

Ch6 and Ch7

9

 

 

Mid-term exam

 

Mid-term

(will cover weeks 1-8)

10

 

Message Factors; Verbal

Packaging

Richard M. Perloff

Ch7 (pp. 210-219)

Mortensen, Kurt W.

Ch8

11

 

The law of involvement

Mortensen, Kurt W.

Ch11

12

 

The Elaboration Likelihood Model and high vs. low involvement

Richard M. Perloff

Ch11 (pp. 296-298; 308-313)

13

 

Association

 

Richard M. Perloff

Ch11 (pp.298-308)

Mortensen, Kurt W.

Ch12 & Ch13

14

 

Handing and presenting assignment

 

15

 

 

Final Exam

Final exam

(will cover weeks 10-14)

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Richard M. Perloff, 2010, The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century, 4th Edition, NewYork: Routledge.

 

Mortensen, Kurt W., 2004, Maximum Influence: The Twelve Universal Laws of Power Persuasion. NewYork: AMACOM.

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Assignment & presentation

1

30

Midterm exam

1

35

Final exam

1

35

TOTAL

 

100

           

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

1

20

20

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

 

 

 

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

Supervision

a) Mid-term examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=114

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 114/30 = 3.8=4

 

 

Ethical Rules and Regulations:

 • Students are expected to be prompt, come to the class with a good preparation, and participate in all learning activities during class sessions.
 • Students are supposed to obey the regulation for the absence limitation of the university.
 • The language of this course is English.
 • Students are supposed to present the projects/essays by using effective presentation techniques.
 • Too much talking and interrupting the lesson in class are not tolerated. 
 • Plagiarism will not be tolerated. Students are expected to be honest in all exams, assignments, and projects. Students who engage in dishonesty are subject to disciplinary penalties.
 • It is expected that all special assignments such as term papers, projects, or research papers to be completed on the scheduled dates. Late work is subject to grade penalization.
 • The instructor has a right to modify established syllabus with sufficient notice given to course participants.

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: 1 Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

PRE106  İşletme Yönetimine Giriş II  3 0 3 5

 

 

İşletme Yönetimine Giriş II  / Int. To Business Management II

 

Dersin Adı

İşletme Yönetimine Giriş II

 

 

Dersin Kodu

PRE 106.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

4

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

1

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler, tartışma

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Ders kapsamında, öğrencilerin işletmeciliğin temel ilkelerini özümsemesi,  kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik yönetim mekanizmalarını tanıması, yönetim ve organizasyon becerilerinin gelişmesi, iletişim teknolojilerini önemini kavrayarak, bunun işletme içi ve dışındaki faaliyetlerde, pazarlama çalışmalarında ve hedef kitlelerle ilişkilerdeki rolünü,  stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi, yönetim ve organizasyon gibi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenci, işletmelerin temel işlevlerini ve yönetim fonksiyonlarını kavrar.

2. Piyasadaki rekabet ortamını tanır, işletme amaçlarına ulaşmak için izlenilebilecek yolları öğrenir, sektörle ilişkilendirir, işletmeler için misyon ve vizyonun pratikte de önemini kavrar.

3. Girişimciliğin önemini kavrar, yaratıcı fikirler geliştirebilir.

4. Yönetim ve organizasyon becerileri gelişir.

5. Derste öğrenilen konuları, sektörle ilişkilendirecek konuma gelir.

6. İşletmelerde çeşitli riskleri tanır ve risk yönetimini kavrar.

7. İşletme yönetimi alanında sorun çözme ve analitik düşünme becerisi gelişir, müşteri – işletme arasındaki ilişkinin önemini kavrar, böylece işletmelerin başarısı ile hedef kitleler ve toplum arasında ilişkilendirmeler yapar.

8. Teknoloji ve işletmeler arasındaki ilişkinin ve yeniliğin önemini kavrar, işletme bilgi sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Hukuki ve ekonomik açıdan işletmelerde birleşme türleri.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

İşletme bilgi sistemleri.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

İşletmelerde muhasebe

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Finansal sistem

 

Teorik anlatım

Hafta 6

İşletmelerde finansal yönetim

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 7

Quiz 1

 

Quizin değerlendirilmesi

Hafta 8

İşletmelerde kriz dönemlerinde finansal risk yönetimi.

 

Teorik anlatım

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

İşletmeler ve rekabet

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Teknoloji ve işletmeler. Yenilikler.

 

Teorik anlatım

Hafta 12

İşletmelerde insan ilişkileri, grup çalışması.

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 13

Quiz 2

 

Quizin değerlendirmesi

Hafta 14

İş ahlakı ve toplumsal sorumluluk

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Karalar, R. vd. (2012). Genel İşletme. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Tengilimoğlu, Dilaver, İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık: 2012.

 

Tengilimoğlu, D. ve Atilla, E. Asuman. (2016). İşletme Yönetimi. Temel Kavramlar – İşletme ve Yönetim Fonksiyonları – Çağdaş Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, İstanbul.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

2

10

Ödev

 

 

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

50

TOPLAM

5

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

COMP104  İletişimde Bilgisayar Kullanımı II  3 0 3 6

 

SOCY100  Davranış Bilimleri II  3 0 3 4
NH002  Milli Tarih II  0 0 0 4
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE209  Ekonomiye Giriş  3 0 3 6

Ekonomiye Giriş/ Introduction to Economics

 

Dersin Adı

Ekonomiye Giriş

 

 

Dersin Kodu

PRE 209

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Yard.Doç.Dr. Haluk Selman

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler,

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İnsanlar ve kurumlar bir ekonomik atmosfer içinde yaşarlar. Bu maddi dünya her yanımızı sarmış durumdadır. Medya kurumları ve bunların tüketicileri de bu atmaosfer dışında değildirler. Bu nedenle bu ortamın ne olduğu, hangi ana prensiplerle çalıştığı bilinmelidir. Bu, dersin ana hedefini oluşturur.

 

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Ekonomi kavramını ve bu deyimin anlamını kavrama,

2. Ekonomi ile ilgili bir kısım kavramların öğrenilmesi,

3. Pazar yapısı ve piyasa mekanizmasının tnımlanması,

4. Arz ve talep kavramlarının çözümleyici gücünün gösterilmesi,ve denge kavramı,

5. Toplumsal ekonominin tanımlanması,

7. Kapitalistik ekonomilerde para nın yeri ve öneminin vurgulanması

8. Ülkelerin uluslar arası sistem içindeki konumunun önemi ve dış ekonomik ilişkilerin işleyişinin gösterimesi

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Ekonomi ve ekonominin yaşamla bağlantısı

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Ekonomiyle ilgili bir kısım kavramlar.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Üretim Faktörleri ve ekonomide döngüsel akım

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Gelir, tüketim, tasarruf ve yatırım kavramları

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

Kıtlık ve tercih ve bunlara bağlı oluşan üretim olanakları eğrisi

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Toplumların ortak ekonomik sorunları

 

Teorik anlatım, rol oynama

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Fiyat sistemi ve talep fonksiyonu

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Talebi belirleyen etmenler ve talep esnekliği

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Arz ve talep kesişmesi ve fiyatın oluşumu..(çeşitli uygulamalar)

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Makro ekonomi ve Makro büyüklükler

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

 Para ve para teorileri

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Enflasyon ve enflasyon la mücadele.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Selman, Haluk:”Ekonomiye Giriş ve Makro Ekonomi” basılmamış Ders Notları. Ankara 2013.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Kuyucu, Michael:”Türkiyede Medya Ekonomisi” Esen Kitap. İstanbul 2012.

Söylemez, Alev:”Medya Ekonomisi” Haberal Eğitim Vakfı, 1998 Ankara

Bagdikian, Ben H.: “Medya Tekeli” Akıl çelen Kitapları. 2004Ankara.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE211  İstastistik I  3 0 3 6

 

İstatistik/ Statistics

 

Dersin Adı

İstatistik

 

 

Dersin Kodu

PRE 211.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Yard.Doç.Dr. Haluk Selman

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım,

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İstatistik bir ölçme bilimidir. İleride Medyada yer alacak öğrencilerin ürettikleri haberlerde, yorumlarda, önerilerde, Röportajlarında, yazı ve makalelerinde onlara önemli destek sağlayacak ölçüm tekniklerinin öğretilmesi dersin hedefidir.

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Geleceğin medya profesyonellerini ölçme tekniğine alıştırmak

2. İstatistik verilerin doğru şekilde kavranılmasının sağlanması,

3. Elde edilen sonuçların doğru yorumunun sağlanması,

4. İstatistik sonuçların objektifliğinin gösterilmesi,

5. Gözlem yanında kantitatif ölçüm tekniklerinin avantajlarını tanıtma.

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

İstatistik tablolar ve  özelliklleri

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Diyagram ve histogram çizimi ve yorumlanması. Teknik esaslar.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Z diyagramı ve Lorenz diyagramı

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Daire grafiği ve çubuk grafikler

 

Teorik anlatım, çizim

Hafta 6

Nispi değeler

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Aritmetik ortalama-Mod-Medyan-harmonik ortalama

 

Teorik anlatım,  çözüm

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Çeyrek ayrılış- ortamla ayrılış

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Varyans ve standart ayrılış

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Zaman dizileri- Yoğunlaşma ve hareketli oralamalar

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Trend Analizi

 

Teorik anlatım,

Hafta 13

 İndex sayılar

 

Teorik anlatım,

Hafta 14

Regresyon ve korelasyon.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

İşçil, Necati:”İstatisik Metod ve Uygulamaları”. Sekizinci Bas. KaliteMatbaası,  Ankara 1975

Önerilen Diğer Kaynaklar

Çakıcı, Metin- Oğuzhan, Adil- Özdil, Tuncer: “İstatistik” Ekin Yay. Bursa 2015.

 

Çepni,Elif: “Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi” Seçkin Yayınları, Ankara 2005.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE201  Siyaset Bilimine Giriş  3 0 3 6

 

Siyaset Bilimine Giriş / Introduction to Political Sciences

 

Dersin Adı

Introduction to Political Sciences

 

 

Dersin Kodu

PRE 201.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Yard.Doç.Dr. Haluk Selman

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler,

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Siyasal yaşam toplumda önemli ve ağırlıklı bir yere sahiptir. Yarının medya profesyonelleri için siyasal yaşamın temellerini, etmenlerini, siyasal yaşamı oluşturan neden-sonuç ilişkilerini ve siyaset biliminin kuramları hakkında bilgi vermek.

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Siyaset kavramı ve bu kavramın boyutları

2. Toplumsal yaşam içinde siyasetin yeri ve anlamı ortaya koymak,

3. Devlet, egemenlik, iktidar kavramlarını anlama..

4. Siyasetin alt yapısının önemini (coğrafya, nüfus, iklim v.s) ortaya koymak

5. Sınıflar ve baskı guruplarının anlam ve önemini belirlemek,

6) İdeoloji, propaganda ve kitle iletişim araçları ilişkisini ortaya koymak,

7. Siyasal çatışma ve uzlaşmanın ne anlama geldiğini ortaya koymak

8. Siyasal sistem hakında bilgi vermek

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Siyasal yaşamın alt yapısal etkenleri

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Birey ve siyaset

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Yaş ve siyaset/cinsiyet ve siyaset

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Toplumsal sınıflar

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

İletişim engelleri.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Ulusal güç ve Uluslar arası siyaset

 

Teorik anlatım, rol oynama

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Siyasal partiler

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Baskı gurupları

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Seçkinler ve seçkinci kuramlar

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Siyasal amaçla örgütlenmemiş güç odakları (Ordu, Bürokrasi)

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

 Siyasal kurum olarak Devlet ve iktidar

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Kentleşme ve siyasal davranışlar.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Kışlalı, A. Taner: “Siyaset Bilimi” İmge Kitapevi. 16.bas, 2014 Ankara.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Daver, Bülent: “Siyaset İlimine Giriş.” Sevinç Matbaası, 1972 Ankara

Kapani, Münci: “Politika Bilimine Giriş” Bilgi Yayınevi, Ankara 2007

Sander, Oral:”Siyasi Tarih” İmge Kitap evi,1989 Ankara.

Hague,Rod-Harrop, Martin:”Siyaset Bilimi” Dipnot yay. Ankara 2016.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE203  İletişim Sosyoloji  3 0 3 4


PRE 203

‘COMMUNICATION SOCIOLOGY’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Communication Sociology (Communication Faculty)

Course Unit Code

PRE203.1

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

Undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

3

 Name of Lecturer (s)

Dr. Ayşe Zafer Başkaya

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

This course introduces students with new conceptions and paradigms about mass communication and intends to give students a comprehensive grasp of the key controversies which  characterize media sociology to understand culture and society and to involve application of theoretical concerns to actual cultural processes.

Learning Outcomes

1.To understand the theories of communication sociology

2.To learn new communication paradigms

3.To convey the essentials of a sociological approach to the study of communications.

4.To enhance the student’s capacity to analyze the foundations, form and content of communications.

Course Contents

It will be explored the diverse ways in which flows of information shape and are shaped by various levels of social organization and will be also examined ways in which media encompasses individuals, families, communities, corporations, nations, and world systems. Students will critically engage all forms of mass media, ranging from traditional print, radio, and television media to the new information technologies.   Using a historical approach, it will be also examined the ways in which culture and opinion can be shaped and manipulated by various media sources.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction

 

2

Understanding mass media and the importance of media literacy

 

3

Media business

 

4

Formal and informal of media content

Sample cases

5

Media effects and media culture

Questions and answers

6

Medya conglomerates

 

7

Print media and society

discussion

8

Mid-term exam

 

9

Elektronic media and society

 

10

Advertising and media

Questions and answers

11

Public relations and media

 

12

Media and violence

 

13

New media teknologies

 

14

general review

 

15

Final exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:

‘Media Now’, Joseph Turow, Routledge 2009, New York

COURSE TOOLS:Verbal lecture, Projection Devices,Prepared Materials

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Project

8

20

Atandence and Participation

12

10

Mid-term exam

1

20

Final exam

1

50

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

50

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

50

 

TOTAL

100

 CourseLearning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Project

10

1

10

Internet and library research.

10

2

20

Observations(films, TV programs, etc.)

10

2

20

Supervision

a) Mid-term Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

10

11

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=124

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 124/30 4.13=4

PRE205  Yaratıcı Yazarlık  3 0 3 4

“Yaratıcı Yazarlık”   Ders Tanımı 2019

Course Unit Title

Yaratıcı Yazarlık

Course Unit Code

PRE205 - 

Type of Course Unit

Zorunlu

Level of Course Unit

Lisans

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

-

Practice (hour/week)

3

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

1

 Name of Lecturer (s)

Öğretim Gör. Ferhat Atik

Mode of Delivery

Yüz yüze

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Yazı yazma tekniklerinin yaratıcılığı öne çıkaracak içerikle hazırlanmasının öğretimi.

Learning Outcomes

 1. Kendini ifade eden yazılar yazabilme
 2. Hayal edilen istenilen şeylerin yazısını yazma kabiliyetini artırma
 3. Farklı yazı tipleri öğrenme
 4. Birbirinden değişik alanlarda yazmayı öğrenme
 5. Reklam ve benzeri tanıtım slogan ve iletişim alanının ihtiyacı olan yazı türlerinin öğrenilmesi.

Course Contents

İletişim eğitiminin her alanında gerekli olan yazma türleri ve yazı biçimleri öğretilmektedir.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Yazma eyleminin temel bilgileri ve sözcükleri imlası.

 

2

Yazma kavramları, pratik uygulamalar.

 

3

Tasarı, ilk temas, son veda kavramları ve uygulamalar

 

4

Karakter yaratma, uygulamalar

 

5

Betimleme öğretimi,i ve uygulamalar

 

6

Pratik çalışmalar ve Quiz

Yatım pratikleri üzerine

7

Betimleme konusun devamı v euygulamlar

 

8

Vize sınavı

Yazılı sınav

9

Algı geliştirme yöntemleri

 

10

Metafor öğretimi

pratik deneyimler

11

Metafor öğretimi devamı ve uygulamalar

Her iki konu da öğrencinin kitleye konuşmaması.

12

Pratik çalışmalar ve  Quiz

 

13

Oyun ve hikaye yazma teknikleri

 

14

Temel roman yazımı

Seçilen konularda öğrencinin pratik olarak çalışmaları alınacak

15

Reklam yazımı ve uygulamalar

 

16

Final sinavı

Yazılı sınav

Textbook / Material / Recommended Readings

Özel ders notları. Özel yazar okunmaları (Kafka, Tolstoy, Flaubert)

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Quiz

-

10

Vize

-

10

Final

-

40

Toplam

 

60

Katılım

30

Pratik başarı

10

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

2

1

2

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

9

3

27

Preparing  and presentations of homework.

1

11

 11

Quiz

Preparation for quiz

1

1

         1

1

2

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

14

15

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

19

20

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=119

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 119/30 = 3.96=4

             
TURK001  Türkçe I  0 0 0 4
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE202  Halkla İlişkilere Giriş  3 0 3 5

‘Introduction to Public Relations’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Introduction to Public Relations

Course Unit Code

PRE 202

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

2

 Name of Lecturer (s)

Assist. Prof. Dr. Yosra Jarrar

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

The course provides a comprehensive introduction of the theory, history, practice and future of public relations in comparison to other persuasion activities. It also presents an overview of the ethical standards required of public relations practitioners.

Learning Outcomes

Students will be able to:

Sketch the history and development of the advertising and public relations industry

Analyze the different areas of the public relations industry

Explain how public relations, advertising and other persuasion industries are coming together to produce integrated marketing communication

Explain the debate that critics have about the persuasion industries

Identify the ethical standards required of public relations professionals

Define crisis planning techniques

Course Contents

History of persuasion industries (advertising/ public relations)

Types of advertising agencies

Production of ads

Branding and positioning

Areas of public relations

Integrated marketing communication

Ethics and professionalism

Crisis communication 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

The marketin mix

Identifying the four Ps

2

 The Promotion mix

Identifying the promotion mix components

3

Advertising

Identifying the characteristics and golas of advertising

4

An Overview of Public Realtions (The Rise of PR)

Distinguishing between Public Relations, Advertising and other promotion mix components

5

An Overview of  Modern Public Realtions

Defining functions of contemporary public relations

6

 (Presentation)

Evaluation of the presentation

7

Public Relations Agencies

Identifying the most prominent public relations activities

8

Corporate Communcations

Defining the structure of corporate communications

9

Midterm  exam

 

10

Production in the public relations industry

Writing a press release

11

Distribution in the public relations industry

Identifying media technologies that are used for the distribution of PR materials

 

12

Exhibition in the public relations industry

 Identifying how PR practitioners help the media get their work done

13

The rise of integrated marketing communication/marketing

 Identifying how Integrated marketing communications (IMC) attempts to combine the activities of advertising and public relations in order to benefit a client

14

Presentations

Evaluation of Presentations

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Wilcox, Dennis L., Glen T. Cameron. Public Relations Strategies and Tactics, Tenth Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon, 2011

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Presentations

2

30

Midterm exam

1

30

Final exam

1

40

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

60

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

40

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

15

3

45

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

2

2

4

The preparation and presentation of the report, research paper.

2

3

6

internet and library research.

5

3

15

Preparing  and presentations of homework.

2

10

20

Quiz

Preparation for quiz

 

 

        

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

18

                        19

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

12

13

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=122

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=122/30=4.06=4

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: 1 Very Low     2 Low      3 Medium     4 High           5 Very High

PRE206  İletişim Hukuku  3 0 3 4

   “Media Law ” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Media Law  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

PRE206

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere, hukuk kavramları, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve düzenleyen hukuk kurallarını öğrenilmesi amaçlanmaktadır. 

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

-Hukukun temel kavramları

-Haberleşme özgürlüğü

-Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

-T.C. anayasasında basın özgürlüğü

-T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

-Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

-Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

-Basılmış eserin koşulları

-Yayın kavramı

-Cevap ve düzeltme hakkı

-Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

-Sinema ve Video rejimi

-İnternet rejimi

-Reklam Hukuku

Course Contents

- Düşünce ve ifade özgürlüğü

-Anayasa hukuku

-Kanunlar ve kararnameler

-Haberleşme özgürlüğü

-Profosyenel yayıncılıkta öğrencinin bilmesi gereken hukuk hükümleri

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Hukukun temel kavramları

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Haberleşme özgürlüğü

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Çeşitli siyasi rejimlerde haberleşme özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

T.C. anayasasında basın özgürlüğü

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

T.C. mevzuatında haberleşme özgürlüğünü sınırlayan hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisi

8

Basın kanunu

Türk ceza kanununda düşünce ve kanıları açıklama özgürlüğünü kısıtlayıcı hükümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Terörle mücadele kanunu / ceza mahkemesi kanunu/ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kanunu

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Basılmış eserin koşulları

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Yayın kavramı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Cevap ve düzeltme hakkı

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Radyo ve televizyonun kuruluş kanunu

Sinema ve Video rejimi

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

İnternet rejimi

Reklam Hukuku

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Sevil Yazıcı: “Medya ve Hukuk” Nobel Yay. (4. Bas), 2017. Ankara

 

Kayıhan İçel: “Kitle İletişim Hukuku” Beta Yay. (10. Bas.)İstanbul 2013

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:    1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

PRE208  Diksiyon ve Hitabet  3 0 3 3

“Diksiyon ve Hitabet”  

Ders Tanımı 2018

 • Course Unit Title

  Diksiyon ve Hitabet

  Course Unit Code

  PRE208

  Type of Course Unit

  Zorunlu

  Level of Course Unit

  Lisans

  Number of ECTS Credits Allocated                                           

  4

  Theoretical (hour/week)

  -

  Practice (hour/week)

  3

  Laboratory (hour/week)

  -

  Year of Study

  4

  Semester when the course unit is delivered

  1

   Name of Lecturer (s)

  Öğretim Gör. Ferhat Atik

  Mode of Delivery

  Yüz yüze

  Language of Instruction

  Türkçe

  Prerequisities and co-requisities

  Yok

  Recommended Optional Programme Components

  Yok

  Work Placement(s)

  Yok

  Objectives of the Course

  Diksiyon içeren konuşma yapılabilecek teorik ve pratik çalışmalar yanında, güçlü bir hitabetin tüm incelikleri öğretilmektedir.

  Learning Outcomes

  1. Diksiyon nedir ve nasıl uygulanır
  2. Diksiyonun aşamaları ve önemi
  3. Düzgün konuşmak için neler yapılır neler yapılmaz
  4. Hitap etme sanatı
  5. Kalabalık karşısında konuşma problemi ve çözümler
  6. Diksiyon için fizyolojik yapının bilinmesi
  7. Güçlü hitap edebilmenin modelleri
  8. Doğru nefes alma egzersizleri

  Course Contents

  Diksiyon sanatının incelikleri teorik ve pratik olarak öğretilirken derste, güçlü bir hitap yapmanın da incelikleri anlatılmaktadır.

   

   

   

  Weekly Detailed Course Contents 

   

  WEEKS

   

  TOPICS

  Theoretical Courses

  Application

  1

  Diksiyonun tanımım, anlamı ve öneminin anlatılması

   

  2

  Diksiyonlu konuşmak konusunun uygulama yöntemlerinin analtımması

   

  3

  Uygulamalar

   

  4

  Uygulamalar

   

  5

  Uygulamalar

   

  6

  Sınıf konuşmaları.

  Seçilen konularda öğrencinin pratik olarak diksiyonlu bir şekilde sınıfa hazırladıkları sunum.

  7

  Sınıf konuşmalarına devam

   

  8

  Vize sınavı

  Yazılı sınav

  9

  Lehçe, şive ve ağızın öğretimi

   

  10

  Düzgün konuşma ve düzgün nefes alma

  pratik deneyimler

  11

  Hitabetin etkisi oması için yapılması gerekenle r ve yapılmaması gerekenler

  Her iki konu da öğrencinin kitleye konuşmaması.

  12

  Olası konuma kusurlarının anlatımı

   

  13

  Ses ve konuşma sağlığının önemi ve korunması.

   

  14

  Sınıf konuşmaları.

  Seçilen konularda öğrencinin pratik olarak diksiyonlu bir şekilde sınıfa hazırladıkları sunum.

  15

  Sınıf konuşmalarına devam

   

  16

  Final sinavı

   

  Textbook / Material / Recommended Readings

  Özel ders notları.

  ASSESSMENT

  Semester (Year) Interior Activities

  Number

   Semester (year) Note the% Contribution to

  Quiz

  -

  -

  Vize

  -

  -

  Final

  -

  -

  Toplam

   

  -

  Katılım

   

  60

  Pratik başarı

  40

   

  TOTAL

  100

   

  Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

  Activities

  Number

  Duration (hour)

  Total Workload(hour)

  Hours per week (theoretical)

  14

  3

  42

  Hours per week (Application)

   

   

   

  Presenting of observations and  practices as report

  2

  1

  2

  The preparation and presentation of the report, research paper.

   

   

   

  internet and library research.

  9

  3

  27

  Preparing  and presentations of homework.

  1

  11

   11

  Quiz

  Preparation for quiz

  1

  1

           1

  1

  2

  Supervision

  a)  Midterm Examination

  b)Self-study for exam

   

  1

  1

   

  1

  14

  15

  Final Exam

  a) Exam

  b)  individual studies for exam

   

  1

  1

   

  1

  19

  20

                         TOTAL WORKLOAD (hour)=119

  AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 119/30 = 3.96=4

               
PRE210  Reklam Tasarımı  3 0 3 4

 

 

“Advertising Design”  INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Advertising Desing / Practice of Advertising   

Course Unit Code

APRE 206 / PRE 210 / BUS 452

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2 / 4

Semester when the course unit is delivered

 

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Serra İnci Çelebi

Mode of Delivery

Face to Face & PowerPoint

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

Advertising design (Practice of Advertising) course is designed to give students basic advertising idea within communication process and integrated marketing communication. This course is prepared to introduce the student to the basic principles of advertising and to encourage the student to think about practical applications from the very start of study. Students will be expected to develop a realistic sense of what a client may need from an advertising campaign and to continually be thinking about possible campaigns.

By the end of this course, students should not only be familiar with a large body of advertising knowledge, but should also be able to apply this information to create and evaluate effective advertising strategies and tactics.  

 

Learning Outcomes

Upon successful completion of the semester, students will be able to:

 • Compare different types of advertising
 • Realize different needs and media of advertising executions.
 • Understand the process of media planning.
 • Discuss different types of medium.
 • Examine daily advertising executions.
 • Create an advertising campaigns for global companies.

Course Contents

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Introduction to the course and syllabus.

Syllabus

2

History and definition of advertising, advertising as a communication process, advertising agencies & in-house advertising department, types of advertising agencies (Moriarty et al., chapter 1).

 

3

How ads work (Moriarty et al., chapter 4 & 5).

 

4

Advertising research (Moriarty et al., chapter 6).

Advertising planning (Moriarty et al., chapter 7).

Provide me campaign prep assignment #1 research  (final research report) by week5

 

5

Creativity in advertising and visual communication (Moriarty et al., chapter 8 &10).

Due  campaign prep assignment #1

Peer evaluation #1

6

Writing slogans (Moriarty et al., chapter 9).

Provide me campaign prep assignment #2 creativity  (final research report) by week7

 

7

Traditional media (Moriarty et al., chapter 11 & 12).

Due  campaign prep assignment #2

Peer evaluation #2

8

Interactive & earned media (Moriarty et al., chapter 13).

 

9

 

Mid-term exam

 

Mid-term

(will cover weeks 1-8)

10

Media Planning (Moriarty et al., chapter 14).

Provide me campaign prep assignment #3 media planning (final research report) by week12

 

11

 

Official Holiday

 

 

12

Integrated marketing communications (Moriarty et al., chapter 18).

Due  campaign prep assignment #3

Peer evaluation #3

13

 

Evaluation of advertising (Moriarty et al., chapter 19).

Provide me campaign prep assignment #4 evaluation  (final research report) by week14

 

14

Ethics of advertising (Moriarty et al., chapter 3).

Due  campaign prep assignment #4

Peer evaluation #4

15

Handing and presenting group projects

Provide me the final advertising project

16

 

 

Final Exam

Final exam

(will cover weeks 10-15)

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Moriarty, S., Mitchell, N., Wells, W., 2015, Advertising Principles and Practice, 10th Edition, Pearson.

 

Suggested readings:

Advertising Age Magazine - http://adage.com  

Adweek Magazine – http://www.adweek.com

 

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

Assignments

4

20

Project and presentation

1

30

Midterm exam

1

25

Final exam

1

25

TOTAL

 

100

           

 

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and practices as report

 

 

 

The preparation and presentation of the report, research paper.

1

10

10

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

4

2

 8

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

Supervision

a) Mid-term examination

b) Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b) Individual studies for exam

 

1

1

 

1

15

16

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=112

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 112/30 = 3.7=4

 

 

Group Work

There will be 4 campaign preparation assignments and 1 group project throughout the semester. They reinforce the following topics: Research, Creativity, Media Planning, and Evaluation.

 

Creativity section includes:

 • Newspaper Column Ad

o This assignment#2 will introduce one of the most basic and common advertising formats; newspaper column ads. For this assignment #2, you will be creating two column ads. The ads are different sizes the copy and logo layout will vary accordingly.

o When critiquing be aware of proper ad sizing, logo distortion, proper copy or readability.

 

 • Display Poster

o For this assignment#2 you will be creating a poster for a shopping mall advertising display case.

o The poster is for a new store that has opened in the City Mall.

o When critiquing be aware of meeting client needs, target audience, and reading effectiveness.

 

 • Direct Mail

o For this assignment you will be creating a postcard for direct mail services.

o When critiquing be aware of reflecting client attitudes, continuing marketing look, and reading effectiveness.

 

The projects are due the day after the topic was covered in class. The assignments are each worth 5 points.

 

Your group must be 3, 4 or 5 individuals, no larger or smaller. On the presentation day, I randomly select groups at the start of class.

 

Ethical Rules and Regulations:

 • Students are expected to be prompt, come to the class with a good preparation, and participate in all learning activities during class sessions.
 • Students are supposed to obey the regulation for the absence limitation of the university.
 • The language of this course is English.
 • Students are supposed to present the projects/essays by using effective presentation techniques.
 • Too much talking and interrupting the lesson in class are not tolerated. 
 • Plagiarism will not be tolerated. Students are expected to be honest in all exams, assignments, and projects. Students who engage in dishonesty are subject to disciplinary penalties.
 • It is expected that all special assignments such as term papers, projects, or research papers to be completed on the scheduled dates. Late work is subject to grade penalization.
 • The instructor has a right to modify established syllabus with sufficient notice given to course participants.

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Contribution Level: 1 Very Low     2 Low      3 Medium     4 High           5 Very High

 

PRE212  Haber Rapor Yazımı  3 0 3 5

 

 

 

‘NEWS REPORT WRITING’INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

News Report Writing-Social Media Writing-Writing and Debate for Jour (Communication Faculty)

Course Unit Code

PRE 212

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

2-1

Semester when the course unit is delivered

2-2

 Name of Lecturer (s)

Ali Baturay

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkısh

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To provide a solid introduction and a non-threatening beginning training ground in JOURNALISTIC WRITING for Communications majors, preparatory for more advanced writing

and reporting skills available in subsequent and sequential classes. Non-majors will find the insight into writing

for the media beneficial, as well, enabling them to improve their own writing skills. During the first half of the

semester, there will be many academic or hypothetical exercises designed to hone news writing skills. During

the second half of the semester, there will be several real-life writing experiences, as well as at least two assignments where the student will be expected to enterprise the story on his or her own.

Learning Outcomes

In this class, you will learn:

•What makes information NEWS.

• What makes news writing different from other forms of creative expression.

• How to identify opinion/bias in news writing... and whether that is right or wrong, good or bad.

• What makes a good lead, a good introduction to a news story.

• What makes a good interviewer. How to conduct a good interview.

• What makes a good quote and how you use them.

• How to cover speeches and meetings/How to write a good speech or meeting story.

 

You may also learn as we go along:

o How a news story is different from a feature story.

o An introduction to Feature stories... feature leads.

o How journalists should deal with Public Relations releases

o Journalism ethics:

Course Contents

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

 

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

ž  Introdution to course

 

2

ž  What is news?

İntroduction to news, what is it, why it is important in our life?

3

ž  Types of news

What are the types of news? What are the differences between them.

4

ž  Tecniques of writing news

Learning how to the write news

5

ž  Writing news – 5W 1H

Practice, WHAT İS 5w 1H

6

ž  What is journalism

WHAT İS JOURNALİSM-

7

ž  Writing news for newspapers

Writing many news for newspaper- magazine, sport, economic, political etc

8

ž  Relationship between pr and journalism

 

What is pr- what is journalism and advertising, what are the differences between them

9

ž  What is interview

What is interview, types of interviews

10

ž  Tv interview

Tv interviwe, what is it? How to make tv interview.

11

ž  Radio interview

Radio interview, what is it? How we have to make it

12

ž  Learning how to make tv- radio interview in practice

 

13

ž  project

3 different project related with interview  and news writing

14

ž  revision

General revision for the course

15

ž  Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

 • “Writing and Reporting News: A Coaching Method,” 3rd edition, by Carole Rich.   Chapters are assigned to supplement class lectures and writing assignments.
 • “A Journalist’s Guide to the Internet,” by Christopher Callahan. (Note: Associate Dean Callahan’s royalties are donated to theUniversity ofMaryland chapter of the Society of Professional Journalists).
 • “The Associated Press Stylebook and Briefing on Media Law.” You must bring this reference to each class session.
 • A pocket dictionary.  Bring this to each class session.
 • A detailed map of Maryland.  Bring this to each class session.

 

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

10

70

Midterm exam

1

30

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

60

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

40

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

6

1

6

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

8

2

16

Preparing  and presentations of homework.

2

10

 20

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=121

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 121/30 = 4.033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

3

4

 

5

4

 

 

 

 

 

LO3

 

 

3

4

4

5

4

 

 

 

2

 

LO4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

3

 

LO5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

2

 

LO6

 

 

2

3

 

5

5

4

 

 

3

 

LO7

 

 

 

4

5

4

4

4

 

 

3

 

LO8

 

 

2

3

 

5

5

4

 

 

3

 

LO9

 

 

 

 

 

5

5

5

 

 

3

 

 

Contribution Level: Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level: 1 Very Low      2 Low      3 Medium      4 High            5 Very High

TURK002  Türkçe II  3 0 3 4
PRE001  Staj  0 0 5 5
Toplam 23 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE307  Örgütsel Davranış  3 0 3 6

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / DİGİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

PRE 307. 2 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ

DERS TANIMI

Dersin Adı

Örgütsel Davranış

Dersin Kodu

PRE 307. 2

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS

4 AKTS

Teori (saat / hafta)

3

Uygulama (saat / hafta)

0

Laboratuvar (saat / hafta)

0

Dersin Verildiği Yıl

4

Dersin Verildiği Dönem

7

Öğretim Elemanının Adı

Nimet Harmancı

Dersin Veriliş Şekli

Yüzyüze

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulu

Yok

Tavsiye Edilen Opsiyonel Program Bileşenleri

Yok

Ders Günü / Saati ve Sınıf

Cuma: 09.00 – 12.00 / TP 205

 

 

Dersin Amacı

-         Gelecekte insan kaynağı gibi çok karmaşık bir malzeme ile çalışacak yönetici adaylarına yol göstermek ve

örgütsel yaşamda destek olabilmektir.

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

Dersin bitiminde öğrenciler;

1. Kendinin ve diğer insanların davranışlarını anlayabilecek ve davranışlarla ilgili kavramları tartışabilecektir.

     1.1. Davranışları değerlendirir.

     1.2. Davranışların oluşmasında etkili olan süreçleri bilir.

     1.3. Bu süreçler arasındaki ilişkiyi açıklar.

      1.4. Davranışları sınıflar.

2. Grup ve grubun davranışlar üzerindeki etkisini yorumlayabilecektir.

     2.1. Grupların hayatımızdaki rolünü açıklar.

     2.2. Grupların nasıl oluşup, nasıl işlediğini bilir.

    2.3. Kişilerin gruplara girme ihtiyacı anlar.

    2.4. Grubun birey üzerindeki etkisi sorgular, bireyin grup üzerindeki etkisi açıklar.

    2.5. Grup davranışları tartışır.

3. Örgütsel davranışların neler olduğunu sorgulayabilir.

    3.1. Kurum ve kuruluşların hayatımızda oynadığı rolü gösterir.

    3.2. İş, meslek ve kurumsal yaşamın ne gibi davranışlar beklediğini tartışır.

    3.3. Kültür açıklar.

    3.4. Kültürün davranışlar üzerindeki etkisi yorumlar.

    3.5. Kültürün değişmesinin davranışları nasıl etkilediğini tartışır.

4. Davranışların kurum ve kuruluşları nasıl etkilediğini çözebilecektir.

    4.1. Bireylerin kurumun istediği davranışlara uyma ya da uymama durumunu değerlendirir.

   4.2. Davranış değişiminin ne olduğunu açıklar.

   4.3. Davranış değişiminin nasıl olduğunu gösterir.

Genel Yeterlilikler

 

 

 

 

 

 

 

 

Konuları analiz edebilme, yorumlayabilme, sorgulayabilme, çok yönlü düşünebilme, sorun çözebilme, olaylara

karşıdan bakabilmeyi öğrenme ve                                anadilini etkili kullanabilme.

 

KONULAR

 

HAFTA

Teorik Konular

Uygulama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

1

 

5 Ekim 2018

Giriş, Örgütsel Davranış Tanımı ve Ortaya Çıkışı, Örgütsel Davranışın Yöneticiler Açısından Önemi

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

2

 

12 Ekim 2018

Algılama

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

3

 

19 Ekim 2018

Öğrenme ve Davranış Değişikliği

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

4

 

26 Ekim 2018

 

Değerler, Tutumlar ve İş Tatmini

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

5

 

2 Kasım 2018

Motivasyon

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

6

 

9 Kasım 2018

Bireysel Karar Verme

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

7

 

16 Kasım 2018

 

Vize Sınavı

 

 

8

 

23 Kasım 2018

Gruplar ve Grup Dinamiği

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

9

 

30 Kasım  2018

 

Güç ve Politikalar

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

10

 

7 Aralık 2018

 

Liderlik ve İletişim

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

11

 

14 Aralık 2018

Çatışma Yönetimi

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

12

 

21 Aralık 2018

Örgüt Yapısı / Kültür

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

13

 

28 Aralık 2018

Örgütsel Değişim ve Davranışlar

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

14

 

4  Ocak 2019

 

SUNUM

 

 

15

 

18 Ocak 2019

 

Final Sınavı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Kitabı / Materyal / Tavsiye Edilen Okumalar

 

DERS KİTAPLARI:

 

 • Davranışlarımızdan Seçmeler; İnci Erdem Artan, Suna Tevruz, Tülay Bozkurt

 

 • Örgütsel Davranış; Robbins

 

           

 

 

 

 

Öğretim ve Teknikleri: Anlatım, ödev hazırlama ve sunma, tartışma, örnek olay çözümü.

Dersin Koşulları :Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla yükümlüdür.

DEĞERLENDİRME

Dönem (Yıl) İçi Aktiviteler

Sayı

Dönem (Yıl) notuna % katkısı

Derse Devam ve Katılım 

1

5

Ödevler ve Sınıf içi sınavlar

1

5

Vize Sınavı

1

30

Dönem Projesi ve Sunum

1

30

Final Sınavı

1

30

 

NOT SİSTEMİ                                    

Harf Notu               Puan Aralığı                Katsayı

A                                 90 – 100                     4,00    

A-                                85 - 89                        3,70    

B                                80 - 84                        3,30    

B                                  75 – 79                       3,00    

B-                                70 – 74                       2,70                

C                                65 – 69                       2,30    

C                                 60 – 64                       2,00    

C-                                55 - 59                        1,70    

D                                50 – 54                       1,30    

D                                 45 – 49                       1,00    

F                                  0 – 44                         0,00                                                    

NG                  Devamsız (Nil Grade)   0,00

 

 

 

 

 

PRE309  İnsan Kaynakları Yönetimi  3 0 3 6

 

İnsan Kaynakları Yönetimi / Human Research Management

 

Dersin Adı

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

 

Dersin Kodu

PRE 309.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Ders, işletmelerde ve kurumlarda insan kaynakları yönetiminin rolünü ve önemini temel almaktadır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. İnsan kaynakları yönetiminin organizasyon içindeki yeri ve önemini kavrama.

2. İnsan kaynakları yönetiminin temel görevlerini ve iky ni etkileyen faktörleri sınıflandırma.

3. Bir organizasyonda iş analizi, iş tanımı ve insan kaynağı elde etme sürecini tanımlama.

4. İnsan kaynağının motivasyonu ve performans değerlendirmesinin önemini kavrama.

5. İnsan kaynağının işe alıştırma, eğitim ve kariyer planı geliştirme sürecini açıklama.

6. İnsan kaynakları yönetiminde kullanılan yeni bilgi sistemlerinin önemini tartışır ve yeni yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olma.

7. İşgören sağlığı, iş güvenliği, çalışan hakları, disiplin gibi konuları tartışma ve çeşitli faktörlerin iş yaşamı üzerindeki etkisini kavrama.

8. Ücret kavramı, ücret sistemleri konularını kavrama.

9. Yöneticinin özellikleri, çalışma ilkeleri, kurum kültürü hakkında bilgi sahibi olma.

10. İnsan kaynakları yönetimi alanında öğrendiklerini yorumlamak, inovatif, yaratıcı karşılaştırmalı sorun çözme becerisi geliştirme.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. Düşünsel Temeller, İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişim süreci. İKY bölümünün örgütlenmesi.

 

Teorik anlatım

Hafta 3

İKY stratejileri. İnsan kaynakları yönetimi ve çevresel etkiler.

 

Teorik anlatım

Hafta 4

İKY yetki ve görevler.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

İnsan kaynakları yönetiminde planlama: Yönetim ve araçlar.

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

İş Analizleri.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

İnsan kaynağı temin süreci. (Yöntem, iş tanımı, uygulama). İşe alıştırma. Eğitim. Geliştirme.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Değerlendirme sistemi (Performans değerleme, yeniden planlama, kariyer yönetimi)

 

Teorik anlatım

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

Ücret kavramı. Ücret sistemleri. Ücret yönetimi. Disiplin ve motivasyon.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

İş güvenliği ve işgören sağlığı. Sendika – yönetim ilişkileri. Örgüt içi ilişkiler.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 12

Yöneticinin özellikleri. Kurum kültürü.

 

Teorik anlatım

Hafta 13

Uluslararası İnsan kaynakları yönetimi. İnsan kaynakları yönetiminde yeni yaklaşımlar.  İKY bilgi sistemleri.

 

Teorik anlatım

Hafta 14

Örnek olay incelemesi

 

Teorik anlatım

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Koca, H. (2010). İnsan Kaynakları Yönetimi, Kum Saati Yayınları.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Şimşek, M. Şerif, Öge H. Serdar. (2012). İnsan Kaynakları Yönetimi. Eğitim Kitabevi, Konya.

 

Geylan, R, vd. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

 

Ataay, İsmail Durak, İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları: 2015.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

 

 

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

60

TOPLAM

3

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE311  Pazarlama Yönetimi  3 0 3 6

 

Pazarlama Yönetimi / Marketing Management

 

Dersin Adı

Pazarlama Yönetimi

 

 

Dersin Kodu

PRE 311.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Pazarlamanın ne olduğunu tanımlamak ve temellerini anlayarak, uzun süreli ve karlı müşteri ilişkileri kurmak için pazarlama ilkelerini tartışmak. Yeni dijital çağları şekillendiren büyük güçleri ve pazarlama yönetiminin bunlara verdiği tepkileri belirlemek. Şirketlerin, e-ticareti müşterilere nasıl daha fazla değer katmak için kullandıklarını öğrenmek. Şirketin müşterilerini ve diğer paydaşlarına hizmet ederken süreci etkileyen güçleri tanımak.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Pazarlamanın kurallarını anlamak ve konumlandırma, pazar bölümlendirme, pazarlama stratejisi, pazarlama karması vb. gibi terimleri kullanabilme.

2. Temel pazarlama karması (ürün, fiyat, yer / dağıtım ve promosyon) konseptinin ve pazarlama karmasının güncel unsurlarını anlama, tanımlama ve uygulama.

3. Reklam ve Halkla İlişkiler, uluslararası iş, tüketici davranışları, e- ticaret, satış yönetimi konularında bilgi sahibi olma.

4. Çağdaş pazarlama yönetiminde etik sorunların ve kurumsal sorumluluğun neden önemli olduğunu anlamak.

5. Pazarlama faaliyetlerinde sürdürülebilir stratejilerin önemini kavrama.

6. Pazarlamanın 4 P unsurunu kullanarak ürün geliştirme ve müşteri ilişkilerini yönetme becerisini kazanma.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. Düşünsel Temeller, Pazarlama Kavramı.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Pazarlama yaklaşımındaki değişim. Pazarlamada ürün çeşitleri ve pazarlama çevresi.

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Pazarlama karması (4 P’s ve 4 C’s). Mobil pazarlama karması.

 

Teorik anlatım, örnekler, tartışma

Hafta 4

Ürün geliştirme, fiyatlandırma, Promosyon ve dağıtım stratejileri.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Müşteri değeri ve müşteri tatmini.

 

Teorik anlatım

Hafta 6

Bütünleşik Pazarlama İletişimi. Stratejik planlama süreci. Pazarlama iletişiminin bütünleştirilmesi.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Pazarlamada kamuoyu oluşturma ve halkla ilişkiler.

 

Teorik anlatım

Hafta 8

Pazarlamada yeni yaklaşımlar.

 

Teorik anlatım

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

İnternette pazarlama ve doğrudan pazarlama.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Uluslararası pazarlama. Pazarlamada yapay zeka ve dijital pazarlama.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 12

Pazarlama performansının değerlendirilmesi.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 13

Pazarlama etiği. Sürdürülebilir pazarlama stratejileri.

 

Teorik anlatım

Hafta 14

Öğrenci sunumları ve proje teslimi

 

Sunum metodolojisi

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Mucuk, İsmet. Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 2006.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Bozkurt, İzzet. Bütünleşik Pazarlama İletişimi, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2000.

 

Kotler, Philip. A’dan Z’ye Pazarlama, Mediacat Yayıncılık, 2015.

 

Uluslararası Pazarlama.

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

20

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

 

 

Proje ve sunum

1

20

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

50

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE303  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri  3 0 3 6

PRE 303 - JRB 303

‘RESEARCH METHODS FOR SOCIAL SCIENCES’ INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

Research Method for Social Sciences(Communication Faculty)

Course Unit Code

PRE 303.1

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                           

6 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

3

Semester when the course unit is delivered

5

 Name of Lecturer (s)

Feriha Dikmen

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

English

Prerequisities and co-requisities

None

Recommended Optional Programme Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

1. To understand that the activities of formal research methods are things we all already do in our daily lives...in other words, to demythologize them.

2. To understand what research is all about and what it is dependent upon.

3. To understand that social research and its procedures are social constructions susceptible to analysis and critique...all are based on assumptions and premises which need to be examined.

4. To understand the relationship between method and theory and to grasp their interrelatedness and commonalities.

5. To depolarize not only "method" and "theory," but also "qualitative" and "quantitative."

6. To learn how to read and analyze data and situate it in a larger theoretical frame of reference.

7. To learn how to become and be one`s own methodologist.

Learning Outcomes

 1.  Understand the stages of the research process and demonstrate an ability to perform them.
 2. Identify the attributes of a good research topic and turn research ideas into research problems.
 3. Conduct a review of appropriate literature relevant to a stated research topic.
 4. Distinguish between main research approaches and epistemological positions
 5. Understand a range of data collection tools in order to design an effective research methodology.
 6. Use quantitative and qualitative data analysis procedures to serve the purpose of a research project.

Course Contents

 

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

 • Introduction to Research

 

What is research and why it is important

2

 • Formulating the Research Topic

 

How can we choose our research topic

3

 • Doing Literature Review

 

What is literature review, how we have to move in literature review

4

 • Research Design

 

What is research design, understand how many different types of  research design do we have to know.(descriptive, casual, exploratory)

5

 • Primary Data       Collection and Analysis

What is primary data (interview, case study, questionnare, focus groups, observation)

6

 • Secondary Data Collection and Analysis

 

What is secondary data, what kind of sources can we use in secondary data (books, articles, journals, newspaper, magazines etc)

7

 • Qualitative Research

 

What is qualitative research and why it is important

8

 • Quantitative Research

 

What is quantitative research and why it is important

9

 • Sampling Design

What is sampling, what is sampling design

10

 • Sample Size

What is sample size

11

 • Project

 

12

 • Project

 

13

 • Project

 

14

 • Project

 

15

 • Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Marketing Research An Applied Approach Naresh K. Malhotra and David F. Birks

Research Methods for Business Students Mark Saunders Philip Lewis Adrian Thornhill

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 Reports- projects- attendance

10

70

Midterm exam

1

30

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

60

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

40

 

TOTAL

100

 Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the FrameworkCalculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

12

3

36

Preparing  and presentations of homework.

2

20

 40

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

PRE305  Halkla İlişkilerde Gazeteciliğe Giriş  3 0 3 6

 

Halkla İlişkilerde Gazeteciliğe Giriş/ Int. To Journalism for PR

 

Dersin Adı

Halkla İlişkilerde Gazeteciliğe Giriş

 

 

Dersin Kodu

PRE 305.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

 Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Öğrencilerin, halkla ilişkiler ve gazetecilik pratikleri arasındaki ilişkiyi kavramaları, örnek uygulamalı basın bültenleri, kurum bültenleri gibi yazım çalışmalarını gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Halkla ilişkiler tekniği olarak medya ilişkileri yönetimi ve metin yazımı becerisi.

2. Halkla ilişkiler mesleği ile gazetecilik pratiklerinin kesiştiği alanları öğrenme.

3. Halkla ilişkilerin basın için geliştirebileceği pratikleri kavrama ve üretim yapma.

4. Kurum, kuruluş ve işletmelerin kamu ile iletişim çabalarında medyanın önemini kavrama.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Temel iletişim modelleri. H. İ. ve iletişim.

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Dünyada halkla ilişkiler. Uygulamalar. Basınla ilişkiler.

 

Teorik anlatım, örnekler, tartışma

Hafta 4

Gazetecilik mesleği. Medya endüstrisi.  Gazeteciliğin geçmişi ve günümüzdeki durumu. Küreselleşme.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Medya ve toplum ilişkisi. Haber ve önemi. Medya ve kamuoyu. Medya ve imaj oluşturma.

 

Teorik anlatım

Hafta 6

Halkla ilişkiler mesleği. Kuramlar, stratejiler ve uygulamalar. Basın ajansı modeli.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Gazetecilik ve h.i. pratiklerinin kesişmesi. Halkla ilişkiler tekniği olarak medya ilişkileri yönetimi. Medya metni yazımı

 

Teorik anlatım

Hafta 8

Halkla ilişkiler ve gazetecilik pratiklerinde İletişim teknolojilerinin olanaklarından yararlanma. Değişen halkla ilişkiler ve gazetecilik ilişkisi.

 

Teorik anlatım

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

Gazeteciler için basın bülteni ve basın bildirisi metinleri hazırlama.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Gazeteciler için basın bülteni ve basın bildirisi metinleri hazırlama.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 12

Basın bülteni, basın bildirisi ve diğer metinleri hazırlama.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 13

Öğrenci sunumları ve proje teslimi

 

Sunum metodolojisi

Hafta 14

Öğrenci sunumları ve proje teslimi

 

Sunum metodolojisi

Hafta 15

Final sınavı

 

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Yayınoğlu, Pınar Erarslan. (2013). Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Mesleği. Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Erdoğan, İrfan. (2006). Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler. Erk Yayınları, Ankara.

 

Okay, Ayla ve Okay, Aydemir. (2002). Halkla İlişkiler – Kavram, Strateji ve Uygulamalar. Der Yayınları, İstanbul.

 

Tokgöz, Oya. (2003). Temel Gazetecilik. İmge Yayınevi, Ankara.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

25

Devam

1

5

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

 

 

Proje ve sunum

1

20

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

50

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE302  Kitle İletişim Teorileri  3 0 3 6

Kitle İletişim Kuramları - PRE 302

(Prof. Dr. Korkmaz Alemdar)

 

1. Konu, amaç, yöntem

2. Kitle iletişimi, insan ve toplum

3. Kitle iletişimi kuram ve araştırmaları

4. Liberal ve değişimci yaklaşımların oluşumu

5. Liberal kuramda temel yaklaşımlar I

6. Temel yaklaşımlar II

7. Ara sınav

8. 1960 sonrası gelişmeler ve yeni arayışlar

9. McLuhan, Gerbner, Noelle-Neumann

10. Değişimci yaklaşımlar: Kökenleri

11. Marx’ın katkıları

12. Frankfurt Okulu, Habermas

13. Uluslararası arayışlar ve UNESCO

14. Dönem sonu sınavı

Kaynaklar:

Denis McQual, Sven Windahl, Kitle İletişim Modelleri, çev. Konca Yumlu, İmge, 1997.

İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram. Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Erk, 2005.`

İrfan Erdoğan, Medya Teori ve Araştırmaları, Erk, 2014.

 

PRE304  Örgütsel İletişim  3 0 3 5

 

 

Örgütsel İletişim / Organizational Communication

 

Dersin Adı

Örgütsel İletişim

 

 

Dersin Kodu

PRE 304.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler, rol oynama & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İletişim, bireyler arası ilişkilerde olduğu gibi örgütsel ve toplumsal yaşamın da vazgeçilmez bir parçasıdır. Buna göre;

1. Kişilerarası iletişim ilkelerini anlama.

2. İletişimde temel kavram ve uygulamaları bilme.

3. İletişim politikalarını ve örgütsel iletişim içeriği hakkında bilgi verme.

4. Problemleri çözmek ve örgütsel iletişim sistemi tasarlama.

5. İletişim engellerinin neler olduğunu kavrama ve empati kurma.

6. Organizasyonlarda kişilerarası etkili iletişim kurma,

7. Örgütün hedef kitle ve diğer unsurlarla ilişkilerinde iletişim kanallarının nasıl etkili kullanılabileceği, dersin hedefleri arasındadır.

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Kişilerarası iletişim sürecini tanıma.

2. Örgüt içindeki ilişkileri öğrenme.

3. Etkili ve verimli bir iletişim kurma.

4. Örgüt psikolojisini, örgüt ve birey ilişkisini tanımlama.

5. Farklı örgüt türlerini ve iletişim biçimlerini ayırt etme.

7. Örgütsel iletişime dair farklı teorileri ve bakış açılarını tanır.

8. Örgütsel iletişim kuramını pratik uygulamalarla yorumlar.

9. Yeni iletişim teknolojileri ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkiyi yorumlar, bu alandaki yeni yaklaşımları, pratik durumlarla uygular.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. Örgütsel iletişim kavramı. Kişilerarası iletişime giriş.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Örgütsel iletişim yaklaşımları.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Örgüt teorileri ve iletişim.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Örgütsel iletişim modelleri. Örgütlerde iletişimin işleyişi.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

İletişim türleri.

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

İletişim engelleri.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Etkili iletişim. İletişim engellerini aşma.

 

Teorik anlatım, rol oynama

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

İletişim fonksiyonları.

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Sözlü - sözsüz ve yazılı iletişim.

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Beden dili. Etkili dinleme. Empati.

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Teknik iletişim. Grup iletişimi. Liderlik.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

 Bilgi teknolojileri.

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

İletişimin etkin yönetimi. Örgüt içi ve örgüt dışı ilişkiler ve iletişim kanalları.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Aziz, A. ve Dicle, Ü. (2017). Örgütsel İletişim. İstanbul: Hiperlink Yayınevi.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Tutar, H. (2009). Örgütsel İletişim, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 

Serimoğlu, N. (2013). Etkili iletişim. İstanbul: Cinius Yayınları.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

PRE306  Medya Planlaması  3 0 3 5

 

 

 

“Medya Planning” INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

Course Unit Title

Medya Planning  (Communication  Faculty)

Course Unit Code

PRE 306.2

Type of Course Unit

Zorunlu Ders

Level of Course Unit

Lisans Dersi

Number of ECTS Credits Allocated                                           

4 ETCS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

3

Semester when the course unit is delivered

4

 Name of Lecturer (s)

Asst. Prof. Dr. Haluk SELMAN

Mode of Delivery

Sınıfta Anlatım

Language of Instruction

Türkçe

Prerequisities and co-requisities

Yok

Recommended Optional Programme Components

Yok

Work Placement(s)

Yok

Objectives of the Course

Bu derste öğrencilere,

Learning Outcomes

Bu dersin sonunda öğrenciler şu konuları öğrenecektir:

 • Medya ve kitle
 • Medya planlamasının önemi
 • Medya planlamasına ilişkin temel kavramlar
 • Sıklık / erişim / etkili sıklık / etkili erişim / koveraj / raiting
 • Pay / bürüt izlenme oranı / bin kişi maliyeti / bürüt izlenme
 • Medya planlama süreci
 • Pazar analizi
 • Medya hedefinin belirlenmesi
 • Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulama
 • Medya karması / pazar kapsama alanı / coğrafi kapsama alanı / programlama
 • Frekans / yaratıcılık / esneklik / bütçe
 • Değerlendirme takip
 • Reklam etkinliğinin ölçülmesi, reklam öncesi / reklam sonrası ölçümler
 • Laboratuar ölçümleri
 • Ürünle ilgili gerçek hayattaki ölçümler

Course Contents

Etkin bir reklam kampanyasının nasıl hazırlanacağına ilişkin bilgilerin edinilmesi.

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

 

WEEKS

TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Kavramlara giriş

Müfredatın açıklanması

2

Medya ve kitle

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

3

Medya planlamasının önemi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

4

Medya planlamasına ilişkin temel kavramlar

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

5

Sıklık / erişim / etkili sıklık / etkili erişim / koveraj / raiting

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

6

Pay / bürüt izlenme oranı / bin kişi maliyeti / bürüt izlenme

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

7

Vize Sınavı

Sınav metodolojisinin uygulanması

8

Medya planlama süreci

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

9

Pazar analizi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

10

Medya hedefinin belirlenmesi

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

11

Medya stratejisinin geliştirilmesi ve uygulama

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

12

Medya karması / pazar kapsama alanı / coğrafi kapsama alanı / programlama

Frekans / yaratıcılık / esneklik / bütçe

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

13

Değerlendirme takip

Reklam etkinliğinin ölçülmesi, reklam öncesi / reklam sonrası ölçümler

 

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

14

Laboratuar ölçümleri

Ürünle ilgili gerçek hayattaki ölçümler

Haftalık konulara ilişkin hazırlanma

15

Final Sınavı

Sınav metodolojisi

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

Müge Elden: “Reklam ve Reklamcılık”, 2016, 4. Baskı, Say Yayınları, İstanbul.

Jack Z. Sissors: “Medya Planı Nasıl Hazırlanır” 2010 Media Cat yay.(Çev) İstanbul.

Gıyasettin Tayfur: “Reklamcılık”, 2013 Nobel yay. Ankara

A.M.Barban,S.M Cristol,Frank j. Kopec: “Medya Planlama” 1997. Epsilon Yay, (çev) İstanbul

 

Semester (Year) Interior Activities

Number

 

 reports

-

 

Midterm exam

1

40

Final exam

1

60

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 

Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

-

-

-

Presenting of observations and  practices as report

-

-

-

The preparation and presentation of the report, research paper.

14

3

42

internet and library research.

20

3

60

Preparing  and presentations of homework.

-

-

-

Quiz

Preparation for quiz

-

-

-

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

1

1

1

14

 

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

1

1

1

10

10

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=127

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)=127/30=4

               

 

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

 

Learning Outcomes

 

Programme Outcomes

 

 

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

PO 5

PO 6

PO 7

PO 8

PO 9

PO 10

PO 11

PO 12

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution Level:   1 Very Low     2 Low      3 Medium      4 High           5 Very High

 

 

PRE308  Tüketici Davranışları  3 0 3 5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

PRE 308. 2 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

DERS TANITIMI

Dersin Adı

Tüketici Davranışları

Dersin Kodu

PRE 308. 2

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS

4 AKTS

Teori (saat / hafta)

3

Uygulama (saat / hafta)

0

Laboratuvar (saat / hafta)

0

Dersin Verildiği Yıl

3

Dersin Verildiği Dönem

6

Öğretim Elemanının Adı

Nimet Harmancı / nimetharmanci@gau.edu.tr

Dersin Veriliş Şekli

Yüzyüze

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulu

 

Tavsiye Edilen Opsiyonel Program Bileşenleri

 

Ders Günü ve Saati

Perşembe: 12.00-15.00 / TP 104

Dersin Amacı

Tüketici davranışlarının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği ve Öğrenim Çıktıları

 • Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar.
 • Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir.
 • Tüketici davranışlarının farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar.
 • Tüketici davranışlarıyla ilgili farklı modelleri ve yaklaşımları tanır.
 • Tüketici davranışlarının bileşenlerini açıklar.
 • Tüketicilerin algı, hafıza, öğrenme, motivasyon, kişilik, yaşam biçimi, değer ve tutumlarının gelişme ve işleme süreçlerini yorumlar.
 • Tüketici satın alma sürecini değerlendirir.
 • Tüketici satın alma süreci sonrası davranışlarını değerlendirir.
 • Tüketici satın alma davranışları ile örgütsel kullanıcıların satın alma davranışları arasındaki farklılıkları açıklar.
 • Tüketicilerin pazarlama çabaları üzerindeki etkileri ile pazarlama çabalarının tüketiciler üzerindeki etkilerini yorumlar.
 • Tüketici davranışlarını pazarlama çabalarını geliştirmek için analiz eder.
 • Tüketici davranışları analizlerinden örgütlerde stratejik karar vermeyi geliştirebilmek için yararlanır.
 • Farklı tüketici segmentlerinin beğenilerini ve tüketim alışkanlıklarını değerlendirir.
 • Tüketici tatminini sağlamaya dönük pazarlama uygulamalarını geliştirir.
 • Tüketici haklarını ve tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

 

 

 

 

 

•          Ders anlatımı

 

•          Örnek olaylar

 

•          Sınıf içi tartışma

 

 

KONULAR

 

HAFTA

Teorik Konular

Uygulama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

1

 

 

Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri

Öğrencilere beklentilerini ve Tüketici Davranışları hakkında bildiklerini sorma

 

2

 

 

Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

3

 

 

Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

4

 

 

Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

5

 

 

Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler

 

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

6

 

 

 

Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam)

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

7

 

 

Tüketici karar verme ve satın alma davranışları

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

8

 

 

Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

9

 

 

 

Vize Sınavı

 

 

10

 

 

Tüketiciler nasıl düşünürler?

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

11

 

 

Tüketicilerin bilişsel yapıları

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

12

 

 

Tüketici davranışları araştırmaları

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

13

 

 

Yeni tüketici eğilimleri

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

14

 

 

Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları

Haftanın konusu ile ilgili değerlendirme ve tartışma

 

15

 

 

 

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Materyal / Tavsiye Edilen Okumalar

DERS KİTAPLARI:

 • Yavuz Odabaşı ve Gülfidan Barış (2007). Tüketici Davranışı. MediaCat
 • Michael R. Solomon (2003). Tüketici Krallığının Fethi. MediaCat
 • Erdoğan Koç, Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2012.

YARDIMCI KİTAPLAR:

 • Gerald Zaltman (2003). Tüketici Nasıl Düşünür. MediaCat
 • Barry Schwartz (2008). Bolluk Paradoksu. MediaCat

 

DEĞERLENDİRME

 

Dönem (Yıl) İçi Aktiviteler

Sayı

Dönem (Yıl) notuna % katkısı

Derse Devam ve Katılım 

1

10

Ödevler ve Sınıf içi sınavlar

 

1

 

10

Vize Sınavı

1

30

Dönem Projesi ve Sunum

1

20

Final Sınavı

1

30

       

 

NOT SİSTEMİ                                  

 

Harf Notu              Puan Aralığı              Katsayı

           
A                                90 – 100                    4,00    
A-                               85 - 89                       3,70    
B                               80 - 84                       3,30    
B                                 75 – 79                      3,00    
B-                               70 – 74                      2,70                
C                               65 – 69                      2,30    
C                                60 – 64                      2,00    
C-                               55 - 59                       1,70    
D                               50 – 54                      1,30    
D                                45 – 49                      1,00    
F                                 0 – 44                        0,00                                                   

NG                 Devamsız (Nil Grade)          0,00

 

 

SEÇMELİ  Seçmeli Ders  3 0 3 5
PRE002  Staj  3 0 3 4
Toplam 18 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE401  Promosyon Yönetimi  3 0 3 6

PRE 401

Promotion Management 

 

Lecturer

 

 

Sen. Lec. Remziye Terkan

Communication Faculty

Course Type

Compulsory

Course Pre-requisite

-

Course Description

 

Promotion management is concerned with the different types of  behaviour and expectations of consumers in a market. A marketing analysis puts small segments of the market under the microscope to observe details of specific  components of our promotion management system in marketing.Promotion management provides  to know best segment which is provide highest profit.

Course Objectives

 • To provide a foundation for most of our understanding of how the promotion effect segments and understanding of promotion concepts
 • To provide a set of tools and analytical techniques to aid students in thinking about promotion management issues
 • To introduce the  many factors that influence choices and the way these small decisions merge to determine the workings of the entire market
 • To provide students an understanding of features of 4P’s and understanding of all environmental conditions
 • To provide students an understanding of today’s marketing environment in which examples and applications are drawn from the real world
 • To present the principles and the problems of the units in the marketing
 • To provide students an understanding of packages of products
 • To provide students an understanding of today’s promotion principles and improve them according to rivals behaviour

Student`s Learning Outcomes

 

Completing the course students

 • Know the fundamental concepts in promotion management and segments differences
 • Know the principles and applied strategical techniques in promotion management
 • Understand  the possible problems in promotion management which are seen
 • Understand markets and relationship between supply and demand of products and decide to catch the segments which are strategically important in the market and evaluate its expectation
 • Know the 4Ps importance and evaluate them
 • Know the packages and product features that define segments
 • Know the competition and market
 • Know the fundamental  principles and values in promotion management

Content of Courses

 

 • What is promotion management
 • Marketing Environment
 • Consumers and consumer behaviour
 • Segmentation and Targeting
 • Market Research
 • Product, brand, and package
 • Pricing Strategies
 • Marketing Communications and promotion tools
 • Marketing Planning and control
 • International Marketing

Techniques and Teaching Methods Used in Courses

 

Explanation,Question-Answer, Homework, Quiz

Assessment

Mid-Term Exam:

% 30

Final Exam:

% 40

Homework.

% 10

Quizes

% 20

 

Instructional Teaching Materials

 

 • Marketing Management, Prof.Dr. Mehmet Şahin
 • Marketing Principles, Jim Blythe
 • Students can benefit from a number of other marketing books, journals and magazines which can be found in the University Library
PRE403  Halkla İlişkiler Kampanyası  3 0 3 7

PRE 403

“PR CAMPAIGN’’   INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION 

 

Course Unit Title

PR Campaign (Communication Faculty)

Course Unit Code

PRE 403.9

Type of Course Unit

Compulsory

Level of Course Unit

An undergraduate Degree

Number of ECTS Credits Allocated                                            

4 ECTS

Theoretical (hour/week)

3

Practice (hour/week)

-

Laboratory (hour/week)

-

Year of Study

4

Semester when the course unit is delivered

3

 Name of Lecturer (s)

Assoc. Prof. Dr. Neriman Saygılı

Mode of Delivery

Face to Face

Language of Instruction

Turkish

Prerequisites and co-requisites

None

Recommended Optional Program Components

None

Work Placement(s)

None

Objectives of the Course

To know the PR Campaign concepts; to understand the human beings creative characteristics in PR Campaign

Learning Outcomes

1.To improve students communication skills

2. To learn individual-Organization and Campaign relations

3. To manage the company conflict

4.To learn PR Campaign techniques

5.To create new approach and structure  

Course Contents

Manage the PR Campaign, Advertising and Management, RACE and New World, Research, Action, Communication and Evolution, Customer and Customer Pleasure, Personality, Team work, Campaign and Media

 

 

 

Weekly Detailed Course Contents 

WEEKS

 TOPICS

Theoretical Courses

Application

1

Basic components of the PR Campaign and management through

The analysis of the PR Campaign

2

Public Relations, Management thought and campaign

Approaches of PR, Management and Campaign definition of concepts.

3

PR Campaign Structure and technology

Case study; how to use news technology for PR Campaign

4

‘’Research’’ and PR Campaign

Case study; questionnary work, result and working plan

5

Working team, place and PR Campaign

Case study; Analysing working people and organisational culture

6

‘’Research’’, PR Campaign and customer pleasure

Case study; customer pleasure

7

Revision

Questions, answers and discussions

8

Midterm  exam

 

9

‘’Action’’ and PR Campaign  

Case study; analyzing institution and place

10

‘’Communication’’ and PR Campaign

Case study; News, writing and advertising for newspaper

11

‘’Communication-Television and Radio’’ and PR Campaign

Case study; Advertising for Radio-TV

12

‘’Communication-Internet’’ and PR Campaign

Case study; Advertising for Internet

13

‘’Evolution/Presentation’’ and PR Campaign

Case study; Total price and presentation

14

revision

Questions, answers and discussions

15

Final Exam

 

 

 

 

Textbook / Material / Recommended Readings

TEXT BOOKS:‘’Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyası’’ Ceyda Aydede, MediaCat, İstanbul, 2004

HELP BOOKS:

‘’Halkla İlişkiler’’ Güngör Önal, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2000

ASSESSMENT

Semester (Year) Interior Activities

Number

 Semester (year) Note the% Contribution to

 reports

10

20

Midterm exam

1

80

 

 

 

TOTAL

 

100

Semester (year) Grades of Domestic Contribution Activities

 

40

Semester (year) of the Final Exam grade Contribution

60

 

TOTAL

100

 Course Learning, Teaching and Assessment Activities in the Framework Calculation of the workload

Activities

Number

Duration (hour)

Total Workload(hour)

Hours per week (theoretical)

14

3

42

Hours per week (Application)

 

 

 

Presenting of observations and  practices as report

10

1

10

The preparation and presentation of the report, research paper.

 

 

 

internet and library research.

10

2

20

Preparing  and presentations of homework.

1

6

 6

Quiz

Preparation for quiz

 

 

 

 

 

Supervision

a)  Midterm Examination

b)Self-study for exam

 

1

1

 

1

15

16

Final Exam

a) Exam

b)  individual studies for exam

 

1

1

 

1

20

21

                       TOTAL WORKLOAD (hour)=118

AKTS CREDIT COURSE = Total Work Load(hour)/(30 hours/AKTS)= 115/30 = 3.833=4

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

PRE 403. 2

HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYALARI

2015-2016 YAZ DÖNEMİ

DERS TANITIMI

Dersin Adı

Halkla İlişkiler Kampanyaları

Dersin Kodu

PRE 403. 2

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin AKTS

4 AKTS

Teori (saat / hafta)

3

Uygulama (saat / hafta)

0

Laboratuvar (saat / hafta)

0

Dersin Verildiği Yıl

4

Dersin Verildiği Dönem

8

Öğretim Elemanının Adı

Nimet Harmancı / nimetharmanci@gau.edu.tr

Dersin Veriliş Şekli

Yüzyüze

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Önkoşulu

 

Tavsiye Edilen Opsiyonel Program Bileşenleri

 

Ders Günü ve Saati

Çarşamba: 12.00-15.00 / TP 205

 

Dersin Amacı

-  Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkiler Kampanyalarındaki temel kavramları öğrenme ve gözden geçirme

-  PR stratejisi geliştirme

-  PR kampanyası temel aşamalarını uygulama

-  PR kampanyalarında insanoğlunun yaratıcı özelliklerini anlama

Dersin İçeriği ve Öğrenim Çıktıları

Dersin bitiminde öğrenciler;

 

 1. PR becerilerini geliştirebilecekler

 

 1. Bireysel ve kurumsal kampanya ilişkilerini öğrenecekler

 

 1. PR kampanya tekniklerini öğrenecekler

 

 1. İşletme çatışmalarını (sorunlarını9 PR Perspektifinden yönetebilecekler

 

 1. PR kampanyaları oluşturup geliştirebilecekler

 

DERSİN İÇERİĞİ

Halkla İlişkilerde 4 adım  - Yönetim Süreci

 

 • Halkla İlişkilerde RACE (Araştırma, Eylem, İletişim ve Değerlendirme)
 • Araştirma
 • Hedefler
 • Planlama / Programlama
 • Değerlendirme

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 

 

 

 

 

 

 • Ders anlatımı

 

 • Örnek olaylar

 

 • Sınıf içi tartışma

 

 • Uygulama

 

KONULAR

 

HAFTA

Teorik Konular

Uygulama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

1

 

3 Ekim

Halkla İlişkilere ve PR Kampanyalarına giriş

Öğrencilere beklentilerini ve PR ve PR kampanyalrı hakkında bildiklerini sorma

 

 

2

 

10 Ekim

Halkla İlişkiler ve İletişime ait temel kavramlar

PR’da ve İletişim sürecinde temel kavramlar

 

3

 

17 Ekim

Halkla İlişkilere farklı yaklaşımlar (Gruning ve Hunt’ın yaklaşımı)

Bu yaklaşımların PR süreci ve kampanyaları üzerindeki etkilerini analiz etme

 

4

 

24 Ekim

 

PR sürecinin temel aşamaları – Araştırma ve PR kampanyalarında araştırmanın önemi

PR sürecinde araştırmanın etkileri

 

5

 

31 Ekim

PR sürecinin temel aşamaları – Amaç ve PR Kampanyaları

PR sürecinde amaçların etkileri

 

Tartışma

 

6

 

7 Kasım

 

 

PR sürecinin temel aşamaları – Planlama / Programlama ve PR Kampanyaları

 

PR sürecinde Planlama / Programlamanın etkileri

 

Tartışma

 

7

 

14 Kasım

 

PR sürecinin temel aşamaları – Eylem (Uygulama) ve PR Kampanyaları

PR sürecinde Uygulamanın etkileri

 

Tartışma

 

 

8

21 Kasım

Vize Sınavı

 

 

 

 

9

 

28 Kasım

 

PR sürecinin temel aşamaları – Değerlendirme ve PR Kampanyaları

 

 

 

PR sürecinde Değerlendirmenin etkileri

 

Tartışma

 

10

 

5 Aralık

 

PR Kampanyaları dönem ödevi üzerine konu seçimi

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

11

 

12 Aralık

 

Dönem projesi üzerine tartışmalar

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

 

12

 

19 Aralık  

 

 

Dönem projesi üzerine tartışmalar

 

 

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

 

13

 

26 Aralık

 

 

Dönem projesi üzerine tartışmalar

Soru, Cevap ve Tartışmalar

 

14

 

2 Ocak

 

 

Sunumlar

 

 

15

 

9 Ocak

 

Sunumlar

 

 

16

 

16 Ocak

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Materyal / Tavsiye Edilen Okumalar

DERS KİTAPLARI:

•Seitel, Fraser (2013). The Practice of Public Relations, 12th Edition, Prentice Hall: New York

 

•Cutlip S., Center, A., Broom, G. (2012). Effective Public Relations, 11th Edition, Prentice Hall: New York

YARDIMCI KİTAPLAR:

•Aydede, Ceyda (2004). Teorik ve Uygulamalı Halkla İlişkiler Kampanyası, MediaCat Yayını: İstanbul

 

•Okay, A., A. (2012). Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları: İstanbul

 

•Yurdakul, N.B., Coşkun, G. (2008). Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri Ödülllü Örnek Uygulamalar, Nobel Yayın: Ankara

 

DEĞERLENDİRME

 

Dönem (Yıl) İçi Aktiviteler

Sayı

Dönem (Yıl) notuna % katkısı

Derse Devam ve Katılım 

1

10

Ödevler ve Sınıf içi sınavlar

 

1

 

10

Vize Sınavı

1

20

Dönem Projesi ve Sunum

1

40

Final Sınavı

1

20

       

 

NOT SİSTEMİ                                    

 

Harf Notu              Puan Aralığı              Katsayı

           
A                                 90 – 100                     4,00    
A-                                85 - 89                        3,70    
B                                80 - 84                        3,30    
B                                 75 – 79                       3,00    
B-                                70 – 74                       2,70                
C                                65 – 69                       2,30    
C                                 60 – 64                       2,00    
C-                                55 - 59                        1,70    
D                                50 – 54                       1,30    
D                                 45 – 49                       1,00    
F                                  0 – 44                         0,00                                                    

NG                  Devamsız (Nil Grade)           0,00

 

 

PRE405  Reklam Uygulamaları  3 0 3 7

 

 

 

Dersin Adı

Reklam Atölyesi

 

 

Dersin Kodu

PRE 405 -   

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

 

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

4

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Osman Mehmet Yayınoğlu

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze PowerPoint Uygulama

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

 

 Öğrencilerin reklam yaratım süreçlerinde yazılı, görsel ve işitsel  reklam materyallerinin yapımı hakkında bilgi sahibi olması ve bu türlerin  herbirinde reklam üretim süreçlerini yönetebilmeyi öğrenmesi.

 

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

 Öğrencinin bir Yazılı Basın Reklamı, Radyo Reklam Spotu ve Reklam Filmi üretebilme süreçlerine katılabilmesi ve bu süreçleri yönetebilmesi sağlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

Dersin İçeriği

 Öğrencilerin yazılı, görsel ve işitsel reklamların hazırlık çalışmaları, yaratıcı çalışmalar, strateji, uygulama, revizyon, sunum ve sonuçlandırma adımları ile ajans çalışma ortamını yaşamalarını sağlayacak reklam üretim uygulamaları.

 

 

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Reklam  Materyali üretiminde Tasarım. Tasarımın oluşumu.

 

 

Hafta 2

Tasarım süreci nasıl işler? Tasarımın Hammaddeleri ve İlkeleri. Reklam Ajansının yapısı, ajansın işleyişi, görevlileri ve bunların görevleri. Reklam Materyali Tasarımının görselleştirilmesi, oluşturulması ve Taslak.

Ajans – Reklamveren-Ajans- Prodüksiyon Şirketleri İlişkileri.

 

 

 

Hafta 3

Reklam Ajansının Yapısında Prodüksiyon İşleri. Basılı, Sesli ve Görüntülü Reklam Özellikleri ve Yapım Aşamaları.

 

 

Hafta 4

Kampanya, Fikir, Tasarım, Yapım Aşamaları. Fotolarla reklam filmi ve Storyboard Uygulaması

 

 

Hafta 5

Yaratıcılık ve Görsel Tasarım. Sesli Tasarım. Güz Dönemi içinde uygulaması yapılarak gerçekleştirecekleri ödevlerin  öğrencilere bildirilmesi.

 

 

Hafta 6

Basılı İşler Yapımı ve Uygulaması

 

 

Hafta 7

Reklam Ajanslarının Reklamverene Karşı Sorumluluğu. Reklam Ajanslarının Sosyal Sorumlulukları.

 

 

Hafta 8

6 Nisan

Mid-term

 

Zorunlu

Ödev - Teori

Hafta 9

Radyo Reklam Spotu Yapımı ve Uygulaması. Seslendirme, Kayıt, Montaj, Efekt – Müzik Kullanımı, Miksaj.

 

 

Hafta 10

20 Nisan

 

Spiker, Seslendirme Sanatçısı ve Dış Ses Yönetimi, Metne anlam katma, Dilin Kullanımı, Tonlama, İfade, Diksiyon. Reklamın Süresi, Etkili Süre ve sürenin kullanımı.

 

 

Hafta 11

27 Nisan

Tasarım,  Yaratım, Sunum.

Kamera,ışık,ses,makyaj,dekor,kostüm,akseuar,plato,kompozisyon,kadraj,

Kurgu.

Ses, özel etki, animasyon,video ve negatif.

 

 

 

Hafta 12

4 Mayıs

TV ve Sinema Reklam Filmi Yapımı ve Uygulaması -Çekim Öncesi Aşaması

 

 

Hafta 13

11 Mayıs

TV ve Sinema Reklam Filmi Yapımı ve Uygulaması -Çekim Aşaması

 

 

Hafta 14

18 Mayıs

TV ve Sinema Reklam Filmi Yapımı ve Uygulaması -Çekim Sonrası Aşaması

 

 

Hafta 15

24-31 Mayıs

Oyuncu, Set Ekibi,  Seslendirme Sanatçısı ve Dış Ses Yönetimi, Görüntü, Ses ve Metne anlam katma, Dilin Kullanımı, Tonlama, İfade, Diksiyon. Reklamın Süresi, Etkili Süre ve sürenin kullanımı.

 

 

Hafta 16

 

 

Final sınavı

 

Zorunlu

Ödev - Teori

             

 

KAYNAKLAR

 kull

 

 

 

 

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

-

               -

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

-

-

Ödev

-

-

Proje ve sunum

1

40

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

30

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

1

60

60

İnternet ve kütüphane araştırması

5

10

50

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=174

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 174/30 = 5.8=6

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

 

SEÇMELİ  Seçmeli Ders  3 0 3 5
SEÇMELİ  Seçmeli Ders  3 0 3 5
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
PRE404  Reklamcılık  3 0 3 5

 

 

 

Publicity

 

Dersin Adı

Publicity

 

 

Dersin Kodu

PRE 404

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans Dersi

 

 

AKTS puanı                                           

0

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

4

 

 

Hangi semester okutulduğu

 

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Oya Tayiz

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze, PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

 

 

Bu dersin temel amacı tanıtım kampanyası tasarımı hakkında genel bir fikir vermek olurken, bir tanıtım kampanyası oluşturulurken planlama,strateji, taktik geliştirme,medya ve bütçe kararları alma ,araştırma gibi unsurları da içinde barındırmaktadır.Publicity kavramı içinde kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi, geleneksel ve yeni medya anlatılacaktır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

Bu ders ,Entegre iletişimin kurumsal ve pazarlama misyonuna,amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasındaki stratejik rolün belirlenebilmesi,reklamın konumlandırma stratejileri, medya ilişkileri ve halkla ilişkiler dahil tüm işlevsel iletişim alanlarının entegre içinde olacağı bir kampanya projesi, bir kurum-kuruluş –marka için yazılı analiz rapor ve planların hazırlanması için gerekli becelerilerine katkı sağlamaktadır.

 

 

Dersin İçeriği

 

Halkla İlişkiler,Tanıtım,Stratejik İletişim

Reklam,Bütünleşik Pazarlama İletişimi, yazılı görsel işitsel mecralarda tanıtım 

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

 

 1. Hafta

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Genel bir bakış

 

Teori

 

 1. Hafta

Etkili ve Yaratıcı Reklam Mesajları,Reklam Yönetimi

 

Teori

 

 1. Hafta

Gazete, Dergi, Radyo, Televizyon, Sosyal Medya Reklamları

 

Teori

 

 1. Hafta

Halkla İlişkiler, Ağızdan ağıza iletişim, Sponsorluk,

 

Teori

 

 1. Hafta

Doğrudan Pazarlama ve Kişisel Satış, Pazar Bölümleme,Hedefleme, Konumlandırma

 

Teori

 

 1. Hafta

Quiz

 

Teori-Pratik

 

 1. Hafta

Paketleme,satın alma,satın almayı etkileyen unsurlar

 

Teori

 

 1. Hafta

Öğrenci proje önerilerinin değerlendirilmesi ,Projelerin tasarlanması

 

Pratik

 

 1. Hafta

Ara Sınav

 

Ara Sınav

 

 1. Hafta

 

Hedefler,Bütçeleme,Taktik,Mesaj,Strateji ve Değerlendirme

 

Teori

 

 1. Hafta

Mobil reklamcılık,Sosyal medya, Satış ve Promosyon

 

Teori

 

 1. Hafta
Marka Kabulü, Marka Adlandırma, Fikri Mülkiyet Sorunları, Diğer Medya

 

 

Teori

 

 1. Hafta

Tekrar

 

Teori

 

 1. Hafta

Final Sınavı

 

Final Sınavı

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

 

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

 

 

 

 

 

 

Önerilen Diğer Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

                   

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

        SAYISI

   KATKI PAYI

Ara Sınav

1

35

Devam

-

           10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

1

10

Ödev

-

             -

Proje ve sunum

-

-

Laboratuar

-

-

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

-

-

Seminer

-

-

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

-

-

Final sınavı

1

45

TOPLAM

 

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

1

60

60

İnternet ve kütüphane araştırması

5

10

50

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

10

11

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=174

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 174/30 = 5.8=6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

 

PRE406  Kişisel Satış  3 0 3 5

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

PRE 406. 2 KİŞİSEL SATIŞ

2018-2019 BAHAR DÖNEMİ

DERS TANITIMI

Ders Adı

Kişisel Satış.(İletişim Fakültesi)

Ders Kodu

PRE 406.2

Dersin Türü

Zorunlu

Dersin Düzeyi

Lisans Derecesi

AKTS Kredisi                                           

4 AKTS

Teorik (saat/hafta)

3

Pratik (saat/hafta)

-

Laboratuvar (saat/hafta)

-

Ders Yılı

4

Dersin verildiği semester

8

Ders hocasının adı

Dr. Nimet Harmancı

Uygulama

Birebir

Dersin Dili

Türkçe

Dersin Tanımı

Bu ders, İletişim fakültesinde öğretim gören halkla ilişkiler öğrencilerine, kişisel satış kavramlarını tanımlamak, işletmenin kaynaklarını, insan kaynaklarını nasıl en iyi şekilde düzenlemesi gerektiğini ve satış planlamasının uygulanması ve kontrol edilmesi satış yönetiminin önemi ve de satış becerisi kazandırmaya çalışan teorik bir derstir.

Dersin Amaçları

Kişisel satış, işletmelerin ve kişilerin ihtiyaçlarını tatmin etmek için fikir, ürün ve hizmetlerin profesyonelce planlanarak sunulması işlemidir.

Meslek yaşamında yararlı olacak satış kavram ve yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olmak

Satış aktiviteleri doğrultusunda işletmenin kaynaklarını en iyi şekilde nasıl düzenlemesi gerektiğini, pazarlama eylemlerinin planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilme işleminin nasıl gerçekleştirileceği hakkında temel bilgilere sahip olmak

Öğrenme Kazanımları

 

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 

1.Profesyonel satışın ne olduğu konusunda bilgi edinebilecek ve işletmelerde bunu değerlendirebilecek duruma gelecek

2.Satış davranış ve tekniklerini öğrenerek, temel anlamda bunları açıklayıp yorumlayabilecek

3.Profesyonel satıcı becerilerini kazanacak ve satış yönetimi tekniklerini açıklayabilecek duruma gelecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders İçerikleri

 

 

 

 

Haftalık Detaylı Ders İçerikleri 

 

HAFTA

 

KONULAR

Teorik Dersler

Uygulama (konu)

1

Kişisel satışın anlamı ve kapsamı

Kişisel satışın tanımlanması ve özeallikleri

2

 Satış eylemleri

Satışı gerçekleştirirken yapılması gerekenler ve talşınması gereken özellikler

3

Satış Yönetimi

Satışı gerçekleştirmenin yönetimsel  tanımlanması

4

Tüketici ve Organizasyonel alıcı davranışları

Tüketiciyi ve alım davranışını tanımlama

5

Satış sorumlulukları ve hazırlık

Satışta dikkat edilmesi gereken değişken koşullar

6

Quiz 1

Quizin değerlendirilmesi

7

Kişisel satış becerileri

Kişisel satışta taktikler

8

Midterm  exam

 

9

Direkt Pazarlama

Pazarlama karması ve tüketiciye satış sununmu aşamalarının değerlendirilmesi

10

Uluslararası Satış

Uluslararası satış teknik ve stratejileirnin değerlendirilmesi

11

 Seçim

Pazarlama İletişimi ve Tüketici Davranışlarının değerlendirilmesi, buna göre seçim değerlendirilmesi

12

Motivasyon ve Eğitim

 Motivasyonun eğitimle ilişkisi

13

Satış Kontrolü

Piyasaya ve hedef kitleye hakimiyet

14

Satış Gücü

Farklı Kriterleri değerlendirerek satın alım davranışlarına göre  uygulama.

15

Final Exam

 

 

 

 

Önerilen Kaynaklar

Kişisel Satış Book Shop ta mevcuttur. Öğrenciler dersle ilgili her türlü kaynaktan, magazin, gazete, dergi yararlanabilir.

Personal Selling, Selling and Sales Management, David Jobber and Geoff Lancaster. Prentice Hall, sixth edition

Öğrenciler üniversitemiz kütüphanesinde her türlü ilgili kaynağa ulaşabilirler

DEĞERLENDİRME

Dönem (Yıl) Aktiviteleri

Sayı

 Dönem (yıl) % lik katılım

Raporlar

3

30

Ara Sınav

1

30

Final Sınavı

1

40

TOTAL

 

100

Dönem (yıl) Dönem içi değerlendirme

 

60

Dönem (yıl) Final sınav notu katkısı

40

 

TOTAL

100

 

Ders Kazanımları, Öğrenim ve Katılım Aktivitelerinin Ders Yüküne göre Hesaplanması

Aktiviteler

Sayı

Süre (saat)

Total Ders Yükü (saat)

Haftalık Saat (teorik )

14

3

42

Haftalık Saat (uygulama)

 

 

 

Raporların Sunumu

2

1

2

Araştırma raporlarının hazırlanışı

 

 

 

internet and kütüphane araştırması.

9

3

27

Ödevlerin hazırlanıp sunuşu

1

11

 11

Quizlere hazırlık

1

1

         1

1

2

Ara sınav öncesi

a)  Ara Sınav

b) Ara sınav için çalışma

 

1

1

 

1

14

15

Final Sınavı

a)  Sınav

b)  Sınav için bireysel çalışma

 

1

1

 

1

19

20

                       TOTAL DERS YÜKÜ (saat)=119

AKTS DERS KREDİSİ = Total Ders Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 119/30 = 3.96=4

 

               

 

 

 

 

Öğrenim çıktıları ve Program Çıktıları

 

Öğrenim Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıktı Katılım Düzeyi:           1 Çok Düşük   2 Düşük 3 Orta  4 Yüksek  5 Çok Yüksek

PRE408  İletişim Etiği  3 0 3 5

 

İletişim etiği

 

Dersin Adı

İletişim etiği

 

 

Dersin Kodu

PRE 408.9

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

4

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

4

 

 

Hangi semester okutulduğu

2

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Doç. Dr. Tutku Akter Gökaşan

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartlerı

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

 • Bu ders, iletişim fakültesinde öğretim gören öğrencilerin etik ve ahlak arasındaki farkı ve ilişkiyi kavramalarına yardımcı olunacaktır. Bu bağlamda, Aristotolesten Mill’e bazı filozofların etik anlayışlarına değinilecektir. Buna ilaveten etik ve iletişim arasındaki olması gereken yakın ilişki mercek altına alınacaktır
 • Ahlak ve etik arasındaki ilişki
 • Değişik filozofların etik tanımlamaları
 • Kitle iletişim araçları (bilhassa filmlerin) ve etik arasındaki ilişkiyi anlamlandırma

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

 • Ahlak ve etik hakkında genel bilgi sahibi olacak
 • KİA ürünleri üzerine etik tartışmalarda aktif rol alabilecek

Bir iletişimci olarak bilhassa film ve sinema alanında etik analiz ve eleştiriler yapabilme

 

 

Dersin İçeriği

 • İletişim Etiği, Gazetecilik ve Etik, Gazetecilikte Etik Konular, Gazetecilikte Görsel İmaj ve Etik, Halkla İlişkiler / Reklam Etiği, Yeni İletişim Teknolojileri Ahlakı
 • Ahlak nedir
 • Aristotoles, Kant ve Mill’in etik anlayışları

Etik nedir, iletişim etiğinin toplumsal düzen üzerindeki etkisi

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

16 Şubat

Giriş

 

 

 

 

Hafta 2

23 Şubat

Etik ve Ahlak arasındaki fark ve ilişki

 

Kamu hizmeti ve demokrasi olarak gazetecilik, 4. güç ve sosyal sorumluluk, hakikat, halk için gazetecilik

Hafta 3

2 Mart

Aristo, Kant ve Mill’in etik anlayışları

 

Etikte Eylem, aktör ve sonuç

Hafta 4

9 Mart

İletişim Meslek İlkeleri

 

Tartışma

Hafta 5

16 Mart

Gazetecinin temel görev ve ilkeleri

 

Tartışma

Hafta 6

23 Mart

Medya politikaları ve etik -1

 

“Network” (1976) filminin gösterimi “Network” (1976) filminin etik açıdan analizi

Hafta 7

30 Mart

Genel tekrar

 

Tartışma ve sunumlar

Hafta 8

6 Nisan

Vize sınavı

 

 

Hafta 9

7-14 Nisan

Medya ve etik sorumluluk 1/

 

Tartışma

Hafta 10

 

Medya ve etik sorumluluk 2

 

Tartışma

Hafta 11

Medyada temel ayrımlar ve etiğe ilişkin değerler

 

Tartışma

Hafta 12

Habercilik ve medya etiği

 

Tartışma

Hafta 13

Medya politikaları ve etik -1

 

Film gösterimi ve etik açıdan analizi

Hafta 14

Genel tekar

 

Tartışma ve sunumlar

Hafta 15

Final Exam

 

 

 

 

 

 

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Uzun, R. (2009). İletişim Etiği: Sorunlar ve Sorumluluklar. Ankara: Dipnot Yayınları.

Önerilen Diğer Kaynaklar

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

0

0

Ödev

0

0

Proje ve sunum

2

20

Laboratuar

0

0

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

0

0

Seminer

0

0

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

0

0

Final sınavı

1

40

TOPLAM

5

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

0

0

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

 

 

 

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

 

 

 

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

 

 

 

Kuiz

Kuiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

 

 

 

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 114/30 = 3.8=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az         3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

SEÇMELİ  Seçmeli Ders  3 0 3 5
SEÇMELİ  Seçmeli Ders  3 0 3 5
Toplam 15 25