BAYRAKTAR, “ÇOCUKLARIN, MEDYAYA KARŞI KORUNMASI KONUSUNDA POLİTİKA ÜRETMEK, KÜRESEL BİR SORUMLULUK VE ZORUNLULUK HALİNİ ALDI”

Haberler

GAÜ'DEN

BAYRAKTAR, “ÇOCUKLARIN, MEDYAYA KARŞI KORUNMASI KONUSUNDA POLİTİKA ÜRETMEK, KÜRESEL BİR SORUMLULUK VE ZORUNLULUK HALİNİ ALDI”

“SAĞLIKLI BİR TOPLUMUN TEMEL GEREKSİNİMİ OLAN SAĞLIKLI İLETİŞİM YOLLARI, CİDDİ ZARARLAR GÖRÜYOR”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından  dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla, 1989 yılından bu yana kutlanan 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ önemi çerçevesinde, yeni medya ortamında çocuk birey olmak konusunun önemine değindi. 

Yeni medyanın yaygınlaşması ve buna bağlı olarak hayatın her alanında yaşanan değişikliklerle birlikte, çocukların medyaya karşı korunması konusunda politika üretmenin küresel bir sorumluluk ve zorunluluk halini aldığını ifade eden Bayraktar, ‘Medya ve çocuk hakları’ ana başlığı, farklı boyutlarıyla ele alınabilir. Medyaya katılım hakkı olan çocuğun, medya kullanımı ve medyada kullanımı konuları son derece önemlidir. Çocukların medya kullanımı konusu çerçevesinde, yeni medya ile çocuk bireyler arasındaki ilişkinin tanımlanması, can alıcı noktaların başında gelmektedir.’ dedi. 

Bu çerçevede çocukları, toplumların gelecek aday nesilleri, yarının yetişkinleri olarak görebildiğimiz ölçüde çocukların gelişim sürecine etki eden internet gibi görece yeni iletişim araçlarından korunmasının ya da bu iletişim araçlarını kullanmalarına sınırlama koymanın yeterli bir yöntem olarak görülmediğine vurgu yapan Bayraktar, ‘Günümüzde, yeni iletişim teknolojileri ile çocuk bireyler arasındaki ilişkinin kontrolünün nasıl sağlanacağı sorusu çok önemli bir noktaya oturdu. Yeni medyanın ve yeni medya ile çocuk bireyler arasındaki ilişkinin tanımlanması, bu ilişki sonucu özellikle olumsuz yanlarıyla oluşan etkilerin ayrıntılı bir şekilde ortaya konulması ve bu doğrultuda medya okuryazarlığının gelişim sürecinin şekillenmesi gereklikleri son derece önemlidir.’dedi.

İletişim araçlarının etkileri söz konusu olduğunda en çok tartışılan konulardan birinin medya içeriğinin çocuklar üzerindeki etkileri olduğuna vurgu yapan Bayraktar, ‘Günümüzde çocuklar hem geleneksel hem de modern teknolojiyle iç içe büyümektedir. Çocuklar, yetişkinlere göre daha yönlendirilebilir ve etki altına alınabilir konumdadır. Bir teknoloji ürünü olan bilgisayarlar ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, gençler ve çocuklar yetişkinlere göre bu yeni teknolojiler tarafından daha hızla sarmalanmış durumdadır. Bu çerçevede çocuk bireyler ile yeni iletişim teknolojileri arasındaki ilişkinin daha kontrollü olması için medya okuryazarlığı derslerinin geliştirilmesi ve kapsamının yeni medyanın kazanımları ve kayıpları çerçevesinde belirlenmesi gereklidir.’ Ifadelerini kullandı. 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte, çocukların gelişim sürecine etki eden toplumsal değişkenler içinde, medyanın baş aktörlerden biri olarak yerini aldığına dikkat çeken Bayraktar, toplumun tüm alanlarında yaygınlaşan sosyal medya kullanımının ciddi oranda yaygınlaştığını ve bu çerçevede sağlıklı bir toplumun temel gereksinimi olan sağlıklı iletişim yollarının ciddi zararlar gördüğünün altını çizdi.