İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya (Türkçe)

 

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinin en genç bölümlerinden biri olan Yeni Medya Bölümü,  doğası gereği hızla gelişen teknolojik değişimlere hakim ve bu dönüşüme  uyum sağlayabilecek teknik donanımlara sahip ve görsel algılama ve görsel tasarım kabiliyeti  gelişmiş, özgün Yeni Medya içerikleri üretebilecek öğrenciler yetiştirmeyi, ayrıca Yeni Medyanın küresel ve yerel ölçekteki etkilerini sosyal, ekonomik, kültürel ve politik alanda irdeleyebilecek eleştirel bakış açısı kazanmış, dijital ortamlarda da aktif olabilen  meslek  profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni Medya Bölümü, hızla gelişen ve değişen   dijital ve sosyal medya alanında hem kuramsal  hem de uygulamada gerekli pratik bilgiye ve deneyime sahip yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 1. 1. Yeni iletişim araçlarını etkin ve verimli bir  şekilde kullanabilecek.

  2. Bu alanın gereklerine ve beklentilerine çözüm üretebilecek  nitelikli eleman yetişecek.

  3. Yeni iletişim vasıtalarını   etik değerlere dayanarak yönetecek. 

  4. Dijital medya ve muhtelif sosyal paylaşım ağlarının   teknolojik imkânlarla   bütünleştirilmesini  sağlayacak yeneteklere ulaşılacak. 

  5. Sosyal  ağlarda içerik üretebilme becerisine sahip olacak.

  6. Kuramsal bilgiler ve bunların pratik uygulamalarıyla kurulan ağların kontrolünü gerçekleştirecek  ve  yönetebilecek  seviyeye  ulaşmış olacak.

  7. Olgu ve olaylar  üzerinde eleştirel  yaklaşıma   ve estetik değerlere   sahip  öğrenciler   yetiştirilmiş olacak.

DERS PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ

Course Code

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

YMB 101

3

3

1

5

1

1

2

1

3

2

2

YMB 103

3

1

2

4

5

5

1

3

3

3

3

YMB 102

3

4

3

3

1

3

4

1

3

3

3

YMB 104

3

3

1

5

1

1

2

1

3

4

4

YMB 201

3

2

1

5

1

3

1

4

2

5

2

YMB 203

2

2

3

4

1

4

2

5

5

5

3

YMB 205

4

2

1

4

1

5

3

5

3

3

5

YMB 207

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

YMB 209

3

4

3

4

4

4

5

4

5

4

5

YMB 202

3

5

4

3

3

4

4

2

3

5

1

YMB 204

4

2

3

5

2

3

2

4

3

5

2

YMB 206

4

1

3

3

5

4

5

3

3

1

3

YMB 208

2

1

1

4

4

2

1

3

2

4

1

YMB 210

5

1

1

4

1

3

2

2

2

4

3

YMB 301

3

1

1

4

4

5

4

3

3

3

5

YMB 303

4

1


3

1

2


4

3

2

4

YMB 305

1

1

1

4

1

4

1

4

3

3

5

YMB 307

5

4

1

4

2

5

2

4

3

5

2

YMB 309

1

3

1

5

3

5


3

2

5

2

YMB 302

4

1

1

5

2

5

1

4

3

5

3

YMB 304

3

1

1

4

1

2

4

1

1

2

2

YMB 308

2

3

3

4

2

1

4

3

2

2

1

YMB 310

4

3

3

4

1

5

3

4

3

2

4

YMB 312

4

5

2

4


3

4

1

3

5

3

YMB 401

4

3

2

4

3

3

4

2

3YMB 403

4

3

2

4

3

3

4

2

3YMB 404

5

4

2

3

4

3

3

3

3YMB 406

5

3

3

3

3

4

3

2

3YMB 408

4

2

1

5

2

3

4

2

3YMB 410

52

1
1SEÇMELİ-1

5

1

1

2

2

2

2

1

2SEÇMELİ-2

4

3

1

4

3

3

4

2

3SEÇMELİ-3

5

3

2

4


4

4

1

3SEÇMELİ-4

4

3

1

4

3

3

4

2

3BİL 103

4

3

2

4

4

3

4

3

4BİL 104

4

3

2

4

4

3

4

3

4EGL 101

3

4

2

3


3

2

2

3EGL 102

3

4

2

3


3

2

2

3PSYC 100

3

1

2

4

2

3

3

3

2SOCY 100

3

1

2

4

2

3

3

3

2NH0013

NH0023

TURK0011
5

TURK0021
5

1.Very Low, 2.Low, 3.Medium, 4.High, 5.Very High

 

İletişim  Fakültesi  Yeni Medya Bölümünü   başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Yeni Medya alanında   lisans derecesi sahibi olur  (240 AKTS).

Bu   bölümden mezun olan öğrenciler; internet ve mobil ağları kullanan tüm özel sektör, kurum ve kuruluşlarda oldukça geniş bir alanda çalışma fırsatına sahiptir. Ayrıca, öğrenciler; yeni medya gazeteciliği, yeni medya editörlüğü, çevrimiçi kamuoyu ölçümleri, online itibar yöneticiliği, yeni medya reklamcılığı, sosyal medya uzmanı, basın medya danışmanı, sosyal medya yazarlığı  ve  yeni web geliştiriciliği gibi çeşitli alanlarda çalışılabilmektedir.

1. Yeni Medya bölümü dijital dünyada yeni iletişim teknolojileri üzerinden yeni yönelimler ve yetenekler kazanan medya alanında nitelikli, alanında yetkin, teknik donanıma sahip uzman  iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2. Eleştirel düşünceye sahip,    sosyal sorumluk  ve  duyarlılığı  yüksek, kuramsal  olarak öğrendiklerini  uygulamaya   yansıtabilen   iletişimcilerin  yetişmesi    amaçlanmaktadır.

3. Yeni  Medya  bölümünde verilen  derslerde  öğrencilerin   akademik seviyede  içerik oluşturabilecek  düzeyde  olması  hedeflenmektedir.

4. Bölümün  temel  amaç ve hedefleri  kapsamında öğrencilerin öncelikle bir iletişim fakültesi mezununun sahip olması gereken bilgi ve becerilere sahip olması amaçlanmaktadır.

5. Yeni Medya ve İletişim bölümünün ilk iki yılında iletişim alanının yanı sıra sosyal ve kültürel konularda disiplinlerarası sağlam bir teorik altyapı oluşturulmaktadır. Son iki yılda ise yeni medya alanında akademik ve mesleki alanda yeterli derecede bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

6. Yeni Medya Bölümü  öncelikle yeni medya   alanlarına hakim, etik değerlere bağlı  olarak etkin   dijital içerik üretebilen  ve bu mecraları yetkin bir biçimde yönetebilen ve sektördeki  ihtiyaçları karşılayacak  uygun niteliklere haiz  yeni medya uzmanları yetiştirmektir.

İletişim  Fakültesi  Yeni Medya Bölümünün   eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. 

Yeni Medya Bölümünde  derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm dersler için zorunludur. Verilen derse ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teori bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması gereklidir. Bundan   dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

Yeni Medya Bölümü  öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm teorik ve uygulamalı  derslerini,     bitirme projelerini   tatminkâr düzeyde tamamlamış, iki stajını bitirip raporlamasını yapmış ve   bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve öğrenci işleri muhasebesine  borcunu ödemiş olmaması gerekmektedir.

Diplomalar,  Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.