İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Yeni Medya (Türkçe)

 

Yeni medya teknolojilerini ve bu teknolojilerin getirdiği kültürel ve toplumsal değişimleri öğrencilere kavratan,  disiplinler arası bir yaklaşımla hareket eden Yeni Medya bölümü, çağdaş medya ortamında yeni ve geleneksel medyanın yakınsamasını ve evrimini ortaya koyan bir program sunmaktadır. Bu yaklaşımla, öğrenciler meydana gelen toplumsal değişimlere sosyal bilimler bağlamında eleştirel bir bakış açısı kazanmaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinin en genç bölümlerinden biri olan Yeni Medya Bölümü,  doğası gereği hızla gelişen teknolojik değişimlere hâkim ve bu dönüşüme  uyum  sağlayabilecek  teknik donanımlara sahip ve görsel algılama ve görsel tasarım kabiliyeti  gelişmiş,  özgün  Yeni  Medya  içerikleri üretebilecek öğrenciler yetiştirmeyi, ayrıca Yeni Medyanın küresel ve yerel ölçekteki etkilerini sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi  alanda  irdeleyebilecek eleştirel bakış açısı kazanmış, dijital ortamlarda da aktif olabilen   meslek  profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni Medya Bölümü, hızla gelişen ve değişen  dijital ve sosyal medya alanında hem kuramsal  hem de uygulamada gerekli pratik bilgiye ve deneyime sahip yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim dili Türkçe olup ilk yıllarında alanı  tanıtan  giriş bilgilerine yönelik dersler verilmektedir.Yeni Medya bölümünde; internet yayıncılığı, pazarlama ve pazarlama stratejileri, yaratıcı yazarlık   ve  röportaj teknikleri gibi dersler işlenmektedir. 3 ve 4'ncü sınıflarda ise; sosyal medya kullanımı ve yazarlığı, örgütsel davranış, Web ve mobil uygulama  yazılımları gibi dersler ağırlıklı olarak  ele alınmaktadır. Yine, bu sınıflarda yapılan stajlar ile öğrencinin alanı daha yakından tanıması ve teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmesi sağlanmaktadır.

Bu   bölümden mezun olan öğrenciler; internet ve mobil ağları kullanan tüm özel sektör, kurum  ve  kuruluşlarda  oldukça geniş bir alanda çalışma fırsatına sahiptir. Ayrıca, öğrenciler; yeni medya gazeteciliği, yeni medya editörlüğü, çevrimiçi kamuoyu ölçümleri, çevrimiçi (online) itibar yöneticiliği, yeni medya reklamcılığı, sosyal medya uzmanı, basın medya danışmanı, sosyal medya yazarlığı  ve  yeni web geliştiriciliği gibi çeşitli alanlarda çalışılabilmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Mükerrem YILMAZ

Yeni Medya Bölüm Başkanı


LİSANS EĞİTİMİ SÜRESİNCE ALINACAK TÜM DERSLER PDF

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB101  Yeni Medya I  3 0 3 0

 

 

Dersin Adı

Yeni Medya I

 

 

Dersin Kodu

YMB 101.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

7

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Ayşegül Nacak

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Bu ders kapsamında teknolojik gelişimlere paralel olarak, geleneksel iletişim ortamından yeni medyaya doğru nasıl bir geçişin yaşandığı ele alınacaktır. Yeni medyanın farklı platformlarında değişen iletişim biçimleri üzerinde durularak yeni medya kavramını açıklanmaya çalışılacaktır.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Yeni medyaya ilişkin terminolojiyi kavrayabilme

2. Yeni medya platformları hakkında bilgi sahibi olabilme

3. Geleneksel ve yeni medya arasındaki farkı anlayabilme

4. Yeni iletişim ortamının tanımlanması ve özelliklerinin kavranması

 

 

Dersin İçeriği

Yeni medyanın tanımlanması, yeni medya ve geleneksel medya ile arasındaki farklılıklar ve benzerlikler üzerinden yeni medya kavramına bakış.

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Derse Giriş, Dersin İşlenişi İle İlgili Genel Bilgi Ve Kaynakların Önerilmesi.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Yeni Medyanın Kavramının Açıklanması Ve Terminoloji Kullanımı Hakkında Bilgilerin Verilmesi

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Yeni Medyanın Gelişimi ve Özellikleri

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya Geçiş Süreci Benzer Ve Farklı Yönleri

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Web 2.0 ve internet ortamındaki değişimler

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 6

Sosyal Medya, Sosyal Medyanın Özellikleri Ve Yapısı

 

Teorik anlatım,örnek

Hafta 7

Sosyal medya ve İstatistik

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Gösterim Platformu Olarak Yeni Medya

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Sosyal medya istatistiklerini okumave  çözümleme: Facebook, Twitter, Instagram vb.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 11

Yeni Medya ve Değişen Tüketim Anlayışı

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Bloglar ve Özellikleri

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

Dijital Nesil ve Yeni Medyanın Kullanım Biçimi

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, Beklentileri

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Binark Mutlu (2007) Yeni Medya Çalışmaları, İstanbul. Dipnot Yayınevi Binark, M. (Der.) (2014)

Önerilen Diğer Kaynaklar

Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları Bilgili Can, Şener Gülüm (Der) (2013)

 

Büyükaslan Ali, Kırık Ali Murat (Der)(2013) Sosyal Medya, İstanbul, Çizgi Yayınevi.

 

Sayımer İdil (Der) (2014) Yeni medya Araştırmaları, İstanbul, Liteaatürk Acedemia.

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

20

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

40

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)=

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

BİL103  Bilgisayara Giriş I  3 0 3 0
PSYC100  Davranış Bilimlerine Giriş I  3 0 3 0
YMB103  Yeni Medyada Temel Kavramlar  3 0 3 0

 

Yeni Medyada Temel Kavramlar

 

Dersin Adı

Yeni Medyada Temel Kavramlar

 

 

Dersin Kodu

YMB 103.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

1

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Rasıh Reşat

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Ders kapsamında, Yeni Medya’daki temel kavramların anlaşılması, Yeni Medya ile geleneksel Medya arasındaki fark ve benzerliklerin tespiti hedeflenmektedir. Ders ayrıca Sosyal Medya kavramını ve sosyal medya tarihçesinin öğrenilmesi amaç edindi.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Öğrenci Yeni Medya ile Gelenksel Medya arasındaki fark ve benzerlikleri kavrar.

2. Yeni Medya’yı mümkün kılan Web 2.0 konsepti hakkında bilgi sahibi olur.

3. Öğrenci Yeni Medya’nın Geleneksel Medya’nın geleceği üzerindeki etkisi hakkında fikir sahibi olur.

4. Sosyal Medya kavramı hakkında bilgi sahibi olur ve popular sosyal medya platformları hakkında ayrıntılı bilgi edinir.

5. Sosyal Medya’da raporlama konseptini kavrar ve sosyal medyanın raporlanmasının önem ve gerekliliği ile ilgili bilgi sahibi olur.

6. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)Nun önemini ve faydalarını kavrar.

7. Siber suçlar ile ilgili bilgi sahibi olur ve siber suç çeşitlerini öğrenir.

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. Yeni Medya Kavramı.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Yeni Medya ile Geleneksel Medya arasındaki farklar ve benzerlikler.

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Yeni Medya ile Geleneksel Medya arasındaki farklar ve benzerlikler. Devam

 

Tartışma

Hafta 4

Web 1.0 ile Web 2.0 kavramları ve Yeni medyaya etkileri

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Sosyal Medya Kavramı

 

Teorik anlatım

Hafta 6

Popüler Sosyal Medya platformları ve tarihçeleri

 

Teorik anlatım

Hafta 7

Popüler Sosyal Medya platformları ve tarihçeleri

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 8

Genel tekrar

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 9

Mid-term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 10

SEO Nedir? Arama Motoru Optimizasyonu’na neden gerek duyulur?

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Siber Suç nedir? Çeşitleri nelerdir?

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Sosyal Medya üzerinden gelir yaratma yöntemleri

Ödev

Ödev teslimi ve tartışma

Hafta 13

Sosyal medya yoluyla kitlelere ulaşma ve Sosyal medyanın global boyutu

 

Teorik anlatım

Hafta 14

Örnek olay incelemeleri

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Doğrulama El Kitabı (Verification Handbook) – European Journalism Centre

Önerilen Diğer Kaynaklar

Çıplak Sohbetler – Robert Scoble ve Shel Israel

Yeni Medya ve Gazetecilik – John V. Pavlik

İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı – Okan Yüksel

Yeni Medya – Serdar Turgut

Doğrulama El Kitabı (Verification Handbook) – European Journalism Centre

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

 

 

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

60

TOPLAM

3

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)=

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:            1 Çok Az         2 Az         3 Orta           4 Yüksek      5 Çok Yüksek

 

EGL101  İnglizce I  3 0 3 0
NH001  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB102  Yeni Medya II  3 0 3 0

 

 

Dersin Adı

Yeni Medya II / Sosyal Medya Yazarlığı

 

 

Dersin Kodu

YMB 102

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

0

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Ayşegül Nacak

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Yeni Medya ve Sosyal Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme

2.Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği

3.Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme

4.Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi

 

 

 

Dersin İçeriği

Yeni medya ve Sosyal Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Yeni Medya - Sosyal Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Sosyal Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 6

Görsel – yazılı ve işitsel yeni medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisi

 

Teorik anlatım,örnek

Hafta 7

Sosyal Medya metinlerini İnceleme

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Sosyal Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla Tartışm

 

Örnek inceleme

Hafta 10

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler Analizi

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 11

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve İnternet

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, Beklentileri

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010

Önerilen Diğer Kaynaklar

Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009

Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011

 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007

Balaban-Salı, Jale (2012). Yeni Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya Ve..., Deniz Yengin (ed)., Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss. 291-309.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

20

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

40

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)=

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

EGL102  İngilizce II  3 0 3 0

 

 

Dersin Adı

Yeni Medya II / Sosyal Medya Yazarlığı

 

 

Dersin Kodu

YMB 102 

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

0

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

3

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Ayşegül Nacak

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

Yeni Medya ve Sosyal Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürmeyi hedeflerken, ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneğini sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilmesini ve yeni bireysel söylemlerin geliştirilmesini amaçlar. Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi beraberinde getiren bu ders, öğrencilerin proje çalışmalarının hem üretim hem de tüketim aşamalarında eleştirel yaklaşımlarını arttırmayı hedefleyen bir derstir.

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal Medya okuryazarlığı bireyin kitle iletişim araçlarıyla olan pasif ilişkisini aktif duruma dönüştürebilme

2.Ticari medya kültürünün özelleşmiş yapısına ve geleneklerine karşı çıkma yeteneği

3.Sağlayan eleştirel bakışın güçlendirilme ve yeni bireysel söylemlerin geliştirebilme

4.Medya metinleri üzerine eleştirel düşünmeyi

 

 

 

Dersin İçeriği

Yeni medya ve Sosyal Medya Okuryazarlığı dersinde incelenen olgu ve olaylar, ayrıca medya sürecinin ne şekilde işlediğini aktaran bilgiler doğrultusunda öğrenci, yazılı basın, televizyon, radyo, multi medya araçları vb. gibi medya araçlarını farklı amaçlar için kullanabilir ve aynı zamanda kendi medya mesaj ve araçlarını yaratabilir ve dağıtımını gerçekleştirebilir konumuna erişmesini içermektedir.

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Geleneksel Okuryazarlık, 21. Yüzyıl Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Görsel Okuryazarlık Özellikleri ve İlkeleri

 

Teorik anlatım

Hafta 3

Yeni Medya - Sosyal Medya Okuryazarlığın Kapsamı ve Temel Becerileri

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Sosyal Medya Okuryazarlığını Oluşturan Temel İlkeler - İmge ve İmgenin Gücü

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Sosyal Medya ve Halkla İlişkilerde Değişen Medya Anlayışı

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 6

Görsel – yazılı ve işitsel yeni medya çıktılarını değerlendirme ve üretebilme yetisi

 

Teorik anlatım,örnek

Hafta 7

Sosyal Medya metinlerini İnceleme

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Sosyal Medya Okuryazarlığındaki Anahtar İçerikleri Örnek Olaylarla Tartışm

 

Örnek inceleme

Hafta 10

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Medya Metinlerinde Toplumsal Değerler Analizi

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 11

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Haber Analizi

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Film Analizi

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

Sosyal Medya Okuryazarlığı ve İnternet

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Dönemin Özeti, Öğrencilerin Eleştirileri, Beklentileri

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Mutlu Binark, Mine Gencel Bek, Kalkedon Yayınları 2010

Önerilen Diğer Kaynaklar

Medya Okuryazarlığı Elkitabı, Kemal İnal, Ütopya Yayınları, Ankara, 2009

Medya Okuryazarlığı, Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu, Parşömen Yayıncılık, İstanbul, 2011

 Medya Okuryazarlığına Giriş, Nurdan Öncel Taşkıran, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007

Balaban-Salı, Jale (2012). Yeni Medya Okuryazarlığı, Yeni Medya Ve..., Deniz Yengin (ed)., Anahtar Kitaplar, İstanbul, ss. 291-309.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

20

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

40

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)=

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

BİL104  Bilgisayara Giriş II  3 0 3 0
YMB104  İnternet Yayıncılığı  3 0 3 0

 

İnternet Yayıncılığı

 

Dersin Adı

İnternet Yayıncılığı

 

 

Dersin Kodu

YMB 104.2

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

6

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

1

 

 

Hangi semester okutulduğu

Bahar

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Dr. Kamil Kanıpek

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler & PowerPoint

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İnternet ortamında ve sosyal medyada haber içeriklerinin üretim süreci iletişim teknolojilerinin gelişimiyle beraber değişim göstermiştir. İnternet yayıncılığının ve sosyal medyanın dönüşüm yarattığı sektörler içerisinde ise habercilik ön plana çıkmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte gazetecilerden beklenen nitelikler ve beceriler de değişmektedir. Özellikle internetin gelişmesiyle birlikte internet yayıncılığı ve türleri ile yeni medya haberciliği büyük önem kazanmıştır.

 

Ders kapsamında öğrencilerin, sosyal medya ve internet ortamı ile habercinin değişen ilişkisini kavramaları, ayrıca bu gibi ortamlar farklı türlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, internet yayıncılığı türleri ile sosyal medya haberciliğini tanıyan öğrencilerin içerik üretimi konusunda pratikler gerçekleştirmeleri, mevcut internet yayınları ve sosyal medyada yer alan enformasyona yönelik eleştirel yaklaşımlar sergilemeleri, sektördeki uygulamalara katkı sağlayacak gazeteciler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

 

 

Öğrenim Çıktıları

 

1. Öğrenci internet yayıncılığını, araçlarını ve türlerini tanır.

2. Öğrenci yeni medya haberciliğini ve sosyal medya gazeteciliği uygulamalarını öğrenir.

3. Teknoloji ve iletişim ilişkisini kavrar ve bunun medya sektörü üzerindeki etkisini, yeni ortaya çıkan gazetecilik uygulamalarını ve gazetecilerde aranan bilgi ve becerileri kavrar.

4. İnternet yayıncılığı ve yeni medya haberciliği kapsamında içerik üretimi yapar.

5. Yeni medya gazeteciliği ve ekonomi arasındaki döngü konusunda bilgi sahibi olur.

6. Yeni medyada etik tartışmalara yönelik eleştirel ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirir.

7. İnternet haber sitelerinin taşıması gereken özellikleri öğrenir.

8. İnternet haberciliğinin ve sosyal medya haberciliğinin avantajlarını öğrenir.

9. Geleneksel haber yazma teknikleri ile internet ortamındaki haber yazma tekniklerini kavrar ve karşılaştırma yapma fırsatı bulur.

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Giriş. Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme. İnternet yayıncılığı kavramı ve yeni medya haberciliği.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi. İnternet gazeteciliğinin tanımı ve özellikleri.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

İnternet yayıncılığı. İnternet yayıncılığı araçları.

 

Teorik anlatım

Hafta 4

Dijital çağda habercilik.

 

Teorik anlatım

Hafta 5

İnternet haberciliği ve haber yazma teknikleri.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 6

Mobil gazetecilik.

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Sosyal medya gazeteciliği. Mobil habercilik. Yurttaş gazeteciliği.

 

Teorik anlatım, örnek

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Robot gazeteciliği. Veri gazeteciliği. Video habercilik.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 10

İnternet yayıncılığının diğer yayın türleriyle karşılaştırılması. Blog yazarlığı. Whatsapp haberciliği.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 11

Dijital medya kuramları. İnternet haber siteleri üzerine içerik analizi.

 

Teorik anlatım

Hafta 12

İnternet gazeteciliği ve emeğin dönüşümü.

 

Teorik anlatım

Hafta 13

Yeni gazetecilik ve ekonomisi.

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Yeni medya ve etik. Yasal düzenlemeler.  İnternet gazeteciliğinde güncel tartışmalar (Eleştirel bakış).

 

Teorik anlatım, tartışma.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Kenan Duman. (2018). İnternet Haberciliği. Kuram, Uygulama ve Eleştiri. Beta Basım Yayım. İstanbul.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Birsen, H., vd. İnternet Yayıncılığı. Anadolu Üniversitesi Yayını. Eskişehir.

 

Taşkıran, İ. (2017). Gazetecilikle Sosyal Medya İlişkisi. Sosyal Medyada Haber Var. Der Yayınları.

 

Yüksel, O. (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Sinemis Yayınları. Ankara.

 

Kalsın, B. (2017). Tüm Boyutlarıyla İnternet Haberciliği. Gece Kitaplığı Yayınevi.

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

SOCY100  Davranış Bilimlerine Giriş II  3 0 3 0
NH002  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB201  İstatistik  3 0 3 0
YMB203  İletişim Sosyolojisi  3 0 3 0
YMB205  Pazarlamaya Giriş  3 0 3 0
YMB207  Ekonomiye Giriş  3 0 3 0

Ekonomiye Giriş/ Introduction to Economics

 

Dersin Adı

Ekonomiye Giriş

 

 

Dersin Kodu

YMB207

 

 

Dersin Çeşidi

Zorunlu

 

 

Dersin Düzeyi

Lisans dersi

 

 

AKTS puanı                                           

5

 

 

Teorik (saat/hafta)

3

 

 

Uygulama (saat/hafta)

-

 

 

Laboratuvar (saat/hafta)

-

 

 

Kaçıncı sınıf dersi

2

 

 

Hangi semester okutulduğu

Güz

 

 

Öğretim görevlisinin adı

Yard.Doç.Dr. Haluk Selman

 

 

Dersi verme şekli

Yüz yüze anlatım, örnekler,

 

 

Dersin Dili

Türkçe

 

 

Ön koşul

Yok

 

 

Önerilen program seçenekleri

Yok

 

 

Çalışma şartları

Yok

 

 

Dersin Hedefleri

 

İnsanlar ve kurumlar bir ekonomik atmosfer içinde yaşarlar. Bu maddi dünya her yanımızı sarmış durumdadır. Medya kurumları ve bunların tüketicileri de bu atmaosfer dışında değildirler. Bu nedenle bu ortamın ne olduğu, hangi ana prensiplerle çalıştığı bilinmelidir. Bu, dersin ana hedefini oluşturur.

 

 

 

 

 

Öğrenim Çıktıları

1. Ekonomi kavramını ve bu deyimin anlamını kavrama,

2. Ekonomi ile ilgili bir kısım kavramların öğrenilmesi,

3. Pazar yapısı ve piyasa mekanizmasının tnımlanması,

4. Arz ve talep kavramlarının çözümleyici gücünün gösterilmesi,ve denge kavramı,

5. Toplumsal ekonominin tanımlanması,

7. Kapitalistik ekonomilerde para nın yeri ve öneminin vurgulanması

8. Ülkelerin uluslar arası sistem içindeki konumunun önemi ve dış ekonomik ilişkilerin işleyişinin gösterimesi

 

 

 

Dersin İçeriği

 

 

HAFTALIK KONULAR/ ÖN HAZIRLIK/ UYGULAMA

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

Metodoloji ve Uygulama (Teori, pratik, ödev vb.)

Hafta 1

Dersin tanıtımı ve dersten beklenenlerle ilgili bilgi verme.

 

Teorik anlatım

Hafta 2

Ekonomi ve ekonominin yaşamla bağlantısı

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 3

Ekonomiyle ilgili bir kısım kavramlar.

 

Teorik anlatım, örnekler

Hafta 4

Üretim Faktörleri ve ekonomide döngüsel akım

 

Teorik anlatım

Hafta 5

Gelir, tüketim, tasarruf ve yatırım kavramları

 

Teorik anlatım, örnek olay

Hafta 6

Kıtlık ve tercih ve bunlara bağlı oluşan üretim olanakları eğrisi

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 7

Toplumların ortak ekonomik sorunları

 

Teorik anlatım, rol oynama

Hafta 8

Mid-Term

Zorunlu

Sınav metodolojisi

Hafta 9

Fiyat sistemi ve talep fonksiyonu

 

Teorik anlatım

Hafta 10

Talebi belirleyen etmenler ve talep esnekliği

 

Teorik anlatım

Hafta 11

Arz ve talep kesişmesi ve fiyatın oluşumu..(çeşitli uygulamalar)

 

Teorik anlatım

Hafta 12

Makro ekonomi ve Makro büyüklükler

 

Teorik anlatım, tartışma

Hafta 13

 Para ve para teorileri

 

Teorik anlatım, örnekler.

Hafta 14

Enflasyon ve enflasyon la mücadele.

 

Teorik anlatım.

Hafta 15

Final sınavı

Zorunlu

Sınav metodolojisi

             

 

KAYNAKLAR

Ders Kitabı/ Ana Kaynak/Malzeme

Selman, Haluk:”Ekonomiye Giriş ve Makro Ekonomi” basılmamış Ders Notları. Ankara 2013.

Önerilen Diğer Kaynaklar

Kuyucu, Michael:”Türkiyede Medya Ekonomisi” Esen Kitap. İstanbul 2012.

Söylemez, Alev:”Medya Ekonomisi” Haberal Eğitim Vakfı, 1998 Ankara

Bagdikian, Ben H.: “Medya Tekeli” Akıl çelen Kitapları. 2004Ankara.

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYISI

KATKI PAYI

Ara Sınav

1

30

Devam

1

10

Quiz/ Küçük Sınavlar / Atölye çalışması 

 

 

Ödev

1

15

Proje ve sunum

 

 

Laboratuar

 

 

Arazi/ Saha Çalışması (Teknik Geziler, İnceleme Gezileri vb.)

 

 

Seminer

 

 

Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Sanal Mahkeme, Stüdyo Çalışması vb.)

 

 

Final sınavı

1

45

TOPLAM

4

100

 

 

İş Yükü Olarak Dersin Öğrenme, Eğitim ve Değerlendirme Aktiviteleri

Aktiviteler

Sayı

Süresi (saat)

Toplam İş Yükü (saat)

Haftalık ders saati (teorik)

14

3

42

Haftalık ders saati (uygulama)

 

 

 

Gözlemlerin ve uygulamaların rapor olarak sunulması

10

1

10

Araştırma raporlarının hazırlanması ve sunumu

 

 

 

İnternet ve kütüphane araştırması

10

2

20

Ödevlerin hazırlanması ve sunumu

1

9

9

Quiz

Quiz için hazırlanma

 

 

 

Gözetim ve Denetleme

a) Mid-term sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

15

16

Gözetim ve Denetleme

a) Final sınavı

b) Sınava hazırlanma

1

1

1

20

21

                       TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)=114

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/(30 saat/AKTS)= 118/30 = 3.9=4

 

 

Öğrenme Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

 

Öğrenme Çıktıları

 

Program Çıktıları

 

 

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

PÇ 5

PÇ 6

PÇ 7

PÇ 8

PÇ 9

PÇ 10

PÇ 11

PÇ 12

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi:             1 Çok Az         2 Az        3 Orta            4 Yüksek       5 Çok Yüksek

 

YMB209  Yaratıcı Yazarlık  3 0 3 0
TURK001  Türkçe I  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB206  Bilişim Hukuğu  3 0 3 0
YMB210  Yeni Medyada Reklam  3 0 3 0
YMB202  Yeni Röpörtaj Teknikleri  3 0 3 0
YMB208  Pazarlama Stratejileri  3 0 3 0
YMB204  Yeni Medya Haberciliği  3 0 3 0
TURK001  Türkçe II  3 0 3 0
STAJ I  Staj I  3 0 3 0
Toplam 21 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB303  Sosyal Medya Kullanımı I  3 0 3 0
YMB301  Örgütsel Davranış I  3 0 3 0
YMB305  Sosyal Medya Yazarlığı  3 0 3 0
YMB307  Görsel Tasarım I  3 0 3 0
YMB309  Web ve Mobil Uygulama Yazılımları I  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB308  Görsel Tasarım II  3 0 3 0
YMB302  Örgütsel Davranış II  3 0 3 0
YMB310  Web ve Mobil Uygulama Yazılımları II  3 0 3 0
YMB304  Arama Motorları ve Reklam  3 0 3 0
YMB312  E-market  3 0 3 0
STAJ II  Staj II  3 0 3 0
Toplam 18 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB401  Yeni Medya ve Yeni Girişim Fikirleri  3 0 3 0
YMB403  Bitirme Projesi I  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 1  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 2  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 3  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
YMB406  Siber Kültür  3 0 3 0
YMB408  İletişim Etiği  3 0 3 0
YMB410  Sosyal Medya Yöneticiliği  3 0 3 0
YMB404  Bitirme Projesi II  3 0 3 0
SEÇMELİ  Seçmeli Ders 4  3 0 3 0
Toplam 15 0