MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Bölümümüz dört yıllık programıyla Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans derecesi sunmaktadır.  Lisans programımız, öğrencilerimize kendi dallarındaki tüm temel bilgileri sağlamakla birlikte, mesleklerini en iyi derecede yapabilmeleri için disiplinler arası eğitsel temelleri de içermektedir. Eğitim programımız, mezunlarımızın uzmanlaşmasına ve yüksek lisans düzeyinde yaratıcı araştırmalarda görev almasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Bilgisayar kullanımı ve bilgisayar temelli tekniklerin uygulanması konularında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken tüm imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlar çerçevesinde, en yeni ekipmanlarla oluşturulmuş yüksek hızlı bilgisayarlarla donatılmış bilgisayar laboratuvarları ve sayısal sistem tasarımlarında kullanılan mantık tasarım laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde ilgi duyulan araştırma konuları arasında, konuşma işleme, yapay sinir ağları, sayısal sinyal işleme, güvenlik sistemleri, yapay zeka, paralel mimari ve veritabanı sistemleri bulunmaktadır.

 

Temel derslerimiz, tüm bilgisayar mühendisliği alanlarında, en temel bilgilerin verilmesi hedeflenerek oluşturulmuştur. Tüm dersler sekiz döneme bölünerek aynı sure zarfında mezuniyet projeleri ve yaz stajı da programa dahil edilmiştir.

 

Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 132 kredi içeren kırk adet dersi almaları gerekmektedir. Programın tamamlanabilmesi için ayrıca öğrencilerimizin kredi içermeyen Türkçe ve ulusal tarih derslerini tatminkar düzeyde geçmeleri gerekir. İlk iki yılda öğrencilerimiz mühendislik dalları için ortak olan matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimleri ile ilgili dersler alırlar. Kalan iki yılda, işletim sistemleri, dosya organizasyonu, veritabanı sistemleri ve programlama dilleri gibi temel derslerin yanında teknik ve serbest seçmeli dersler de alırlar. Tüm temel derslerin laboratuvar oturumları bulunmaktadır.

 

Programımız, Mühendislik alanında önemli bir Avrupa akreditasyon kuruluşu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir.

 

1. Matematik, Fen ve Mühendislik dallarındaki öğrenimlerini kullanabilme yeteneği
2. Deneylerin modelini tasarlayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri. Bunun yanı sıra da deney sonuçlarında çıkan cevapların analizini yapıp, verileri yorumlayabilmeleri.
3. Profesyonel sorumluluk sergileyerek , etik kurallarına uygun bir şekilde farklı kültürlerden oluşan bir takım içerisinde çalışabilmeleri gerekmektedir
4. Bir sistemin tasarımında ve bir problemin çözümünde sistem çözümleme düşüncelerini kullanabilme
5. Ömür boyu öğrenmeye devam ederek, çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
6. Öğrenilen tekniklerle, kazanılan beceriklikleri ve modern mühendislik araçlarını pratik olarak kullanabilmeleri gerekmektedir
7. Hem yazılı, hem de sözlü olarak bulunan bulgular? ve fikirlerini belli edebilmeleri gerekir
8. Gerçek hayatda yaşanan zorluklar karşısında sistemleri tasarlama ve bütünleme yeteneklerini kullanabilmeleri gerekmektedir
9. İyi bir şekilde, etik kurallarına uygun olarak profesyonellik çerçevesinde Mühendislik problerine etkin bir çözüm bulabilmeleri gerekmektedir
10. Yazılım tasarımı, veritabanı tasarımı, veri işleme ve yapay zeka konularındaki temel kavramları, yazılım kullanarak çözüm üretirken, modelleme, tasarım, uygumalama, test etme ve çözümün dağıtımı safhalarına uygulayabilmeleri gerekmektedir.
11. Gömülü sistemler, mikroişlemciler, bilgisayar ağları, dağıtık sislemler ve veri iletişimi ilkelerini, donanım sistemleri analizi ve tasarımında uygulayabilmeleri gerekmektedir.

Module Code Module Name Computer Engineering Program Learning Outcomes
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CH101 General Chemistry H H L M H M M M M    
EE400 Summer Training                      
ENG101 Introduction  to Computers M L L L   M L L L    
ENG102  Computer Programming I M H L M L M L L M    
ENG103 Computer Aided Design L   L H   M L M      
ENG106 Fundamentals of  Ind. Engineering M L L H L M M M L    
ENG201 Fund. of  Electrical Engineering H   H L M    
ENG202  Physical Electronics H  H    
ENG203  Computer Programming II M   L H M    
ENG204  Intro. to Modelling  and Optimisation H    
ENG205  Logic Circuit Design H    
ENG206   Digital Systems H    
ENG304  Engineering Economy H L    
MT104  Linear Algebra H    
MT111  Calculus  I    
MT112  Calculus II H     L       L    
MT206  Differential Equations H     L M       L    
MT207  Probability Theory H M    
MT211  Calculus III H      
MT212  Engineering Mathematics H    
MT308  Numerical Analysis H    
NH001  National History I              M        
NH002  National History II             M        
PS111  General Physics I H    
PS112  General Physics II H    
TURK001  Turkish I     L       H        
TURK002  Turkish II     L       H        
CEN301  Microprocessors  M   L M L
CEN302  Structured Prog. Languages  M
CEN303  Data Structures & Algorithms M
CEN304  File Organization & Access Methods M
CEN305  Object Oriented Programming M
CEN306   Database Systems
CEN307  Operating Systems H
CEN401  Graduation Project I M
CEN402  Graduation Project II M
CEN403  Software Design M
TELXXX  Departmental  Elective 1 – CEN407 H
TELXXX  Departmental Elective 2 – CEN479 M
TELXXX  Departmental  Elective 3 – CEN468 L   L
TELXXX  Departmental Elective  4 – CEN490 H
TELXXX  Departmental Elective 5 – CEN480 L
TELXXX  Departmental Elective 6 – CEN457 H
TELXXX   Departmental Elective 6 – CEN477 H
TELXXX  Departmental Elective 7 – CEN410 H
TELXXX  Departmental Elective 8 – CEN420 H
TELXXX   Departmental Elective 9 – CEN455 L L
TELXXX  Departmental Elective 10 – CEN415 L    
TELXXX Departmental Elective 11 – CEN450  H   L   H
TELXXX  Departmental Elective 12 – CEN446 M H H

 L: Low, M: Medium, H: High            Note: 1-2: L,      3: M,       4-5: H

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, ilk mertebe diploması (240 AKTS).

Bilgisayar Mühendisliği programının başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans derecesi sahibi olur.

Bilgisayar mühendisleri geniş donanım, yazılım tasarımı ve bilgisayar programlama bilgilerini kullanarak bilgisayar platform ve uygulamalarını daha etkin ve verimli hale getirirler.

 

Kariyer düzeyinde iki ana dalda çalışabilirler, bunlar donanım ve yazılım mühendisliğidir. Donanım mühendisleri bilgi ve becerilerini bilgisayar sistemleri ve bileşenleri, işlemci tasarımı, devre kartları ve diğer gömülü donanım/yazılımlarda yoğunlaştırırlar. Yazılım tarafında ise, bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar vb. üzerinde çalışan program üretim, test ve hata arındırma görevlerini üstlenirler.

 

Bilgisayar üreten veya bilgisayar tabanlı sistemlerle çalışan çeşitli işyerlerinde istihdam olanağı mevcuttur. Örneklemek gerekirse, telekomünikasyon, otomotiv, uzay araçları, kablosuz ağlar, işletim sistemleri, hava araçları tasarımı, bilgi işlem bölümleri, araştırma-geliştirme merkezleri, sağlık, tıp ve daha birçok alanda iş imkanı bulabilirler. Bilgisayar mühendisleri, donanım bilgilerinin vermiş olduğu avantajı kullanarak tüm sisteme hakim olabilme becerilerinden dolayı programcı olarak da şirketler tarafından aranan elemanlar arasındadır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin  programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin ;

 

1. Elde edilen  mühendislik bilgilerini, mühendislik alanındaki kariyerlerinde ve/veya akademik kariyerlerinde uygulayarak,problemleri tesbit edip  kritik değerlendirme becerilerini kullanarak çözebilmeleri gerekmektedir.

 

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

 

3. Mühendisliğin temel ilkelerini mühendislik sistemlerinin planlamasında, tasarlamasında ve uygulamasında kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

4. Gelişmekte  olan teknik zorluklar üzerinde kişisel gelişimi sağlayabilmeleri ve gelişen teknikler üzerine haberdar kalmaları gerekmektedir

Mühendislik Fakültesi, mühendislik eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Mühendislik fakültesinde derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm kurslar için zorunludur. Verilen kursa ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teory bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması farzdır. Bu nedenden dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

 

Bilim ağırlıklı derslerin problem çözme kısımları, teory kısımlarıyla bütünleşmektedir. Laboratuar uygulamaları birçok şekilde yapılabilir. Öğrenciler bir eğitmenin veya öğretim görevlisinin gözetimi altında deneylerini gerçekleştirebilirler.Bilgisayarlar üzerinde olan uygulamalar ise çoğunlukla bilgisayar programlama derslerinde kullanılmaktadır.Benzetimler öğrencilerin fiziksel farkındalıklarından önce tasarlama kabiliyetlerini ölçmek için kullanılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen derslerde bilgisayar uygulamalı deneyler yapılmaktadır . Öğrenciler bu uygulamalarda kendi tasarımlarını yapıp fiziksel cihazlar üzerinde çıkan sonuçları kendileri gözlemlemektedir. Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet projeleri, öğrencilerin herhangi bir spesifik problemin çözümü için öğrendikleri teknik bilgileri, araç ve gereçleri kullanmalarını teşvik ettiği için yararlı bir önem taşımaktadır.

 

Mezuniyet projelerini tamamlayan öğrencilerin, dönem sonunda bir rapor hazırlayıp, sunumlarını dinleyiciler huzurunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2007 tarihinden itibaren kurs destek sistemi olarak, uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem web üzerinden elearning. Gau.edu.tr adresinden erişilmektedir.Bu sistem, eğitim ve öğretime farklı olanaklar sunmaktadır. Kurs hakkında yapılan duyurular ve elektronik malzemelerin öğrencilerle paylaşılması bu sistemin kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda da öğrencilerin geleneksel sınıf uygulamalarına göre daha aktif bir şekilde kurs hakkındaki belirli konular üzerinde eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir tartışma platformunda kendilerini göstermelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu sistemin sağladığı bazı temel özellikler;
-Verilen ödevlerin teslim edilmesi
-Tartışma platformunun kurulması
-Dosya paylaşımları
-Derecelendirme
-Sistem üzerinden anlık mesajlaşma
-Çevrimiçi takvim
-Çevrimiçi haberler ve duyurular
-Çevirimiçi test
-Hızlı bilgi erişimi

 

Bu sistem ayrıca kağıt israfının azalmasını ve her bir öğrencinin eşitliğini ,şeffaflığını sağlamaktadır.Bu sistem birçok diğer sosyal ağ servisleri gibi kursa kayıtlı olan tüm öğrenci ve eğitmenlerin gelen mesajları görebilmesini sağlar. Bu nedenle sınıf dışında öğrencilerle iletişime geçmek ve bir aktivite planlamak için kullanılan çağdaş bir eğitim yoludur. Mühendislik fakültesinde sistemin kullanım şekli verilen kursa ve eğitmene göre değişmektedir. Git gide bu sistemin kullanımı tüm eğitmenlerimiz tarafından teşvik edildiği için artmakta ve yararları büyümektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri, laboratuvar çalışmalarını, hazırlaması gereken raporları ve uygulamalı vazifelerini tatminkar düzeyde tamamlamış, bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir.

 

Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.

Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CEN410  Computer Networks  3 0 3 6 İndir
CEN415  Data Communications  3 0 3 0 İndir
CEN420  Automata Theory & Formal Languages  3 0 3 0 İndir
CEN440  Computer Hardware & Applications  3 0 3 0 İndir
CEN450  Computer Architecture  3 0 3 0 İndir
CEN455  Parallel Computing  3 0 3 0 İndir
CEN421  Computer Graphics I  3 0 3 0
CEN428  Introduction to Neural Networks  3 0 3 0
CEN430  System Analysis & Design  3 0 3 0
CEN432  Data Security and Protection  3 0 3 0
CEN446  Introduction to Information Retrieval  3 0 3 0 İndir
CEN407  Introduction to Web Design  3 0 3 0
CEN470  Artificial Intelligence  3 0 3 0
CEN480  Management Information Systems  3 0 3 0 İndir
CEN490  Distributed Systems  3 0 3 0 İndir
CEN457  Analysis of Algorithms  3 0 3 6 İndir
CEN465  Image Processing  3 0 3 0
CEN472  Machine Learning  3 0 3 0
CEN477  Java Programming  3 0 3 0 İndir
CEN479  Introduction to Cryptography  3 0 3 0 İndir
Toplam 60 12
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT111  Calculus I  3 2 4 7 İndir
ENG103  Computer Aided Design  2 2 3 5 İndir
PS111  General Physics I  2 2 3 6 İndir
CH101  General Chemistry  3 0 3 6 İndir
ENG101  Introduction to Computers  3 0 3 5 İndir
TURK001  Turkish I  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT112  Calculus II  3 2 4 7 İndir
PS112  General Physics II  2 2 3 6 İndir
ENG102  Computer Programming I  2 2 3 6 İndir
MT104  Linear Algebra  3 0 3 5 İndir
ENG106  Fundamentals of Industrial Engineering  3 0 3 5 İndir
TURK002  Turkish II  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT211  Calculus III  3 2 4 7 İndir
MT207  Probability Theory  3 0 3 5 İndir
ENG201  Fund. of Electrical Engineering  2 2 3 6 İndir
ENG203  Computer Programming II  3 2 4 6 İndir
ENG205  Logic Circuit Design  3 2 4 6 İndir
Toplam 18 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT212  Engineering Mathematics  3 0 3 6 İndir
MT206  Differential Equations  4 0 4 7 İndir
ENG202  Physical Electronics  2 2 3 6 İndir
ENG204  Intro. to Modelling and Optimisation  3 0 3 5 İndir
ENG206  Digital Systems  3 2 4 6 İndir
Toplam 17 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CEN307  Operating Systems  3 2 4 7 İndir
ELXXX  Free Elective  3 0 3 4
CEN301  Microprocessors  3 2 4 7 İndir
CEN303  Data Structures & Algorithms  3 2 4 6 İndir
CEN305  Object Oriented Programming  2 2 3 6 İndir
Toplam 18 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CEN302  Structured Prog. Languages  3 2 4 6 İndir
CEN304  File Organization & Access Methods  2 2 3 6 İndir
CEN306  Database Systems  3 2 4 7 İndir
ENG304  Engineering Economy  3 0 3 5 İndir
MT308  Numerical Analysis  3 0 3 5 İndir
Toplam 17 29
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CEN401  Graduation Project I  2 2 3 6 İndir
CEN403  Software Design  2 2 3 6 İndir
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
NH001  National History I  1 0 0 1 İndir
EE400  Summer Training  0 0 0 2
ELXXX  Elective  3 0 3 4
Toplam 15 31
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CEN402  Graduation Project II  2 2 3 6 İndir
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
ELXXX  Free Elective  3 0 3 4
NH002  National History II  1 0 0 6 İndir
Toplam 15 34