MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

Amerikan Endüstri Mühendisliği Enstitüsü tanımına göre: “Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, araç-gereç ve enerjiden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulmasıyla ilgilidir. Bu sistemlerden elde edilecek sonuçların tahmin edilmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi için matematik, fen ve sosyal bilimlerdeki bilgi ve yeteneklerin, mühendislik analizi ve tasarımı metotlarıyla birlikte kullanılması gerekmektedir.”

 

Endüstri mühendisliğinin temel amacı etkinliği ve verimliliği arttırmaktır.Bölümümüz; teknoloji, mühendislik, yönetim,liderlik ve yabancı dil alanlarında donanımlı, kendine güveni tam, disiplinler arası  geniş bir alanda çalışma yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

1     Matematik , Fen ve Mühendislik dallarındaki öğrenimlerini kullanabilme yeteneklerinin olması gerekmektedir.

2     Deneylerin modelini tasarlayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra da deney sonuçlarında çıkan cevapların analizini yapıp, verileri yorumlayabilmeleri gerekmektedir.

3     Profesyönel sorumluluk sergileyerek , etik kurallarına uygun bir şekilde  farklı kültürlerden oluşan bir takım içerisinde çalışabilmeleri gerekmektedir.

4     Bir sistemin tasarımında ve bir problemin çözümünde sistem çözümleme düşüncelerini kullanabilmeleri gerekmektedir.

5     Ömür boyu öğrenmeye devam ederek, çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

6     Öğrenilen tekniklerle, kazanılan beceriklikleri ve modern mühendislik araçlarını pratik olarak kullanabilmeleri gerekmektedir

7     Hem yazılı, hem de sözlü olarak bulunan bulguları ve fikirlerini belli edebilmeleri gerekir.

8     Gerçek hayatda yaşanan zorluklar karşısında sistemleri tasarlama ve bütünleme yeteneklerini kullanabilmeleri gerekmektedir

9     İyi bir şekilde, etik kurallarına uygun olarak profesyönellik çerçevesinde  Mühendislik problerine etkin bir çözüm bulabilmeleri gerekmektedir.

10     Modern çalışma yöntemlerinin, ergonominin, üretimde  kullanılan sistemlerin  tasarlanmasını ve yönetimini yapabilmeleri gerekmektedir.

11     Üretim planlamasını, kaliteli planlama ve kontrolünü, proje planlama tekniklerini kullanarak sistemin işleyişini daha iyi bir şekilde planlayıp, performansını artırabilmeleri gerekmektedir.

Module Code Module Name Industrial Engineering Program Learning Outcomes
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
CH101 General Chemistry H H L M H M M M M    
EE400 Summer Training                      
ENG101 Introduction  to Computers M L L L   M L L L    
ENG102  Computer Programming I M H L M L M L L M    
ENG103 Computer Aided Design L   L H   M L M      
ENG106 Fundamentals of  Ind. Engineering M L L H L M M M L    
ENG201 Fund. of  Electrical Engineering H   H L M    
ENG202  Physical Electronics H  H    
ENG203  Computer Programming II M   L H M    
ENG204  Intro. to Modelling  and Optimisation H    
ENG205  Logic Circuit Design H    
ENG206   Digital Systems H    
ENG304  Engineering Economy H L    
MT104  Linear Algebra H    
MT111  Calculus  I    
MT112  Calculus II H     L       L    
MT206  Differential Equations H     L M       L    
MT207  Probability Theory H M    
MT211  Calculus III H      
MT212  Engineering Mathematics H    
MT308  Numerical Analysis H    
NH001  National History I              M        
NH002  National History II             M        
PS111  General Physics I H    
PS112  General Physics II H    
TURK001  Turkish I     L       H        
TURK002  Turkish II     L       H        
ACCT101  Introduction  to Accounting M L L M M M    
ECON201  Introduction to Economics I M M M M H    
ECON202  Introduction to Economics II M H H    
IE303  Fundamentals of Work Study M H
IE307  Operations Research I H L M H H
IE308  Operations Research II H L H M H H
IE311  Engineering Statistics H M M M M M
IE312  Production Systems L M H M M H H L H H H
IE314   Manufacturing  Technology H
IE401  Industrial  Engineering  Project M
IE402  Graduation Project M H M H H
IE405  Production Planning  & Control H
IE407  Quality  Planning &  Control H
IE412  Production  Information System Mgmt L L H H H H
TELXXX  Departmental Elective  1 – IE418 M M M H M
TELXXX  Departmental Elective 1 – IE417 L H H H M H
ELXXX  Departmental Elective 2 – IE474 L H H M
ELXXX   Departmental Elective 3 – IE432 H L M L H
TELXXX  Departmental Elective 4 – IE410 H H H L M H H H
TELXXX  Departmental Elective 5 – IE488 H H H H M M
TELXXX   Departmental Elective 6 – IE445 M M H M H H M
ELXXX University Elective – ENG411 H M H M H M H M H    

 L: Low, M: Medium, H: High            Note: 1-2: L,      3: M,       4-5: H

Endüstri Mühendislerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler oldukça fazladır. Mezunlarımız, hizmet ve üretim sektöründe; üretim, denetim, pazarlama, insan kaynakları, kalite kontrol gibi alanlarda çok sayıda ve geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahiptirler. Endüstri Mühendislerinin çalıştığı sektörler arasında; Kamu Sektörü,Otomotiv Sektörü, Hızlı Tüketim Malları Sektörü, Bankacılık Sektörü,Yazılım ve Bilişim Sektörü, Danışmanlık Sektörü, Sağlık Sektörü, Turizm Sektörü, bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, ilk mertebe diploması (240 AKTS).

Endüstri Mühendisliği programının başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Endüstri Mühendisliği dalında lisans derecesi sahibi olur.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin  programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin ;

 

1. Elde edilen  mühendislik bilgilerini, mühendislik alanındaki kariyerlerinde ve/veya akademik kariyerlerinde uygulayarak,problemleri tesbit edip  kritik değerlendirme becerilerini kullanarak çözebilmeleri gerekmektedir.

 

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

 

3. Mühendisliğin temel ilkelerini mühendislik sistemlerinin planlamasında, tasarlamasında ve uygulamasında kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

4. Gelişmekte  olan teknik zorluklar üzerinde kişisel gelişimi sağlayabilmeleri ve gelişen teknikler üzerine haberdar kalmaları gerekmektedir

Mühendislik Fakültesi, mühendislik eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Mühendislik fakültesinde derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm kurslar için zorunludur. Verilen kursa ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teory bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması farzdır. Bu nedenden dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

 

Bilim ağırlıklı derslerin problem çözme kısımları, teory kısımlarıyla bütünleşmektedir. Laboratuar uygulamaları birçok şekilde yapılabilir. Öğrenciler bir eğitmenin veya öğretim görevlisinin gözetimi altında deneylerini gerçekleştirebilirler.Bilgisayarlar üzerinde olan uygulamalar ise çoğunlukla bilgisayar programlama derslerinde kullanılmaktadır.Benzetimler öğrencilerin fiziksel farkındalıklarından önce tasarlama kabiliyetlerini ölçmek için kullanılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen derslerde bilgisayar uygulamalı deneyler yapılmaktadır . Öğrenciler bu uygulamalarda kendi tasarımlarını yapıp fiziksel cihazlar üzerinde çıkan sonuçları kendileri gözlemlemektedir. Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet projeleri, öğrencilerin herhangi bir spesifik problemin çözümü için öğrendikleri teknik bilgileri, araç ve gereçleri kullanmalarını teşvik ettiği için yararlı bir önem taşımaktadır.

 

Mezuniyet projelerini tamamlayan öğrencilerin, dönem sonunda bir rapor hazırlayıp, sunumlarını dinleyiciler huzurunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2007 tarihinden itibaren kurs destek sistemi olarak, uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem web üzerinden elearning. Gau.edu.tr adresinden erişilmektedir.Bu sistem, eğitim ve öğretime farklı olanaklar sunmaktadır. Kurs hakkında yapılan duyurular ve elektronik malzemelerin öğrencilerle paylaşılması bu sistemin kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda da öğrencilerin geleneksel sınıf uygulamalarına göre daha aktif bir şekilde kurs hakkındaki belirli konular üzerinde eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir tartışma platformunda kendilerini göstermelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu sistemin sağladığı bazı temel özellikler;
-Verilen ödevlerin teslim edilmesi
-Tartışma platformunun kurulması
-Dosya paylaşımları
-Derecelendirme
-Sistem üzerinden anlık mesajlaşma
-Çevrimiçi takvim
-Çevrimiçi haberler ve duyurular
-Çevirimiçi test
-Hızlı bilgi erişimi

 

Bu sistem ayrıca kağıt israfının azalmasını ve her bir öğrencinin eşitliğini ,şeffaflığını sağlamaktadır.Bu sistem birçok diğer sosyal ağ servisleri gibi kursa kayıtlı olan tüm öğrenci ve eğitmenlerin gelen mesajları görebilmesini sağlar. Bu nedenle sınıf dışında öğrencilerle iletişime geçmek ve bir aktivite planlamak için kullanılan çağdaş bir eğitim yoludur. Mühendislik fakültesinde sistemin kullanım şekli verilen kursa ve eğitmene göre değişmektedir. Git gide bu sistemin kullanımı tüm eğitmenlerimiz tarafından teşvik edildiği için artmakta ve yararları büyümektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri, laboratuvar çalışmalarını, hazırlaması gereken raporları ve uygulamalı vazifelerini tatminkar düzeyde tamamlamış, bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir.

 

Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.

Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IE415  Productivity Management  3 0 3 0
IE416  Investment Analysis  3 0 3 0
IE420  Systems Analysis & Design  3 0 3 0
IE421  Industrial Applications of Material Processing  3 0 3 0
IE430  Management Information Systems  3 0 3 0
IE440  Human Resource Mgmt.  3 0 3 0
IE445  Supply Chain Mgmt.  3 0 3 0
IE447  An Industrial Approach to Alternative Energy Sources  3 0 3 0
IE450  Engineering Investment Decisions  3 0 3 0
IE456  Industrial Safety and Technological Applications  3 0 3 0
IE460  Quality Control Systems (ISO Series)  3 0 3 0
IE470  Management for Engineers  3 0 3 0
CEN470  Artificial Intelligence  3 0 3 0
MT401  Selected Topics in Math  3 0 3 0
IE413  Facilities Design & Planning  3 0 3 0
Toplam 45 0
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT111  Calculus I  3 2 4 7 İndir
ENG103  Computer Aided Design  2 2 3 5 İndir
PS111  General Physics I  2 2 3 6 İndir
CH101  General Chemistry  3 0 3 6 İndir
ENG101  Introduction to Computers  3 0 3 5 İndir
TURK001  Turkish I  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT112  Calculus II  3 2 4 7 İndir
PS112  General Physics II  2 2 3 6 İndir
ENG102  Computer Programming I  2 2 3 6 İndir
MT104  Linear Algebra  3 0 3 5 İndir
ENG106  Fundamentals of Industrial Engineering  3 0 3 5 İndir
TURK002  Turkish II  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT211  Calculus III  3 2 4 7 İndir
MT207  Probability Theory  3 0 3 5 İndir
ENG201  Fund. of Electrical Engineering  2 2 3 6 İndir
ENG203  Computer Programming II  3 2 4 6 İndir
ECON201  Introduction to Economics I  3 0 3 6 İndir
Toplam 17 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT212  Engineering Mathematics  3 0 3 6 İndir
MT206  Differential Equations  4 0 4 7 İndir
ENG202  Physical Electronics  2 2 3 6 İndir
ENG204  Intro. to Modelling and Optimisation  3 0 3 5 İndir
ECON202  Introduction to Economics II  3 0 3 6 İndir
Toplam 16 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IE303  Fundamentals of Work Study  3 0 3 7 İndir
IE307  Operations Research I  3 0 3 7 İndir
IE311  Engineering Statistics  3 0 3 7 İndir
ACCT101  Introduction to Accounting  3 0 3 5 İndir
ELXXX  Free Elective  3 0 3 4
Toplam 15 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENG304  Engineering Economy  3 0 3 5 İndir
IE308  Operations Research II  3 0 3 7 İndir
IE312  Production Systems  3 0 3 6 İndir
IE314  Manufacturing Technology  3 0 3 6 İndir
MT308  Numerical Analysis  3 0 3 5 İndir
Toplam 15 29
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IE401  Industrial Engineering Project  2 2 3 6 İndir
IE405  Production Planning & Control  3 0 3 6 İndir
IE407  Quality Planning & Control  3 0 3 7 İndir
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
NH001  National History I  1 0 0 1 İndir
EE400  Summer Training  0 0 0 2
Toplam 15 34
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
IE402  Graduation Project  2 2 3 6 İndir
IE412  Production Information System Mgmt.  3 0 3 6 İndir
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
NH002  National History II  3 0 3 6 İndir
Toplam 18 36