MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KURALLAR VE YÖNETMELİKLER

KURALLAR VE YÖNETMELİKLER

Yükseköğretim Yasası ve İlgili Yasalar

KKTC Yükseköğretim Yasası
TC Yükseköğretim Yasası
Stajla İlgili TC SGK Yasası
Denklik için YÖK Başvurusunu Kaldıran Yasa

Üniversite Kuralları ve Yönetmelikleri

Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü
Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği
Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim Yönetmeliği 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Öğrenci Yurtları Konaklama ve Kullanma Yönergesi
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Çalışanları Disiplin Yönetmeliği
Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliği
Çift Ana Dal Programı Yönetmeliği
Yan Dal Programı Yönetmeliği
Akademik Atama ve Yükseltilme Yönetmeliği
Personel El Kitabı

Fakülte Kuralları ve Yönetmelikleri

Yaz Stajı
Mezuniyet Projesi Kuralları 
Mezuniyet Projesi Raporu Yazma Kuralları
Capstone Projesi için Gerkeenler

Formlar

Ders Ekleme-Bırakma Formu
Dersten Çekilme Formu
Diploma Başvuru Formu
Kayıt Dondurma Formu
Kayıt Silme Formu
Not Değişikliği Formu
Grup Değişiklik Formu
Bölüm Değişiklik Formu
Ders Transfer Formu
Akademik Burs Başvuru Formu
Telafi Sınavı (Mid-Term Makup) Başvuru Formu
Resmi Transkript Talep Formu
Tamamlanmamış Ders Telafi Sınavı (Incomplete Makeup) Başvuru Formu
Mezuniyet Telafi Sınavı (Graduation Makeup) Başvuru Formu
Diploma Töreni Katılım Formu
Yurt Kayıt Formu
Staj Dosyası (Log Book)
Öğrenci Dilekçe Formu