HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (Önlisans)

 


Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS109 HAVACILIK HUKUKU 2 0 2 3 İndir Bu ders uluslararası hava hukukunun temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler, endüstrinin düzenlenmesinde yer alan başlıca kuruluşların rol ve işlevlerini inceleyerek uluslararası hava hukuku rejimlerinin yasal ve kurumsal çerçevesi hakkında fikir sahibi olacaklardır. Hava hukukundaki gelişmelerin ve hukuki sorunların havacılık endüstrisini nasıl doğrudan etkilediğini öğrenmek ve ortak hava hukuku sorunlarına yönelik potansiyel çözümleri keşfetmek kursu özetleyecektir.
CACS110 DÜNYA KÜLTÜRLERİ VE DESTİNASYONLARI 2 0 2 3 İndir AMAÇ DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ VE DÖKÜMLERİNİ TANITMAK VE DÜNYA KITALARININ İSİMLERİNİ VE ÜLKE DAĞILIMLARINI BENİMSEMEKTİR
CACS111 Organizasyon ve Görevler 2 0 2 3 İndir Ekonomide pazarlama stratejisinin genel bakışı ile Havacılıkta pazarlama özelinde sektörler arasındaki farklılık ve benzerliğin öğrenilmesi sağlanacak ve stratejiler daha hızlı gösterilecektir.
CACS112 HAVACILIKTA PAZARLAMA 2 0 2 3 İndir Bu ders havacılık endüstrisindeki organizasyon yapısı ve görevlerin derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Düzenleyici kurumlar, havayolu operasyonları, havaalanı yönetimi, hava trafik kontrolü, güvenlik protokolleri ve farklı havacılık profesyonellerinin rolleri dahil olmak üzere çeşitli hususları kapsar.
CACS215 KİŞİSEL BAKIM 2 0 2 3 İndir Kişisel bakım ve bakım, temizliği, sağlığı ve genel olarak bakımlı bir görünümü korumayı amaçlayan çeşitli uygulama ve rutinleri içerir. Buna banyo yapma, cilt bakımı, saç bakımı, diş hijyeni ve vücudun belirli bölümlerinin bakımı gibi aktiviteler dahildir.
CACS216 kABİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 0 2 3 İndir Kalite yönetim sistemi - KYS, bir kuruluşun ana iş alanında üretim, geliştirme ve hizmet planlaması ve yürütülmesi için gerekli olan bir dizi politika, süreç ve prosedürdür.
CACS217 Güvenlik yönetim sistemi 2 0 2 3 İndir Bu kurs ticari havacılık güvenliğine yönelik eksiksiz ve tamamen güncellenmiş bir kılavuzdur. Genel ve uluslararası hava trafiği ve düzenleyici kurumlardaki en son prosedürleri ve standartları sunan bu kapsamlı şekilde revize edilmiş kaynak, insan faktörlerinden kaza araştırmalarına kadar tüm ticari havacılık emniyet sistemini kapsar.
Toplam 14 21
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS101 Havacılığa Giriş 3 0 3 3 İndir Kurs, havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşılaştığı temel gelişmeler ve zorluklarla birlikte havacılık ve tarihi hakkında genel bir bakış sunar. Uçuş prensipleri hakkında bazı temel bilgiler de tartışılacaktır.
CACS103 Havacılıkta İletişim I 2 0 2 4 İndir Bu ders; iletişim kavramı ve tanımı, iletişimdeki süreç ve iletişim sürecindeki unsurlar (kaynak, diyalog, kanal, alıcı, kodlama, kod erişimi, korelasyon çerçevesi, yansıma, gürültü sınırlayıcı, yankı seçici algısı),
CACS 105 Genel Uçak Bilgisi 3 0 3 4 İndir Bu ders, uçaklar için kaldırma ve sürükleme, yüksek hızlı denizaltı aerodinamiği ve maksimum kalkış ağırlığına (MTOW) sahip turbojet ve turboprop uçaklara özel önem veren uçakların performansı hakkında temel bilgileri sunar.
CACS107 Havacılık Terminolojisi 2 0 2 4 İndir Havacılık endüstrisinde kullanılan tüm temel tanımları, kısaltmaları ve kısaltmaları, bunların kullanımlarını ve uygulamalarını kapsar.
CACS110 Seçmeli1 Dünya Kültürleri Ve Destinasyonları (Zorunlu seçmeli I) 2 0 2 3 İndir Dünya Kültürleri ve Destinasyonları" kursu, dünyadaki çeşitli kültürlerin ve önemli destinasyonların kapsamlı bir araştırmasını sunar. Küresel seyahat, kültürel çalışmalar ve uluslararası ilişkilerle ilgilenen öğrenciler için tasarlanmıştır,
COMP103 Bilgisayar Uygulamaları 2 1 3 3
EGL101 Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 0 3 4
NH001 Ulusal Tarih 0 0 0 2
TFL101 Yabancı Dil Olarak Türkçe I (ana dili turkce olmayan ogrencler) 0 0 0 4
Toplam 18 31
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS102 Normal Güvenlik Uygulamaları 2 0 2 3 İndir Bu kurs, kabindeki güvenlik düzenlemelerinin temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler uçağa biniş, kalkış ve iniş kabini hazırlama konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
CACS104 HAVACILIKTA İLETİŞİM II 2 0 2 4 CACS103 İndir Bu dersin amacı sözsüz iletişimin temel teorilerini, araştırmalarını ve uygulamalarını tanımlamak, etkili iletişim yöntemlerini analiz etmek ve sözlü iletişimi etkili iletişim sürecinde uygulamaktır.
CACS106 HAVALİMANI&UÇUŞ GÜVENLİĞİ 3 0 3 3 İndir Bu derste havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramlar, güvenlik kavramı, terörizm ve tarihsel arka plan, uçaklarda güvenlik tehditleri, havaalanı ve uçuş emniyeti kavramı, davranış analizi, yolcu profilleri, önlemler, tehdit seviyeleri, uluslararası düzenlemeler ve kokpit güvenliği anlatılacaktır.
CACS108 TEHLİKELİ MADDELER 3 0 2 3 İndir Bu ders, personelin eğitilerek ve tehlikeli madde elleçleyen yolculara doğru kuralları uygulayarak uçuş emniyetinin sağlanmasını amaçlamaktadır.
CACS109 HAVACILIK HUKUKU (ZORUNLU SEÇMELİ II) 2 0 2 3 İndir Bu ders uluslararası hava hukukunun temel yönlerinin derinlemesine bir incelemesini sağlar. Öğrenciler, endüstrinin düzenlenmesinde yer alan başlıca kuruluşların rol ve işlevlerini inceleyerek uluslararası hava hukuku rejimlerinin yasal ve kurumsal çerçevesi hakkında fikir sahibi olacaklardır. Hava hukukundaki gelişmelerin ve hukuki sorunların havacılık endüstrisini nasıl doğrudan etkilediğini öğrenmek ve ortak hava hukuku sorunlarına yönelik potansiyel çözümleri keşfetmek kursu özetleyecektir.
COMP104 Bilgisayar Uygulamaları II 3 0 3 4
EGL102 Yazma Becerilerinin Geliştirilmes 3 0 3 4
NH002 Ulusal Tarih II 0 0 2
TFL102 Yabancı Dil Olarak TürkçeII (ana dili turkce olmayan ogrencler) 0 0 0 4
STJ001 15 Takvim Günü Staj 0 0 0 1
Toplam 17 31
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS201 UÇAK İKRAMINDA HİZMET I 3 0 3 3 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram hizmetleri sorunlarına ve bunların havacılık güvenliğiyle olan ilgisine ilişkin uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS203 ETKİLİ KONUŞMA VE DİKTE 3 0 3 3 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin etkili konuşma ve dikte etme konularına ve bunların havacılık güvenliğiyle olan ilgisine ilişkin uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS205 YOLCU GÜVENLİĞİ VE MEMNUNİYETİ 2 0 2 3 İndir Bu kurs, havacılıktaki ana faaliyet grubunun karşılaştığı ana gelişmeler ve zorluklarla birlikte yolcu güvenliği ve memnuniyeti hakkında genel bir bakış sunar.
CACS207 ACİL GÜVENLİK KURALLARI I 3 0 3 3 İndir Bu dersin amacı, uçuş sırasında herhangi bir anormal durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler için uçuş emniyeti konusunda yeterli teorik ve pratik bilginin sağlanmasıdır. Kabin Ekibinin temel prensibi Uçuş Emniyetidir.
CACS209 GENEL METEOROLOJİ 2 0 2 2 İndir .Bu ders öğrencilerin Meteoroloji biliminin temel kavramlarını, Meteorolojik olayların fiziksel süreçlerini ve Havacılığın önemini öğrenmelerini sağlar. Derste işlenen konular şunlardır: Meteorolojinin tanımı, atmosferin yapısı ve özellikleri, gaz yasaları, küresel dolaşım, hava sistemleri ve havacılığa etkileri.
CACS211 HAVACILIK İNGİLİZCESİ I 2 0 2 3 İndir Ekonomide pazarlama stratejilerinin genel yönü ile Havacılıkta pazarlama özelinde sektörler arasındaki farklılık ve benzerliklerin öğrenilmesi sağlanacak ve stratejiler daha hızlı gösterilecektir.
CACS213 KABİN PERSONELİ PERFORMANS EĞİTİMİ I 2 0 2 3 İndir Uçuş perfomansında alınacak karnelerdeki standartların korunması üzerine verilen eğitimleri içermektedir.
TURK001 TÜRKÇE I 0 0 0 2
STAJ002 15 TAKVİM GÜNÜ STAJ 0 0 0 1
SEÇMELİ III SEÇMELİ III 2 0 2 3
Toplam 19 26
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
CACS202 UÇAK İKRAMINDA HİZMET I 3 0 3 3 CACS201 İndir Bu dersin amacı, öğrencilerin uçak içi ikram hizmetleri sorunlarına ve bunların havacılık güvenliğiyle olan ilgisine ilişkin uygulanabilir bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.
CACS204 TEMEL İLK YARDIM 3 0 3 5 İndir Acil durumlarda yalnızca mevcut alet ve malzemeleri kullanarak ilk yardımın uygulanmasına yönelik yeterli bilgi sağlayın ve sağlık görevlileri gelene kadar ilaçsız tedavi uygulayın, böylece daha fazla bozulmayı önleyin.
CACS206 UÇAK İÇİ EĞLENCE HİZMETLERİ 3 0 3 4 İndir Bu ders, dünyanın önde gelen havayollarının temel uçak içi eğlence konseptlerini tanıtarak, Uçak içi eğlence sistemi hakkında fikirlerini ifade edebilen öğrenciler için idealdir. Ayrıca bu sınıfta en yaygın uçak tipleri karşılaştırılarak uçak içi eğlence sistemlerinin tarihsel bağlantıları tanıtılmaktadır.
CACS208 ACİL GÜVENLİK KURALLARI II 3 0 3 4 CACS207 İndir Bu dersin amacı, uçuş sırasında herhangi bir anormal durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler için uçuş emniyeti konusunda yeterli teorik ve pratik bilginin sağlanmasıdır. Kabin Ekibinin temel prensibi Uçuş Emniyetidir.
CACS210 EKİP KAYNAK YÖNETİMİ 2 0 2 3 İndir Liderlik, insanları yönetmek, kalabalık kontrolü, takım çalışması, karakter etkileşimi, sinerji, motivasyon, onları anlama ve baş etmede bireysel farklılıklar, hata zinciri, öfkeyle başa çıkma, beden dili, stres yönetimi, sağlık, stres dahil fiziksel ve zihinsel sınırlar, iletişimde profesyonellik , iletişim ve algı farklılıkları, yorgunluk, iş yükü yönetimi, durum değerlendirmesi, risk yönetimi, konular ve karar verme konuları ele alınacaktır.
CACS212 Havacılık İngilizcesi 2 0 2 3 İndir Katılımcılara havacılık ortamında güvenli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermeleri ve ICAO Seviye profilinde belirtilen yeterlilik seviyesine ulaşmaları için gerekli İngilizce dil becerilerini sağlamak. Havacılık profesyonellerinin operasyonel kalabilmeleri için bir ICAO Seviyesine ulaşmaları ve bunu sürdürmeleri gerekmektedir.
CACS214 Havacılık İngilizcesi II 2 0 2 3 CACS213 İndir Bu derslerin amacı, ulusal ve uluslararası görgü kuralları ve nezaket bilgilerinin yanı sıra yürüme, duruş ve oturma yöntemleri hakkında da bilgi vermektir.
TURK002 TURKÇE II 0 0 2
SEÇMELİ IV SEÇMELİ IV 2 0 2 3
Toplam 20 30


Son yıllarda sivil havacılık sektörü teknoloji, altyapı ve hizmet yönetimi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetti. Bu değişiklikler kabin hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini önemli ölçüde artırdı. Sivil Havacılık Kabin Hizmetlerinin, özel becerilerle eğitilmiş kişilere mükemmel kariyer fırsatları sunan, en önemli ve hızla büyüyen sektörlerden biri olmaya devam etmesi bekleniyor.


Bölümümüzün öncelikli amacı öğrencilerimizi havacılık sektörünün gelişen taleplerine uyum sağlamaya hazırlamaktır. Programımız öğrencilere müşteri hizmetleri, uçuş içi güvenlik, acil durum prosedürleri ve mevzuata uygunluk dahil Kabin Hizmetlerinin çeşitli yönleri hakkında kapsamlı bir temel sağlar. Ek olarak program, öğrencilerin çeşitli havacılık rollerinde inisiyatif ve liderlik sergilemelerine olanak tanıyan güçlü bir etik temeli vurgulamaktadır.


Mezunlarımız için bazı potansiyel kariyer yolları şunlardır:

• Havayolu kabin ekibi

• Uçak içi hizmetlerin yönetimi

• Havaalanı yolcu hizmetleri

• Havacılık müşteri ilişkileri

• Havacılık güvenliği ve düzenleyici kurumlar


Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programını başarıyla tamamlayan ve gerekli yeterlilikleri kazanan öğrencilere Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri alanında Önlisans Diploması verilecektir.

 Kabin hizmeti profesyonelleri, uçuş içi hizmetlerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak için yolcu hizmetleri, güvenlik düzenlemeleri ve operasyonel ilkelere ilişkin kapsamlı bilgilerinden yararlanır. Sivil Havacılık Kabin Hizmetlerindeki kariyer fırsatları, havayolu kabin ekibi, uçak içi hizmetler yönetimi ve havalimanlarındaki yolcu hizmetleri rolleri dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsamaktadır. Mezunlar aşağıdaki alanlarda iş bulabilirler: • Havayolları, yolcu güvenliği ve konforundan sorumlu kabin ekibi üyeleri olarak • Check-in, uçağa biniş ve müşteri yardımını yöneten yolcu hizmetleri rollerindeki havalimanları • Kabin hizmeti uygulamaları konusunda uzman tavsiyesi sağlayan havacılık danışmanlık firmaları • Havacılık güvenliği standartlarına ve düzenlemelerine uyumu sağlayan düzenleyici kurumlar

 Aşağıdaki program eğitim hedefleri, mezunlarımızın mezuniyet sonrası tamamlamaları beklenen kariyer ve mesleki başarıları özetlemektedir: Mezunlarımız:


1. Mesleki veya akademik kariyerlerinde başarılı olmak için eleştirel muhakeme becerilerini kullanarak, sektörle ilgili sorunları belirlemek ve çözmek için kabin hizmeti bilgilerini uygulayabilirler.


2. Çok disiplinli ve uluslararası havacılık ortamlarında profesyonel ve kişisel liderlik sergileyin.


3. Havacılık sistemlerinin işletimi ve yönetiminde kabin hizmetlerine ilişkin temel ilke ve uygulamaları uygulayabilecektir.


4. Sürekli kendini geliştirerek havacılık sektörünün gelişen zorluklarıyla ilgili bilgi sahibi olun ve bunlarla ilgilenin.


5. Havacılık endüstrisinde pratik, uygulamalı deneyim kazanmak için bir deneme eğitim oturumuna ve ardından 15 günlük zorunlu staja katılın.


Havacılık Fakültesi, geleneksel yöntemlerin yanı sıra eğitim hedeflerini desteklemek için modern kavramlara ve yenilikçi öğretim yöntemlerine değer vermektedir. Bitirme projeleri dışındaki tüm derslere düzenli devam zorunludur. Derse ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmaktadır. BT tabanlı aktiviteler de dahil olmak üzere pratik alıştırmalar, teorik anlayışı geliştirmek ve pratik becerileri geliştirmek için entegre edilerek öğrenci katılımını artırmayı amaçlamaktadır.


Geleneksel sınıf eğitimi, temel bilgilerin aktarılması için gereklidir. Bu nedenle tüm derslerde minimum %75 oranında ders devamı beklenmektedir. Problem çözme oturumları teorik eğitimle bütünleştirilir ve öğretim görevlileri veya öğretim elemanlarının gözetiminde yürütülür. Bilgisayar tabanlı simülasyonlar, senaryoların çeşitliliğini genişletmek ve gerçek dünyadaki uygulamalardan önce öğrenci yanıtlarını test etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.


Bir lisans öğrencisi, mezuniyet için gereken minimum kredi(74 kredi) saatini toplayarak gerekli tüm dersleri, raporları ve pratik ödevleri başarıyla tamamladıktan sonra mezun olmaya hak kazanır. Ayrıca 2.00 veya üzeri kümülatif genel not ortalaması ve mali iyi durum da gereklidir.


Fakültelerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu mezuniyet kararı verir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan diplomalarda programın adı, mezuniyet tarihi ve alınan derece belirtilir.