Kalite Güvencesi Ofisi

 

Kalite Güvencesi Ofisi


Kalite güvencesi ofisinin başlıca sorumlulukları; Girne Amerikan Üniversitesi’nin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, çalışmaların bu hedefler doğrultusunda ilerlemesini sağlamak ve üniversitenin iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Üniversitemizde yürütülen kalite güvencesi faaliyetleri stratejik, akademik ve idari yönetim boyutlarında üniversiteye genel ve fakülteler ile bölümlere özel olmaktadır. 

Eğitim-öğretim kalitesinin güvenceye alınmasında fakülteler özelinde akreditasyon ve kalitede mükemmellik modellerinin uygulamalarına önem verilmektedir. Bu anlamda ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip fakültelerimiz ve bölümlerimiz bulunmaktadır. Hedeflerimizden bir tanesi de bu gibi akreditasyonları tüm fakütelerimize yaymaktır.

Kalite güvence sistemimiz; sürekli iyileştirme ilkesini benimsemiş, paydaş beklentileriyle ve isteklerine duyarlı, katılımcı, demokratik ve öğrenen yönetim, çalışanın eğitimi, kurumsal planlama ve gelişim için bilimsel ve teknolojik araştırma yapma, özgün ve öncü olma ilkeleri ve anlayışına dayalı mekanizmalara sahiptir. Sürekli iyileştirmeyi sağlayan planlama, plan doğrultusunda uygulama, uygulamayı izleme ve başarımı ölçme, ölçüm sonuçlarını değerlendirerek zayıflıkları giderecek veya başarıyı kalıcı kılacak uygulamaları planlama döngüsü kalite güvence sisteminin temelini oluşturmaktadır. 

Kalite iyileştirmede süreç yönetim anlayışına uygun olarak düzenli izleme faaliyetleri ile üniversitemizin geliştirilmeye açık yönleri tespit edilerek bu alanlarda iyileştirici uygulamalar planlanmakta ve hayata geçirilmektedir.