GAÜ'de Araştırma

 

Öncelikle kendi kendimize sormalıyız: Neden bilimle uğraşmalıyız? Bilimi tanımlamak gerekirse, bilim yaşadığımız ortamı, dünyayı, evreni, mikrokozmozu, makrokozmozu ya da yaşadığımız çevreyi nasıl belirliyorsak, onu anlama amacıyla yapılan faaliyetlerin hepsidir. Bilimle uğraşanlar olarak bizlerin, Antik Yunan biliminin bütün dünyayı anlama ve yorumlama amacının tamamıyla aksine ama aslında tamamen de paralel olarak, yapması gereken bu “tamami anlama” duvarının üstüne bir tuğla daha koymaktır. Günümüzde bilim, Thales, Anaksimandros hatta Aristoteles biliminin aksine herşeyi açıklamak yerine herşeyi açıklamaya çalışan dünya bilimine hizmet etmektir. Bu herşeyi açıklayabilme dönemi eskimiştir ve artık filozofların açıklamaya çalıştığı “ben kimim”, “neden varız”, “ne vardır ne yoktur”, “varoluşun neresindeyiz” gibi sorular Stephen Hawking’in “The Grand Design” adlı kitabının açılış cümlesinde belirttiği gibi, artık filozoflar değil biliminsanları hatta fizikçiler tarafından aydınlatmaya çalışılmaktadır. Artık sorulara cevap bilimdedir. Bilim ise araştırmalar vasıtasıyla bu soruları cevaplandırır.

 

Bu bağlamda bizler bilimi ya hayatımızın bir parçası haline sokmalı ya da biliminsanlarının bize sunduklarıyla yaşamalıyız. Ne yapmak gerek? Ya bekleyeceğiz ya da işleyen düzenin bir parçası olarak yaşamaya, soluk almaya devam edeceğiz. Son çare olarak ise çaba sarf edeceğiz. Dünya bilimi duvarının üstüne bir tuğla daha koymak üzere bir şeyler yapmak için... Eğer kendimizi bu işleyişte bir değişiklik yapmak isteyen bireyler olarak görüyorsak. Bilim, geleceği görmek, hesaplamak, bu hesapların doğrultusunda geleceği şekillendirmek ve bu şekillerin doğrultusunda geleceği var etmenin anahtarıdır. Bilim ve yaşam ayrıştırılamaz, yaşamdan da bilim soyutlanamaz, soyutlandırılmamalıdır.

 

Girne Amerikan Üniversitesi, adamıza öncülük yaparak akademisyenlerinin ve öğrencilerinin bilimsel araştırmalarda yer almalarına çok önem vermekte ve teşvik etmektedir. Başlıca amaçları arasında bilimsel araştırma projeleri yapmak ve yürütmek olan Araştırma Merkezlerimiz bünyesinde sürdürülebilecek araştırmalar yapmak geldiği gibi, aynı zamanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz de bağımsız araştırmalar sürdürebilmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki  TÜBİTAK 1001 programına araştırma projeleri ile ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde, öğrencilerimiz de danışman bir akademisyenin önderliğinde, yine aynı dönemlerde TÜBİTAK 2209-A ve TÜBİTAK 2209-B programlarına araştırma projeleri ile başvurabilmektedir. Eğer herhangi bir fikrimiz, planımız, gereksinimiz ve bu doğrultuda bir yolharitanız varsa, Laboratuvar Başvuru Formunu doldurarak bizlere başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiye az önce verilen linkler üzerinden ulaşılabildiği gibi, GAÜ Araştırma Koordinatörlüğü de akademisyenlerimize ve öğrencilerimize bilimle ilgili her türlü konuda yardımcı olmaktadır.

 

Kısıtlı sayıda da olsa üniversitemiz her yıl özel önem taşıyan konularda başvurulan iç destekli “Bilimsel Araştırma Projeleri’ni (BAP) desteklemektedir. Bunun için BAP Başvuru Formunu doldurmak gerekmektedir. Üniversitemizde yapılan araştırmalar ve yayınlar belli yönetmeliklere tabidir. Ayrıntılı bilgi için Araştırma Yönetmeliği ve Yayın Yönetmeliği incelenebilir. Ayrıca başvurulacak her türlü bilimsel araştırma, yayın ve etkinliklerde uyulması gereken bilim etiğini ilgilendiren konular olması durumunda linkteki ilgili Etik Kurul Başvuru Formu (insan / hayvan) doldurularak Rektörlük’e sunulmalıdır.

 

Kısacası, bilim hepimiz için vardır, hepimizin gelecekte daha mutlu yaşayacağı daha iyi bir dünyada - evrende sürebilmemiz için. Buna katkıda bulunmak istiyorsanız beraberiz...