GAÜ'nün Misyonu

 

Tarih boyunca Girne Amerikan Üniversitesi, beş ana değer üzerine odaklanarak yönlendirilmiştir; bu değerler; erişim, hız, ilişkilendirme, değer ve toplumdur.
GAÜ, kendini Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adamaktadır. Üniversitenin amacı eğitimin aynı zamanda hem ulaşılır hem de mükemmel olmasını mümkün kılmaktır. Bu amacını, üniversite çalışmalarının ve kaynaklarının istisnai bir biçimde yönetilmesi, yenilikçi erişim sistemleri, öğrenci hizmetleri ve öğrenen merkezli, başarı odaklı ve teknolojiye uyumlu ilgili programlar yoluyla gerçekleştirmektedir.

Misyonunu desteklemek için, bütün derslerin dijital formata dönüştürülmesine olanak sağlayan bir program başlatılmıştır. Ders sunumuna yönelik bu etkili format üniversitenin yüksek öğrenime erişim sağlamak olan ana değerlerinden birisinin uygulamalı bir şekilde ifade edilmesidir. Format, öğrencilerin programlarını süratli ve düzenli bir şekilde tamamlamalarına ve bu sayede diğer bir ana değer olan hızı yansıtmaya yardımcı olmaktadır.
Hızın bir diğer yönü de , her bir alanda meydana gelen gelişmelere ayak uydurmak için, öğretim programında düzenlemeler yapma yeteneğidir. Bu sayede GAÜ, yeni ihtiyaçlar ve imkanlar ortaya çıktığında yeni programları zamanında sunabilmektedir. Girne Amerikan Üniversitesi, hem güncel ve ilgili olan programları vermekte, hem de öğrencilerin değeri alabilmesi için bunları uygun koşullarda sunmaya çalışmaktadır.
Girne Amerikan Üniversitesi geliştikçe toplum duygusu olmadan başarının olamayacağı bilincine varmıştır. Bu nedenle, ana değerlere yönelik bir ortak saygı, açıklık, dürüstlük ve aidiyat ortamı yaratarak buna ulaşmaya çalışmaktadır. Üniversite, kendi üyeleri arasında böyle bir toplumu yaratmada önemli ilerlemeler kaydetmiştir ve bu yolla ulusal, yerel ve uluslararası düzeyde deneyim sağlayarak öğrencilerinin toplum içerisinde kendi rollerine yönelik saygı kazanmaları için imkanlar yaratmıştır.

GAÜ’de bizler, ulaşılmaz olana ulaşmaya, öğrenmeyi sağlamaya ve dünya çapında eğitimsel gelişimi desteklemeye çalışmaktayız.