TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

Fakültemiz

Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitim programında üstün akademik niteliklere sahip öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Amacımız Tıp bilimindeki evrensel gelişmelere endeksli, toplumun sağlık sorunlarına tam olarak cevap verebilecek bilgi ve beceriye sahip, bilimsel gelişmelere katkıda bulunulabilecek yeterlilik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir. 

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar (ders ve/veya kredi sayısı, staj, vb.:

  • Altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, toplam 360 AKTS (ECTS) kredisiyle mezun olmaya hak kazanırlar. 
  • Eğitim programı profili entegre sistem olup Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimlerinden oluşmaktadır. İlk 4 yarıyıl "Temel Tıp Bilimleri". 5 ve 6. yarıyıl "Klinik Bilimlerine Giriş" olarak tanımlanmıştır ve dersler yarıyıllıktır. 7, 8, 9 ve 10. yarıyıllar "Klinik Bilimler" olarak tanımlanmış olup dersler dönüşümlüdür. 11 ve 12. yarıyıllar "Aile Hekimliği (Staj Dönemi)" dönemi olup dersler dönüşümlüdür. 6. sınıf staj dönemi, Girne Amerikan Üniversitesi ile Mersin Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Mersin Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Akademik takvimimizde yarıyıllar 14 hafta, Klinik Bilimler 84 hafta, Aile Hekimliği ise 52 hafta sürmektedir.

TIP FAKÜLTESİ

Dekanın Hoşgeldin Mesajı

                                                                                     
KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz! Doktor olma hayaliniz daha yeni başladı ve önümüzdeki altı yıl içinde tıp ve sağlık bilimlerinde çok çeşitli şeyleri görmek için birçok harika fırsatınız olacak.


Tıbbın birçok farklı disiplininden gelen öğretim üyelerimiz ile etkileşim kurma fırsatı bulacaksınız. Klinisyenlerimize ek olarak, temel tıp bilimcilerimizden de çok şey öğreneceksiniz. Yeni deneyimler kazanmak için bu anlardan yararlanın. Sorular sorun. Yardım istemekten korkmayın. Fakültemiz, ben de dahil olmak üzere, size rehberlik etmeye ve tavsiye sunmaya hazırız. Personelimiz, özellikle Öğrenci İşleri Ofisi’ndeki kişi ve kaynaklar, tıp eğitiminiz boyunca size rehberlik etmek için buradalar. Sağlık sistemi içinde işbirliği ve ekip çalışması esastır ve artık bu önemli ekibin bir parçasısınız. Geleceğin sağlık hizmeti liderlerimiz olarak hastalarınız size güvenecek ve onları savunmanıza ihtiyaçları olacak. Hekimler olarak, il genelinde toplumlarımızın sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için özel bir sorumluluğumuz var. GAÜ'de iken diğer tıp fakültesi öğrencileri ile güçlü dostluklar kuracaksınız. Bu dostlukların uzun süreli bir etkisi olabilir. Tıp doktorluğunuzu tamamladıktan sonra, ihtisas programı eğitiminize başlamak için dünyaya açılacaksınız. Bazılarınız burada GAÜ'de kalabilir, bazılarınız başka yerlere gidebilir. Asistan veya pratisyen hekim olarak nerede olursanız olun, tıp fakültesindeyken bağlantı kurduğunuz insanlarla hala bir bağınız olacak.


Tekrar hoş geldiniz! En yeni öğrencilerimiz olarak sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz.

Tıp Fakültesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede insan ve hayvan sağlığı arasındaki ilişkiyi vurgulayan bütünsel “tek sağlık” kavramını benimser. Öğretim, araştırma, topluma hizmet ve hasta bakımında mükemmelliğe ulaşmayı hedefliyoruz.


Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU

Tıp Fakültesi Dekanı

Vizyonumuz

Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve liberal yaklaşımımızla; araştırma ve bilime dayalı modern tıp uygulamalarını benimseyerek; tıbbın diğer bilimlerle işbirliğine öncelik vererek; eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumunda lider konuma gelmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde öncü bir tıp fakültesi olmak.Misyonumuz

İnsani değerlere bağlı, yüksek bilgi ve beceriye sahip, ileri tıbbi teknolojilerini kullanabilen, bilgiye erişim yollarını bilen, güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen; meslektaşları, sağlık uzmanları ve hastalarla iyi iletişim kurabilen; Etik bilincine sahip, ekip çalışması yapabilen, yaşadığı toplumu tanıyabilen ve küresel sağlık sorunlarına duyarlı, bilimdeki gelişmeleri yakından takip eden; topluma en yüksek standartlarda, kanıta dayalı, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen; üst düzey temel, klinik ve toplum temelli araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkı sağlayacak hekimler yetiştirmektir.

Sağlıkla Gelecek Sağlıklı Gelecek

 

DEKAN'IN MESAJI

Dekanın Mesajı
Dekanın Mesajı

GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barlas AYTAÇOĞLU’ndan Hoş Geldiniz Mesajı KKTC Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne hoş geldiniz! Doktor olma hayaliniz daha yeni başladı ve önümüzdeki altı yıl içinde tıp ve sağlık bilimlerinde çok çeşitli şeyleri görmek için birçok harika fırsatınız olacak.Tıbbın birçok farklı disiplininden gelen öğretim üyelerimiz ile etkileşim kurma fırsatı bulacaksınız. Klinisyenlerimize ek olarak, temel tıp bilimcilerimizden de çok şey öğreneceksiniz. Yeni deneyimler kazanmak için bu anlardan yararlanın. Sorular sorun.Yardım istemekten korkmayın. Fakültemiz, ben de dahil olmak üzere, size rehberlik etmeye ve tavsiye sunmaya hazırız. Personelimiz, özellikle Öğrenci İşleri Ofisi’ndeki kişi ve kaynaklar, tıp eğitiminiz boyunca size rehberlik etmek için buradalar.Sağlık sistemi içinde işbirliği ve ekip çalışması esastır ve artık bu önemli ekibin bir parçasısınız. Geleceğin sağlık hizmeti liderlerimiz ola...

GAU

TIP FAKÜLTESİ

HABERLER