HAVACILIK YÜKSEKOKULU

MÜDÜRÜN MESAJI

Küreselleşme, teknoloji ve iletişimin dönüştürdüğü dünyada havacılık sektörü hızlı bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir. Bu süreçte havayolu taşımacılığının ulaşım sektörü içindeki payı düzenli olarak artmıştır. Ekonomik veriler havacılık sektöründe istihdam ve büyüme rakamlarının artmaya devam edeceğini göstermektedir.

 

Havacılık sektöründe rekabetin yanında uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği isterlerinin yüksek olması ve sürdürülebilir bir büyüme ve gelişmenin sağlanması zorunluluğu etkin bir eğitim ve öğretim altyapısı ile yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı  derinleştirmektedir. 

 

Hızlı ve yoğun teknolojik gelişimin, ulaşım ve iletişim üzerindeki etkileri, sürekli artış gösteren yolcu sayısı, oldukça dinamik ve rekabetçi bir pazar ve sektör ortamı yaratmaktadır. Bu bağlamda uluslararası havacılık sektörü kendine özgü özellikleri olan iç ve dış rekabeti yüksek bir sektördür. Bu dinamik ortam sektöre uygun nitelikli insan kaynağı ile teorik ve uygulamalı havacılık eğitime olan gereksinimi artırmaktadır. Küreselleşme bu gereksinime boyut kazandırmakla birlikte bu olanaklara yeterince sahip olmayan ülkelerin eğitim gereksinimin daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.

 

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu programları; bu boşluğu doldurmayı ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerine bu olanakları etkin bir şekilde sunmayı planlamıştır. Bu çerçevede havacılık sektörü ihtiyaçlarının çok boyutluluğu kapsamında, GAÜ Havacılık Yüksek Okulu küresel ve yerel düzeyde havacılık bilincinin arttırılması ve geliştirilmesi ile gelişen havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi kapsamında başlattığı faaliyetlerini 2005 yılından beri uygulamaktadır. 

 

GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı ve uçuş eğitim programları ile de zenginleştiren özgün GAÜ Havacılık Yüksek Okulu programları, yoğun gereksinim duyulan nitelikli insan gücünü uluslararası havacılık sektörünün hizmetine sunmayı amaç edinmiştir.

 

 

Bu kapsamda, GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile “Nitelikli İnsangücü” yetiştirme hedefi kapsamında  “Havacılık” konusunda “Dünya ile Birlikte” ön sıralarda etkin bir yer edinmeyi vizyonu olarak, “Havacılık Sektörüne” özgür düşüncesi, özgüveni, yöneticilik nitelikleri ve özgün donanımı “yüksek” insan gücü yetiştirmeyi de misyonu olarak belirlemiştir.

 

21 nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, “Havacılık Altyapısının” gelişimini değerlendiren GAÜ, üstlenmiş olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanması amacıyla; küresel havacılık alanında, özgün Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve  

 

-          Havacılığın temel prensiplerine ve güncel bilgisine hakim,

-          Modern yönetim becerili,

-          Özgür düşünme ve özgüvenli davranışa sahip,

-          Etkin iletişimli,

-          Teorik bilgiyi uygulama ile birleştirme becerili,

-          Çok kültürlülüğe duyarlı davranışa sahip,

-          Ekip çalışması, işbirliği ve liderlik yetenekli,

-          Küresel ve yerel düzeyde hukuki ve sosyal çevreyi anlayan,

-          Etik farkındalık ile disiplinli davranışa sahip,

-          Etkin analiz ve karar verme yetenekli,

-          Bilgisayar okur yazar ve

-          Çevreye duyarlı,

-           

Temel değerlerine sahip evrensel havacılar yetiştirmeyi hedeflemiştir.