HAVACILIK YÜKSEKOKULU

Havacılık Yönetimi

 

21 nci yüzyılın çok yönlü ekonomik ve teknik   donanımları bünyesinde barındıran, diğer dallara oranla katma değeri yüksek   bir duruş sergileyen havacılık sektörünün çok yönlü teorik ve uygulamalı   etkin bir eğitime duyduğu gereksinim kapsamında, Dünya ve Avrupa Birliği (AB)   içindeki “Havacılık Altyapısının” gelişimi öngörüsü ile, GAÜ; üstlenmiş   olduğu vizyon ve misyona hizmet etmek üzere    havacılık sektörüne uygun “İnsan Kaynağı” sağlanmasına yönelik, özgün   Havacılık Programları ile çok yönlü ve çok boyutlu etkin ve sürekli gelişime   açık bir “Eğitim ve Öğretim” hizmeti vermeyi ve sürekli gelişen havacılık   sektörünün küresel ve bölgesel insan kaynağı ihtiyacının giderilmesini   amaçlamıştır.   

GAÜ, devlet, üniversite ve havacılık sektörü   arasında küresel ve uluslararası düzeyde “Stratejik İşbirliği” ve “Eşgüdümlü   Paylaşım” ile çok boyutlu ve çok kültürlü oluşturduğu platformun “Sinerjisi” ile   GAÜ Üniversitesinin; sürecin getirdiği tecrübesinin yanında, üç kıtayı   kapsayan uluslararası kimliği ve çok kültürlü boyutunun kazandırdığı göreceli   avantajlı duruşu ile havacılık sektörü ve yönetimlerinin ihtiyaçları ile   örtüşen çok boyutlu bir eğitim ve öğretim ortamı yanında programın ingilizce   olması ve havacılık yönetimi öğretisi ile desteklenmesi GAÜ dört yıllık   akademik havacılık lisans programlarının en önemli avantajlarıdır.  

Havacılığın temel prensiplerine ve güncel   bilgisine hakim, modern yönetim becerisi, özgür düşünme ve özgüvenli   davranış, etkin iletişim, çok kültürlülüğe duyarlı davranış, ekip çalışması,   işbirliği ve liderlik, küresel ve yerel düzeyde hukuki ve sosyal çevreyi   anlama, etik farkındalık ile disiplinli davranış, etkin analiz ve karar   verme, bilgisayar okur yazarlığı ve çevreye duyarlı davranış yetkinliğine   sahip, ingilizce bilen, uçuş emniyeti ve güvenliğinin önemini özümsemiş, havacılık   kültürünü benimsemiş GAÜ mezunları uluslararası geçerlilikteki diplomaları   ile havacılık sektörünün bir çok alanında görev alabileceklerdir.  

HAVACILIK YÖNETİMİ PROGRAMI  132 kredi, 44 ders, ile 30 günlük stajdan oluşmaktadır.  

Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği   mezunları Havayollarında, Hava Limanlarında, Havacılık Eğitimi veren   Kurumlarda, Havacılık Sistemleri Bakım Onarımını Yapan Kurumlarda, Lojistik   ve Turizm Hizmeti veren Kurumlarda ve Havacılık ile ilgili Resmi Kurum ve   Kurumlarda görev alabileceklerdir.

 

 


KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BUS101 İşletme ve Yönetime Giriş 3 8
COMP103 Bilgisayar Uygulaması I 3 4
EGL101 Okuma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 4
MAT101 İşletme Matematiği I 3 8
NH001 Ulusal Tarih I 0 2
PSYC100 Psikoloji 3 4
TFL 101 Yabancı Dil Olarak Türkçe 0 4
Toplam 15 34
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BUS108 Yönetim İlkeleri 3 8
COMP104 Bilgisayar Uygulaması II. 3 6
EGL102 Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi 3 4
MAT102 İşletme Matematiği II. 3 8
NH002 Ulusal Tarih II 0 2
SOCY100 Sosyoloji 3 4
TFL 102 Yabancı Dil Olarak Türkçe II 0 2
Toplam 15 34
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AVM201 Havacılığa Giriş 3 3 6 Öğrenciler havacılığın tarihi, temel gelişmeleri, temel ilkeleri hakkında genel bir bakış elde edeceklerdir. havacılığın karşılaştığı zorluklar. Uçuş prensipleri hakkında bazı temel bilgilerin yanı sıra en son teknolojik değişim ve gelişmeler de sağlanacak
BUS203 Finansal Muhasebe I 3 6
BUS205 İstatistik I 3 6
BUS211 Mikroekonomi 3 6
CS201 İletişim Becerileri I 3 4
TURK001 Türkçe I 0 2
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BUS212 Makroekonomi 3 6
CS202 İletişim Becerileri II 3 4
TURK002 Türkçe II 0 2
AVM202 Hava Taşımacılığı 3 3 6 Bir kısım, Hava taşımacılığı endüstrisini bir bütün olarak kapsamalıdır ve bu nedenle farklılığını içerir geçmişteki ve şimdiki durum, gelecekteki gelişmelere özel bir vurgu yaparak. Ama aynı zamanda özellikleri kargo taşımacılığı tartışılacaktır. Kurallar ve yönetmelikler ile Hava Taşımacılığının idari tarafı öğretilecek
BUS204 Finansal Muhasebe II 3 6
BUS206 İstatistik II 3 6
Toplam 15 30
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AVM301 Havayolu Operasyonları 3 3 5 Bu ders, son derece karmaşık ekonomik ve rekabetçi olanın konsolide bir anlayışını geliştirirhavayollarının faaliyet gösterdiği ortam. Operasyon tekniklerinin yanı sıra aşağıdaki alanları da kapsaryeni rotalar, yolcu trendleri ve uygulamalı pazarlama olarak.
AVM303 Havacılık Meteorolojisi 3 3 5 Hava Teorisi, havacıların hava durumunu daha iyi anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış etkileşimli bir programdır teori ve teknolojiler. Meteoroloji, Dünya sisteminin bir bileşeni olan Dünya atmosferinin incelenmesidir bilim. Meteoroloji öğrencileri kapsamlı bir meteoroloji bilgisi oluşturur ve derinlemesine bilgi edinir çevre bilimi, iklim bilimi ve atmosfer kimyası gibi alanlara maruz kalma
BUS301 Organizasyonel Davranış 3 6
BUS307 İşletme Finansmanı 3 6
BUS315 Pazarlama İlkeleri 3 6
SEÇMELİ1 Bölüm Dışı Seçmeli (1) 3
BUS315 Principles of Marketing 3 6
Toplam 21 34
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AVM302 Havaalanı Yönetimi 3 3 5 Çok çeşitli hizmetler üretmenin çok özel bir yeri olan havalimanı,bilgiyi kapsayan geniş bir yelpazeyi yönetin (planlamadan çalıştırmaya kadar teknik sorulara kadargümrük, halklailişkiler ve acil durum planlamasının yanı sıra). Yerinde pratik eğitim yaklaşık 1 / 3'ünü alacaktır.toplam kurs süresi.
AVM304 Havayolu DISPATCH 3 5
AVM306 Havacılık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 5
AVM308 Havacılıkta İnsan Faktörleri 3 3 5 Bu ders havacılıkta insan faktörlerinin önemini inceler ve havacılığın sistem perspektifine genel bir bakış sunar. havacılıkta insan rolü, insan faktörlerinin bilişsel mimarisini de dikkate alır. bakım perspektifi.
BUS306 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 6
SEÇMELİ2 Bölüm Dışı Seçmeli (2) 3
Toplam 18 26
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AVM401 Havacılık Yönetimi I 3 5 Bu ders – önkoşul olarak birinci ve üçüncü yılın ilgili tüm derslerine sahip olmak - bunu uygular içinde bulunduğu özel gereksinimler, koşullar ve çevre hakkında bilgi, teori ve ilkeler havacılık yaşıyor.
AVM403 İnsan kaynakları Yönetimi 3 5 Bu temel olarak pratik ders (tartışmalar, eğitim alıştırmaları) teorik bilgilerini uygular. Havacılığın gerçek durumu hakkında Havacılık Yönetimi ve hata zincirlerinin analizini içerir, karar verme süreci, her türlü acil durumun ele alınması
AVM405 Hava Trafik Kontrolü 3 5 Ayrıca Hava Trafik Kontrolörü (AVM304'TE olduğu gibi) havacılık içinde bağımsız bir meslektir. Verilen güvenlik ve kontrolün büyük önemi - özellikle sürekli artan bir nakliye yükü ile hava sahası - Havacılık Müdürü bu konu hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır.
AVM407 Genel Havacılık 3 3 5 Bu ders öğrencilere uçak tasarımı, yapımı ilkeleri hakkında bilgi verir ve uçakların işletilmesinin yanı sıra üretim. Öğrenciye daha iyi bir anlayış kazandıracaktır. başa çıkacakları uçaklar
BUS401 Ululararası İşletme 3 6
Seçmeli3 Bölüm Dışı Seçmeli (3) 3
Toplam 18 26
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
AVM402 Havacılık Yönetimi II 3 3 5 Bu ders, avm401'in devamı niteliğindedir ve bilginin derinleşmesi dışında odak noktasıdırilk bölümde sağlanmıştır - esas olarak pratik eğitim alıştırmaları şeklinde pratik uygulaması üzerine, roloyunlar ve simülasyonlar.
AVM404 Çağdaş Havacılık Sorunları 3 3 5 Öğrencilerin büyüyen ve sürekli değişen bir çevreye uyumunu sağlamak için bu ders konu başlıkları da dahil olmak üzere, alanlarındaki gerçek eğilimler, zorluklar ve önemli değişikliklerle yüzleşir. düzenlemeler, teknolojiler, politika ve ekoloji gibi çeşitli geçmişler.
AVM406 Havacılık Güvenliği 3 3 5 Havacılıktaki tüm branşların en önemli önceliklerinden biri olan güvenlik, bu derste tüm alanlarında gösterilecektir. boyutlar: uçağın güvenliği, operasyonları, kontrol sistemleri, havaalanı, yerdeki yolcular vb. Öğrenciler bu farklılıklardan kaynaklanan farklı zorunluluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğreneceklerdir kriz yönetimi konusunda da bilgi edinin
AVM408 Kalite Yönetim Sistemleri 3 3 5 Kalite felsefesi, toplam kalite yönetiminin analiz ve ölçüm araçları, kalite maliyetleri, iş yaklaşımları ışığında kalite yönetimi düşünülecektir. Kurs ile başlar kalitenin genel tanımları iş perspektifi doğrultusunda ve temel ilkeleri ile devam etmektedir. toplam kalite yönetimi ve insan faktörlerinin yanı sıra standart ve sertifikalandırma konuları.
AVM430 Bitirme Projesi 3 3 5 AVM430 - Havacılık Üzerine Bireysel Çalışma Öğrenci, ilgilendiği havacılık ile ilgili bir konuyu seçecek ve bu konuda kendi araştırmasını yapacaktır alan. Sonuç, yaklaşık 20.000 – 25.000 kelimelik yazılı bir tez şeklinde sunulacaktır. Bu öğrenci amirini seçerken, bölüm kurulu tezi inceleyecek ve işaretleyecektir
Seçmeli4 Bölüm Dışı Seçmeli (4) 3
Toplam 18 25