SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, ülkemizin sporsal alanda önemli ihtiyacı olan nitelikli sporcu ve eğitmen kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimize uygulamaya dayalı eğitimin yanı sıra teknoloji ve çeşitli iökanlar ile gelişim olanakları sunarak onları meslek yaşamına hazırlamaktayız.

DEKAN'IN MESAJI

DEKANIN MESAJI
DEKANIN MESAJI

  Genelde Üniversitelerin evrensel değerlerin geliştirilmesindeki önemli işlevlerinin yanında sporun da doğasından  kaynaklanan yarışmacı yapısı ve uluslararası organizasyonları yoluyla bu evrensel değerlerlere katkı işlevi bulunmaktadır.    Üniversitemiz uluslararası bir yapıda olma kimliğiyle bu hedeflere yönelmede ideal bir ortam sunmaktadır. Bu ortamın yapısını incelediğimizde;  Girne Amerikan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, bünyesinde bulunan Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Yönetimi ve Antrenörlük Eğitimi bölümleriyle çağdaş sportif kurum ve organizasyonlar için, bilimsel donanımlı eğitici, yönetici ve liderler yetiştirilmesinde sorumluluğunun bilincinde atılımlar gerçekleştirmektedir.  Üniversitemiz sahip olduğu su sporları merkeziyle, açık-ka...

GAU

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

HABERLER