MESLEK YÜKSEKOKULU

Basın ve Yayıncılık

 

Programın amacı, gelişen ve değişen dünya koşullarında, insan yaşamındaki değişimi de göz önüne alarak haber üretimini ve üretirken ortaya konması gereken insan gücünü öğretmektir. Haberin ve haberi ortaya koymanın sosyal ve politik önemini göz önünde tutarak ve uluslararası gelişmelere paralel olarak daha kaliteli işgücünü yetiştirmek programın amacıdır. Bu amacın yerine getirilmesinde değişen teknolojinin gereklerine uygun insan gücünün, basın-yayın kuruluşları için yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Program dili Türkçedir.

Öğrenciler üniversitemizin genel olarak yürürlükte olduğu harf sistemi notlaması, uygun olarak değerlendirilip, başarılı/başarısız öğrencilerin tespiti yapılacaktır. Öğrenci ve öğretim elemanlarından alınacak geri bildirimler, sınav sonuçları ve mezuniyet sonrası görüşlerin alınması yoluyla program değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca basın-yayın teknolojileri konusunda öğrencilere hazırlattırılacak uygun amaçlı projeler ve sektördeki kurum ve kuruluşlarda yaptırılacak staj yoluyla, öğrencilerin kolayca iş bulmaları, programın başarısı olarak değerlendirilecektir.

Basın ve Yayın Teknolojisi Bölümü, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Basın ve Yayıncılık Öğrenme Çıktıları

 1. Baskı teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Baskı materyalleri hakkında bilgi sahibi olur.
 3. İlgili tasarım programlarını kullanabilir.
 4. Teknolojiyi takip edebilme bilgi ve becerisi kazanır.
 5. Işığın ve rengin yapısını kavrama, optik sistemlerde görüntü oluşumunu irdeleyebilme becerisine sahip olur.
 6. Mesleki grafik tasarımın temellerini kavrayabilme, kullanabilme ve uygulama becerisine sahip olur.
 7. Baskı öncesi hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim ortamındaki yerleşimi bilir.
 8. Ürün çıktılarında kalite standartlarını bilir, uygulayabilir.
 9. Dijital prova makinelerini kullanabilir.
 10. Film, kalıp CTP makineleri hakkında bilgi sahibi olur ve kullanabilir.
 11. Montaj planı ve kalıp hazırlayabilir.
 12. Baskı, film, kağıt, mürekkep ve kalıp maliyetlerini hesaplayabilir.
 13. Basım işletmelerinin teknik iletişimini bilir.
 14. Matbaacılığın tanımını ve tarihsel gelişimini bilir.
 15. Malzemelerin depolanma koşullarını bilir.
 16. Programdan mezun olanlar, Basın ve Yayın Teknisyenliği sektörünün çeşitli kademelerinde, muhabir, sayfa tasarımı, haber yazma, foto muhabiri, köşe yazarı, sayfa editörü, reklam desinatörü, matbaa yöneticisi olarak, diğer anten yayın yapan medyanın çeşitli iş kademelerinde istihdam olanakları bulacaklardır.


DERS İÇERİKLERİ

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BYT101 Matbaa Yönetimi I 3 0 3 0 İndir
BİL103 Bilgisayara Giriş I 3 0 3 0 İndir
BYT105 Temel Tasarım 3 0 3 0 İndir
BYT107 İş ve İşçi Güvenliği 3 0 3 0 İndir
EGL101 İngilizce I 3 0 3 0 İndir
NH001 Tarih I 0 0 0 0
Toplam 15 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BYT102 Matbaa Yönetimi II 3 0 3 0 İndir
BİL104 Bilgisayara Giriş II 3 0 3 0 İndir
BYT104 Medya Teknolojileri Tarihi 3 0 3 0 İndir
BYT108 Pazarlamaya Giriş 3 0 3 0 İndir
EGL102 İngilizce II 3 0 3 0 İndir
NH002 Tarih II 0 0 0 0
STAJ I Staj I 0 0 0 0
Toplam 15 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BYT201 İnternet Gazeteciliği I 3 0 3 0
BYT203 Matbaa İşletmeciliği I 3 0 3 0
BYT205 Türk Basın Tarihi I 3 0 3 0
BYT207 Ekonomiye Giriş 3 0 3 0
BYT209 Piyasa Analizi ve Pazarlama Stratejileri 3 0 3 0
TURK001 Türkçe I 0 0 0 0
Toplam 15 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BYT204 Meslek Etiği 3 0 3 0
BYT208 Internet Gazeteciliği II 3 0 3 0
BYT206 Matbaa İşletmeciliği II 3 0 3 0
BYT202 Türk Basın Tarihi II 3 0 3 0
BYT210 Görsel Basında Editörlük 3 0 3 0
TURK002 Türkçe II 0 0 0 0
Toplam 15 0