SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı çalıştığı sağlık sektöründeki birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık personeli veya teknikerlerini yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda sağlık kuruluşlarında  hasta kabul ve dosya işlemlerini, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemleri gibi sekretarya hizmetlerini üzerine kapsamlı bir eğitim vermekteyiz. Bu bölümden mezun olan bireylerin tıbbi araştırmalarda da önemli rol oynayacak donanımda olmalarını hedeflemekteyiz. Bu bağlamda, bölüm amaçlarımızdan biri de   tıp ve sağlık teknolojilerinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derleyebilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen ve bu yolla araştırıcıların hizmetine sunabilen sağlık çalışanları yetiştirmektir.

 

İstihdam Olanakları

 

Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye’deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere de, kütüphane, sağlık kurumu arşivlerinde sekreter olarak ve ayrıca uzman doktorlara yardımcı eleman olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu programın mezunları kamu veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleri, özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. gibi yerlerde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler. Piyasada bu mezunlara büyük bir talep bulunmakta ve dünya da artarak yayılan akreditasyon çalışmalarıyla tıbbi dökümantasyonun önemi daha da ortaya çıkmıştır. Sağlık sektöründe akreditasyon sürecinde en çok dikkat edilen gereklilerden biri de standard ve detaylı dökümantasyondur. Böylece bu meslek grubu mezunlarına son zamanlarda olan talep artmış ve bu meslek tanımı diğer benzer sekreterlik tanımlarından ayrılmıştır. Bu programdan mezun kişilerin genel sekreterlik bilgi ve becerisi yanında, sağlık alanına özgü döküman ve bilgiler hakkında özel eğitim almaları sağlık sektöründe aranan elemanlar olmalarını sağlammıştır.DERSLER

I. Yarıyıl

SMY101 Anatomi

Bu derste; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri, yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

SMY103 Fizyoloji

Bu derste; vücudun temel işlevleri ile sistemleri oluşturan yapı ve organların fizyolojik özellikleri ile ilgili bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır.

TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi I

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

TUR101 Türk Dili I

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

 

EFL101 Yabancı Dil I

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

 

 

TDS103 Tıbbi Dokümentasyon I

Bu derste sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

TDS101 Daktilografi ve On Parmak Yazım Teknikleri I

Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar ortamında klavye ile farklı dillerde 10 parmak seri yazı

yazabilme alışkanlığı ve yeterlikleri kazandırmak, bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak, klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak, yazı çalışması ve hız çalışması yapmak, farklı dillerde yazılar yazmak, farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazmak gibi yeterlikleri kazandırmaktır.

 

II. Yarıyıl

TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi II

Cumhuriyet tarihindeki inkılâp hareketleri ve Atatürk İlkeleri, Atatürkçü düşünce sisteminin verilmesi amaçlanmaktadır.

TUR102 Türk Dili II

Bu ders, dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, diğer dilleri incelemenin yanında, Türkçe’nin yeri, Türk dilinin tarihi gelişimi ve yayılma alanlarına ilişkin bilgi verir. Ayrıca Türkçe’yi fonetik açıdan tanıtarak imla kuralları ve uygulamalarına ilişkin beceri kazandırır.

EFL102 Yabancı Dil II

Bu dersin amacı, öğrencilerin kelime, dilbilgisi, telaffuz ve iletişimsel yapılarla birlikte temel İngilizce’yi öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini geliştirebilmesi için öğrenme ortamları ve güdüleme sağlamaktır.

 

 

TDS104 Tıbbi Dokümentasyon II

Bu derste sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

TDS102 Daktilografi ve On Parmak Yazım Teknikleri II

Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar ortamında klavye ile farklı dillerde 10 parmak seri yazı

yazabilme alışkanlığı ve yeterlikleri kazandırmak, bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak, klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak, yazı çalışması ve hız çalışması yapmak, farklı dillerde yazılar yazmak, farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazmak gibi yeterlikleri kazandırmaktır.

TDS106 Biyostatistik

İstatistik’in tanımı, önemi, amaçları ve sağlık hizmetlerinde kullanımı, veri kaynakları, toplama yöntemleri, verilerin sınıflandırılması, tablo ve grafiklerle gösterilmesi, merkezi eğilim ölçüleri, önemlilik testleri, ilgileşim ve regresyon analizi, toplum nüfusu ve özellikleri, sağlık hizmetlerinde önemli hız ve oranlar, koruyucu sağlık hizmetlerinde istatistiksel çalışmalar anlatılacaktır.

 

 

TDS108 Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Malzeme Bilgisi

Bu derste sekreterliğin tarihçesi ve tanımı, sekreterliğin önemi, sekreterliğin önemi, sekreterlik çeşitleri, hastanelerin gelişimi, tipleri ve fonksiyonları, kavrayabilme, yönetim kademeleri bilgisi, yönetim süreçlerini  açıklayabilme, hastane işlemleri organizasyonu, kavrayabilme, Uluslarlarası sağlık örgütleri, sağlık işletmelerinde personel yönetimi, sağlık mevzuatı bilgilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

 

III.Yarıyıl

 

TDS205 Daktilografi ve On Parmak Yazım Teknikleri III

Bu ders ile öğrenciye, bilgisayar ortamında klavye ile farklı dillerde 10 parmak seri yazı  yazabilme alışkanlığı ve yeterlikleri kazandırmak, bilgisayarda belge açmak ve temel işlemler yapmak, klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapmak, yazı çalışması ve hız çalışması yapmak, farklı dillerde yazılar yazmak, farklı bilgisayar yazılımlarını kullanarak yazılar yazmak gibi yeterlikleri kazandırmaktır.

 

 

 

 

TDS209 Tıbbi Dokümentasyon III

Bu derste sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip,

geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan;

çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır

 

TDS203 Bilgisayar I

Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word, Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

.

 

TDS207 Yazışma Teknikleri (1,1,4)

Bu dersin amacı iç ve dış yazışmaların içerik ve şekil yönünden nasıl yazılacağını öğretmek ve yönetici asistanının yardım almaksızın evrak yönetiminde ve yazışmalarda etkinliğini geliştirmektir. Bu dersi alan öğrencilerin içerik ve şekil yönünden iş yazıları ve çeşitlerini hazırlamayı, iş raporlarının hazırlanması, becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır.

 

 

TDS 201  Mesleki İngilizce I

Bu dersin amacı öğrencilere İngilizceyi mesleğe yönelik fonksiyonel yapılarıyla öğretmek,mesleki terimleri, ziyaretçi karşılamayı, iş başvurusu için özgeçmiş hazırlamayı, öğrencilerin İngilizce dilini  telefon görüşmesi yapma, e-mail yazma gibi alanlarda orta seviyede kullanmasını sağlamaktır.

 

       

IV.Yarıyıl

 

TDS208 Hastalıklar Bilgisi

Bu dersin amacı ,sağlık ve hastalığın tanmının yapılması, etyoloji, semptom,

Komplikasyon ve prognoz kavramlarını öğretmek, sistemik ve kronik hastalıkların, bulaşıcı hastalıkların nedenlerini, risk faktörlerini, belirtilerini, komplikasyonlarını, korunma yöntemlerini, tanılanması ve tedavisini tanımlayabilmelerine olanak sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

TDS212 Hastane Bilgi Sistemleri

Bu dersin amacı hastane bilgi yönetimi sistemi ve bu sistemi oluşturan modüller hakkında bilgi sahibi olmak, veri tabanı uygulamalarının çalışma mantığı öğrenmektir.

 

TDS 202  Mesleki İngilizce II

Bu dersin amacı öğrencilere İngilizceyi mesleğe yönelik fonksiyonel yapılarıyla öğretmek,mesleki terimleri, ziyaretçi karşılamayı, iş başvurusu için özgeçmiş hazırlamayı, öğrencilerin İngilizce dilini  telefon görüşmesi yapma, e-mail yazma gibi alanlarda orta seviyede kullanmasını sağlamaktır.

 

TDS204Bilgisayar II

Bu ders öğrencilere bilgisayar ile ilgili kavramlar, Windows işletim sistemi, Word, Excel, SPSS, Power Point ve Internet kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırır.

 

TDS210 Tıbbi Dokümentasyon IV

Bu derste sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan;  çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır

 

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
SMY101 Anatomi 2 0 2 0
SMY103 Fizyoloji 2 0 2 0
TDS101 Daktilografi ve on parmak yazım Teknikleri I 0 4 2 0
TAR101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 0
TDS103 Tıbbi Dokümentasyon I 2 2 3 0
TUR101 TUR101 2 0 2 0
EFL101 İngilizce I 3 0 3 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 22 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TDS102 Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri II 0 3 3 0
TDS104 Tıbbi Dokümentasyon II 2 2 3 0
TDS106 Biyoistatistik 2 0 2 0
TDS108 Sekreterlik,büro yönetimi ve malzeme bilgisi 1 2 2 0
EFL102 İngilizce II 3 0 3 0
TURK102 Türk Dili II 2 0 2 0
TAR102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 0
Seçmeli 3 ders 6 0 6 0
Toplam 23 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TDS201 Mesleki Ingilizce I 2 0 2 0
TDS203 Bilgisayar I 3 0 3 0
TDS205 Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri II 0 3 3 0
TDS207 Yazişma Teknikleri 1 1 2 0
TDS209 Tıbbi Dokümentasyon III 2 2 3 0
SMY211 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 2 0
Seçmeli 2 ders 4 0 4 0
Toplam 19 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TDS202 Mesleki Ingilizce I 2 0 2 0
TDS204 Bilgisayar II 3 0 3 0
TDS206 Daktilografi ve on parmak yazım teknikleri II 0 3 3 0
TDS212 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 0
TDS210 Tıbbi Dokümentasyon IV 2 4 4 0
Seçmeli 6 0 6 0
Toplam 20 0