MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Enerji Sistemleri Mühendisliği

 

Enerji Sistemleri Mühendisliği programının hedefi, lisans seviyesinde, yüksek kalitede çağdaş bir eğitim vermektir. Program öncelikle öğrencilerine, enerji alanında gerekli temel mühendislik bilgi ve donanımını sağlamayı hedefler. Bu alt yapı ile birlikte öğrencileri bireysel ve gruplar halinde çalışmaya teşvik ederek sorumluluk alma ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmeyi planlar. Bu mühendislik donanımı ve çalışma ruhu ile,  enerji alanında problemlere teknoloji uyumlu ekonomik çözümler bulan, enerji politikalarında çevre ile sürdürülebilir stratejiler geliştiren mühendisler yetiştirmeyi amaçlar. Günün koşulları ve gelişmiş teknolojisi ile entegre olmuş dengeli müfredatı ile öğrencilerini enerji sistemlerindeki profesyonel mühendislik uygulamalarına ve bu alandaki yüksek lisans programlarına hazırlar.

1     Matematik , Fen ve Mühendislik dallarındaki öğrenimlerini kullanabilme yeteneklerinin olması gerekmektedir.

2     Deneylerin modelini tasarlayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra da deney sonuçlarında çıkan cevapların analizini yapıp, verileri yorumlayabilmeleri gerekmektedir.

3     Profesyönel sorumluluk sergileyerek , etik kurallarına uygun bir şekilde  farklı kültürlerden oluşan bir takım içerisinde çalışabilmeleri gerekmektedir.

4     Bir sistemin tasarımında ve bir problemin çözümünde sistem çözümleme düşüncelerini kullanabilmeleri gerekmektedir.

5     Ömür boyu öğrenmeye devam ederek, çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

6     Öğrenilen tekniklerle, kazanılan beceriklikleri ve modern mühendislik araçlarını pratik olarak kullanabilmeleri gerekmektedir

7     Hem yazılı, hem de sözlü olarak bulunan bulguları ve fikirlerini belli edebilmeleri gerekir.

8     Gerçek hayatda yaşanan zorluklar karşısında sistemleri tasarlama ve bütünleme yeteneklerini kullanabilmeleri gerekmektedir

9     İyi bir şekilde, etik kurallarına uygun olarak profesyönellik çerçevesinde  Mühendislik problerine etkin bir çözüm bulabilmeleri gerekmektedir.

10     Enerji sistemleri Mühendisliği alanında güçlü bir temel oluşturup, bu konu alanındaki pratik becerinin artmasını sağlamak için gösterilen enerji üretimi ve dağılım sistemleri ve kontrolü konularına hakim olmaları gerekmektedir.

11     Enerji sistemleri Mühendisliği dalındaki çağdaş  gerekliliklerin, tekniklerin ve uygulamaların farkında olmaları gerekmektedir.

Module Code

Module Name

Energy Systems Engineering Program Learning Outcomes

  

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CH101

General Chemistry

H

H

H

M

H

M

M

H

M

 

 

EE400

Summer Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG101

Introduction  to Computers

M

L

L

L

L

M

L

L

L

 

 

ENG102 

Computer Programming I

M

H

L

M

L

M

L

L

M

 

 

ENG103

Computer Aided Design

L

 

L

H

L

M

L

M

 

 

 

ENG106

Fundamentals of  Ind. Engineering

M

L

L

H

L

M

M

M

L

 

 

ENG201

Fund. of  Electrical Engineering

H

L

M

H

L

M

 

 

ENG202

Physical Electronics

H

 H

M

M

M

M

 

 

ENG203

Computer Programming II

M

M

 

M

L

H

M

 

 

ENG204

Intro. to Modeling  and

Optimization

H

M

M

M

 

 

MT104

Linear Algebra

H

M

M

M

M

M

M

 

 

MT111

Calculus  I

M

M

 

 

MT112

Calculus II

H

 

 

L

 

 

 

L

 

 

MT206

Differential Equations

H

 

 

L

M

 

 

 

L

 

 

MT207

Probability Theory

H

M

M

M

M

 

 

MT211

Calculus III

H

M

 

M

 

 

MT212

Engineering Mathematics

H

M

M

M

M

 

 

NH001

National History I 

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

NH002

National History II

 

 

 

 

 

 

M

 

 

 

 

PS111

General Physics I

H

M

M

M

M

 

 

PS112

General Physics II

H

M

M

M

M

 

 

MT308

Numerical Analysis

H

M

M

M

 

 

TURK001

Turkish I

 

 

L

 

 

 

H

 

 

 

 

TURK002

Turkish II

 

 

L

 

 

 

H

 

 

 

 

EEN305

Electrical Measurements

and Inst.

H

 

M

M

M

EEN401

Graduation Project I

M

M

EEN402

Graduation Project II

M

M

ELXXX

University Elective 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELXXX

University Elective 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE201

Introduction to Fluid

Mechanics

H

L

M

M

M

M

M

ENE202

Principles of Energy

Systems Engineering

M

M

M

M

M

M

L

M

M

M

ENE301

Electromechanical Energy

Conversion

H

H

M

M

ENE303

Alternative Energy

Technologies

H

M

M

ENE305

Petroleum and Natural Gas

Technologies.

H

M

M

L

M

M

ENE302

Renewable Energy

Technologies.

M

L

M

M

H

L

H

H

ENE306

Electrical Energy

Transmission & Distribution

H

M

L

M

M

M

M

M

M

ENE304

Energy Economics

L

M

M

M

L

M

M

ENE403

Power Electronics & Motion

Control Systems

H

M

M

M

M

L

M

M

M

ENE405

Energy & Environment

L

M

M

L

L

M

M

M

M

ENE404

Energy Saving

M

L

M

M

M

L

M

H

TELXXX

Departmental  Elective 1 –

EEN303

L

H

M

L

L

TELXXX

Departmental Elective  1 –

ENE461

L

M

M

H

TELXXX

Departmental Elective 1 –

ENE455

L

M

M

H

TELXXX

Departmental Elective 2 –

EEN206

H

M

M

TELXXX 

Departmental Elective 3 –

ENE464

H

L

L

M

M

TELXXX

Departmental Elective 4 –

ENE432

H

L

H

 

M

L

M

H

H

TELXXX

Departmental Elective 5 –

ENE415

H

 

M

M

H

TELXXX 

Departmental Elective 6 –

ENE421

H

H

M

H

M

H

H  

 L: Low, M: Medium, H: High            Note: 1-2: L,      3: M,       4-5: H

Mühendislik Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, ilk mertebe diploması (240 AKTS).

Enerji Sistemleri Mühendisliği programının başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Enerji Sistemleri Mühendisliği dalında lisans derecesi sahibi olur.

Mezunlarımız enerji üretiminde bulunan tüm termik, güneş, biyokütle, nükleer, hidroelektirik, rüzgar, dalga ve jeotermal enerji santrallerinde çalışabilirler. Ayrıca mezunlarımız enerjinin üretimi, enerji sistemlerinin kullanımı, tasarımı, teknolojik geliştirilmesi, dağıtımı, kontröl sektörleri ve servis hizmetlerinde faaliyet gösteren tüm özel kuruluşlar ve şirketler, enerji ve çevre bakanlıkları ve enerji planlama kurumlarında görev alabilirler. Akademik araştırma enstitüleri ve  üniversiteler öğrencilerimizin görev alabilecekleri diğer kurumlardır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin  programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin ;

 

1. Elde edilen  mühendislik bilgilerini, mühendislik alanındaki kariyerlerinde ve/veya akademik kariyerlerinde uygulayarak,problemleri tesbit edip  kritik değerlendirme becerilerini kullanarak çözebilmeleri gerekmektedir.

 

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

 

3. Mühendisliğin temel ilkelerini mühendislik sistemlerinin planlamasında, tasarlamasında ve uygulamasında kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

4. Gelişmekte  olan teknik zorluklar üzerinde kişisel gelişimi sağlayabilmeleri ve gelişen teknikler üzerine haberdar kalmaları gerekmektedir

Mühendislik Fakültesi, mühendislik eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Mühendislik fakültesinde derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm kurslar için zorunludur. Verilen kursa ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teory bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması farzdır. Bu nedenden dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

 

Bilim ağırlıklı derslerin problem çözme kısımları, teory kısımlarıyla bütünleşmektedir. Laboratuar uygulamaları birçok şekilde yapılabilir. Öğrenciler bir eğitmenin veya öğretim görevlisinin gözetimi altında deneylerini gerçekleştirebilirler.Bilgisayarlar üzerinde olan uygulamalar ise çoğunlukla bilgisayar programlama derslerinde kullanılmaktadır.Benzetimler öğrencilerin fiziksel farkındalıklarından önce tasarlama kabiliyetlerini ölçmek için kullanılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen derslerde bilgisayar uygulamalı deneyler yapılmaktadır . Öğrenciler bu uygulamalarda kendi tasarımlarını yapıp fiziksel cihazlar üzerinde çıkan sonuçları kendileri gözlemlemektedir. Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet projeleri, öğrencilerin herhangi bir spesifik problemin çözümü için öğrendikleri teknik bilgileri, araç ve gereçleri kullanmalarını teşvik ettiği için yararlı bir önem taşımaktadır.

 

Mezuniyet projelerini tamamlayan öğrencilerin, dönem sonunda bir rapor hazırlayıp, sunumlarını dinleyiciler huzurunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2007 tarihinden itibaren kurs destek sistemi olarak, uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem web üzerinden elearning. Gau.edu.tr adresinden erişilmektedir.Bu sistem, eğitim ve öğretime farklı olanaklar sunmaktadır. Kurs hakkında yapılan duyurular ve elektronik malzemelerin öğrencilerle paylaşılması bu sistemin kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda da öğrencilerin geleneksel sınıf uygulamalarına göre daha aktif bir şekilde kurs hakkındaki belirli konular üzerinde eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir tartışma platformunda kendilerini göstermelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu sistemin sağladığı bazı temel özellikler;
-Verilen ödevlerin teslim edilmesi
-Tartışma platformunun kurulması
-Dosya paylaşımları
-Derecelendirme
-Sistem üzerinden anlık mesajlaşma
-Çevrimiçi takvim
-Çevrimiçi haberler ve duyurular
-Çevirimiçi test
-Hızlı bilgi erişimi

 

Bu sistem ayrıca kağıt israfının azalmasını ve her bir öğrencinin eşitliğini ,şeffaflığını sağlamaktadır.Bu sistem birçok diğer sosyal ağ servisleri gibi kursa kayıtlı olan tüm öğrenci ve eğitmenlerin gelen mesajları görebilmesini sağlar. Bu nedenle sınıf dışında öğrencilerle iletişime geçmek ve bir aktivite planlamak için kullanılan çağdaş bir eğitim yoludur. Mühendislik fakültesinde sistemin kullanım şekli verilen kursa ve eğitmene göre değişmektedir. Git gide bu sistemin kullanımı tüm eğitmenlerimiz tarafından teşvik edildiği için artmakta ve yararları büyümektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri, laboratuvar çalışmalarını, hazırlaması gereken raporları ve uygulamalı vazifelerini tatminkar düzeyde tamamlamış, bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir.

 

Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.

!!! YENİ BÖLÜM !!!

 

Şu an mezunumuz bulunmamaktadır

Asst. Prof. Dr. Mehmet Okaygun

mehmetokaygun©gau.edu.tr
Tel : 0392 650 2000  ext: 1321

Seçmeli
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENE411  Energy from Waste  3 0 3 0
ENE412  Modeling and Simulation  3 0 3 0
ENE415  Automatic Control in Energy Systems  3 0 3 0
ENE416  Modern Thermodynamics for Energy Systems  3 0 3 0
ENE417  Illumination Engineering  3 0 3 0
ENE418  Engineering Calculations(Matlab)  3 0 3 0
ENE421    3 0 3 0
ENE421  Electromagnetic Theory  3 0 3 0
ENE420  Nuclear Energy Technolory  3 0 3 0
ENE423  Environmental Impact of Energy Systems  3 0 3 0
ENE424  Offshore Energy  3 0 3 0
ENE435  Energy Policy  3 0 3 0
ENE432  Programmable Logic Controllers  3 0 3 0
ENE441  Energy Efficient Building Design  3 0 3 0
ENE438  Project Planning and Scheduling  3 0 3 0
ENE445  Optimization of Energy systems  3 0 3 0
ENE440  Solar Energy & Photovoltaic Systems  3 0 3 0
ENE455  Feedback Control Systems  3 0 3 0
ENE444  Systems and Control  3 0 3 0
ENE461  Hydrogen Energy Systems  3 0 3 0
ENE452  Fuels and Combustion  3 0 3 0
ENE471  Introduction to Mechatronics and Robotics  3 0 3 0
ENE460  Semiconductor Physics  3 0 3 0
ENE475  Mass Energy Balance Equations  3 0 3 0
ENE464  High Voltage Techniques  3 0 3 0
EEN303  Circuit Theory  3 0 3 7 İndir
ENE470  Fuels Chemistry  3 0 3 0
EEN206  Digital Systems  3 0 3 0
Toplam 84 7
1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT111  Calculus I  3 2 4 7 İndir
ENG103  Computer Aided Design  2 2 3 5 İndir
PS111  General Physics I  2 2 3 6 İndir
CH101  General Chemistry  3 0 3 6 İndir
ENG101  Introduction to Computers  3 0 3 5 İndir
TURK001  Turkish I  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT112  Calculus II  3 2 4 7 İndir
PS112  General Physics II  2 2 3 6 İndir
ENG102  Computer Programming I  3 0 3 6 İndir
MT104  Linear Algebra  3 0 3 5 İndir
ENG106  Fundamentals of Industrial Engineering  3 0 3 5 İndir
TURK002  Turkish II  1 0 0 1 İndir
Toplam 16 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT211  Calculus III  3 2 4 7 İndir
MT207  Probability Theory  3 0 3 5 İndir
ENG201  Fund. of Electrical Engineering  2 2 3 6 İndir
ENG203  Computer Programming II  3 2 4 6 İndir
ENE201  Introduction to Fluid Mechanics  4 0 4 6
Toplam 18 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT212  Engineering Mathematics  3 0 3 6 İndir
MT206  Differential Equations  4 0 4 7 İndir
ENG202  Physical Electronics  2 2 3 6 İndir
ENG204  Intro. to Modelling and Optimisation  3 0 3 5 İndir
ENE202  Principles of Energy Sys. Eng.  4 0 4 6
Toplam 17 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENE301  Electromechanical Ene. Conversion  3 2 4 6
ENE303  Alternative Energy Technologies  3 2 4 6
EEN305  Electrical Measurements and Inst.  2 2 3 7 İndir
ENE305  Petroleum and Natural Gas Tech.  3 2 4 5
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
Toplam 18 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENE302  Renewable Energy Tech.  3 2 4 6
ENE306  Electrical Energy Transmission & Distribution  3 2 4 7
ENE304  Energy Economics  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
MT308  Numerical Analysis  3 0 3 5 İndir
Toplam 17 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENE401  Graduation Project I  2 2 3 6
ENE403  Power Electronics & Motion Control Systems  3 2 4 6
ENE405  Energy & Environment  3 0 3 5
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
ELXXX  Free Elective  3 0 3 4
NH001  National History I  1 0 0 1
EE400  Summer Training  3 0 3 2
Toplam 19 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ENE402  Graduation Project II  2 2 3 6
ENE404  Energy Saving  3 0 3 7
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 6
ELXXX  Free Elective  3 0 3 4
NH002  National History II  1 0 0 6
Toplam 15 35