MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TÜRKÇE)

 

Bölümümüz dört yıllık programıyla Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans derecesi sunmaktadır.  Lisans programımız, öğrencilerimize kendi dallarındaki tüm temel bilgileri sağlamakla birlikte, mesleklerini en iyi derecede yapabilmeleri için disiplinler arası eğitsel temelleri de içermektedir. Eğitim programımız, mezunlarımızın uzmanlaşmasına ve yüksek lisans düzeyinde yaratıcı araştırmalarda görev almasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Bilgisayar kullanımı ve bilgisayar temelli tekniklerin uygulanması konularında öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken tüm imkanlar sağlanmıştır. Bu imkanlar çerçevesinde, en yeni ekipmanlarla oluşturulmuş yüksek hızlı bilgisayarlarla donatılmış bilgisayar laboratuvarları ve sayısal sistem tasarımlarında kullanılan mantık tasarım laboratuvarı bulunmaktadır.

 

Bölümümüzde ilgi duyulan araştırma konuları arasında, konuşma işleme, yapay sinir ağları, sayısal sinyal işleme, güvenlik sistemleri, yapay zeka, paralel mimari ve veritabanı sistemleri bulunmaktadır.

 

Temel derslerimiz, tüm bilgisayar mühendisliği alanlarında, en temel bilgilerin verilmesi hedeflenerek oluşturulmuştur. Tüm dersler sekiz döneme bölünerek aynı sure zarfında mezuniyet projeleri ve yaz stajı da programa dahil edilmiştir.

 

Lisans programına kayıtlı öğrencilerin, toplamda 132 kredi içeren kırk adet dersi almaları gerekmektedir. Programın tamamlanabilmesi için ayrıca öğrencilerimizin kredi içermeyen Türkçe ve ulusal tarih derslerini tatminkar düzeyde geçmeleri gerekir. İlk iki yılda öğrencilerimiz mühendislik dalları için ortak olan matematik, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimleri ile ilgili dersler alırlar. Kalan iki yılda, işletim sistemleri, dosya organizasyonu, veritabanı sistemleri ve programlama dilleri gibi temel derslerin yanında teknik ve serbest seçmeli dersler de alırlar. Tüm temel derslerin laboratuvar oturumları bulunmaktadır.

 

Programımız, Mühendislik alanında önemli bir Avrupa akreditasyon kuruluşu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir.

 

1     Matematik , Fen ve Mühendislik dallarındaki öğrenimlerini kullanabilme yeteneklerinin olması gerekmektedir.

2     Deneylerin modelini tasarlayabilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra da deney sonuçlarında çıkan cevapların analizini yapıp, verileri yorumlayabilmeleri gerekmektedir.

3     Profesyönel sorumluluk sergileyerek , etik kurallarına uygun bir şekilde  farklı kültürlerden oluşan bir takım içerisinde çalışabilmeleri gerekmektedir.

4     Bir sistemin tasarımında ve bir problemin çözümünde sistem çözümleme düşüncelerini kullanabilmeleri gerekmektedir.

5     Ömür boyu öğrenmeye devam ederek, çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

6     Öğrenilen tekniklerle, kazanılan beceriklikleri ve modern mühendislik araçlarını pratik olarak kullanabilmeleri gerekmektedir

7     Hem yazılı, hem de sözlü olarak bulunan bulguları ve fikirlerini belli edebilmeleri gerekir.

8     Gerçek hayatda yaşanan zorluklar karşısında sistemleri tasarlama ve bütünleme yeteneklerini kullanabilmeleri gerekmektedir

9     İyi bir şekilde, etik kurallarına uygun olarak profesyönellik çerçevesinde  Mühendislik problerine etkin bir çözüm bulabilmeleri gerekmektedir.

10     Sistem yazılımlarında tasarlama ve geliştirme  ilkelerini kullanabilmeleri gerekmektedir.

11     Bilgisayar Mühendisliğindeki problemler için uygun teknik bilgileri bularak, bu problemleri çözebilmeleri gerekmektedir.

Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, ilk mertebe diploması (240 AKTS).

Bilgisayar Mühendisliği programının başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Bilgisayar Mühendisliği dalında lisans derecesi sahibi olur.

Bilgisayar mühendisleri geniş donanım, yazılım tasarımı ve bilgisayar programlama bilgilerini kullanarak bilgisayar platform ve uygulamalarını daha etkin ve verimli hale getirirler.

 

Kariyer düzeyinde iki ana dalda çalışabilirler, bunlar donanım ve yazılım mühendisliğidir. Donanım mühendisleri bilgi ve becerilerini bilgisayar sistemleri ve bileşenleri, işlemci tasarımı, devre kartları ve diğer gömülü donanım/yazılımlarda yoğunlaştırırlar. Yazılım tarafında ise, bilgisayarlar, taşınabilir cihazlar vb. üzerinde çalışan program üretim, test ve hata arındırma görevlerini üstlenirler.

 

Bilgisayar üreten veya bilgisayar tabanlı sistemlerle çalışan çeşitli işyerlerinde istihdam olanağı mevcuttur. Örneklemek gerekirse, telekomünikasyon, otomotiv, uzay araçları, kablosuz ağlar, işletim sistemleri, hava araçları tasarımı, bilgi işlem bölümleri, araştırma-geliştirme merkezleri, sağlık, tıp ve daha birçok alanda iş imkanı bulabilirler. Bilgisayar mühendisleri, donanım bilgilerinin vermiş olduğu avantajı kullanarak tüm sisteme hakim olabilme becerilerinden dolayı programcı olarak da şirketler tarafından aranan elemanlar arasındadır.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin  programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin ;

 

1. Elde edilen  mühendislik bilgilerini, mühendislik alanındaki kariyerlerinde ve/veya akademik kariyerlerinde uygulayarak,problemleri tesbit edip  kritik değerlendirme becerilerini kullanarak çözebilmeleri gerekmektedir.

 

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

 

3. Mühendisliğin temel ilkelerini mühendislik sistemlerinin planlamasında, tasarlamasında ve uygulamasında kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

4. Gelişmekte  olan teknik zorluklar üzerinde kişisel gelişimi sağlayabilmeleri ve gelişen teknikler üzerine haberdar kalmaları gerekmektedir

Mühendislik Fakültesi, mühendislik eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Mühendislik fakültesinde derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm kurslar için zorunludur. Verilen kursa ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teory bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması farzdır. Bu nedenden dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

 

Bilim ağırlıklı derslerin problem çözme kısımları, teory kısımlarıyla bütünleşmektedir. Laboratuar uygulamaları birçok şekilde yapılabilir. Öğrenciler bir eğitmenin veya öğretim görevlisinin gözetimi altında deneylerini gerçekleştirebilirler.Bilgisayarlar üzerinde olan uygulamalar ise çoğunlukla bilgisayar programlama derslerinde kullanılmaktadır.Benzetimler öğrencilerin fiziksel farkındalıklarından önce tasarlama kabiliyetlerini ölçmek için kullanılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen derslerde bilgisayar uygulamalı deneyler yapılmaktadır . Öğrenciler bu uygulamalarda kendi tasarımlarını yapıp fiziksel cihazlar üzerinde çıkan sonuçları kendileri gözlemlemektedir. Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet projeleri, öğrencilerin herhangi bir spesifik problemin çözümü için öğrendikleri teknik bilgileri, araç ve gereçleri kullanmalarını teşvik ettiği için yararlı bir önem taşımaktadır.

 

Mezuniyet projelerini tamamlayan öğrencilerin, dönem sonunda bir rapor hazırlayıp, sunumlarını dinleyiciler huzurunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2007 tarihinden itibaren kurs destek sistemi olarak, uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem web üzerinden elearning. Gau.edu.tr adresinden erişilmektedir.Bu sistem, eğitim ve öğretime farklı olanaklar sunmaktadır. Kurs hakkında yapılan duyurular ve elektronik malzemelerin öğrencilerle paylaşılması bu sistemin kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda da öğrencilerin geleneksel sınıf uygulamalarına göre daha aktif bir şekilde kurs hakkındaki belirli konular üzerinde eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir tartışma platformunda kendilerini göstermelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu sistemin sağladığı bazı temel özellikler;
-Verilen ödevlerin teslim edilmesi
-Tartışma platformunun kurulması
-Dosya paylaşımları
-Derecelendirme
-Sistem üzerinden anlık mesajlaşma
-Çevrimiçi takvim
-Çevrimiçi haberler ve duyurular
-Çevirimiçi test
-Hızlı bilgi erişimi

 

Bu sistem ayrıca kağıt israfının azalmasını ve her bir öğrencinin eşitliğini ,şeffaflığını sağlamaktadır.Bu sistem birçok diğer sosyal ağ servisleri gibi kursa kayıtlı olan tüm öğrenci ve eğitmenlerin gelen mesajları görebilmesini sağlar. Bu nedenle sınıf dışında öğrencilerle iletişime geçmek ve bir aktivite planlamak için kullanılan çağdaş bir eğitim yoludur. Mühendislik fakültesinde sistemin kullanım şekli verilen kursa ve eğitmene göre değişmektedir. Git gide bu sistemin kullanımı tüm eğitmenlerimiz tarafından teşvik edildiği için artmakta ve yararları büyümektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri, laboratuvar çalışmalarını, hazırlaması gereken raporları ve uygulamalı vazifelerini tatminkar düzeyde tamamlamış, bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir.

 

Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MUH103  Bilgisayar Destekli Teknik Çizim  3 0 3 5 İndir
MTM111  Matematik I  3 2 4 7
FIZ111  Genel Fizik I  2 2 3 6
KIM101  Genel Kimya  3 0 3 6
MUH101  Bilgisayara Giriş  3 0 3 5
TURK001  Türk Dili I  1 0 0 1
Toplam 16 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MTM112  Matematik II  3 2 4 7
FIZ112  Genel Fizik II  2 2 3 6
MTM104  Lineer Cebir  3 0 3 5
MUH102  Bilgisayar Programlama I  2 2 3 6
MUH106  Endüstri Mühendisliği Temelleri  3 0 3 5
TURK002  Türk Dili 2  1 0 0 1
Toplam 16 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MTM211  Matematik III  3 2 4 7
MTM207  Olasılık ve İstatistik  3 0 3 5
MUH201  Elektrik Mühendisliği Temelleri  2 2 3 6
MUH203  Bilgisayar Programlama II  3 2 4 6
MUH205  Mantık Devreleri Tasarımı  3 2 4 6
Toplam 18 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MTM212  Mühendislik Matematiği  3 0 3 6
MTM206  Difransiyel DEnklemler  4 0 4 7
MUH202  Temel Elektronik  2 2 3 6
MUH204  Modelleme ve Optimizasyon  3 0 3 5
MUH206  Sayısal Sistemler  3 2 4 6
Toplam 17 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BIM301  Mikroişlemciler  3 2 4 7
BIM303  Veri Yapıları ve Algoritmalar  3 2 4 6
BIM305  Nesneye Yönelik Programlama  2 2 3 6
BIM307  İşletim Sistemleri  3 2 4 7
SSCXXX  Serbest Seçmeli  3 0 3 4
Toplam 18 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BIM302  Yapısal Programlama Dilleri  3 2 4 6
BIM304  Dosya Düzeni ve Erişim Metodları  2 2 3 6
BIM306  Veritabanı Sistemleri  3 2 4 7
MUH304  Mühendislik Ekonomisi  3 0 3 5
MTM308  Sayısal Yöntemler  3 0 3 6
Toplam 17 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BIM400  Yaz Stajı  0 0 0 2
BIM401  Mezuniyet Projesi I  2 2 3 6
BIM403  Yazılım Tasarımı  2 2 3 6
TSCXXX  Teknik Seçmeli  3 0 3 0
TSCXXX  Teknik Seçmeli  3 0 3 6
SSCXXX  Serbest Seçmeli  3 0 3 4
NH001  Devrim Tarihi I  1 0 0 1
Toplam 15 25
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
BIM402  Muzuniyet Projesi II  2 2 3 6
TSCXXX  Teknik Seçmeli  3 0 3 6
TSCXXX  Teknik Seçmeli  3 0 3 6
TSCXXX  Teknik Seçmeli  3 0 3 6
SSCXXX  Serbest Seçmeli  3 0 3 4
NH002  Devrim Tarihi II  1 0 0 1
Toplam 15 29