MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

 

Küreselleşme süreci, devamlı gelişen ulusal ekonomimiz ve gelişen teknolojinin getirdiği bugünkü toplumsal ve ekonomik seviyeyi daha ilerilere götürmek ve küresel bir ekonomik ortamda daha rekabete dayanaklı bir ortam yaratabilmek için gerekli olan ve olacak her türlü makine ve otomotive sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlara eğitimde uluslararası ölçütlere eşdeğerde, kuram ve uygulama alanında yetkin, yaratıcı, teknik bilgilere sahip, tasarım konusunda becerilerini geliştirmiş, sürdürebilirlik, sosyal sorumluluk ve mesleki etik alanlarında duyarlı mezunlar yetiştirmeyi, bunu yaparken metodolojik düşünme, teorik bilgi ve pratik becerileri bir arada kullanıp geleneksel ortamlarla birleştirerek bilgi aktarımını sağlamayı amaçlar.

Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, ilk mertebe diploması (240 AKTS).

Makine Mühendisliği programının başarı ile tamamlanıp gereken yeterliliklerin kazanılması durumunda öğrenci Makine Mühendisliği dalında lisans derecesi sahibi olur.

Makine Mühendisi; devamlı gelişen ulusal ekonomik durum ve teknolojik değişmlerin neden olduğu yenilenme ve geliştirme sürecinde ortaya çıkan yapısal gereksinimlere bağlı olarak makine yapımı, otomotiv sektörü, üretim otomasyon sektörü, mekanik vb. alanlarda faaliyet gösteren her türlü tasarım, araştırma ve denetim şirketinde veya şirketler gurubunda çalışabilirler.

Aşağıda belirtilen eğitimsel hedefler öğrencilerin  programlarını tamamladıktan sonra, mezuniyet sonrası elde ettikleri kariyer ve profesyonel başarılarını belirtmektedir. Mezun olan öğrencilerin ;

 

1. Elde edilen  mühendislik bilgilerini, mühendislik alanındaki kariyerlerinde ve/veya akademik kariyerlerinde uygulayarak,problemleri tesbit edip  kritik değerlendirme becerilerini kullanarak çözebilmeleri gerekmektedir.

 

2. Uluslararası ortamda ve çoklu kültürlerin var olduğu ortamda profesyonel liderlik konularında kendilerini ıspatlamaları gerekmektedir.

 

3. Mühendisliğin temel ilkelerini mühendislik sistemlerinin planlamasında, tasarlamasında ve uygulamasında kullanabilmeleri gerekmektedir.

 

4. Gelişmekte  olan teknik zorluklar üzerinde kişisel gelişimi sağlayabilmeleri ve gelişen teknikler üzerine haberdar kalmaları gerekmektedir

Mühendislik Fakültesi, mühendislik eğitim ve öğretiminde kullanılan geleneksel metodların yanı sıra modern kavramların ve tekniklerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Mühendislik fakültesinde derse katılım mezuniyet projeleri dışında tüm kurslar için zorunludur. Verilen kursa ve eğitmene bağlı olarak çeşitli eğitim methodları kullanılmaktadır. Bu methodlar içerisinde bilgisayar destekli pratik uygulamalar da öğretilen teorinin daha iyi anlaşılması ve pratik becerinin geliştirilmesi için gösterilmektedir. Farklı öğretim tekniklerinin uygulanması da ayrıca öğrencilerin derse ilgili kalmalarını beraberinde getirmektedir. Her konu üzerinde temel teory bilgisinin veriebilmesi için geleneksel sınıf çalışmalarının yapılması farzdır. Bu nedenden dolayı da tüm derslerde en az yüzde 75 oranında bir katılım beklenmektedir.

 

Bilim ağırlıklı derslerin problem çözme kısımları, teory kısımlarıyla bütünleşmektedir. Laboratuar uygulamaları birçok şekilde yapılabilir. Öğrenciler bir eğitmenin veya öğretim görevlisinin gözetimi altında deneylerini gerçekleştirebilirler.Bilgisayarlar üzerinde olan uygulamalar ise çoğunlukla bilgisayar programlama derslerinde kullanılmaktadır.Benzetimler öğrencilerin fiziksel farkındalıklarından önce tasarlama kabiliyetlerini ölçmek için kullanılır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen derslerde bilgisayar uygulamalı deneyler yapılmaktadır . Öğrenciler bu uygulamalarda kendi tasarımlarını yapıp fiziksel cihazlar üzerinde çıkan sonuçları kendileri gözlemlemektedir. Son sınıf öğrencilerine verilen mezuniyet projeleri, öğrencilerin herhangi bir spesifik problemin çözümü için öğrendikleri teknik bilgileri, araç ve gereçleri kullanmalarını teşvik ettiği için yararlı bir önem taşımaktadır.

 

Mezuniyet projelerini tamamlayan öğrencilerin, dönem sonunda bir rapor hazırlayıp, sunumlarını dinleyiciler huzurunda gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 2007 tarihinden itibaren kurs destek sistemi olarak, uzaktan eğitim sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem web üzerinden elearning. Gau.edu.tr adresinden erişilmektedir.Bu sistem, eğitim ve öğretime farklı olanaklar sunmaktadır. Kurs hakkında yapılan duyurular ve elektronik malzemelerin öğrencilerle paylaşılması bu sistemin kullanım alanlarından bazılarıdır. Aynı zamanda da öğrencilerin geleneksel sınıf uygulamalarına göre daha aktif bir şekilde kurs hakkındaki belirli konular üzerinde eğitmenleri ve arkadaşlarıyla bir tartışma platformunda kendilerini göstermelerine yardımcı olmaktadır.

 

Bu sistemin sağladığı bazı temel özellikler;
-Verilen ödevlerin teslim edilmesi
-Tartışma platformunun kurulması
-Dosya paylaşımları
-Derecelendirme
-Sistem üzerinden anlık mesajlaşma
-Çevrimiçi takvim
-Çevrimiçi haberler ve duyurular
-Çevirimiçi test
-Hızlı bilgi erişimi

 

Bu sistem ayrıca kağıt israfının azalmasını ve her bir öğrencinin eşitliğini ,şeffaflığını sağlamaktadır.Bu sistem birçok diğer sosyal ağ servisleri gibi kursa kayıtlı olan tüm öğrenci ve eğitmenlerin gelen mesajları görebilmesini sağlar. Bu nedenle sınıf dışında öğrencilerle iletişime geçmek ve bir aktivite planlamak için kullanılan çağdaş bir eğitim yoludur. Mühendislik fakültesinde sistemin kullanım şekli verilen kursa ve eğitmene göre değişmektedir. Git gide bu sistemin kullanımı tüm eğitmenlerimiz tarafından teşvik edildiği için artmakta ve yararları büyümektedir.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin mezun durumuna gelebilmesi için alması gereken tüm dersleri, laboratuvar çalışmalarını, hazırlaması gereken raporları ve uygulamalı vazifelerini tatminkar düzeyde tamamlamış, bölümünün gerektirdiği asgari ders kredi saatini elde etmiş, 2.00 veya üzeri bir genel ortalama sağlamış olması ve finansal bir problemi olmaması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Üniversite Senatosu tarafından ilgili Fakültenin tavsiyesi ile tevcih edilir.

 

Diplomalar Öğrenci İşleri tarafından hazırlanır ve diploma üzerinde mezun olunan programın ismi, mezuniyet tarihi ve elde edilen derece belirtilir.

!!! YENİ BÖLÜM !!!

 

Şu an mezunumuz bulunmamaktadır

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT111  Calculus I  3 2 4 7 İndir
ENG103  Computer Aided Design  2 2 3 5 İndir
PS111  General Physics I  2 2 3 6 İndir
CH101  General Chemistry  3 0 3 6 İndir
ENG101  Introduction to Computers  3 0 3 5 İndir
ENGL001  English I  1 2 2 1
Toplam 18 30
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT112  Calculus II  3 2 4 7 İndir
PS112  General Physics II  2 2 3 6 İndir
ENG102  Computer Programming I  2 2 3 6 İndir
MT104  Linear Algebra  3 0 3 5 İndir
ME102  Engineering Drawing  3 0 3 5
ENGL002  English II  1 2 2 1
Toplam 18 30
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT211  Calculus III  3 2 4 7 İndir
MT207  Probability Theory  3 0 3 5 İndir
ENG201  Fundamentals of Electrical Engineering  2 2 3 6 İndir
ME201  Introduction to Mechanical Engineering  3 0 3 4
ME203  Materials Science  3 0 3 4
ME205  Statics  3 0 3 4
Toplam 19 30
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
MT212  Engineering Mathematics  3 0 3 6 İndir
MT206  Differential Equations  4 0 4 7 İndir
ME202  Strength of Materials I  3 0 3 4
ME204  Manufacturing Technology I  3 0 3 4
ME206  Dynamics  3 0 3 4
MT208  Numerical Analysis  3 0 3 4
ME200  Summer Practice I  0 0 0 1
Toplam 19 30
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ME301  Thermodynamics  3 0 3 5
ME303  Fluid Mechanics  3 0 3 5
ME305  Strength of Materials II  3 0 3 5
ME307  Theory of Machines  3 0 3 5
ME309  Machine Design I  3 0 3 5
TURK001  Turkish I  1 0 0 1 İndir
ELXXX  Elective  3 0 3 4
Toplam 18 30
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ME302  Manufacturing Technology II  3 0 3 4
ME304  Internal Combustion Engines  3 0 3 5
ME306  Heat Transfer  3 0 3 4
ME308  Machine Elements I  3 0 3 5
ME310  Machine Design II  3 0 3 5
ENG304  Engineering Economy  3 0 3 5 İndir
TURK002  Turkish II  1 0 0 1 İndir
ME300  Summer Practice II  0 0 0 1
Toplam 18 30
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ME401  Graduation Project I  3 0 3 6
ME403  Machine Elements II  3 0 3 4
ME405  Quality Planning and Control  3 0 3 5
ENG401  Engineering Ethics  3 0 3 4
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 5
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 5
NH001  National History I  1 0 0 1 İndir
Toplam 18 30
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
ME402  Graduation Project II  3 0 3 6
ME404  Control Systems  3 0 3 4
ME406  Heat Transfer II  3 2 4 5
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 5
TELXXX  Technical Elective  3 0 3 5
ELXXX  Elective  3 0 3 4
NH002  National History II  1 0 0 1 İndir
Toplam 19 30