FOUNDATION SCHOOL

Üniversitemiz ilgili üniversiteler ve yurtdışındaki diğer yüksek öğretim kuruluşları ile akademik anlaşmalar gerçekleştirmeye ve bu anlaşmalar neticesinde öğrenci ve akademisyen değişim programına yönelik bir politika izlemektedir.

News

GAÜ'DEN

Orientation session 2015-2016

Academic year 2015-16 started with the orientation – the first formal meeting with the new students and the administration, which provided a platform to give the awareness to students about FES objectives, learning outcomes and GAU rules & regulations.