BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU'NDA EĞİTİM

Üniversitemiz Beden Eğitimi  ve Spor Yüksekokulu, ülkemizin sporsal alanda önemli ihtiyacı olan nitelikli sporcu ve eğitmen kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerimize uygulamaya dayalı eğitimin yanı sıra teknoloji ve çeşitli iökanlar ile gelişim olanakları sunarak onları meslek yaşamına hazırlamaktayız.

DEKAN'IN MESAJI

MÜDÜRÜN MESAJI
MÜDÜRÜN MESAJI

  Genelde Üniversitelerin evrensel değerlerin geliştirilmesindeki önemli işlevlerinin yanında sporun da doğasından  kaynaklanan yarışmacı yapısı ve uluslararası organizasyonları yoluyla bu evrensel değerlerlere katkı işlevi bulunmaktadır.      Üniversitemiz uluslararası bir yapıda olma kimliğiyle bu hedeflere yönelmede ideal bir ortam sunmaktadır. Bu ortamın yapısını incelediğimizde;  Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor ve  Yüksekokulu, bünyesinde bulunan Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Yönetimi ve Antrenörlük Eğitimi bölümleriyle çağdaş sportif kurum ve organizasyonlar için, bilimsel donanımlı eğitici, yönetici ve liderler yetiştirilmesinde sorumluluğunun bilincinde atılımlar gerçekleştirmektedir.    Üniversitemiz sahip olduğu su sporları merkeziyle, açık-kapalı spor alanlarıyla, KKTC’nin doğa sporlarına ve farklı kamp etkinlikleri için eğitimine uygun zengin yapısıyla, Girne bölgesinin ...

GAU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

HABERLER