SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Rekreasyon Yöneticiliği Bölümü

 DERSLER

TURK001 - Türk Dili I (1,0)0

Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yapıcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon çatısı, tema paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, eleştiri, hikaye, roman v.b.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale v.b.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma teknikleri ve becerileri, etkile okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, okuma hızını ve verimliliğini artırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. Rekreaktif alanlarda dil-kültür ilişkisi. Yazı dili ve özellikleri.

EGL101 - Yabancı Dil I (Ingilizce) (3,0) 3

The reinforcement of reading through reading selections with review of structural patterns and paragraph.

REK103 - Rekreasyona Giriş (3,0) 3

Genel rekreasyon bilgisi, Rekreasyonun ilgi alanları, rekreasyon çeşitleri bilgisi.

REK105 - Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (3,0) 3

Rekreaktif alanlarda sağlık bilgisinin gerekliliği, bakımı ve hastalıklardan korunma, ilk yardım bilgisi.

REK107 - Rekreaktif Takım Sporları I (2,2) 3

Rekreaktif amaçlı takım sporlarının genel bilgileri ve uygulaması

REK109 - Serbest Jimnastik(2,2) 3

Tanım, tarihçe, temel hareketler, yürüyüş, ritim, atlama, genel jimnastik hareketleri uygulama ve bilgisi.

REK111- Enformatik I(3,0) 3

Rekreaktif etkilerde ritm duygusu ve müzik bilgisinin geliştirilmesi.

TURK002 - Türk Dili II TURK001 – Türkçe (1– 0) 0

Rekreaktif alanda dil , kültür ilişkisi yazı dili ve özelliklerinin geliştirilmesi

EGL102 - Yabancı Dil II (Ingilizce) (3,0) 3

The reinforcement of writing skills with review of structural patterns and paragraph and summary writing. (Prerequisite: EGL101)

REK104 - Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji(3,0) 3

İnsan vicudunun anatomik yapısının öğretimi, hareket eksenleri ve temel hareket modellerinin kinesiyolojik tanımlaması.

REK106 - Rekreaktif Takım Sporları II (2,2) 3

Rekreaktif amaçlı takım sporlarının genel bilgileri ve uygulaması

REK108 - Modern Dans ve Koreografi (2,2) 3

Dansın tarihçesi,Modern dans kuralları ve uygulaması,.Temel dans koreografi bilgisi

REK110 - Masaj (2,2) 3

Masaj temel bilgi ve becerilerinin kazandırılması, spor masajı ve uygulaması

REK112 - Seçmeli Rekreasyon Sporları I (2,2) 3

Rekreasyon amaçlı çeşitli rekreasyon sporları bilgisi ve uygulaması

NH001 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Dünya savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler, işgaller ve bunlara karşı geliştirilen milli kuvvet hareketi, ilk mukavemet, Milli Birlik, TBMM’nin açılışı, doğu ve batı cephelerinde savaşlar, Büyük Taarruz, Lozan Anlaşması, Cumhuriyetin kurulması.

REK201 - Antrenman Bilgisi (3,0) 3

Antrenman tanımı ve kavramları, Antrenman prensipleri, Yüklenme ve bileşenleri, Yüklenme yöntemleri, Antrenman planlaması ve alt planlar

REK203 - Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders I (2,2) 3

Rekreasyon için,çeşitli derslerin teorik bilgisi ve uygulaması

REK205 - Seçmeli Doğa Sporları, (2,2) 3

Doğa sporlarının tanıtımı ve sınıflaması ,tarihsel gelişimi, günümüzde doğa sporlarının rekreasyonda yeri, doğa sporlarından seçilen branşın tanıtım ve uygulaması

REK207 - Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (3,0) 3

Araştırma temel kavramları ve araştırma çeşitleri, Araştırma da uygulama aşamaları, problem tespiti ,hipotez oluşturma, veri toplama teknikleri, materyal ve metod bilgisi, Örneklem çeşitleri, Verilerin sınıflandırılması, tasnifi, Verilerin analizi istatistik teknikler. Araştırma sonucunun sunulması.

REK209 - 2. Yabancı Dil 1 (Almanca) (3,0) 3

Almanca ,temel dil bilgisi , okuma yazma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi

REK211 - Atletizm (2,2) 3

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, sürat, orta ve uzun mesafe koşular, bayrak koşuları, yürüyüşler ve kurallar.

NH002 - Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarih II(1,0)0

Atatürk ilkeleri ve inkilapları uygulanması, II. Dünya savaşı ve sonrası gelişmeler, batı ile olan ilişkiler ve günümüze kadar siyasal, ekonomik ve sosyal gelişmeler.

REK202 - Sporda Organizasyon ve Liderlik Becerisi (3,0) 3

Sportif etkinliklerde, temel organizasyon bilgisi ve organizasyonda liderlik bilgi ve becerisinin geliştirilmesi

REK304 - Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders III (2,2) 3

Rekreasyonda önemli çeşitli derslerin teorik bilgisi ve uygulaması

REK206 - Spor Psikolojisi ve Rekreasyon (3,0) 3

Spor psikolojisinin temel kavram ve bilgileri, Spor Psikolojisinin temel bilgilerinin rekreasyonda uygulama yöntemlerinin öğretimi

REK208 - Ekstrem Sporlar (2,2) 3

Ekstrem spor dallarının temel branş bilgisi, uygulama kuralları, organizasyon ve uygulamasının öğretimi

REK210 - 2. Yabancı Dil II (Almanca) (3,0) 3

Almanca ,temel dil bilgisi , okuma ,yazma ve konuşma becerisinin geliştirilmesi

REK212 - Spor Fizyolojisi (3,0) 3

İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku, organlar ve sistemlerin fonksiyonları. İnsan organizmasının fiziksel eforlara kısa ve uzun dönmede uyumu, enerji kaynakları, antrenmanın fizyolojik temelleri, yorgunluk, toparlanma, doping, beslenme, farklı ortamlarda performans ölçülmesi.

REK301 - Türk Halk Bilimi ve Oyunları II (2,2) 3

Rekreaktif açıdan halk biliminin teorik bilgisi ve halk oyunlarının öğretilmesi.

REK303 - Sahne Sanatları ve Tiyatro (2,2) 3

Sahne sanatları kuramsal bilgisi, sahne sanatları uygulama bilgi ve becerisinin öğretilmesi

REK305 - Animasyon ve Drama (2,2) 3

Rekreasyonda animasyon ve drama bilgisi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi

REK307 - Açık Alan Rekreasyon Uzmanlığı (2,2) 3

Açık alan spor dallarında (treaking, bisiklet vb.) temel branş teknik bilgisi, yarışma kuralları ve organizasyon bilgisinin öğretimi

REK309 - Bölüm Dışı Seçmeli Ders II (3,0) 3

Seçilen dersin müfredat kapsamındaki bilgi ve becerinin öğretimi

REK311 - Step –Aerobik (2,2) 3

Step ve Aerobik, sağlık jimnastiğinin fizyolojisi,uygulama yöntemleri ve etkilerinin öğretimi. Step ve aerobik programları geliştirme bilgisinin öğretimi

REK302 - Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders III (2,2) 3

Rekreasyonda önemli , çeşitli derslerin teorik bilgisi ve uygulaması

REK304 - Kapalı Alan Rekreasyonunda Yönetim ve Organizasyon (3,0) 3

Kapalı alanda uygulanan rekreatif spor dallarının teknik,taktik ,uygulama kuralları,yönetim ve organizasyonlarının öğretimi

REK306 - Spor ve Boş Zaman Sosyolojisi (3,0) 3

Spor ve boş zaman rekreatif uygulamalarının toplumsal boyutunun incelenmesi, Belirtilen uygulamaların toplumbilim kavram temelinin yapılandırılması,

REK308 - Güzel Konuşma ve Sunuş Teknikleri (3,0) 3

Rekreasyonda doğru iletişim ve etkileşim için gerekli tekniklerin öğretilmesi.

REK310 - Rekreasyonda Program Düzenleme (3,0) 3

Rekreasyonda uygulama programlarının hazırlanması , planlama, sonuç değerlendirme yöntem bilgisi

REK312 - Rekreatif Su Sporları I (2,2) 3

Rekreatif amaçlı uygulanan dalma, yelken, sörf vb. su sporlarının teknik ve organizasyon bilgisi

REK401 - Rekreasyonda Uzmanlık Alanı I (2,2) 3

Hizmete yönelik rekreasyonun çeşitli alanlarında uzmanlık seçimi, ve seçilen uzmanlık alanında özel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.

REK403 Çocuk ve Yaşlılarda Rekreasyon Aktivitesi (2,2) 3

Rekreatif aktivitelerin çocuklara ve yaşlılara yönelik uygulamalarının özel bilgi ve becerilerin öğretimi

REK405 - Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders IV (2,2) 3

Rekreasyon önemli çeşitli teorik derslerin bilgisi.

REK407 - Rekreatif Su Sporları II (2,2) 3

Rekreatif amaçlı uygulanan dalma, yelken, sörf vb. su sporlarının teknik ve organizasyon bilgisi REK409 - İletişim Becerisi ve Halkla İlişkiler (3,0) 3 İletişim becerisi ve halkla ilişkiler temel bilgisinin öğretimi, Öğrenilen bilgi ve becerilerin rekreasyon uygulamalarına transferi

REK411 - Yaşam Koçluğu Teorisi (3,0) 3

Yaşam Koçluğu temel bilgisi, sağlık ve sosyal yaşam için bireysel egzersiz ve rekreatif programları geliştirme bilgisi,bireyin yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi.

REK 402 - Rekreasyon Uzmalık Alanı II (2,2) 3

Hizmete yönelik, rekreasyonun çeşitli alanlarında uzmanlık seçimi, ve seçilen uzmanlık alanında özel bilgi ve becerilerin geliştirilmesi.

REK 404 - Bitirme Tezi (3,0) 3

Rekreasyon alanında belirlenen bir konuda bilgi ve beceri gelişiminin sağlanması

REK 406 - Bölüm Dışı Seçmeli Ders (3,0) 3

Bölüm dışı seçilen derste beceri gelişimi.

REK 408 - Rekreasyonda Tanıtım ve Pazarlama (3,0) 3

Rekreasyonda tanıtım ve pazarlamada temel teknik bilgisi

REK 410 - Engellilerde Spor ve Rekreasyon Aktiviteleri (2,2) 3

Engelliler için rekreasyon aktivitelerinde yönetim bilgisi ve uygulama

REK 412 - Rekreatif Su Sporları Organizasyonu (2,2) 3

Rekreaktif su sporları organizasyonu bilgisi ve uygulama becerisi

1. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TURK001 Türkçe1 1 0 0 0
EGL101 Yabancı Dil I İngilizce 3 0 3 0
REK103 Spor ve Rekreasyona Giriş 3 0 3 0
REK105 Sağlık Bilgisi ve İlkyardım 3 0 3 0
REK107 Rekreatif Takım Sporları 2 2 3 0
REK109 Serbest Jimnastik 2 2 3 0
REK111 Enformatic I 3 0 3 0
Toplam 18 0
2. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
TURK002 Turkish II 1 0 0 0
EGL102 Yabancı Dil (English II ) 3 0 3 0
REK104 Fonksiyonel Anatomi ve Kinesiyoloji 3 0 3 0
REK108 Modern Dans Eğitimi ve Koryografi 2 2 3 0
REK110 Masaj 2 2 3 0
REK112 Secmeli Rekreasyon Sporları I 2 2 3 0
REK 106 Rekreatif Takim Sporları II 2 2 3 0
Toplam 18 0
3. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
NH001 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 1 0 0 0
REK201 Antrenman Bilgisi 3 0 3 0
REK203 Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders I 2 2 3 0
REK205 Seçmeli Doğa Sporları 2 2 3 0
REK207 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 3 0 3 0
REK209 2. Yabancı Dil Almanca I 3 0 3 0
REK211 Atletizm 2 2 3 0
Toplam 18 0
4. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
NH002 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 1 0 0 0
REK204 Rekreasyon Amaçlı Seçmeli ders II 2 0 2 0
REK206 Spor Psikolojisi ve Rekreasyon 3 0 3 0
REK208 Ekstrem Sporlar 2 2 3 0
REK210 2.Yabancı Dil Almanca I 3 0 3 0
REK212 Spor Fizyolojisi 3 0 3 0
Toplam 14 0
5. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
REK301 Türk Halk Oyunları ve Dansları 2 2 3 0
REK303 Sahne Sanatları ve Tiyatro 2 2 3 0
REK305 Animasyon ve Drama Yeteneği 2 2 3 0
REK307 Indoor Rekreasyonunda Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 0
REK309 Bölüm Dışı Seçmeli Ders I 3 0 3 0
REK311 Step-Aerobik 2 2 3 0
Toplam 18 0
6. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
REK302 Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders III 2 0 2 0
REK304 Spor ve Serbest zaman Sosyolojisi 2 2 3 0
REK306 Açık Alan Rekreasyon Yönetim ve Organizasyonu 3 0 3 0
REK308 Güzel Konuşma Becerisi ve Sunum Teknikleri 3 0 3 0
REK310 Rekreasyonda Porogram geliştirme 1 1 1 0
REK312 Rekreatif Su Sporları I 2 2 3 0
Toplam 15 0
7. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
REK401 Rekreasyonda Uzmanlık Alanı I 2 2 3 0
REK403 Çocuklar ve Yaşlılarda Rekreasyon Aktiviteleri 2 2 3 0
REK405 Rekreasyon Amaçlı Seçmeli Ders IV 2 2 3 0
REK407 Rekreatif Su Sporları Organizasyonu 2 2 3 0
REK409 İletişim Becerisi ve Halkla İlişkiler 3 0 3 0
REK411 Yaşam Koçluğu Teorisi 3 0 3 0
Toplam 18 0
8. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus Açıklama
REK402 Rekreasyonda Uzmanlık Alanı II 2 2 3 0
REC404 Mesleki Araştırma Projesi 3 0 3 0
REK406 Bölüm Dışı Seçmeli Ders 3 0 3 0
REK408 Rekreasyonda Tanıtım ve Pazarlama 3 0 3 0
REK410 Engellilerde Spor ve Rekreasyon Aktiviteleri 2 2 3 0
REK412 Su Sporlarında Organizasyon 2 2 3 0
Toplam 18 0