SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DEKANIN MESAJI

  Genelde Üniversitelerin evrensel değerlerin geliştirilmesindeki önemli işlevlerinin yanında sporun da doğasından  kaynaklanan yarışmacı yapısı ve uluslararası organizasyonları yoluyla bu evrensel değerlerlere katkı işlevi bulunmaktadır.

 

   Üniversitemiz uluslararası bir yapıda olma kimliğiyle bu hedeflere yönelmede ideal bir ortam sunmaktadır. Bu ortamın yapısını incelediğimizde;  Girne Amerikan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor ve  Yüksekokulu, bünyesinde bulunan Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon Yönetimi ve Antrenörlük Eğitimi bölümleriyle çağdaş sportif kurum ve organizasyonlar için, bilimsel donanımlı eğitici, yönetici ve liderler yetiştirilmesinde sorumluluğunun bilincinde atılımlar gerçekleştirmektedir.

 

 Üniversitemiz sahip olduğu su sporları merkeziyle, açık-kapalı spor alanlarıyla, KKTC’nin doğa sporlarına ve farklı kamp etkinlikleri için eğitimine uygun zengin yapısıyla, Girne bölgesinin gelişmiş turizm altyapısının da avantajlarıyla, öğrencilerimize uygulamaya dayalı yeterli eğitim ve gelişim olanakları sunmaktadır.

   

   Spor Yöneticiliği ile Rekreasyon Eğitimi  gibi bölümlerimiz, KKTC’nin gelişmiş turizm tesislerinde, farklı spor yönetimi alanında bir çok düzeyde katkı verebilecek yetkinliklerle ve bu eğitimlerin geliştirilmesi hedefleriyle kurulmuştur. Bu alanların yanında uluslararası arenada daha üst düzey başarılar elde edilmesi amaçlarına yönelik olarak sportif performansla ilgili olan Antrenörlük Eğitimi Bölümümüz bu yıl Futbol Antrenörlüğü ve Fitness Antrenörlüğü dallarıyla eğitim faaliyetlerine başlamış ve büyük ilgi görmüştür.

 

   Lisans Eğitiminin yanında, spor alanında başlamış olan Yüksek Lisans Eğitiminden geçtiğimiz yıl mezunlar verilmiştir. YÖDAK onaylı Doktora Programında bu yıl eğitime başlanacak olup, YÖK onaylı Doktora Programımız da onaylanma aşamasındadır. Devamlı gelişim ve evrensel değerlere saygı ana yol göstericimizdir.

 

Prof. Dr. Mustafa Ferit ACAR


Prof.Dr. Mustafa Ferit ACAR

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü

mustafaferitacar@gau.edu.tr
90 (392) 650 2000 Ext: 1401