TR
TR
×

PROGRAM

GAU'de

Hukuk

Bilgiler
Fakülte
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Hukuk
Eğitim
Lisans
Süre
4 Yıl
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
Türkçe

Program Hakkında

Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin  bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır. Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk  dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.  

Kariyer Olanakları

Hukuk fakültesi mezunu ünvanını alan mezunlar  Adalet Bakanlığı bünyesinde hakimlik, savcılık, icra müdürlüğü, adalet ateşeliği, Barolar bünyesinde avukatlık, Noterler Birliği bünyesinde noterliktir. Ancak bunun dışında hukuk fakültesi mezunları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde vali ve kaymakam, Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde elçilik de yapabilirler. Adalet Bakanlığı bünyesinde hakimlik, savcılık, icra müdürlüğü, adalet ateşeliği, Barolar bünyesinde avukatlık, Noterler Birliği bünyesinde noterliktir. Ancak bunun dışında hukuk fakültesi mezunları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde vali ve kaymakam, Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde elçilik de yapabilirler.

Öğrenci Görüşleri

Tercihim

Sevgili öğrenciler, Hukuk eğitimi, onu alanlara bir meslek kazandıracak olması sebebiyle, diğer bir çok lisans eğitiminden ayrılır. Hukuk öğrencileri, okullarında aldıkları bilgileri, meslek yaşamlarında doğrudan kullanma imkanına kavuşurlar. Bu sebeple verilen eğitimin niteliği kadar, onu sunanların yetkinliği ve yeterliği de son derece önemlidir. Fakültemiz, alanında uzman öğretim üyeleriyle sizlere yoğun ve ciddi bir hukuk eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Bunun yanında, iyi hukukçu olmanın önemli koşullarından biri de, farklı insanlarla sağlıklı diyolog kurabilmektir. Üniversitemiz, dünyanın farklı ülkelerinden kabul ettiği öğrencilerle sizlere, değişik milliyetlerle diyolog kurabilme, uluslararası bir vizyona erişebilme imkanı da sunmaktadır. Böyle bir ortamın, bir hukukçunun mesleğinde başarılı olabilmesi için yaşamsal önem taşıyan, farklı kişiliklerle uyumlu ilişki kurma yeteneğine çok ciddi katkılar yapacağı açıktır. Sizleri de böyle bir ortamda fakültemizde görmekten mutluluk duyacağız.

Bölüm Dersleri

Year 1
Fall
HUK105 Hukuk Başlangici CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK111 Anayasa Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK113 Medeni Hukuk I CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK107 İktisat CR:(2,0)2 ECTS:4
TAR101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
EFL101 İngilizce I CR:(3,0)3 ECTS:4
Spring
HUK112 Anayasa Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:6
HUK114 Medeni Hukuk II (aile Hukuku) CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK116 Roma Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:5
TAR102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK102 Türkçe Ii: Sözlü Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
EFL102 İngilizce II CR:(3,0)3 ECTS:4
Year 2
Fall
HUK201 Borçlar Hukuku (genel Hükümler) I CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK213 Genel Kamu Hukuku CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK225 İdare Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK223 Ceza Hukuku I(genel Hükümler) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK227 Devletler Genel Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK230 Vergi Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:2
Spring
HUK202 Borçlar Hukuku (genel Hükümler) II CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK204 Ceza Hukuku (genel Hükümler) II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK226 İdare Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK208 Devletler Genel Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK229 Hukuk Felsefesi CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK232 Türk Hukuk Tarihi CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:2
Year 3
Fall
HUK303 Borçlar Hukuku (özel Hükümler) III CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK307 Medeni Usul Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK309 Ceza Hukuku (özel Hükümler) III CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK311 Sosyal Güvenlİk Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK305 Ticaret Hukuku I (ticari İşletme Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK301 Eşya Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Spring
HUK304 Borçlar Hukuku (özel Hükümler) IV CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK308 Medeni Usul Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK310 Ceza Hukuku (özel Hükümler) IV CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK312 İş Sağliği Ve Güvenlİğİ CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK306 Ticaret Hukuku II (şirketler Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK302 Eşya Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Year 4
Fall
HUK405 İcra Ve İflas Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK409 Ceza Usul Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK420 Kıymetli Evrak Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:3
HUK403 Ticaret Hukuku III (sigorta Hukuku) CR:(2,0)2 ECTS:4
HUK401 Devletler Özel Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK411 İdari Yargılama Hukuku CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK407 İş Hukuku I (bireysel İş Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Spring
HUK406 İcra Ve İflas Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK410 Ceza Usul Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK404 Tİcaret Hukuku IV (denİz Tİcaretİ Hukuku) CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK408 İş Hukuku II (toplu İş Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK414 Adlİ Tip CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK402 Devletler Özel Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK412 Miras Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:4

 

S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3

Fakülte Tanıtım Videosu

Bilgiler
Fakülte
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Hukuk
Eğitim
Lisans
Süre
4 Yıl
Evet
Akreditasyon
YÖK - YÖDAK
Eğitim Dili
Türkçe

Program Hakkında

Hukuk fakültesi programı, hukuk normlarını bilen, onları değerlendirerek, önüne gelen uyuşmazlıklara çözüm üretebilen hukukçular yetiştirebilmeyi hedeflemektedir. O sebeple Türkiyedeki en saygın hukuk fakültelerinin eğitim programlarına paralel bir içerikle hazırlanmış çok ciddi derslerden oluşmaktadır. Programa dahil derslerin  bir bölümü, bireylerin kendi aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen alanları (Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Medeni Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Ticaret Hukuku,...), bir bölümü ise bireylerin devletle olan ilişkilerini düzenleyen alanları (Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, ...) konu almaktadır. Türk hukuk sistemine yönelik olarak hazırlanan bu temel ulusal hukuk dersleri dışında, uluslararası hukuk  dersleri de program içinde zorunlu ders olarak yer almaktadır. Sayılan tüm temel alanlar dışında, güncel konuları kapsamına alan çeşitli seçimlik dersler de öğrencilere sunulmaktadır. Fakültemiz bu seçimlik dersleri ile öğrencilerin güncel hukuki sorunlar hakkında bilgilenmesini, farkındalıklarının artmasını sağlamakta ve onları mezuniyet sonrasındaki çalışma yaşamlarına daha hazır hale getirmeye çalışmaktadır.  

Kariyer Olanakları

Hukuk fakültesi mezunu ünvanını alan mezunlar  Adalet Bakanlığı bünyesinde hakimlik, savcılık, icra müdürlüğü, adalet ateşeliği, Barolar bünyesinde avukatlık, Noterler Birliği bünyesinde noterliktir. Ancak bunun dışında hukuk fakültesi mezunları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde vali ve kaymakam, Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde elçilik de yapabilirler. Adalet Bakanlığı bünyesinde hakimlik, savcılık, icra müdürlüğü, adalet ateşeliği, Barolar bünyesinde avukatlık, Noterler Birliği bünyesinde noterliktir. Ancak bunun dışında hukuk fakültesi mezunları, İçişleri Bakanlığı bünyesinde vali ve kaymakam, Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde elçilik de yapabilirler.

Öğrenci Görüşleri

Tercihim

Sevgili öğrenciler, Hukuk eğitimi, onu alanlara bir meslek kazandıracak olması sebebiyle, diğer bir çok lisans eğitiminden ayrılır. Hukuk öğrencileri, okullarında aldıkları bilgileri, meslek yaşamlarında doğrudan kullanma imkanına kavuşurlar. Bu sebeple verilen eğitimin niteliği kadar, onu sunanların yetkinliği ve yeterliği de son derece önemlidir. Fakültemiz, alanında uzman öğretim üyeleriyle sizlere yoğun ve ciddi bir hukuk eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Bunun yanında, iyi hukukçu olmanın önemli koşullarından biri de, farklı insanlarla sağlıklı diyolog kurabilmektir. Üniversitemiz, dünyanın farklı ülkelerinden kabul ettiği öğrencilerle sizlere, değişik milliyetlerle diyolog kurabilme, uluslararası bir vizyona erişebilme imkanı da sunmaktadır. Böyle bir ortamın, bir hukukçunun mesleğinde başarılı olabilmesi için yaşamsal önem taşıyan, farklı kişiliklerle uyumlu ilişki kurma yeteneğine çok ciddi katkılar yapacağı açıktır. Sizleri de böyle bir ortamda fakültemizde görmekten mutluluk duyacağız.

Bölüm Dersleri

Year 1
Fall
HUK105 Hukuk Başlangici CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK111 Anayasa Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK113 Medeni Hukuk I CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK107 İktisat CR:(2,0)2 ECTS:4
TAR101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK101 Türkçe I: Yazılı Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
EFL101 İngilizce I CR:(3,0)3 ECTS:4
Spring
HUK112 Anayasa Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:6
HUK114 Medeni Hukuk II (aile Hukuku) CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK116 Roma Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:5
TAR102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II CR:(2,0)2 ECTS:2
TÜRK102 Türkçe Ii: Sözlü Anlatım CR:(2,0)2 ECTS:2
EFL102 İngilizce II CR:(3,0)3 ECTS:4
Year 2
Fall
HUK201 Borçlar Hukuku (genel Hükümler) I CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK213 Genel Kamu Hukuku CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK225 İdare Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK223 Ceza Hukuku I(genel Hükümler) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK227 Devletler Genel Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK230 Vergi Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:2
Spring
HUK202 Borçlar Hukuku (genel Hükümler) II CR:(4,0)4 ECTS:6
HUK204 Ceza Hukuku (genel Hükümler) II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK226 İdare Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK208 Devletler Genel Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK229 Hukuk Felsefesi CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK232 Türk Hukuk Tarihi CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:2
Year 3
Fall
HUK303 Borçlar Hukuku (özel Hükümler) III CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK307 Medeni Usul Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK309 Ceza Hukuku (özel Hükümler) III CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK311 Sosyal Güvenlİk Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK305 Ticaret Hukuku I (ticari İşletme Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK301 Eşya Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:5
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Spring
HUK304 Borçlar Hukuku (özel Hükümler) IV CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK308 Medeni Usul Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK310 Ceza Hukuku (özel Hükümler) IV CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK312 İş Sağliği Ve Güvenlİğİ CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK306 Ticaret Hukuku II (şirketler Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:5
HUK302 Eşya Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:5
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Year 4
Fall
HUK405 İcra Ve İflas Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK409 Ceza Usul Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK420 Kıymetli Evrak Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:3
HUK403 Ticaret Hukuku III (sigorta Hukuku) CR:(2,0)2 ECTS:4
HUK401 Devletler Özel Hukuku I CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK411 İdari Yargılama Hukuku CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK407 İş Hukuku I (bireysel İş Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:4
S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3
Spring
HUK406 İcra Ve İflas Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK410 Ceza Usul Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK404 Tİcaret Hukuku IV (denİz Tİcaretİ Hukuku) CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK408 İş Hukuku II (toplu İş Hukuku) CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK414 Adlİ Tip CR:(2,0)2 ECTS:3
HUK402 Devletler Özel Hukuku II CR:(3,0)3 ECTS:4
HUK412 Miras Hukuku CR:(3,0)3 ECTS:4

 

S Seçmelİ Ders CR:(3,0)3 ECTS:3

Fakülte Tanıtım Videosu

Sormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.