TR
TR
×

İÇERİK

Pilotaj Eğitimi (ATPL)

Girne Amerikan Üniversitesi, Pilotaj bölümünden mezun olacak öğrencilerin eğitim sonrasında yerli veya yabancı havayollarında iş bulabilmeleri adına, alması gereken tüm pilot lisans eğitimlerinin yetkilerine sahiptir. Pilotaj öğrencilerimiz, dört yıllık eğitim programı çerçevesinde ilk yılın bahar ve güz dönemleri boyunca uçuş eğitimi öncesi alnması gereken teorik derslerle akademik anlamda sürece adım atmış oluyorlar. Hususi Pilot Lisansı PPL(A) teorik eğitim aşamasının sonunda Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) düzenlediği yazılı lisans sınavına katılmaları gerekmektedir. Bu sınav sonunda başarılı olan öğrencilerimiz pratik uçuş eğitimlerine başlamaya hak kazanmaktadır. Üniversitemiz Pilotaj bölümü, Hususi Pilot Lisansı (PPL(A)), Ticari Pilot Lisansı (CPL(A)), Alet Yetkisi (IR(A)), Gece Uçuş Yetkisi (NR), Çok Motor Yetkisi (CR(A)) ve ATPL(A) Teorik Eğitim modüllerinden ve ayrıca Havacılık Yönetimi Akademik derslerinden oluşmaktadır.

PPL lisansı ile başlanılan bu uzun ve zorlu süreç, 9 teorik bilgi dersi ile başlamakta.PPL(A) Eğitimi

PPL(A) (Hususi Pilot Lisansı - Private Pilot License) Eğitimi, teorik bilgi eğitimi ve pratik uçuş eğitimi olarak iki aşamadan oluşmaktadır.

Hususi Pilot Lisansı Teorik bilgi eğitimi, 9 teorik dersi kapsamakta ve sınavlar haricinde toplam 182 saatten oluşmaktadır. Verilen teorik eğitimler sonrası öğrenciden SHGM tarafından düzenlenen sınava girmesi ve 4 sınav hakkından birinde %75 başarı sağlaması beklenir. Sınavda 4 kere başarısız olan öğrenci re-take (tekrar) eğitimi alır ve yeniden 4 hakka sahip olur. Sınavda gerekli başarıyı gösteren öğrenci, üniversitemiz tarafından pratik uçuş yapmak üzere uçuş hattına gönderilir.

Pratik uçuş eğitimi, 45 saat uçuş eğitimi ile 1.5 saat Yetenek Uçuş Kontrolünü kapsamaktadır. Öğrenci bu uçuş eğitimleri boyunca uçağın kumandalarını, temel hava hareketlerini, temel aletli uçuş eğitimini ve temel seyrüseferi emniyetli bir şekilde uygulamayı öğrenir. Uçuş eğitmeni tarafından uygun görülmesi halinde öğrenci 15. saatinde ilk yalnız uçuşunu yapar ve bu eğitim boyunca da 45 saatin toplam 12 saatini yalnız olarak uçar.

45. saatin sonunda SHGM tarafından görevlendirilen bir kontrol pilotu öğrencinin becerilerini 1,5 saatlik bir uçuşla test eder ve bu becerilerin yeterli görülmesi halinde öğrenci adına PPL (Private Pilot License) yani Hususi Pilot Lisansı düzenlenir.

Bu lisans ile ancak ticari amaç gütmeden tek motorlu uçaklarda pilotluk (hobi amaçlı) yapabilirsiniz, bu lisans tek başına havayollarına başvurmaya yeterli değildir.

ATPL(A) Teorik Eğitimi

Bu safha PPL(A) sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur. Aday PPL aşamasında özet olarak gördüğü dersleri 812 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür.

Öğrenci gereklerini tamamladığı 14 dersten ayrı ayrı sınava girer ve her birinden %75 başarı sağlaması beklenir.  Bu 14 dersin sınavlarını  “6 oturum hakkı ve her ders için 4 sınav hakkı içinde” tamamlamalıdır. Ayrıca öğrenci teorik eğitim bitiminden itibaren 12 ay içinde ilk sınavına girmeli ve ilk sınava girdiği tarihten itibaren de 18 ay içinde bütün sınavlarını bitirmelidir.

Bu şartlarda sınavları tamamlamakta başarısız olan öğrencinin başarılı olduğu bütün sınavlar sıfırlanır ve öğrencinin “Re-take Kursu” alarak daha önce başarılı olmuş olsa dahi 14 sınava tekrar girmesi gerekir. 14 sınavın tamamından başarılı olan adayın lisansına “ATP credit” ibaresi eklenir. ATPL sınavlarında başarılı olan aday 36 ay içince CPL(A) lisansı alamazsa sınavları geçersiz sayılır.

Gece Uçuş Yetkisi (Night Rating - NR)

PPL sahibi adayın tek motorlu bir uçakta 5 saatlik gece uçuşu yapması gerekir. Eğitim ayrıca 5 saatlik teorik eğitimi de kapsar. Eğitimin tamamlanması sonucunda herhangi bir lisans düzenlemesi gerekmez ancak ticari pilot olabilmek için bu uçuşun tamamlanmış olması gerekir.

Sorumlu Pilot (Pilot in Command - PIC) Uçuşları 

PIC uçuş, uçakta sorumlu pilot olarak uçmak demektir. Havayolu pilot adayının bundan sonraki eğitimleri tamamlayabilmesi için toplamda 100 saat PIC olarak uçuş yapması gerekir. Bu uçuşların 13,5 saati eğitim safhalarında uçulduğundan 86,5 saat daha uçuş tamamlanmalıdır. Bir pilot günde 6 saate kadar bu uçuşları yapabilir. Aday bu uçuşları dünyanın her yerinde yapabilir ve uçuş kayıt defterine işler. 50 saat PIC dolduran öğrenci IR (Instrument Rating) eğitimine başlayabilir.

Alet Yetkisi (Instrument Rating - IR(A))

Bu zamana kadar olan uçuşlarınız VFR (Visual Flight Rules - Görsel uçuş Kuralları) üzerine idi, artık havayollarının da çoğunlukla operasyonlarını yürüttüğü kokpitteki enstrüman ve göstergelere dayalı usüller ile yapılan IFR (Instument Flight Rules - Aletsel uçuş Kuralları) uçuşlarınıza, uçak ve simulator saatleri ile devam edersiniz. 50 saat uçuş, bunun en fazla 35’i simulator olmak üzere tamamlanır ve kontrol uçuşuna katılmaya hak kazanırsınız. (ATPL teorik deslerini ve sınavlarını tamamlamış öğrencilerimiz bu aşamaya devam etme hakkı kazanırlar.)

CPL(A) Eğitimi

Bu safha adayın herhangi bir ticari uçuş faaliyetinde bulunabilmesi için tamamlanması gereken eğitimdir. PPL’de temel olarak öğrenilen hareketlerin hata töleransı daha düşük olarak tekrar edildiği aşamadır.

IR eğitimi alındıktan sonra verilen bu eğitim 15:00 saat sürmektedir. Eğitim sonrasında öğrenci her ikisinin de kontrol uçuşuna tabii tutulur. Öğrenci kontrole girebilmek için yine 14 teorik dersin sınavından da başarılı olmalıdır.

Çok Motorlu Uçak Yetkisi (Multi Engine - CR(ME)) + Çok Motorlu Alet Uçuşu (Multi Engine IR – ME(IR)) 

Bu aşamada öğrenci son olarak geliştirdiği yetenekleri çok motorlu bir uçak üzerinde uygulamayı öğrenir. Bu aşama da yine simülatör eğitimiyle başlar ve ardından öğrenilenler uçak üzerinde uygulanır. Toplam 11 saatlik uçuş (6 saat ME uçuşu + 5 saat IR uçuşu) ve 2 saatlik kontrol uçuşu ile eğitim tamamlanır. Kontrol uçuşunda başarılı olan öğrenci, pilot lisansına çok motor yetkisini de işletir ve bu yetkiyle beraber pilotun lisansı havayoluna FO (First Officer) başvuruları için hazır hale gelir.

Sormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.