TR
TR
×

İÇERİK

Özel Yetenek Sınavı

MİMARLIK, TASARIM VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

 

Grafik Tasarım 

SINAV KOŞULLARI:
Özel Yetenek Sınavı üç boyutlu düşünce gücü, perspektif ve hayal gücüne dayalı çizim sınavından oluşmaktadır. SINAV KAPSAMI:

Bu bölümlerin Özel Yetenek Sınavına başvuru yapacak olan öğrencilerin TYT’den herhangi bir puan türünden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir.


SINAV İÇİN İSTENEN EK BELGELER:

1. TYT Puan Belgesi

2. Lise Diploması Fotokopisi / mezuniyet belgesi veya Lisesinden alacağı öğrenci belgesi

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 

 

SINAV TARİHLERİ:

 

Sınav Tarihleri duyurulacaktır... Duyurulan tarihlerde tüm Resmi GAÜ Temsilcilikleri'nde sınav düzenlenmektedir.. 

GAÜ RESMİ TEMSİLCİLİKLERİ 

 

 

SPOR YÜKSEK OKULU

 

BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU

SINAV KOŞULLARI:

TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar içinde aynı koşul geçerlidir.

SINAV İÇİN İSTENEN BELGELER:

  • Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.)
  • ÖSYS sınav sonuç belgesinin fotokopisi
  • Diploma fotokopisi
  • Nüfus cüzdanının fotokopisi
  • 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

*Milli sporcular için milli olduklarına dair Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alacakları belge

*Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Hükümet tabipliği ve sağlık ocaklarından)

*Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için okul müdürlüğünden "Spor alanı çıkışlıdır." İbaresi bulunan belge veya diploma.

*Varsa herhangi bir spor dalında 2009-2010 tarihinden sonra Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar durumlarını Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Bellgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilir.(Bu gösterceğiniz belge ile burs oranı belirlenmesinde size ayrıcalık sağlanabilir.)

 

PARKUR VİDEOSU

MODERN DANS BÖLÜMÜ

DANS BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI TARİHLERİ VE YERLERİ

Öğrencilerin sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların her bir aşama için sınava giriş sırası, başvuru numaralarına göre belirlenecek ve adaylara sınav öncesi bildirilecektir. Üç aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır.
DANS BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV AŞAMALARI

Dans Bölümü Özel Yetenek Sınavı üç aşamada gerçekleştirilir.

1. AŞAMA: Adayların Esneklik, Duruş, Boy, Kilo gibi fiziksel görünüşleriyle birlikte dans geçmişleri incelenir.
2. AŞAMA: Müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir.Ayrıca adaylardan kendilerine özgün en az 1:30 dakikalık bir solo performans sergilenmesi istenir.
3. AŞAMA: Hocalar tarafından verilen rutinlerle adayların algı ve yaratıcılığı test edilir.


 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 

• 2022 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi. (Adayın, programa başvuracağı yıl Temel Yeterlilik Testi`ne (TYT) girmiş ve TYT puanlarından en az birinin 150 ve üzeri olması gerekmektedir).

• Başvuru formu (kayıtta fakülteden de alınabilir).

• Dört adet (2 vesikalık, 2 boydan) fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

• Nüfus Cüzdanı`nın aslı ve bir fotokopisi.

• Başvuru ücreti: 50 tl

NOT : Sınava katılacak profesyonel bay ve bayan dansçı adaylarının yetenek sınavı için Tayt ve Body T-shirt giymeleri gerekmektedir. 

 

 

OYUNCULUK BÖLÜMÜ


Girne Amerikan Üniversitesi, Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü Özel Yetenek Sınavı İKİ aşamada gerçekleştirilir.

1. AŞAMA:  Adaylar, bir komedi ve bir dram/tragedya olmak üzere iki tirad hazırlayacaktır. Adaydan ayrıca bir şiir okuması ve şarkı söylemesi  istenebilir. Adaya karakterin analizi seçtiği eser, yazarı, yazarın yaşadığı dönem ve diğer eserleri  ile ilgili sorular sorulabilir. Doğaçlama ve temrinler yaptırılabilir. 

2. AŞAMA:  Adayın müzik kulağı, beden koordinasyonu ve ritim duygusuna sahip olup olmadığı kontrol edilir. Adaydan bir şiir okuması ve şarkı söylemesi istenir. Adaya genel kültür ve mesleki formasyon düzeyini saptamaya yönelik sorular sorulur. Aday ayrıca, gerek duyulduğu takdirde, sınavda jüri tarafından sınav günü verilecek bir kısa parçayı oynar. 

Adayın sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunması gerekmektedir. Adaylar hareket-dans sınavına gelirken yanlarında rahat edebilecekleri kıyafet getirmelidirler. İki aşamada da başarılı olup kayıt yaptırmaya hak kazanan aday öğrenciler 4 yıllık akademik eğitimlerini Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü’nde alacaklardır.  Kontenjan 15 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrencilere  %25, %50, %75, %100 burs imkânı verilmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

•   2019 ÖSYM Sonuç Belgesi ve bir fotokopisi. (Adayın, programa başvuracağı yıl Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girmiş olması ve TYT puanlarının en az birinin 150 veya üzeri  olması gerekmektedir.)

•     Lise Diploması aslı ve  fotokopisi

•     Başvuru formu (kayıt sırasında okulda verilecektir.)

•     Bir adet vesikalık fotoğraf  (fotoğraf son altı ay içinde çekilmiş, önden, başı  açık, adayı

       kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır).

•     Nüfus Cüzdanı`nın aslı ve bir fotokopisi.


 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI 2022

 

Yetenek Giriş Sınavı Tarihleri

*Yeni ve Yataş Geçiş yapacak olan KKTC ve Yatay Geçiş yapacak olan TC vatandaşı Lisans Öğrencileri için)

******Sınav Tarihleri Duyurulacaktır

 

 

 

*GAÜ Yetenek giriş sınavında ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Ancak enstrüman sınavı ayrı olarak hesaplanacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

*GAÜ Yetenek giriş sınavına başvuran adaylar, Yeni Lisans öğrencisi ve Yatay Geçiş Lisans öğrencisi olarak iki ayrı sınav düzeyinde değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:

1- Teker teker verilecek olan 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

2- Aynı anda çalınacak olan 5 adet çift sesin “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması ve hangi aralık olduğunun söylenmesi istenir. (Örnek: Büyük 3’lü, Tam 5’li etc.) (10 puan)

3- Ayni anda çalınacak olan 4 adet 3 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

4- Ayni anda çalınacak olan 3 adet 4 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

5- Çalınacak olan tonal veya makamsal bir ezginin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

6- Çalınacak olan bir ritimsel pasajın “el çırparak” tekrarlanması istenir. (5 puan)

7- Verilecek olan 8 ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması istenir. (11 puan)

8- Adaylar tarafından önceden seçilmiş olan herhangi bir şarkının, türkünün ya da marşın söylenmesi, adayların sesini kullanabilme becerisini, ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliliğini ve ayrıca tonal duygusunu göstermesi istenir. (10 puan)

9- Dikte: Modal ya da Tonal dizilerde 8 ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. (NOT: Dikte sınavları toplu halde yapılır.) (30 puan)

Enstrüman Yeteneği: Adayların birseysel enstrümanındaki düzeyini belirlemek için farklı dönemlere ait (Barok, Klasik etc.,) 3-5 dakika arasında iki ayrı eser çalması istenir. (100 puan)

Yetenek sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı hesaplanır. Hesaplanan genel puanlamaya göre adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısına göre Yetenek Giriş sınavında başarı gösteren adaylar Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanır.

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet SÖNMEZLER

Müzik Öğretmenliği Bölüm BaşkanıSormak istediklerin burada

Sıkça sorulan sorular sayfamıza bir göz at. Birçok sorunun cevabı orada.

Aradığın tüm bilgiler burada

Girne Amerikan Üniversitesi kitapçığını PDF formatında indirebilirsin.